Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16. 05. 2011 KARLOVY VARY Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16. 05. 2011 KARLOVY VARY Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 16. 05. 2011 KARLOVY VARY Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 Jediným „učitelem“ hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti. Jan Amos Komenský.

3 SUCHÝ UČITEL JE JAKO VYPRAHLÁ PŮDA PRO NĚŽNÉ ROSTLINY Marcus Fabius Quintilianus

4 Co je důležité? Co chceme znát? PROČ? Dlouhá je cesta přes pravidla, krátká a vydatná přes příklady Lucius Annaeus Seneca

5 OSNOVA: I. Pracovní právo 1. Zaměstnanec a zaměstnavatel 2. Pracovní smlouva a její náležitosti 3. Další možné druhy smluv dle zákoníku práce II. Právo sociálního zabezpečení 1.Nemoc 2.Úraz 3.Péče o rodinu a děti

6 Prameny pracovního práva : Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci č. 590/2006 Sb. Prameny práva sociálního zabezpečení: Zákon o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění Zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném znění Nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 03. 2011, http://www.usoud.cz/clanek/5000 http://www.usoud.cz/clanek/5000 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z. č. 589/1992 Sb., v platném znění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění Zákon o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění

7 PRACOVNÍ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO

8 Individuální pracovní právo - Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Koletkivní pracovní právo -Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací -Tripartita – jednání mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a vládou při tvorbě právních předpisů Právní vztahy v oblasti zaměstnanosti -Kontrola úřady práce -Kontrola inspektoráty práce -Podpora v nezaměstnanosti v případě ztráty zaměstnání - podpora zaměstnávání osob zdravotně postižených

9 Druhy pracovněprávních vztahů Základní – pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Odvozené – související, zejména odpovědnostní (náhrada škody, pokuty ukládané úřady práce či oblastními inspektoráty práce) Možná kritéria třídění pracovních vztahů: I.Dle délky trvání právního vztahu – na dobu určitou nebo na dobu neurčitou II.Dle místa výkonu práce – v prostorách zaměstnavatele, domáčtí zaměstnanci III.Dle zaměstnavatele – soukromý podnikatel nebo stát IV.Dle počtu uzavřených vztahů a jejich vzájemného vztahu – pracovní poměr a další pracovní poměr či dohoda o práci konané mimo pracovní poměr

10 Pracovní poměr -výkon závislé práce v podmínkách nadřízenosti a podřízenosti -subjktem vztahu je: I. Zaměstnanec – fyzická osoba 15 tiletá, která ukončila povinnou školní docházku II. Zaměstnavatel – fyzická osoba 18 tiletá nebo právnická osoba (společnost s ručením omezeným, akciová společnost,….) - práce je vykonávána za odměnu – mzda, plat, odměna - na náklady zaměstnavatele - podle pokynů zaměstnavatele - zaměstnavatel nese hospodářské riziko

11 Druhy základních pracovněprávních vztahů Soukromoprávní odvětví – na počátku je potřeba svobodně projevit vůli vstoupit do právního vztahu. I.pracovní smlouva – druh, místo, den nástupu do práce, zkušební doba, mzda….. (odvod daně z příjmu a sociálního pojištění) II. dohoda o pracovní činnosti – druh, místo, odměna (odvod daně z příjmu a sociálního pojištění, dosáhne-li příjem částky 2.000,- Kč měsíčně) III. dohoda o provedení práce – úkol, termín splnění, odměna (odvod daně z příjmu)

12 Pracovní povinnosti - plnění pracovních povinností -přestávky na jídlo a oddech -pracovní volno mezi směnami a v týdnu -dovolená -mateřská a rodičovská dovolená Řízení výrobního procesu - pracovní doba a její rozvržení, směna, určení začátku a konce směny - bezpečný výkon práce, ochranné pracovní prostředky, nástroje a pracovní pomůcky Odměňování -minimální mzda -příplatky za práci v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek, za přesčas -mimořádné odměny za kvalitní výkon práce - stravné -Příspěvky na sportovní aktivity či dovolenou

13 PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

14 Sociální zabezpečení Následně se projevuje charakter veřejnoprávního odvětví, vzniká zejména povinnost odvádět - odvod daně z příjmu – významný zdroj příjmu státního rozpočtu, z kterého se financují tzv. sociální výdaje (státní sociální podpora rodin s dětmi, sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, sociální péče o osoby zdravotně postižené) - odvod pojistného: -sociální pojištění – nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti -zdravotní pojištění - pojištění pro případ pracovního úrazu a onemocnění nemocí z povolání

15 Co když nemohu pracovat? Překážky v práci na straně zaměstnance - onemocnění – chřipka, angína…… - utrpěný úraz – v zaměstnání, při sportu - těhotenství, mateřství Potřebujeme mít dostatečný čas na rekonvalescenci, po tuto dobu je potřeba mít dostatek finančních prostředků, neboť v důsledku nepřítomnosti v práci nevznikne nárok na peněžité plnění – mzdu, plat ani odměnu. Vzniká proto nárok na tzv. náhradu mzdy nebo na dávku sociálního zabezpečení.

16 Hmotné zajištění v případě neschopnosti či nemožnosti pracovat z důvodu objektivní překážky – náleží plnění buď od zaměstnavatele nebo ze systému sociálního zabezpečení - Náhrada mzdy od zaměstnavatele – v prvních 14 /2011-2013 v prvních 21 dnech nemoci, při čerpání dovolené - Nemocenské – od 15./ v letech 2011-2013 od 22. dne nemoci vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení - Peněžitá pomoc v mateřství – čerpá-li žena mateřskou dovolenou před porodem a bezprostředně po porodu dítěte -Ošetřovné – v případě onemocnění dítěte -Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – je-li žena z důvodu těhotenství převedena na jinou práci, kde dosahuje nižšího výdělku - Rodičovksý příspěvek – čerpá-li rodič rodičovskou dovolenou při péči o děti do 4 let, vyplácí úřady práce ze státního rozpočtu -Přídavek na dítě – státní podpora rodin s dětmi - Porodné – ocenění státu za nového občánka - Invalidní důchod …..

17 http://www.vskv.cz Výuka probíhá v Karlových Varech a v Praze Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. T. G. Masaryka 3 360 01 Karlovy Vary Zelený pruh 50/1294 147 08 Praha 4 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNÍ SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU JAN AMOS KOMENSKÝ ČEMUKOLI SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE GAIUS TITUS PETRONIUS JAN AMOS KOMENSKÝ GAIUS TITUS PETRONIUS JAN AMOS KOMENSKÝ GAIUS TITUS PETRONIUS

18 Děkuji všem za pozornost, přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "16. 05. 2011 KARLOVY VARY Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google