Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravské Kopanice. Moravské Kopanice jsou oblastí Moravského Slovácka ležící přímo na moravsko-slovenském pomezí. Centrální obcí oblasti je Starý Hrozenkov,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravské Kopanice. Moravské Kopanice jsou oblastí Moravského Slovácka ležící přímo na moravsko-slovenském pomezí. Centrální obcí oblasti je Starý Hrozenkov,"— Transkript prezentace:

1 Moravské Kopanice

2 Moravské Kopanice jsou oblastí Moravského Slovácka ležící přímo na moravsko-slovenském pomezí. Centrální obcí oblasti je Starý Hrozenkov, tato obec má převážně obvyklou soustředěnou zástavbu. Dále oblast tvoří okolní obce s hodně rozptýleným osídlením: Vápenice, Žítková, Vyškovec a Lopeník.

3

4 Tradi č ní, p ř evá ž n ě na folklor zam ěř ené lidové slavnosti moravsko-slovenského pomezí. T ř ídenní program má pevnou dramaturgii, p ř edstavují se v n ě m špi č kové folklorní soubory, vesnické skupiny a dechové orchestry. Sobotní ve č erní po ř ad má spíše estrádní charakter. Vystupují i zahrani č ní soubory, p ř edevším ze zemí, kde má Starý Hrozenkov dru ž ební styky (Špan ě lsko, Polsko). Celkem se ka ž doro č n ě slavností zú č astní p ř es t ř icet soubor ů a skupin, sobotní návšt ě va č ítá kolem deseti tisíc divák ů. V posledních letech se po ř adatelé sna ž í obohatit slavnosti o jarmark lidových um ě leckých výrobc ů.

5

6

7 Životní podmínky se projevovaly ve všech oblastech života lidí, tím pádem i v tanci, zpěvu, a v neposlední řadě i v kroji, který je jednoduchý ale přitom ho zdobí pracně vytvořené nádherné výšivky, díky nimž je nezaměnitelný s kroji jiných oblastí. Poloha Kopanic, blízkosti Slovenska se projevuje výraznou měrou i v nářečí, tanci a písních, kdy kopanický tanec je velmi temperamentní. Výšivka znázorňuje symbol Moravských Kopanic.

8 Kraj žítkovských bohyní V kraji bělokarpatských lesů a horských luk, ještě do nedávna žily ženy, kterým se říkalo bohyně. Jejich umění nazvali lidé bohyňováním (kopaničářské nářečí zná také výraz bohovac). Činnost bohyní nespočívala jenom v předpovídání budoucnosti a magických rituálech (dříve přísně církví a vrchností postihovaných, později vysmívaných), ale především v poskytování pomoci lidem churavým, neboť se vyznaly v bylinkářství a dokázaly pomoci lidem i v těžkých životních situacích. Dnes se můžete setkat již jen s "voskovo - drátěnou" bohyní Irmou Gabrhelovou v horské chatě Jana a určitě je obrovská škoda, že fenomén pravých Žítkovských bohyní patrně navždy vymizel. Osudy lidových vědem, které ještě donedávna působily v kopaničářské obci Žítková u Starého Hrozenkova na moravsko-slovenském pomezí, se zabývá drobná knížka šéfredaktora Slováckých novin Jiřího Jilíka.

9 Kopanická řeč  pat ř í do skupiny moravskoslováckých dialekt ů  ná ř e č í ovlivnil i historický vývoj oblasti, nestálé osídlení, v r ů zných obdobích se zde usazovaly skupiny obyvatel z r ů zných území (Poláci, Rusíni, Ma ď a ř i,..)  ná ř e č í se vyzna č uje specifickými znaky, které jej ve skupin ě slováckých dialekt ů č iní ojedin ě lým Kopanický slovníček: bárčo - cokoliv čičrac sa - rýpat se v něčem (např. v jídle, v hlíně) čuc - slyšet dzjévka - dívka frajér - chlapec, který chodí s děvčetem gágor - krk gdo - kdo inšja - jiná kantofle- brambory mech - pytel

10 ČlovekČlovek Pozri sa človeče na svoje ruky, na ty dve jedziné, čo máš, na ty čo růbaly v horence buky, šak na to si isce spomínáš. Pozri sa človeče na svoje nohy, na ty dve jedziné čo máš, ony ca nosily všaje čo mohly, snác na to rád spomínáš Pozri sa človeče na svoje uši, na ty dve jedziné čo máš, len ony učujú, čo má gdo v duši, trápeňje, starosci, radost čo znáš.


Stáhnout ppt "Moravské Kopanice. Moravské Kopanice jsou oblastí Moravského Slovácka ležící přímo na moravsko-slovenském pomezí. Centrální obcí oblasti je Starý Hrozenkov,"

Podobné prezentace


Reklamy Google