Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu

2 ve 2. polovině 19. století omezení vzájemných kontaktů ve 2. polovině 19. století omezení vzájemných kontaktů Slovanská jednota (Luhačovice, J. Rotnágl) Slovanská jednota (Luhačovice, J. Rotnágl) vznik československého státu vznik československého státu = završení ekonomického, politického a kulturního vývoje v habsburské monarchii = vyústěním národně osvobozovacího zápasu

3 Národní hnutí na Slovensku a v českých zemích po vypuknutí války utlumení aktivní činnosti utlumení aktivní činnosti koncepty T. G. Masaryka a K. Kramáře koncepty T. G. Masaryka a K. Kramáře v české politice aktivismus, ale od roku 1917 postupný příklon k myšlence samostatného státu v české politice aktivismus, ale od roku 1917 postupný příklon k myšlence samostatného státu prvomájová rezoluce (Liptovský Mikuláš) prvomájová rezoluce (Liptovský Mikuláš) F. Juriga v parlamentu F. Juriga v parlamentu

4 Manifest českých spisovatelů

5 Koncepce poválečného uspořádání K. Kramář: koncept ústavy všeslovanské říše (1914) K. Kramář: koncept ústavy všeslovanské říše (1914) = rusofilská představa T. G. Masaryk: memorandum "Independent Bohemia" (1915) T. G. Masaryk: memorandum "Independent Bohemia" (1915) = čechoslovakistická představa monarchiemonarchie

6 JUDr. Karel Kramář (1860 – 1937)

7

8 Zahraničního odboj slovenští krajané v USA (Slovenská liga) a Rusku Masarykova zahraniční akce Český komitét M. R. ŠtefánikM. R. Štefánik Československá národní rada legielegie

9 Gen. M. R. Štefánik

10 Ruští legionáři (sedící L. S.)

11 Dokumenty zahraničního odboje Memorandum Slovenské ligy (o krivdách a požiadavkách slovenských; 10. 09. 1914) Memorandum Slovenské ligy (o krivdách a požiadavkách slovenských; 10. 09. 1914) = právo na sebeurčení, samospráva Clevelandská dohoda (1915) Clevelandská dohoda (1915) Pittsburská dohoda (30. 05. 1918) Pittsburská dohoda (30. 05. 1918) Washingtonská deklarace (18. 10. 1918) Washingtonská deklarace (18. 10. 1918) = ČsNR jako prozatímní vláda prohlásila československou nezávislost

12 Vyvrcholení boje za společný stát na domácí půdě Národní výbor československý Národní výbor československý formování Slovenské národní rady formování Slovenské národní rady konstituování společného státu konstituování společného státu vyhlášení samostatného státu v Praze (28. 10. 1918) + přebírání významných institucí + zákon č. 11/1918 Sb.vyhlášení samostatného státu v Praze (28. 10. 1918) + přebírání významných institucí + zákon č. 11/1918 Sb. Martinská deklarace (30. 10. 1918)Martinská deklarace (30. 10. 1918)

13 Andrássy, Julius (Gyula) der Jüngere Graf * 30. 6. 1860 Töketerebes † 11. 6. 1929 Budapest Politiker Sohn von J. Graf Andrássy dem Älteren 24. 10.-1. 11. 1918 letzter österreichisch- ungarischer Außenminister 1921 am Restaurationsversuch von König (Kaiser) Karl beteiligt. Andrássy

14

15 Zákon č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného československého státu vyhlášení samostatného státu vyhlášení samostatného státu Národní výbor československý Národní výbor československý = nejvyšší státní orgán recepce recepce státního aparátustátního aparátu právapráva

16 Muži 28. října

17

18

19

20

21 Vláda Národního výboru plénum NVČs – jako parlament plénum NVČs – jako parlament předsednictvo NVČs – úkoly vlády předsednictvo NVČs – úkoly vlády čtyři desítky zákonů a nařízení čtyři desítky zákonů a nařízení reálně přebíral moc v českých zemích reálně přebíral moc v českých zemích konstituoval tzv. Skalickou vládu konstituoval tzv. Skalickou vládu

22 Zákony NVČs Sbírka zákonů a nařízení státu československého (zákon č. 1/1918 Sb.) 12 nejvyšších úřadů státní správy Nejvyšší správní soud (č. 3/1918 Sb.) Nejvyšší soud (č. 5/1918 Sb.) udržení chodu hospodářství, zajištění zásobování obyvatelstva a udržení klidu a pořádku Prozatímní ústava Prozatímní ústava

23 Zákon č. 37/1918 Sb. o prozatímní ústavě systém ústředních orgánů způsob vyhlašování rozsudků a nálezů soudů stanovení státní formy = republika

24 Systém ústředních orgánů jednokomorové (revoluční) Národní shromáždění president republiky (T. G. Masaryk) velmi slabé postavení vláda

25 1919

26 Novelizace prozatímní ústavy úprava počtu členů (zák. č. 138/1919 Sb.) posílení pozice prezidenta republiky (zák. č. 271/1919 Sb.) podle francouzské ústavy

27 Upevňování moci československých orgánů recipovaným orgánům konkurovaly národní rady a národní výbory čtyři německé správní provincie v pohraničí Slovensko

28 Začleňování Slovenska do společného státu snaha zachovat územní celistvost uherské části monarchie Slovenská národní rada národní a dělnické rady Skalická vláda) prozatímní slovenská vláda (od 6. listopadu 1918; Skalická vláda) Ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska

29 Vavro Šrobár

30 Zákon č. 64/1918 Sb. o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku rozpuštění městských a obecních výborů a přechod jejich pravomocí na jmenované komise rozpuštění městských a obecních výborů a přechod jejich pravomocí na jmenované komise podmínky převzetí ostatních státních, samosprávných a církevních hodnostářů podmínky převzetí ostatních státních, samosprávných a církevních hodnostářů úprava placení daní úprava placení daní § 14: právo vlády „dáti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše na udržení pořádku, na konsolidování poměrů a na zabezpečení řádného státního života.“ § 14: právo vlády „dáti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení a konal vše na udržení pořádku, na konsolidování poměrů a na zabezpečení řádného státního života.“

31 Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska ministr mohl suplovat činnost prakticky všech ostatních ministerstev ministr mohl suplovat činnost prakticky všech ostatních ministerstev jmenoval vládní referenty jmenoval vládní referenty = MPS jako regionální vládní orgán s velmi širokou pravomocí vydával nařízení, zpravidla publikovaná v Úředních novinách (Šrobárova sbírka) vydával nařízení, zpravidla publikovaná v Úředních novinách (Šrobárova sbírka)

32 Úkoly MPS vyčlenění Slovenska z maďarského území vyčlenění Slovenska z maďarského území rekonstrukce státního aparátu rekonstrukce státního aparátu udržování klidu a pořádku udržování klidu a pořádku zásobování zásobování

33 Rekonstrukce státního aparátu na Slovensku ze zákona rozpuštěny městské a obecní výbory ze zákona rozpuštěny městské a obecní výbory přebírání dosavadních úředníků přebírání dosavadních úředníků nařízení o županech (prosinec 1918) nařízení o županech (prosinec 1918) rozpuštění národních rad a výborů rozpuštění národních rad a výborů nezávislost soudů nezávislost soudů Generální finanční ředitelství pro Slovensko, Úřad práce pro zemědělské dělníky a Zásobovací úřad apod. Generální finanční ředitelství pro Slovensko, Úřad práce pro zemědělské dělníky a Zásobovací úřad apod.

34 Hranice republiky postupné obsazování státního území postupné obsazování státního území Pařížská mírová konference Pařížská mírová konference Versailleská mírová smlouvaVersailleská mírová smlouva Saint-germainská mírová smlouva (připojení Podkarpatské Rusi)Saint-germainská mírová smlouva (připojení Podkarpatské Rusi) Trianonská mírová smlouvaTrianonská mírová smlouva (demarkační čára, Slovenská republika rad) Sèvreská smlouva o hranicíchSèvreská smlouva o hranicích (Těšínsko, Orava a Spiš)

35

36 Prvorepubliková ČSR – zemské uspořádání


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček I. Vznik československého státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google