Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Jan Hus, Jan Blahoslav, Martin Luther, Ignác z Loyoly, Jozef z Calasanzy, Jean Babtiste de la Salle, jezuité, piaristé REFORMAČNÍ A PROTIREFORMAČNÍ PEDAGOGIKA VY-32-INOVACE-PED-108

2 Reformační pedagogika S příznivým vztahem k hlubšímu vzdělávání širokých vrstev se setkáváme na počátku 15. století v českém reformačním hnutí – v husitství Jan Hus (1372 – 1415)- byl významnou osobností Karlovy univerzity, svou iniciativou přispěl k prohloubení jejího národního charakteru Zdroj:

3 Husitský ideál gramotnosti širokých vrstev lidu rozvíjela Jednota bratrská Jan Blahoslav (1523 – 1571) – zabezpečil širokou síť bratrských škol Zdroj:

4 Martin Luther (1483 – 1546) – otec německé reformační pedagogiky, zpočátku prosazoval vzdělávání v mateřském jazyce, po porážce Velké selské války se zaměřil na koncepci výběrové školy latinské Zdroj:

5 Vliv reformace se projevil i na půdě univerzit Protestantismus od počátku odmítal katolický dogmatismus, konzervatismus a náboženskou nesnášenlivost Postupně se však protestantské univerzity staly obdobnými teologicky zaměřenými vysokými školami jako univerzity katolické

6 Protireformační pedagogika V roce 1540 zakládá španělský šlechtic Ignác z Loyoly (1491 – 1556) jezuitský řád Jezuité postupně vybudovali po celé Evropě síť škol nového typu – kolejí (internátních škol) Jezuitská kolej byla internátní škola, poskytující střední a vyšší vzdělání Zdroj:

7 Charakteristickým rysem byla snaha, aby učitelé co nejvíce ovlivnili své žáky Obsah vyučování stanovil školní řád z roku 1599, který byl na svou dobu vyspělý a platil až do konce 19. století Předpokládal šestitřídní latinskou školu, jejímž těžištěm bylo studium latiny, teologie a sedmera svobodných umění Mateřského jazyka se používalo jen v nejnižších třídách při věcném vyučování

8 V roce 1597 zakládá v Říme Josef z Calasanzy Řád zbožných škol – piaristy Piaristé byli církevní mužský řád řeholních kleriků, kteří působili na školách všech stupňů a zvláštní péči věnovali dětem z chudých poměrů. Zdroj:

9 V roce 1684 vzniká ve Francii sdružení Školních bratří, jejichž zakladatelem je Jean Babtiste de la Salle V těchto školách se pěstoval mateřský jazyk i reálie, posilovala se praktická orientace výuky k potřebám života a zvýšená pozornost se věnovala také přípravě učitelů Zdroj:

10 POUŽITÉ ZDROJE: JŮVA, V. a JŮVA, V.: Stručné dějiny pedagogiky. 1.vyd. Brno: Paido, s. ISBN CHARVÁT,J.: Světové dějiny. 5.vyd. Praha: SPN, s.


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google