Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček"— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček
Vznik československého státu

2 Vznik československého státu
ve 2. polovině 19. století omezení vzájemných kontaktů Slovanská jednota (Luhačovice, J. Rotnágl) vznik československého státu = završení ekonomického, politického a kulturního vývoje v habsburské monarchii = vyústěním národně osvobozovacího zápasu

3 Národní hnutí na Slovensku a v českých zemích po vypuknutí války
utlumení aktivní činnosti koncepty T. G. Masaryka a K. Kramáře v české politice aktivismus, ale od roku 1917 postupný příklon k myšlence samostatného státu prvomájová rezoluce (Liptovský Mikuláš) F. Juriga v parlamentu

4 Manifest českých spisovatelů

5 Koncepce poválečného uspořádání
K. Kramář: koncept ústavy všeslovanské říše (1914) = rusofilská představa T. G. Masaryk: memorandum "Independent Bohemia" (1915) = čechoslovakistická představa monarchie

6 JUDr. Karel Kramář (1860 – 1937)

7

8 Zahraničního odboj slovenští krajané v USA (Slovenská liga) a Rusku
Masarykova zahraniční akce Český komitét M. R. Štefánik Československá národní rada legie

9 Gen. M. R. Štefánik

10 Ruští legionáři (sedící L. S.)

11 Dokumenty zahraničního odboje
Memorandum Slovenské ligy (o krivdách a požiadavkách slovenských; ) = právo na sebeurčení, samospráva Clevelandská dohoda (1915) Pittsburská dohoda ( ) Washingtonská deklarace ( ) = ČsNR jako prozatímní vláda prohlásila československou nezávislost

12 Vyvrcholení boje za společný stát na domácí půdě
Národní výbor československý formování Slovenské národní rady konstituování společného státu vyhlášení samostatného státu v Praze ( ) + přebírání významných institucí + zákon č. 11/1918 Sb. Martinská deklarace ( )

13 Andrássy, Julius (Gyula) der Jüngere Graf * 30.  Töketerebes † 11.  Budapest Politiker Sohn von J. Graf Andrássy dem Älteren 24. 10.-1.  letzter österreichisch-ungarischer Außenminister 1921 am Restaurationsversuch von König (Kaiser) Karl beteiligt.

14

15 Zákon č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného československého státu
vyhlášení samostatného státu Národní výbor československý = nejvyšší státní orgán recepce státního aparátu práva

16 Muži 28. října

17 Muži 28. října

18

19

20

21 Vláda Národního výboru
plénum NVČs – jako parlament předsednictvo NVČs – úkoly vlády čtyři desítky zákonů a nařízení reálně přebíral moc v českých zemích konstituoval tzv. Skalickou vládu

22 Zákony NVČs Sbírka zákonů a nařízení státu československého (zákon č. 1/1918 Sb.) 12 nejvyšších úřadů státní správy Nejvyšší správní soud (č. 3/1918 Sb.) Nejvyšší soud (č. 5/1918 Sb.) udržení chodu hospodářství, zajištění zásobování obyvatelstva a udržení klidu a pořádku Prozatímní ústava

23 Zákon č. 37/1918 Sb. o prozatímní ústavě
systém ústředních orgánů způsob vyhlašování rozsudků a nálezů soudů stanovení státní formy = republika

24 Systém ústředních orgánů
jednokomorové (revoluční) Národní shromáždění president republiky (T. G. Masaryk) velmi slabé postavení vláda

25 1919

26 Novelizace prozatímní ústavy
úprava počtu členů (zák. č. 138/1919 Sb.) posílení pozice prezidenta republiky (zák. č. 271/1919 Sb.) podle francouzské ústavy

27 Upevňování moci československých orgánů
recipovaným orgánům konkurovaly národní rady a národní výbory čtyři německé správní provincie v pohraničí Slovensko

28 Začleňování Slovenska do společného státu
snaha zachovat územní celistvost uherské části monarchie Slovenská národní rada národní a dělnické rady prozatímní slovenská vláda (od 6. listopadu 1918; Skalická vláda) Ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska

29 Vavro Šrobár

30 Zákon č.  64/1918 Sb. o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku
rozpuštění městských a obecních výborů a přechod jejich pravomocí na jmenované komise podmínky převzetí ostatních státních, samosprávných a církevních hodnostářů úprava placení daní § 14: právo vlády „dáti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše na udržení pořádku, na konsolidování poměrů a na zabezpečení řádného státního života.“

31 Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska
ministr mohl suplovat činnost prakticky všech ostatních ministerstev jmenoval vládní referenty = MPS jako regionální vládní orgán s velmi širokou pravomocí vydával nařízení, zpravidla publikovaná v Úředních novinách (Šrobárova sbírka)

32 Úkoly MPS vyčlenění Slovenska z maďarského území
rekonstrukce státního aparátu udržování klidu a pořádku zásobování

33 Rekonstrukce státního aparátu na Slovensku
ze zákona rozpuštěny městské a obecní výbory přebírání dosavadních úředníků nařízení o županech (prosinec 1918) rozpuštění národních rad a výborů nezávislost soudů Generální finanční ředitelství pro Slovensko, Úřad práce pro zemědělské dělníky a Zásobovací úřad apod.

34 Hranice republiky postupné obsazování státního území
Pařížská mírová konference Versailleská mírová smlouva Saint-germainská mírová smlouva (připojení Podkarpatské Rusi) Trianonská mírová smlouva (demarkační čára, Slovenská republika rad) Sèvreská smlouva o hranicích (Těšínsko, Orava a Spiš)

35

36 Prvorepubliková ČSR – zemské uspořádání


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček"

Podobné prezentace


Reklamy Google