Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informační zdroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informační zdroje"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informační zdroje
e-knihy + proxy server databáze časopisy + citace

2 Co by vás mohlo zajímat:
Existují vůbec české zdroje? Elektronické časopisy na Mendelu Databáze s ekonomickým zaměřením E-knihy Vzdálený přístup do placených databází

3 Začněte na webech knihovny!

4 Existují vůbec české zdroje?

5

6 Elektronické časopisy
Při hledání elektronických časopisů vám pomůže rozcestník Elektronická knihovna časopisů Přístup z webů ICUK (Informační centrum a Ústřední knihovna) Značení přístupnosti časopisů na principu semaforu: volně dostupné předplacené tituly částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky, čísla) nedostupné zdroje – přístup k plným textům není povolen, Mendelu nemá časopis předplacený (většinou se však dostaneme alespoň k obsahům a abstraktům časopisu)

7 Vstupní obrazovka Electronic Journals Library
Vstupní obrazovka Electronic Journals Library. Můžeme si vybrat preferované jazykové rozhraní (EN, DE). Časopisy si můžeme buď prohlížet (Journals by subject, Journals by title) nebo vyhledávat (Search a Quick Search).

8 Chceme vyhledat časopisy, které se zabývají tématem financí
Chceme vyhledat časopisy, které se zabývají tématem financí. Do pole „Words in title“ zadáme klíčové slovo finance. Časopisy můžeme omezit na oblast ekonomických věd (Economics). Dále označíme, že máme zájem pouze o ty časopisy, které jsou buď volně dostupné na internetu, nebo ke kterým má Mendelu zakoupenou licenci (chceme se dostat k plným textům).

9 Systém nalezl celkem 172 časopisů, v jejichž názvu se vyskytuje slovo finance. Časopisy se zeleným puntíkem jsou volně přístupné na internetu; časopisy se žlutým puntíkem jsou na Mendelu dostupné v rámci zakoupených licencí. V obou případech se dostaneme k plným textům.

10 Databáze Pár rad úvodem:
(Služby pro studenty a zaměstnance → Informační centrum a knihovna → Elektronické informační zdroje) Pár rad úvodem: zkoušejte, kombinujte, improvizujte… a výsledek se dostaví jakmile se naučíte pracovat s jednou databází, ty ostatní už hravě zvládnete v databázích, ve kterých pracujete, si vytvořte vlastní profil (My profile, Sign in, My project…) → možnost ukládat si vybrané záznamy, posílat si je na mail, historie vyhledávání, správa bibliografických citací, zasílání alertů, využívání RSS kanálů atd. sledujte stránky Informačního centra → Aktuality (informace o nově zakoupených databázích, zkušebních přístupech apod.)

11 Databáze – formulace dotazu
Při formulaci dotazu můžete použít: 1. OPERÁTORY AND – hledá záznamy, kde se termíny vyskytují společně → zúžení dotazu marketing AND services OR – obsahuje jeden nebo druhý termín (např. spojení synonym a příbuzných pojmů) → rozšíření dotazu Australia OR New Zealand NOT – vylučuje termín → zúžení dotazu Yukon NOT river

12 Databáze – formulace dotazu
2. SYMBOLY PRO ZKRACOVÁNÍ A MASKOVÁNÍ (liší se v různých databázích → Help) * nebo $ nebo : na konci slova nebo jeho části vyhledá varianty slova s různými koncovkami market* → market, markets, marketing, marketable, marketeer # uvnitř slova nebo na konci slova nahrazuje právě jeden znak wom#n → woman, women ? uvnitř slova nebo na konci slova nahrazuje jeden nebo žádný znak favo?r → favor, favour

13 Databáze EBSCOhost: Academic Search Complete
Databáze s ekonomickým zaměřením na Mendelu: EBSCOhost: Academic Search Complete Business Source Complete EconLit with Full Text Regional Business News JSTOR – Mathematics & Statistics Collection Patria Plus ScienceDirect SourceOECD Periodicals SpringerLink Wiley InterScience ASPI (Automatizovaný systém právních informací) ČSN Online (normy) Media Search (monitoruje tisk, TV, rozhlas, internet) OVEL (Obchodní věstník) dostupné pouze na PC v čítárně časopisů

14 EBSCOhost search.ebscohost.com
platforma hostující několik databází (vyhledávací rozhraní i v češtině!): Academic Search Complete – multidisciplinární databáze (např. právo, matematika) plných textů a abstraktů: obsahuje více než 7000 plnotextových periodik, > periodik s abstrakty, > monografií, zpráv a sborníků z konferencí s abstrakty; plné texty v pdf od r. 1887 Business Source Complete – obchodně zaměřená databáze poskytující sbírku bibliografického a plnotextového obsahu; abstrakty nejvýznamnějších odborných periodik od r. 1886 EconLit with Full Text – plné texty více než 480 periodik včetně periodik od American Economic Association. Obsahuje i časopisy v neanglických jazycích. Zajímavé kousky: Journal of Finance (plné texty od 1969, IF > 4), Quarterly Journal of Economics (plné texty od 1969, IF > 5), Journal of Economic Literature (plné texty od 1969, IF > 4). Regional Business News – plné texty více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací ze všech metropolitních a venkovských oblastí USA

15 Kliknutím na odkaz EBSCOhost Web na úvodní stránce platformy se dostaneme k seznamu všech dostupných databází. U každé databáze je stručný popis, link na seznam zahrnutých titulů a podrobnější informace.

16 JSTOR archiv digitalizovaných plných textů; každý časopis je digitalizován od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti časopisy především ze severoamerického prostředí MENDELU má zaplacenu kolekci Mathematics a Statistics celkem 88 titulů, seznam viz zajímavý kousek: Econometrica (plné texty od r. 1933!, IF cca 4) JSTOR je výhodný zejména pro studium vývoje vědeckého poznání v delším časovém úseku Časopisy jsou zařazeny do Elektronické knihovny časopisů a provázány s bibliografickými záznamy v databázích dostupných na MENDELU

17 Patria Plus www.patria.cz/patriaplus
online služba společnosti Patria Finance poskytuje informace, data a analytickou podporu z oblasti financí a investic k dispozici jsou: data z finančních trhů v reálném čase analýzy týkající se měnové politiky přehledy vývoje základních makroekonomických indikátorů ČR, středoevropského regionu a světa ad-hoc analýzy zaměřené na zajímavé aktuální finanční a ekonomické okruhy akciové analýzy společnosti Patria Finance technické analýzy domácích titulů a světových indexů přehledy a výhledy vývoje na akciových trzích přehledné prognózy měnových kurzů a úrokových sazeb dlouhodobé prognózy základních makroekonomických veličin

18 Úvodní obrazovka databáze Patria Plus.

19 ScienceDirect www.sciencedirect.com
elektronické verze časopisů a monografií nakladatelství Elsevier multioborová databáze vč. humanitních věd (business, management, accounting, economics, econometrics, finance – téměř 700 titulů z těchto oborů) Mendelu má přístup do tzv. Freedom Collection, která obsahuje přes 2000 titulů zajímavý kousek: Journal of Financial Economics (plné texty od r. 1993, IF > 3,5)

20 Jako každá jiná databáze, také ScienceDirect umožňuje časopisy prohlížet (Browse) podle různých kritérií (abecedně řazené, podle oboru, typu přístupu), nebo v nich vyhledávat (Search). Vyhledávání je klasicky základní (Quick Search) a pokročilé (Advanced Search). Pro zdatné rešeršéry je k dispozici také Expert Search.

21 SourceOECD www.sourceoecd.org
informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání smíšený zdroj: skládá se z více oblastí a dat – obsahuje elektronické časopisy (abstrakt i plný text), elektronické knihy (abstrakt i plný text) a mezinárodní statistické ukazatele tematické oblasti: ceny – daně – demografie – doprava – ekonomické indikátory – ekonomické prognózy – ekonomický růst – ekonomie – energie – globalizace – informační technologie – investice – obchod – OECD – pracovní síla – průmysl – služby – statistické metody – statistiky – telekomunikace – věda – zaměstnanost – životní prostředí

22 SourceOECD nabízí 3 způsoby, jak získat požadované informace: 1
SourceOECD nabízí 3 způsoby, jak získat požadované informace: 1. Kliknutím přímo na záložky, které obsahují Books, Periodicals, Statistics, At a Glance, Working Papers (pracovní podklady), Reference. 2. Kliknutím na zobrazovací menu s předdefinovanými položkami. 3. Vložením dotazu do pole pro rychlé vyhledávání, nebo použitím rozšířeného vyhledávání (Advanced Search).

23 SpringerLink www.springerlink.com
abstrakty a plné texty časopisů a vybraných monografií Springer Verlag | a Kluwer Academic Publishers multioborové zaměření vč. ekonomie, obchodu, práva, matematiky, statistiky a informatiky značení typu přístupu: plný text pouze abstrakt plné texty pouze za určité časové období

24 Úvodní obrazovka databáze SpringerLink
Úvodní obrazovka databáze SpringerLink. Poněkud se liší od klasického vzorce Browse – Basic Search – Advanced Search.

25 Wiley InterScience www3.interscience.wiley.com multioborová databáze
obsahuje časopisy, knihy, příručky, oborové kolekce ALE Mendelu má zaplacené pouze některé časopisy (a také knihy, viz dále)

26

27 Elektronické knihy Výhody: nemusím do knihovny přístup 24/7
je vždy „na svém místě“ možnost přímého kopírování textu fulltextové vyhledávání

28 Elektronické knihy CAB eBooks Gale Oxford Reference Online
(Služby pro studenty a zaměstnance → Knihovna a informační služby → Informační centrum → Elektronické informační zdroje) E-knihy z oblasti ekonomických věd: CAB eBooks Gale Oxford Reference Online Safari Business Books Online Springer

29 Gale infotrac.galegroup.com/itweb/mafu?db=GVRL 3 e-knihy:
Business Applications and Computational Intelligence. Kevin E. Voges, ed. Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. Encyclopedia of Business and Finance. Burton S. Kaliski, ed. New York: Macmillan Reference USA, pp. 2 vols. IT-Enabled Strategic Management: Increasing Returns for the Organization. Bruce A. Walters and Zaiyong Tang, eds. Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp.

30 Oxford Reference Online
souborná kolekce všech elektronických slovníků a encyklopedií vydaných nakladatelstvím Oxford University Press (anglické a vícejazyčné slovníky, výkladové slovníky, citáty, mapy, ilustrace, encyklopedie světa, oborové příručky) pokrývá obory humanitní, společenské, přírodní vědy a medicínu Economics & Business A Dictionary of Accounting A Dictionary of Business and Management A Dictionary of Economics A Dictionary of Finance and Banking A Dictionary of Human Resourse Management A Dictionary of Statistics The Handbook of International Financial Terms

31 Safari Business Books Online
proquestbus.safaribooksonline.com Zajímavost: Předplácíme jednotlivé knihy podle vlastního výběru (každá kniha má určitou hodnotu). Knihy mohou být po 30 dnech vyměněny za jiné se stejnou hodnotou! Dejte nám svůj tip, jakou knihu byste si přáli zpřístupnit. Vybírejte z více než 1600 titulů (proquestbus.safaribooksonline.com/alltitles?sort=insertDate&order=desc)

32 Springer Kolekce: Computer Science Library (www.springerlink.com/books/?sortorder=asc&Subject=Computer+Science) - informatika Lecture Notes in Mathematics (www.springerlink.com/content/110312/?p=3357e60c3ef647449d3020f7ebd7ce51&pi=1) - matematika Tisíce titulů v obou kolekcích, počet stoupá každým rokem.

33

34 Databáze používané v ČR k hodnocení výsledků výzkumu
Web of Science SCOPUS ERIH

35 Terminologie: ISSN ISSN – International standard serial number, mezinárodní standardní číslo seriálových publikací, jednoznačně identifikuje časopis Systém ISSN celosvětově registruje pokračující zdroje - noviny, časopisy, shromažďuje informace nezbytné pro jejich identifikaci a bibliografickou kontrolu, zpřístupňuje tyto soubory a poskytuje další služby. České národní středisko ISSN (ČNS ISSN) je výkonným orgánem tohoto systému v ČR, přiděluje čísla ISSN a zpracovává záznamy o pokračujících zdrojích (seriálových publikacích) vycházejících na území ČR. Jeden časopis může mít dvě ISSN – pro tištěnou a elektronickou verzi Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN

36 Terminologie: Impact factor
vyjadřuje míru četnosti, s jakou je článek ve vědeckém časopisu citován v daném časovém období; stal se určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů; je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků; k výpočtu potřebujete údaje za 3 roky impact factor = počet citací v roce 2009 na počet článků vydaných v létech 2007 a 2008 / celkový počet publikovaných článků v letech 2007 a 2008; Kde jej najdete: Journal Citation Reports na platformě Web of Knowledge – základní informační zdroj pro hodnocení časopisů; využívá citační údaje z více než 8 400 vědeckých a technických časopisů v celosvětovém měřítku;

37 Terminologie: Hirschův index (1)
Udává, kolik článků daného autora má vyšší počet citací než je pořadové číslo článku podle počtu citací Je obsažen ve Scopusu a Web of Science, může být pro každou databázi jiný, neboť báze skenují jiné tituly časopisů. H-index lépe charakteizuje dopad práce daného vědce, je objektivnější než celkový počet publikací nebo celkový počet citací. Badatelé s vysokým H-indexem produkují práce, které jsou hodně citovány, mají dopad na vědeckou komunitu... ….Je proto třeba pamatovat, že H-index je vhodný spíše pro odrostlejší badatele (asi nad 50 let) a že nelze automaticky srovnávat H-indexy lidí působících v citačně příliš odlišných oborech. (http://www.vesmir.cz/files/file/fid/5405/aid/6889)

38 SCOPUS – září 2010 – nová platforma

39

40 My List, ukládám vybrané záznamy pomocí Export, výstup: Abstract format, Export format: RIS

41 Jak zjistit H-index v databázi Scopus
Zvolte pole Author Search Do pole Author vložte hledané jméno V poli Affiliation upřesníme názvem univerzity nebo města (mendel Brno) Proveďte hledání (Search) Označte články daného autora Zvolte View citation overview Je vhodné odstranit autocitace H-index je vpravo

42

43 WEB OF KNOWLEDGE Univerzita má předplaceno:
Univerzita má předplaceno: Web of Science (citovanost autorů, článků, citační analýzy) Journal Citation Reports (impakt faktory časopisů) Scientific WebPlus (vyhledává odborné volně dostupné zdroje na internetu) ISI HighlyCited.com (nejcitovanější autoři a vědci) BiologyBrowser (volně dostupné informace z důvěryhodných zdrojů) Index to Organism Names (rozsáhlá databáze názvů organismů) ResercherID.com (databáze vědců a autorů, jejich zaměření a afiliace) Science Watch (profily vědců, rozhovory, přednášky…)

44 Web of Science plarforma pro 7 databází:
Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd, cca periodik, od r. 1945) Social Sciences Citation Index (společenské vědy, cca periodik, od r. 1977) Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy, cca periodik, od r. 1977) Conference Proceedings Citation Index- Science (od r. 1990) Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (od r. 1990) Index Chemicus (organická chemie, 100 periodik, od r. 1993) Current Chemical Reactions (chemické reakce, 100 periodik, od r. 1986)

45 Hledáme články o symbióze mykorhizních hub a zeleniny
Hledáme články o symbióze mykorhizních hub a zeleniny. Do pole Topic zadáme jednotlivá klíčová slova a spojíme je operátory AND. V případě potřeby můžeme dotaz dále omezit na určité roky či vybrat jenom některé citační rejstříky.

46 Systém nalezl 5 záznamů, 3 časopisecké články a 2 příspěvky ve sborníku. U každého článku je odkaz Times Cited, ze kterého zjistíme, kolikrát a jakými autory byl článek citován. Výsledky můžeme dále analyzovat (Analyze Results) nebo vytvářet citační analýzu (Create Citation Report) = kolikrát a kým byl ten který článek citovaný. Obojí je výbornou pomůckou především při velkém množství vyhledaných záznamů.

47 Jak zjistit h-index v databázi Web od Science?
Otevřeme databázi Jméno autora in pole Author Upřesníme organizace (Mendel) in pole Address Search Klikneme na Create Citation Reports Máme výsledek

48

49 Journal Citation Reports
= žebříček významnosti odborných časopisů má 2 části: JCR Science Edition (od r. 1998) JCR Social Sciences Edition (od r. 1998) sleduje impact factor časopisů (IF = jak často jsou články z toho kterého časopisu citovány jinde) způsob výpočtu IF: počet citací zveřejněných v roce články vydané v daném časopise v letech 2007 a 2008 ______________________________ počet všech článků vydaných v letech 2007 a 2008 IF časopisu za r =

50 Časopisy můžeme prohlížet (View a group of journals by) podle předmětových kategorií (Subject Category), vydavatele (Publisher) nebo země vydání (Country/Territory). Můžeme hledat IF konkrétního časopisu (Search for a specific journal) či listovat všemi časopisy (View all journals), kterých je v současné době

51 JCR sleduje 23 impaktovaných časopisů z oblasti zahradnictví
JCR sleduje 23 impaktovaných časopisů z oblasti zahradnictví. Pokud má časopis IF např. 2, znamená to, že každý jeho článek byl v období minulých dvou let citován průměrně 2x.

52 Zjišťujeme impact factor konkrétního časopisu, v tomto případě Nature.

53

54 Web of Science vs SCOPUS
zpracovává cca 10 tis. časopisů (impaktovaných) zaměřen především na americkou oblast (asi 27 CS časopisů) obsahuje hlavně základní výzkum multidisciplinání zaměření recenzní řízení časopisů před přijetím zpracovává impact factor h-index od r. 2007 zpracovává cca 16,5 tis. časopisů zaměřen převážně na Evropu (52% Evropa, 36% USA; asi 160 CS časopisů) obsahuje také aplikovaný výzkum obsahuje i patenty multidisciplinární zaměření, ovšem převahu mají přírodní vědy h-index od r. 1996

55 Vzdálený přístup k databázím
Díky připojení přes proxy či VPN server můžete využívat všechny elektronické informační zdroje, ke kterým má naše univerzita přístup, i ze svého domova. proxy pro přístup k EIZ postačí, nastavení je proxy.mendelu.cz

56 IE: Nástroje – Možnosti Internetu – Připojení – Nastavení místní sítě Firefox: Nástroje – Možnosti… – Síť – Nastavení připojení Nastavení proxy je platné 24 hodin. Poté je třeba postup opakovat.

57 Vzdálený přístup přes federaci identit (Shibboleth login)
Použijete heslo do UIS Kliknete na Shibboleth Login


Stáhnout ppt "Ekonomické informační zdroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google