Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TopSec Program Ekonomicko-správní fakulta MU 23. října 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TopSec Program Ekonomicko-správní fakulta MU 23. října 2008"— Transkript prezentace:

1 TopSec Program Ekonomicko-správní fakulta MU 23. října 2008
Due Diligence v praxi For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 2 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. To create a thank you slide with a picture in the Input area of the Beam, duplicate this master slide and create a new master slide. If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Customize the Input area of the Beam as described below. Click on the View tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on OK. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide TopSec Program Ekonomicko-správní fakulta MU 23. října 2008

2 Obsah Představení Ernst & Young Úvod do fúzí a akvizic
Metody oceňování Úvod do procesu due diligence Finanční due diligence Daňová due diligence Dotazy a diskuze Závěr 23. října 2008 Due dilligence v praxi

3 Představení Ernst & Young
This is a predetermined divider slide and should not be modified

4 Přednášející tým Iva Guthová – manažer v personálním oddělení
Tomáš Němec – Senior Manažer v oddělení Auditu Petr Kříž – Senior Manažer v oddělení transakčního poradenství Ondřej Topinka – Senior Manažer v oddělení daňového poradenství 23. října 2008 Due dilligence v praxi

5 Ernst & Young v České republice
Kancelář založena v r. 1991 550 zaměstnanců 4 kanceláře - Praha, Brno, Ostrava, Pardubice Praha Pardubice Ostrava Brno 23. října 2008 Due dilligence v praxi

6 Služby Ernst & Young Audit Daňové poradenství
Podnikové poradenství a řízení rizik Transakční poradenství 23. října 2008 Due dilligence v praxi

7 Klienti oddělení auditu a řízení rizik
ČEZ Zentiva ČESKÝ TELECOM Eurotel TRW group ČSOB Severočeské doly Slovnaft Česká republika Hewlett-Packard ConocoPhillips Czech Republic ABB VÍTKOVICE STEEL Black & Decker 23. října 2008 Due dilligence v praxi

8 Klienti oddělení daňového poradenství
Allianz BMW Citibank Coca-Cola Credit Suisse First Boston České aerolinie ČEZ ExxonMobil Fiat Ford GE Money Bank Goldman Sachs HVB IBM Microsoft OMV Philip Morris Raiffeisenbank Reuters Siemens T-Mobile TV Nova UNILEVER Vodafone Živnostenská banka (Unicredito Italiano) 23. října 2008 Due dilligence v praxi

9 Klienti oddělení transakčního poradenství
CME Group PPF RPG ENEL GE Money 23. října 2008 Due dilligence v praxi

10 Profesní růst s Ernst & Young
Partner Senior Manager Manager Senior Assistant 23. října 2008 Due dilligence v praxi

11 Ostatní výhody Propracovaný systém vzdělávání Zahraniční stáže
Zajímavé finanční ohodnocení včetně bonusového odměňování Široký systém benefitů Příjemné pracovní prostředí a dynamický kolektiv 23. října 2008 Due dilligence v praxi

12 Naše úspěchy jako zaměstnavatele
Za poslední čtyři roky jsme se stali třikrát nejžádanější firmou z velké čtyřky. Střídavě jsme se umísťovali na druhém a třetím místě jako nejatraktivnější zaměstnavatel. Společnost Ernst & Young je opakovaně zařazována časopisem Fortune mezi 100 nejlepších zaměstnavatelů na světě. 23. října 2008 Due dilligence v praxi

13 Úvod do fúzí a akvizic This is a predetermined divider slide and should not be modified

14 Globální objem fúzí a akvizic
Zdroj: Thomson Financial Securities Data; Goldman Sachs 23. října 2008 Due dilligence v praxi

15 Charakteristika současného trhu fúzí a akvizic
Boom trhu fúzí a akvizic a to v celém regionu střední a východní Evropy Silná poptávka po malých a středních společnostech napříč odvětvími Do regionu vstupují ve větší míře i menší investoři Řada vlastníků společností zvažuje prodej z nejrůznějších důvodů Nedostatečná manažerská kapacita a know-how pro další rozvoj Financování “Harvest“ po vybudování společnosti Exit po restrukturalizaci, atd. Dopad současné finanční krize:  likvidity,  možností financování, ALE atraktivita a počet možností na akvizici 23. října 2008 Due dilligence v praxi

16 Jak společnost prodat Veřejná soutěž Soukromý tendr Přímé jednání
Popis Investoři osloveni veřejnou výzvou - inzerátem Investoři jsou kontaktování přímo bez veřejné výzvy Exkluzivní jednání s preferovaným investorem Hlavní cíle Vytvořit konkurenci mezi investory Udržet prodej v důvěrné poloze Rychlé uzavření transakce Rizika Nedostatečný zájem Nemožnost srovnání nabídek Negativní aspekty Složitá a časově náročná Vynechání některých potenciálních investorů Nefunguje konkurence, obtížné negociace 23. října 2008 Due dilligence v praxi

17 Fúze a Akvizice – Orientační časový harmonogram
Earn-out schémata v případě výplaty kupní ceny závislosti na dosahovaných výsledcích společnosti Úpravy kupní ceny po uzavření transakce Předinvestiční prověrka cílové společnosti – kvantifikace rizika Obdržení závazných nabídek Podpis kupní smlouvy Oslovení potenciálních investorů Získání indikativních nabídek na základě informačního memoranda Zpracování informačních materiálů Komunikace informace o připravovaném prodeji Rozhodnutí o prodeji Definování cílů prodeje Rozhodnutí o okruhu oslovených investorů Definice strategie prodeje Post-transakční vypořádání Závazné nabídky a vyjednávání Předprodejní příprava a marketing Indikativní nabídky 1 - 2 týdny 1 - 2 měsíce měsíce Měsíce - roky Kroky transakce 23. října 2008 Due dilligence v praxi

18 Metody oceňování This is a predetermined divider slide and should not be modified

19 Důvody pro oceňování společností
Metody Ocenění metodou násobků Sporné body Různé důvody pro oceňování Prodej / Koupě společností Fúze společností Spřízněné osoby a nepeněžité vklady Povinné nabídky a delisting Soudní spory atd. Transakční dle Zákona 23. října 2008 Due dilligence v praxi

20 Transakční oceňování cena Prodávající Kupující Transakční oceňování
Úvod Metody Ocenění metodou násobků Sporné body Transakční oceňování Kupující Prodávající cena Poradci validace Různé pohledy na cenu (strategický investor vs. finanční investor). Likvidní vs. Nelikvidní společnost Majoritní vs. Minoritní balík Nabídka vs. Poptávka Možnosti alternativní investice Negociační a prezentační schopnosti 23. října 2008 Due dilligence v praxi

21 Jaké metody oceňování lze aplikovat?
Úvod Metody Ocenění metodou násobků Sporné body Metody oceňování Složitost Příklady/Obvyklé problémy Nereálný nebo neexistující finanční plán Vysoká Nízká Střední Metoda diskontovaní peněžních toků (DCF) Velký počet parametrů Nesprávný výpočet a aplikace násobků Metoda násobků (multiples) Tržní násobky srovnatelných společností Transakční násobky srovnatelných společností Dostupnost a srovnatelnost Počet návštěvníků (web), m2, atd. Nefinanční násobky Substanční NAV, nesprávná kalkulace NAV (např. mimo-bilanční závazky, nehmotný majetek ) Kombinace 23. října 2008 Due dilligence v praxi

22 Jaké násobky? Tržní EV / EBITDA
Úvod Metody Ocenění metodou násobků Sporné body Tržní EV / EBITDA 22x Internetové společností 13x Transportní společnosti 8x Strojírenské společnosti U středních společností v ČR bývají transakční násobky obvykle v průměru 5-10 EV / EBITDA 23. října 2008 Due dilligence v praxi

23 Na co je potřeba dávat pozor?
Úvod Metody Ocenění metodou násobků Sporné body EBITDA = Prov.hosp. výsledek + odpisy tzv. „neupravená“ EBITDA Obvyklé úpravy: jednorázové položky GAAP rozdíly (CAS x IFRS) kurzové rozdíly opravné a dohadné položky Rezervy leasing … předmětem zkoumání finanční prověrky společnosti („due diligence“) upravená / normalizovaná EBITDA Úprava ceny za společnost Cena za společnost má často dva komponenty – fixní (násobek zisku) a variabilní (násobek budoucích zisků) tzv. „earn-out“. Tím dochází k motivačnímu faktoru. Z ceny bývá obvykle sraženo zádržné, které se postupně vyplácí po splnění určitých parametrů (záruky, splnění plánu apod.) 23. října 2008 Due dilligence v praxi

24 Úvod do procesu due diligence
This is a predetermined divider slide and should not be modified

25 Představení předinvestiční prověrky
Hlavní oblasti Nejkritičtější oblasti Jak zanechat dobrý dojem Cílem due diligence je dobře poznat / zmapovat kupovanou společnost a tyto poznatky promítnout do (i) kupní ceny, (ii) textu kupní smlouvy a v neposlední řadě do business plánu (integračního plánu) pro nově koupenou společnost. Předinvestiční prověrka je komplexní prověrka kupované společnosti v celé řadě oblastí: právní, finanční, daňové, provozní, IT, lidských zdrojů, životní prostředí, atd. Prověrku obvykle provádí pouze omezený okruh vážných zájemců. Kupující si často najímá odborné poradce pro vybrané oblasti zkoumání. Proces časově náročný pro všechny zainteresované strany. Může trvat 3 – 4 týdny, ale i několik měsíců – často z velké části v sídle kupované společnosti. 23. října 2008 Due dilligence v praxi

26 Hlavní oblasti zkoumání – finance a daně
Představení předinvestiční prověrky Hlavní oblasti Nejkritičtější oblasti Jak zanechat dobrý dojem Finanční a daňová předinvestiční prověrka se primárně zaměřuje na následující oblasti: Ziskovost Finanční a obchodní plán Cash flow Zadluženost Rozvaha Mimorozvahové položky Spřízněné osoby 23. října 2008 Due dilligence v praxi

27 Nejkritičtější oblasti
Představení předinvestiční prověrky Hlavní oblasti Nejkritičtější oblasti Jak zanechat dobrý dojem Nejkritičtější oblasti: Způsob stanovení kupní ceny a způsob vypořádání Normalizovaná ziskovost („skutečná EBITDA“) Výše čistého dluhu po zohlednění případných rizik 23. října 2008 Due dilligence v praxi

28 Normalizovaná ziskovost / EBITDA
Představení předinvestiční prověrky Hlavní oblasti Nejkritičtější oblasti Jak zanechat dobrý dojem Obvyklý postup při určování normalizované ziskovosti – příklady úprav: reklasifikace kurzové rozdíly úpravy na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) opravné a dohadné položky leasing nebo prodej a zpětný leasing ocenění náhradních dílů ocenění zásob odpisy majetku – komponenty ztráta ze snížení hodnoty (impairment) slevy jednorázové vlivy prodej majetku nebo zásob 23. října 2008 Due dilligence v praxi

29 předinvestiční prověrky Nejkritičtější oblasti
Čistý dluh Představení předinvestiční prověrky Hlavní oblasti Nejkritičtější oblasti Jak zanechat dobrý dojem Vykázaný čistý dluh běžně obsahuje: Peníze a peněžní ekvivalenty Povolená přečerpání účtu Dlouhodobé a krátkodobé úvěry Obvyklé úpravy: Leasing Závazky nezaplacené více než 90 dní Rezervy na rizika 23. října 2008 Due dilligence v praxi

30 Jak zanechat dobrý dojem
Představení předinvestiční prověrky Hlavní oblasti Nejkritičtější oblasti Jak zanechat dobrý dojem Naše tipy pro zanechání dobrého dojmu / maximalizaci hodnoty společnosti: Nepodcenit „psychologii“ transakce. Absence jakýchkoliv významných rizik nebo odhalení nepříjemných / neočekávaných “překvapení“ v rámci prověrky. Transparentní vlastnická struktura. Silný manažerský tým. Kvalitní informační systém / spolehlivé finanční informace včetně pravidelně připravovaných podrobných rozborů hospodaření a analýz ziskovosti. Pravidelně sestavované / aktualizované a vyhodnocované rozpočty a obchodní / finanční plány. 23. října 2008 Due dilligence v praxi

31 Jak zanechat dobrý dojem
Představení předinvestiční prověrky Hlavní oblasti Nejkritičtější oblasti Jak zanechat dobrý dojem Naše tipy pro zanechání dobrého dojmu / maximalizaci hodnoty společnosti: Být schopen vysvětlit historické, současné a plánované hospodaření společnosti. Být připraven na proces předinvestiční prověrky (dobrá příprava může představovat intenzivní práci po několik týdnů). Uvědomovat si vazbu mezi výší kupní ceny a podmínkami v kupní smlouvě. Být připraven na další fungování ve společnosti. Prověrka připravenosti. 23. října 2008 Due dilligence v praxi

32 Proces due diligence Kdo je zapojen
Investoři Investiční bankéři (např. JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch, CAIB) Finanční poradci (např. PriceWaterhouseCoopers, Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG) Daňoví specialisté (např. daňová oddělení auditorských firem) Právníci (např. White and Case, Allen & Overy, Backer & McKenzie, Cameron McKenna) Specialisté na dané odvětví a ostatní specialisté 23. října 2008 Due dilligence v praxi

33 Obvyklá úloha týmu Investoři
Definice očekávání vyplývajících z procesu due diligence Stanovení požadavků na reporting ze strany konzultantů Účast v procesu samotném v roli toho, kdo učiní konečné rozhodnutí Organizování pravidelných schůzek o postupu prací Nepřetržité určování priorit Vyjednávání s cílovou společností a vlastníkem Rozhodnutí ohledně konečné nabídky 23. října 2008 Due dilligence v praxi

34 Obvyklá úloha týmu Ivestiční bankéři
OBECNĚ Popis celkové ekonomické situace v zemi cílové společnosti Zhodnocení vývoje a situace v odvětví působnosti cílové společnosti a identifikace hlavních trendů Vyhodnocení různých faktorů ve vztahu k cílové společnosti: podíl na trhu, konkurence, zákaznická základna, cenová politika, apod. Pozn.: výše uvedené činnosti mohou být také v kompetenci investorů nebo finančních poradců 23. října 2008 Due dilligence v praxi

35 Obvyklá úloha týmu Investiční bankéři - pokračování
KONKRÉTNĚ Příprava oceňovacího modelu (modelů) Určení, která data budou do modelu dosazena Působení jako koordinátor samotného procesu due diligence Zpracování ocenění Návrh řady variant ocenění cílové společnosti (např. nejhorší případ, scénář nejlepšího případu, srovnání výstupů různých modelů ocenění apod.) 23. října 2008 Due dilligence v praxi

36 Obvyklá úloha týmu Finanční poradci
Provedení analytické prověrky účetních výkazů – identifikace trendů a komentář k nim Stručný popis a analýza účetních zásad používaných v dané zemi a používaných cílovou společností Zhodnocení celkové kvality účetních postupů uplatňovaných cílovou společností Zhodnocení dodržování účetní legislativy platné v dané zemi Analýza a vyhodnocení rozdílu mezi místními účetními standardy, (mezinárodními účetními standardy a účetními standardy používanými v zemi investora 23. října 2008 Due dilligence v praxi

37 Obvyklá úloha týmu Finanční poradci - pokračování
Na základě analýzy účetních postupů používaných cílovou společností návrh účetních úprav (např. výpočet opravných položek a rezerv, ocenění aktiv a pasiv – reálná hodnota, čistá realizovatelná hodnota, apod.) Vypracování upravených účetních výkazů v souladu s účetními standardy podle požadavků investora (obvykle IAS z důvodu srovnatelnosti) 23. října 2008 Due dilligence v praxi

38 Obvyklá úloha týmu právní poradci
Analýza právního prostředí v zemi cílové společnosti Zhodnocení kvality smluvní dokumentace cílové společnosti Prověrka a shrnutí nejdůležitější smluvní dokumentace Určení potenciálních právních problémů a jejich dopad na hodnotu společnosti (např. probíhající soudní spory, nedodržování regulativních opatření, zaměstnanecké smlouvy – např. existence tzv. „zlatých padáků“, apod.) Připravit dohody o koupi majetkových podílů 23. října 2008 Due dilligence v praxi

39 Obvyklá úloha týmu – specialisté na dané odvětví a ostatní specialisté
IT specialisté Odborníci na marketing PR specialisté Znalci v oblasti oceňování nemovitostí Odborníci na energetické sítě Pojišťovací specialisté a další 23. října 2008 Due dilligence v praxi

40 Obvyklá úloha týmu daňoví specialisté
Analýza daňového prostředí v zemi cílové společnosti Vyhodnocení, jak se společnost vypořádává s daňovými záležitostmi Zhodnocení dodržování daňové legislativy platné v dané zemi Určení potenciálních daňových problémů a jejich dopad na hodnotu společnosti (např. stávající nebo potenciální daňové doměrky ze strany finančního úřadu, použití daňových ztrát do budoucnosti, apod.) 23. října 2008 Due dilligence v praxi

41 Daňová due diligence This is a predetermined divider slide and should not be modified

42 Hitparáda daňových rizik
Prokazování – nedoceňovaný absolutní vítěz Manažerské, marketingové a další služby ze zahraničí, alokace nákladů centrály Převodní ceny Stanovení a prokazatelnost odpisové báze Nízká kapitalizace (back-to-back struktury) Prodej podniku za cenu jednotlivých složek, převod části podnikání bez úplaty Distribuce jiných složek kapitálu Restrukturalizace DPH u dodání zboží mimo ČR Právně neplatné transakce Daňové rezidentství / stálé provozovny v zahraničí Švarc systém Dokumentace ke sníženým srážkovým daním Nestandardní leasingové smlouvy Vynucené investice (před rokem 2008) Opravy vs. technická zhodnocení Rezervy na opravy Daňové opravné položky 23. října 2008 Due dilligence v praxi

43 Strukturování Obvyklé základní požadavky:
Distribuce dividend bez dodatečného zdanění Distribuce úroků bez dodatečného zdanění Distribuce licenčních poplatků bez dodatečného zdanění Nezdanění kapitálových zisků (zisků z prodeje investičního majetku) Snížení daňového základu cílových společností It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed. 23. října 2008 Due dilligence v praxi

44 Strukturování - příklad
Op Polsko ČR Akviziční Investoři LuxCo A LuxCo B LuxCo 2 LuxCo 1 Limited partnership Finco LuxCo C Op ČR Investice (vklad) 5% 95% Úvěr 2 Úvěr 1 UK, NL, Oman, … Guernsey ČR PL Lux fúze Úvěr 3 $ 23. října 2008 Due dilligence v praxi

45 Dotazy a diskuze This divider slide can be modified to contain an image. To create a picture divider slide, duplicate this master slide and create a new master slide. Customize the Input shape as described below. The image contained on the divider slide can be changed to suit the specific section. The image is created by filling an AutoShape with an image. To do this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder and follow these steps. The image should have a ratio of 5:3 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input shape are relevant black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the View tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input shape and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input shape. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on OK You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input shape should now be visible on the divider slide

46 Závěr This is a predetermined divider slide and should not be modified

47 Mimořádná nabídka V případě, že byste měli zájem ucházet se o pozici asistenta auditora asistenta daňového poradce asistenta v odd. transakčního poradenství asistenta v odd. řízení rizik IT auditora nabízíme Vám účast na mimořádném výběrovém řízení, které pro Vás uspořádáme v naší brněnské kanceláři. Kontakt: tel 23. října 2008 Due dilligence v praxi

48 Job Challenge 2008 19. listopadu 2008
přijďte si s námi popovídat na náš stánek ! 23. října 2008 Due dilligence v praxi

49 Děkujeme za pozornost! Bitte verwenden Sie die gleiche Grafik oder das gleiche Bild innerhalb des Beams, wie im Beam des Titelslides der Präsentation.


Stáhnout ppt "TopSec Program Ekonomicko-správní fakulta MU 23. října 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google