Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektová výuka v informatice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektová výuka v informatice"— Transkript prezentace:

1 Projektová výuka v informatice
Didaktika informatiky a VT 1 10. přednáška PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta

2 Projektová výuka Co chci v této části přednášky vysvětlit:
čím se projekt liší od jiné práce na počítači jak projekt připravit, vést a hodnotit Školní noviny Příprava školního zájezdu Kyselé deště Moje firma Výtvarná internetová výstava Dopisování si s cizinou Dějiny naší ulice Průřez aktuální nabídkou na trhu Tvorba vlastní počítačové hry Hroby a náhrobky

3 Co je projektová práce Připomíná nejvíce způsob práce samostatného zaměstnance (velmi žádané!) Zahrnuje jednak úkoly od nadřízeného, termíny, ale též vlastní nápady, návrhy způsobu řešení, vlastní realizaci a dotažení do konce Projekt není: sled (přesně) popsaných úloh Projekt není: dlouhodobá úloha

4 Příklad: projekt „Putování za kávou“
Zadání: Žáci mají za úkol vyhledávat co nejvíce informací o kávě. Káva je téma dobře známé z praktického života. Žáci tak mohou uplatnit vlastní zkušenost. Téma je rozpracováno do 4 částí různého zaměření (biologická, historická, pochutinová a lékařská). Projekt je určený žákům 8. a 9. ročníku ZŠ. Umí již pracovat se všemi programy, které budou v projektu používat. V úvodu si zopakují základní funkce programu. Jedná se o průběžnou práci studentů v předmětu výpočetní technika, rozsahem však zasahuje i do zeměpisu, přírodopisu, chemie, dějepisu, ekologické výchovy. Předpokládá se, že žáci mají základní znalosti práce v textovém editoru, v MS Excel umí vytvořit tabulku, ohraničí ji, vloží graf. Na internetu znají adresy základních portálů, umí si zkopírovat obrázky, upravit jejich formát. Cíle: schopnost orientovat se v prostředí Internetu (vyhledávání konkrétních dat) zdokonalení práce v textovém editoru (formát písma, odrážky, nadpisy, tabulky) zopakování práce v MS Excel (jednoduchá tabulka, ohraničení, vložení grafu) práce s obrázky (kopírování, vkládání, obtékání, ukotvení obrázku) mezipředmětové vztahy –zeměpis (mapy, hlavní města, vlajky, světadíly) přírodopis (fyziologické účinky kávy) chemie (vzorec) dějepis (historie kávy, náhražky,..)

5 Příklad: projekt „Putování za kávou“
BIOLOGICKÁ (BOTANICKÁ) ČÁST ÚKOL č. 1 Nalezněte na webu listy, květy a plody kávovníku. Zkopírujte obrázky do MS Word. Celou rostlinu a její jednotlivé části botanicky charakterizujte. ÚKOL č. 2 Vyhledejte a vypište do tabulky obsahové látky pražených semen kávovníku (kávy) s jejich procentuálním zastoupením a sestavte graf (pracujte v MS Excel). Tabulka bude mít dva sloupce. V záhlaví bude vyplněno hlavní obsahové látky a zastoupení v %. Poté zkopírujte tabulku i s grafem do MS Word. ÚKOL č. 3 Které další rostliny obsahují kofein? Vytvořte a doplňte tabulku. Tabulka bude mít 4 sloupce. V záhlaví bude název rostliny, země výskytu, obsah kofeinu, využívaná část rostliny.

6 Příklad: projekt „Putování za kávou“
LÉKAŘSKÁ ČÁST ÚKOL č. 1 Káva obsahuje kofein. Roku 1820 jej izoloval z kávy chemik Friedlieb Ferdinand Runge z Vratislavi. Napište chemický vzorec kofeinu, který vyjadřuje strukturu látky (pozor na formát písma). ÚKOL č. 2 Charakterizujte, jaké má kofein účinky na organismus (fyziologické účinky). Tím také vymezíte skupinu lidí (pacientů), kteří by neměli pít velké množství kávy. Jaká je rozumná denní dávka kávy? Je možné se kofeinem otrávit? Jaké jsou příznaky otravy? ÚKOL č. 3 Jaké další potraviny obsahují kofein? Zjistěte i obsah kofeinu v jednotlivých potravinách. Úkol č. 4 Jistě jste již slyšeli o návykových účincích kávy. Kávu řadíme mezi drogy. Vysvětlete pojem droga v širším a užším slova smyslu. Na základě definice odůvodněte, proč je káva považována za drogu.

7 „Nevýhody“ projektové výuky
1.  Projekt trvá dlouho. 2. Pokud bude učitel učit projekt, nestihne probrat látku. 3.  Nelze učit všechnu látku projektově. 4. Děti neumí projektově pracovat, jsou neochotné, nevědí, co mají dělat. 5.  Při projektu nelze zaručit, aby se všechny děti naučily totéž.

8 + – Projekt je komplexní je nejbližší běžné práci
vyžaduje i jiné dovednosti než ICT, přípravu, plánování ... vyžaduje zkušeného učitele nutnost kvalitní přípravy obtížné klasifikovat náročnost hodnocení projektu učitelem

9 Fáze tvorby projektu Před projektem (téma, cíl, dobrý plán)
Přípravy projektu ve třídě (diskuse, brainstorming, přijetí žáky, kritéria) Vlastní realizace (konkretizace, hlídání času, odbočky, týmová práce) Dokončení projektu (čas na úplné dokončení, hodnocení)

10 „Vytvoření prezentace exotické země“
Konkrétní projekt „Vytvoření prezentace exotické země“ 1. Učitel si stanoví obecné téma a cíl projektu Zpřesnění cílů Přednesení zadání projektu Diskuse o zadání, brainstorming Upřesnění požadavků učitele na výsledný projekt Realizace projektu – hledání zdrojů, zpracování informací Sestavení kostry prezentace – jednotlivé snímky, obsah Doplnění prezentace obrázky, přechody, animacemi Příprava vlastního vystoupení s prezentací Závěr projektu. Odevzdání souborů. Jednotlivá vystoupení s prezentacemi a násl. hodnocením ostatními

11 Týmové projekty Trénink pozdější schopnosti kooperovat Možnosti:
Homogenní skupiny různé úrovně Zoologové, inženýři, botanici, geometři Heterogenní skupiny stejné úrovně Velitel, komunikátor, prezentátor, zásobovač

12 Projekt Roční doby skupinový (4) 1. etapa – individuální, homogenní
2. etapa – společná, heterogenní

13 Speciální typy projektů
Mezipředmětové projekty Látka konkrétního předmětu, počítač ale není jen psací stroj a fax (slohy, laboratorní práce, domácí úkoly, život školy či komunity) Projekt etapový, postupně obtížnější, zpřesňující se nebo konkretizující Skupinové projekty se společnou částí a rozdílnou částí Komunikační internetové projekty

14

15 Tak to dopadne?

16 Projekty a Vy…malá beseda
Jaké máte zkušenosti s projekty? Šlo OPRAVDU o projektovou výuku? Co považujete na projektové výuce za nejtěžší? … a za nejlepší?


Stáhnout ppt "Projektová výuka v informatice"

Podobné prezentace


Reklamy Google