Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 název www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Zdeňka Šupková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu První světová válka u nás, vznik republiky Stupeň a typ vzdělávání SOU Vzdělávací oblast Dějepis Vzdělávací obor Mechanik seřizovač Tematický okruh 20.st. Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Žák se seznámí se situací na našem území a protirakouským odbojem, činností legionářů a okolnostmi vzniku republiky Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Domácí a zahraniční odboj, Kramář, Rašín, Masaryk, Beneš, Štefánik, čs. legie v Rusku, vyhlášení republiky Datum

2 První světová válka u nás, vznik republiky
název První světová válka u nás, vznik republiky

3 Naše země během válečného konfliktu
Čeští politikové nepřipraveni na situaci po vyhlášení války – různé postoje k podpoře rakouské monarchie – od souhlasných po ojedinělé záporné hlasy V říši nastolena vojensko-úřednická diktatura – i náznak odporu trestán vězením nebo až trestem smrti 1915 zatčeni mladočeši Karel Kramář a Alois Rašín (hrozil jim trest smrti)– nový císař Karel I. je omilostnil. Životní podmínky obyvatel se rychle zhoršují – nedostatek jídla a běžného zboží.

4 Karel Kramář (1860 – 1937) Chtěl nový stát jako království 1. ministerským předsedou ČSR

5 Alois Rašín (1867 – 1923) 1. ministr financí Podlehl atentátu

6 Český domácí a zahraniční odboj
Česká politická opozice se aktivizuje – do zahraničí odchází profesor T. G. Masaryk, který postupně získává podporu krajanů v zahraničí a dohodových velmocí pro myšlenku samostatného českého státu. Domácí odboj u nás ( první odboj) – vzniká vůdčí skupina Maffie, která pomocí kurýrů dodává do zahraničí šifrované zprávy. V čele Edvard Beneš – Masarykův spolupracovní – odešel do zahraničí 1915

7 Edvard Beneš s manželkou 1922 (1884 – 1948) 1.ministr zahraničí 2. prezident od r. 1935

8 Československá národní rada
V Paříži ustanovena Československá národní rada – řídící orgán protirakouského odboje a podporující Dohodu. 1918 uznána Francií a Velkou Británií jako základ budoucí československé vlády V čele odboje v zahraničí kromě Masaryka také Beneš a Slovák Milan Rastislav Štefánik

9 Milan Rastislav Štefánik
( ) Astronom a letec Zahynul při leteckém neštěstí

10 Československé legie Čeští a slovenští vojáci často na frontě utíkali k nepříteli Z nich vybudováno zahraniční vojsko – v Rusku ve Francii a v Itálii vojáků. V Rusku část legií podporovala bolševiky, větší část proti nim - při ústupu z revolučního Ruska po transsibiřské magistrále ovládli její velkou část. Do vlasti se vrátili přes Ameriku až několik let po válce.

11 Čs. Legie v Rusku (obrněný vlak) a v Itálii

12 Vznik Československa Konec války a naprostá rozvrácenost monarchie a podpora Dohody umožnily vznik nového státu. – vyhlášena Československá republika – přijetí Martinské deklarace – Slováci se připojují ke společnému státu Prosinec 1918 – zvolení T. G. Masaryka československým prezidentem Únor 1920 – přijetí ústavy 1920 – 21 – Československo hledá spojence - vznik Malé dohody ( Č, Rumunsko, Jugoslávie)

13 Mapa Československa po jeho vzniku 1918

14 Nástupnické státy Habsburská monarchie se na konci války rozpadla
Vznikají tzv. nástupnické státy Rakousko, Maďarsko, Československo, Polsko, Jugoslávie, zvětší se Rumunsko Přecházejí na ně práva a povinnosti monarchie – např. Československo získává obchodní námořní loďstvo Mapa nástupnických států viz internet:

15 Národnostní složení monarchie

16 Úkoly k tématu Zjisti ve vlastní rodině, zda někdo ze tvých předků bojoval za první světové války! Podívej se ve své obci na pomník padlých za první světové války. Co z něj můžeš vyčíst?

17 Řešení Jména, věk padlých, povolání, místo smrti, zásluhy…

18 Zdroje a prameny ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN Soubor:Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Austria_Hungary_ethnic.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Austria_Hungary_ethnic.svg Soubor:Edvard_Bene%C5%A1_with_wife.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:MilanRastislavStefanikStatue.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Bronepoezd_Orlik.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:%C4%8Cs._legie_v_It%C3%A1lii.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Czechoslovakia01.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google