Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: Evropská ekonomická integrace Irena Fujerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: Evropská ekonomická integrace Irena Fujerová."— Transkript prezentace:

1 Předmět: Evropská ekonomická integrace Irena Fujerová

2 Historie – politika zaměstnanosti – volný pohyb osob ČR a přístup práce na trh práce  Přechodná opatření  Situace nových členských zemích (Bulharsko, Rumunsko) Europass + důležité mezinárodní organizace EURES 2

3  1957 – Římská smlouva  1968 – Nařízení Rady EU  1987 – Jednotný evropský akt 3

4  Zákaz diskriminace založené na státní příslušnosti  Zákaz diskriminace v pracovních podmínkách  Rovné postavení mužů a žen  Právo na odborná školení  Právo vstupovat do odborů 4

5  EU-15: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko  EU-8: Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko  EU-25: EU-15 + EU-8 + Kypr + Malta 5

6 Etapy 2+2+3  1.5.2004 – 30.4.2006 – více než polovina států tuto možnost využila  30.4.2006 – 30.4.2009 – nutnost splnit podmínku oznámení prodloužení Evropské Komisi ještě před začátkem této etapy  30.4.2009 - 30.4.2011 – max. do 1.5.2011 – volný pohyb osob platný v plném rozsahu ve všech členských státech 6

7  Netýkají jiných složek volného pohybu osob v rámci Evropské unie (tj. vzájemného uznávání kvalifikace, volebního práva,...).  Nevztahují se na přístup do sociálního systému v širokém slova smyslu (tedy systému sociálního pojištění, státní sociální podpory, sociální péče, dávek v nezaměstnanosti nebo zdravotní péče).  Nelze zabraňovat migraci občanů ostatních členských států EU, je pouze možné regulovat jejich vstup na domácí trh práce.  Jedná se o ochranný prostředek členských států 7

8 8

9  Podobný mechanismus přechodných opatření jako u přistupujících zemích v roce 2004 – systém pracovních povolení  Aplikace maximálně 7 let (etapy 2+5)  Přístup bez omezení – 10 států (v Česku, Estonsku, Finsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku).  Přechodná opatření v plném rozsahu – 8 států (Irsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Velká Británie)  + země EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko  + Švýcarsko 9

10  = Soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.  Pořízení bezplatné, užívání dobrovolné  Účinnost:  členské země EU(včetně Bulharska a Rumunska) + země ESVO/EHP + kandidátské země Chorvatsko a Turecko  Europass si mohou pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v EU. 10

11  Europass – životopis (E-CV)  Europass - jazykový pas (E-JP)  Europass – mobilita (E-M)  Dodatek k diplomu (DD)  Dodatek k osvědčení (E-DO ) 11

12  Národní centra Europass  Národní kontaktní místa pro odborné kvalifikace  Ploteus  Council of Europe  Síť ENIC (European Network of Information Centres)  Síť NARIC (National Academic Recognition Information Centres)  Euro Guidance 12

13  Hlavní cíle:  Poskytovat informace, pokyny a rady pracovníkům, kteří by chtěli pracovat v jiné zemi, ohledně pracovních příležitostí a pracovních a životních podmínek v Evropském hospodářském prostoru;  napomáhat zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat pracovníky z jiných zemí;  poskytovat pomoc a poradenství pracovníkům i zaměstnavatelům v přeshraničních regionech. 13

14 DATABÁZE EURES - EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY ÚŘADY PRÁCE  databázi volných pracovních míst  databáze životopisů  databáze životních a pracovních podmínek  databáze informací o situaci na místním trhu práce  databáze vzdělávání  Více než 700 poradců po Evropě  Poradci – pracují v rámci veřejné služby zaměstnanosti, specialisté, v krajských městech  Kontaktní pracovníci – na každém ÚP 14

15  Týká se cca 600 000 lidí, kteří dojíždí za prací do sousedského státu  Nyní 22 přeshraničních partnerství (13 zemí)  Spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti a služeb odborného vzdělávání, organizací zaměstnavatelů a odborových svazů, místních orgánů. 15

16 16 1.EuresChannel (BE-FR-UK) 2.Scheldemond (BE-NL) 3.EURES Rhein-Waddenzee (DE-NL) 4.EURES Maas-Rhin (BE-DE- NL) 5.P.E.D. (BE-FR-LUX) 6.Saar-Lor-Lux- Rheinland/Pfalz (DE-FR- LUX) 7.EURAZUR (FR-IT) 8.Bayern - Tschechien (DE- CZ) 9.EURES Cross Border Denmark-Germany 10.EUREGIO Rhein-Waal (DE- NL) 11.EURES-INTERALP (DE- AT) 12.Danubius (SK-HU) 13.PYREMED/PIRIME (FR- ES) 14.Northern Ireland/Ireland (IE-UK) 15.TransTirolia (IT-AT-CH) 16.ØRESUND (DK-SV) 17.Galicia/Região Norte (ES-PT) 18.Oberrhein (FR-DE-CH) 19.Tornedalen (SV-SF) 20.Bodensee (DE-AT-CH) 21.Euradria (IT-SI) 22.EURES – T BESKYDY (CZ-PL-SK)

17  vychází z Nařízení Rady EHS 1408/71 o koordinaci systému sociálního zabezpečení  4 základní principy:  1. Použití právních předpisů jednoho státu  2. Rovnost zacházení  3. Výplata dávek do ciziny  4. Sčítání dob pojištění 17

18  Osoby, které byly alespoň po určitou dobu účastny systému sociálního zabezpečení kteréhokoliv členského státu a jejichž situace není omezena na jeden členský stát.  Přeshraniční pohyb – nejen z důvodu pracovní migrace  Sídlo zaměstnavatele nehraje pro uplatnění nařízení roli 18

19  Princip lex loci laboris - Osoba podléhá právním předpisům jen jednoho členského státu (většinou toho, kde vykonává svou výdělečnou činnost)  Pro výjimky (některé kategorie osob, osoby vyslané, souběh činnosti ve dvou členských státech) často určující parametr bydliště  Účinnost: členské země EU/EHP 19

20 Děkuji za pozornost 20


Stáhnout ppt "Předmět: Evropská ekonomická integrace Irena Fujerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google