Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístup k databázím z WWW PHP+MySQL. Síť WWW je v současné době místem pro dynamické, často databázemi řízené webové aplikace. Tvorba webového serveru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístup k databázím z WWW PHP+MySQL. Síť WWW je v současné době místem pro dynamické, často databázemi řízené webové aplikace. Tvorba webového serveru."— Transkript prezentace:

1 Přístup k databázím z WWW PHP+MySQL

2 Síť WWW je v současné době místem pro dynamické, často databázemi řízené webové aplikace. Tvorba webového serveru pomocí statických souborů HTML je nepřijatelná. Dynamické webové prezentace jsou flexibilní výtvory s velkou kapacitou a lze je popsat spíše jako aplikace, než pouze jako stránky. K tvorbě dynamických webových aplikací slouží mnoho různých technologií. Nejčastěji se používají:  Microsoft ASP (Aktive Server Pages)  JSP (Java Server Pages)  ColdFusion  PHP

3 Co je PHP? PHP – Personal Home Page. Technologii vytvořil v r Rasmus Lerdorf. PHP se označuje jako „vložený skriptovací jazyk“ – znamená to, že je-li vložen do HTML, lze jej přímo interpretovat v kódu HTML. PHP je technologie nezávislá na platformě, je určena pro servery – vše, co se v kódu PHP odehrává, se odehrává na serveru, nikoli na klientském počítači. Jazyk PHP lze používat na většině operačních systémů (Windows, Unix, Linux, Macintosh). Oficiální webovou aplikaci lze najít na stránkách

4 Co je MySQL? MySQL (vyslovuje se „maj es kjú el“) je nejoblíbenější databázový systém s veřejným zdrojovým kódem. MySQL nabízí vysoký výkon, přenositelnost, spolehlivost, přiměřenou dobu zaučení za minimální náklady. Aplikace byla vyvinuta a je udržovaná švédskou společností MySQL AB. Jde o systém správy databází určený pro relační databáze (RDBMS – relational database management system). Relační databáze je kolekcí vzájemně provázaných dat – k ukládání informací používá tabulky.

5 Jak funguje propojení PHP+MySQL? Začleněním databáze do webové aplikace lze určitá data generovaná PHP načítat z databáze MySQL. Obsah stránek přestává být statický (napevno zapsaný) a stává se flexibilním. To je pak klíčem k dynamickým webovým prezentacím. Oficiální webovou aplikaci lze najít na stránkách

6 PPHP Kklient Sserver Ppožadavek skriptu HHTM L Ppožadavek na URL adresu HHTML MySQL ddotaz ddata

7 Potřebné softwarové vybavení Abychom mohli vyzkoušet práci se síťovými verzemi databázových systémů bez ohledu na používaný operační systém, budeme k tomu potřebovat: software webového serveru (např. Apache, Xitami, IIS ) – budeme používat Apache, PHP, MySQL, webový prohlížeč – (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera …), textový editor, nebo integrované vývojové prostředí, v případě používání vzdáleného serveru – aplikaci umožňující FTP přenosy.

8 Je dobré, že vše se může pořídit prakticky zadarmo – Apache, PHP i MySQL jsou produkty s veřejně přístupným kódem – open source. Máme-li počítač, stačí pouze stáhnout nezbytný software z internetu a nainstalovat jej dle předpisu. Počítač pak může sloužit jednak jako klient a jednak jako server. Je možné si předplatit službu WEBHOSTING (využívání prostoru na serveru poskytovatele). Při výběru poskytovatele je důležité, zda lze na daném serveru spouštět aplikace PHP a využívat databáze MySQL.

9 Jak pracuje Webový server? Na server lze pohlížet ze dvou úhlů. 1. Server je vybraný stroj, na kterém je nainstalovaný databázový systém a na jeho discích jsou uložena naše data. 2. Na druhou stranu je server proces (program), který běží na zvoleném počítači a který obsluhuje jednotlivé požadavky klientů. Klienti zadávají SQL příkazy a server tyto příkazy nad databází vykonává. Klientem pak může být konkrétní databázová aplikace, nebo také řádkový terminál.

10 Instalace – verze 3.3 až 3.5 Pokud chceme vyvíjet webové aplikace na svém vlastním serveru (domácím počítači), s největší pravděpodobností bude nutné nejdříve nainstalovat nezbytný software: 1. Na přístupné místo rozbalíme soubor UniServer3_x.zip – uložený na P:/Common/Board/Databázové Systémy Je to volný produkt a neobsahuje komerční přístup! Nepotřebuje instalaci, stačí nakopírovat! Požadavky systému: - Windows 95, 98, ME, NT, 2000 nebo XP; - podpora protokolu TCP/IP. Uzpůsobení serveru Apache: - zapnout TCP/IP protokol (nemáte-li síťovou kartu, nainstalujte jakýkoli).

11 2. Použití: - spustit program Server_Start.bat (vytvoří se automaticky disk W:\ - bude se chovat jako server), - nebo Disk Start.vbs (lze vybrat disk, který se bude chovat jako server), - připojí 3. Pro správné ukončení práce je potřeba z hlavního menu vybrat "Shutdown Server", nebo spustit soubor Stop.bat – zastaví práci MySQL i Web Serveru. Instalace

12

13 Definovaní uživatelé MySQL Po instalaci softwaru bývá automaticky vytvořen uživatel root, který má nastavené heslo root a nastavená všechna privilegia – oprávnění k vykonávání příkazů v databázích. Mimo uživatele root je vytvořen ještě uživatel pma, který nemá žádná privilegia ani heslo. Informacemi o vytvoření nového uživatele, vytvoření a změně hesla uživatele, nastavení privilegii uživatelům … se budeme zabývat v dalších kapitolách.

14 Možnost nastavení konfigurace Uniform Serveru Z hlavního menu vybereme volbu "Uniform Server configuration"

15 Testování instalace - PHP 1.Vytvořte v textovém editoru následující dokument PHP 2. Uložte soubor jako phpinfo.php 3. Přeneste jej na webový server – tj. na disk W:/www 4. Ověřte správnost kódu ve svém prohlížecí – na web serveru spusťte phpinfo.php Funkce phpinfo( ) vrací konfigurační informace o instalaci jazyka PHP v přehledné tabulce.

16

17 Propojení PHP+MySQL 1.Vytvořte v textovém editoru následující dokument PHP 2. Uložte soubor jako mysql_test.php 3. Přeneste jej na webový server – tj. na disk W:/www 4. Ověřte správnost kódu – spusťte jej na web serveru 5. Je-li skript schopen připojení k serveru, zobrazí se text

18 6. V případě, že se připojit nemůže, zobrazí zprávu Pokud se skript PHP nemůže připojit k serveru MySQL, jedná se většinou o problém s oprávněními uživatelů. Je potřeba zkontrolovat uživatelské jméno, heslo a počítač, z kterého se připojujeme (hostitel).

19 Práce s monitorem MySQL Častým způsobem komunikace se serverem MySQL (kromě skriptů PHP) je monitor mysql (nebo klient mysql). Klientskou aplikaci mysql spustíme prostřednictvím příkazového řádku z adresáře usr/local/mysql/bin: mysql –u root –p (heslo)root

20 Vytvoření databáze CREATE DATABASE název_databáze; Výpis seznamu existujících databází na serveru MySQL: SHOW databases; Výběr databáze, kterou chceme používat: - moje_db USE název_databáze;

21 Vytvoření tabulky CREATE TABLE název_tabulky ( jméno_sloupce1 TYP [integritní omezení], jméno_sloupce2 TYP [integritní omezení],...); Ověření existence vytvořené tabulky: SHOW TABLES; SHOW COLUMNS FROM název_tabulky; neboDESCRIBE název_tabulky;


Stáhnout ppt "Přístup k databázím z WWW PHP+MySQL. Síť WWW je v současné době místem pro dynamické, často databázemi řízené webové aplikace. Tvorba webového serveru."

Podobné prezentace


Reklamy Google