Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vícerozměrné statistické metody Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru, asociační matice II Jiří Jarkovský, Simona Littnerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vícerozměrné statistické metody Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru, asociační matice II Jiří Jarkovský, Simona Littnerová."— Transkript prezentace:

1 Vícerozměrné statistické metody Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru, asociační matice II Jiří Jarkovský, Simona Littnerová

2 Vícerozměrné statistické metody Práce s asociační maticí

3 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Vzdálenosti nebo podobnosti objektů ve vícerozměrném prostoru Vícerozměrný popis objektů představuje jejich pozici ve vícerozměrném prostoru Vztahy mezi objekty lze vyjádřit pomocí jejich vzdálenosti v prostoru Existuje celá řada způsobů měření vzdálenosti v prostoru pro různé typy dat (binární, kategoriální, spojitá) Výběr metriky vzdálenosti nebo podobnosti silně ovlivňuje výsledky analýzy, protože definuje jakým způsobem vztah mezi objekty interpretujeme 3 Výběr metriky je dán dvěma pohledy: Typ dat – s různými typy dat jsou spjaty různé metriky Předpoklady výpočtu metriky – obdobně jako klasické statistické metody ani metriky nelze použít ve všech situacích a v některých by dokonce díky jejich předpokladům šlo o hrubou chybu Expertní interpretace vztahů objektů

4 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Euklidovská vzdálenost jako princip výpočtu vícerozměrných analýz Nejsnáze představitelným měřítkem vztahu dvou objektů ve vícerozměrném prostoru je jejich vzdálenost Nejjednodušším typem této vzdálenosti (bohužel s omezeným použitím na data společenstev) je Euklidovská vzdálenost vycházející z Pythagorovy věty 4 a b c y11y11 y12y12 y21y21 y22y22 X1X1 X2X2

5 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Různé přístupy k měření vzdálenosti 5 A B Jednou na Manhattanu …….

6 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Asociační matice Typická asociační matice je čtvercová matice Typická asociační matice je symetrická kolem diagonály – Ve speciálních případech existují i asymetrické asociační matice Diagonála obsahuje 0 (v případě vzdáleností) nebo identitu objektu se sebou samým (podobnosti, obvykle 1 nebo 100%) Asociační matice může být spočtena mezi objekty pomocí metrik podobnosti a vzdálenosti (Q mode analýza) nebo mezi proměnnými pomocí korelací a kovariancí (R mode analýza) Asociační matice mohou být jak vstupem do vícerozměrných analýz tak vstupem pro klasické jednorozměrné statistické výpočty, kdy základní jednotkou není jeden objekt, ale podobnost/vzdálenost dvojice objektů 6

7 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Příklad výpočtu asociační matice 7 Asociační matice euklidovských vzdáleností mezi rostlinami

8 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Histogram jako popis asociační matice 8

9 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Vztahy mezi různými metrikami vzdáleností 9

10 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Metrika vzdálenosti/podobnosti jako klíčový bod vícerozměrné analýzy Výběr metriky vzdálenosti/podobnosti je klíčovým bodem každé vícerozměrné analýzy: – Některé metody umožňují úplnou volnost ve výběru metriky podobnosti (hierarchická aglomerativní shluková analýza, multidimensional scaling) – Některé metody jsou přímo spjaté s konkrétní metrikou (PCA, CA, k-means clustering) Chybný výběr metriky může vést k chybným závěrům analýzy (stejně jako v klasické statistické analýze výběr nevhodného testu nebo popisné statistiky) Metriky podobností nebo vzdáleností kromě vícerozměrných statistických metod mohou vstupovat i do klasických statistických výpočtů: – Popisná statistika a vizualizace metrik – Analogie t-testů a ANOVA pro asociační matice – Korelace asociačních matic – Regrese asociačních matic 10

11 Vícerozměrné statistické metody Analogie klasických statistických metod s využitím asociačních matic

12 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Klasické statistické metody na asociační matici Na datech asociačních koeficientů je možné počítat libovolné jednorozměrné statistické metody Je nezbytné zohlednit – 1 hodnota není jeden objekt, jde o vztah dvou objektů !!! – Hodnoty nejsou nezávislé !!! – Díky nesouladu mezi N hodnot a počtem stupňů volnosti není možné klasické statistické testování, ale je nezbytný permutační přístup Pro vizualizaci i výpočet statistik je možné použít klasické statistické SW Pro výpočet statistické významnosti a intervalů spolehlivosti je nezbytné použít specializovaný SW 12

13 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Konverze asociační matice pro jednorozměrné analýzy 13 Konverzí horní trojúhelníkové matice získáme sloupec hodnot = míry asociace řádků a sloupců tabulky Tabulku je možné dále libovolně rozšiřovat o zařazení objektů do skupin nebo o asociace objektů pomocí jiných proměnných

14 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Příklad složitého souboru pro analýzu vztahů asociačních matic 14 rowcolumnJaccard index Geographical distance Phylogenetic distance TemperatureNo fishes No microsatellites Y JTSKX JTSKNo taxaNo parasitesShannon index Shannon eveness Berger Parker index PL-VISGE-RHI0.3899070.6585.52679064375633293850.3030.1820.001 PL-VISPL-SLE0.3332460.1003.7307190920156350660.4320.0010.226 GE-RHIPL-SLE0.3577460.5551.84071551821268133910.1290.1810.226 PL-VISCZ-ELO0.1904330.3300.551737714321448197831.3070.1360.543 GE-RHICZ-ELO0.3335940.28152124529294270812011681.0040.3180.542 PL-SLECZ-ELO0.3571950.2093.225241862235813137770.8750.1370.317 PL-VISCZ-ELV0.2273930.6613.715411130052925424174320.6650.0400.302 GE-RHICZ-ELV0.5006800.3451.7851546059083105732470.3620.2220.302 PL-SLECZ-ELV0.5001470.5391.50E-021141096099789214380.2330.0420.076 CZ-ELOCZ-ELV0.800860.1563.21536287661439761212150.6420.0950.241 PL-VISCZ-KYJ0.2864571.2181.821621502440378377190.2840.0890.060 GE-RHICZ-KYJ0.2008300.3593.7282369141346011523340.0190.0930.060 PL-SLECZ-KYJ0.3132480.8211.932232410424743317250.1480.0880.166 CZ-ELOCZ-KYJ0.1252490.2201.371162119189302215021.0230.2250.483 CZ-ELVCZ-KYJ0.1761720.1711.91543278550514954202870.3810.1300.242 PL-VISCZ-MOR0.3334671.2183.455218534413948107640.5770.1160.106 GE-RHICZ-MOR0.3648330.3562.1311268790347028013790.2740.0660.106 PL-SLECZ-MOR0.2862590.8470.335122761525759947700.1450.1150.120 CZ-ELOCZ-MOR0.2502550.2242.91012158609199468115470.7300.2520.437 CZ-ELVCZ-MOR0.3081800.1840.31546168199515970733320.0880.1560.196 CZ-KYJCZ-MOR0.308110.0051.63113510101653450.2930.0270.046 PL-VISSK-DAN0.3505401.118861419056950601076470.2780.0920.102 GE-RHISK-DAN0.3859090.3182.520771586956234222620.0250.0900.102 PL-SLESK-DAN0.5003490.8074.324735134966116530.1540.0910.124 CZ-ELOSK-DAN0.3853460.1987.5131186574291530214301.0290.2280.441 CZ-ELVSK-DAN0.4292750.1994.28535310996025176902150.3870.1320.200 CZ-KYJSK-DAN0.4291050.0406.2830244551022270720.0060.0030.042 CZ-MORSK-DAN0.308960.0564.61119279669206231170.2990.0240.004 PL-VISIT-RMO0.19011201.416830789487167639797560.0090.3530.043 GE-RHIIT-RMO0.3337310.1422.5401156773272803710.2940.1710.044 PL-SLEIT-RMO0.2678741.1434.30070395152004737620.4230.3520.269 CZ-ELOIT-RMO0.2316920.7367.52524517728461916015391.2980.4890.586 CZ-ELVIT-RMO0.2867280.7114.28511459434242215623240.6560.3930.346 CZ-KYJIT-RMO0.2007310.5656.232236798472726142370.2750.2640.104 CZ-MORIT-RMO0.1547240.5874.63512676336262449180.5680.2370.149 SK-DANIT-RMO0.3857230.483024770430217038721090.2690.2610.146 PL-VISBG-DAN0.18210021.0797.52812031739825898920.2570.1470.042

15 Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek Permutační testování Je tu rozdíl? Jak by vypadal rozdíl, kdyby byl náhodný? Nasimulujme si ho !!! Léčba Placebo X2X2 X1X1 X2X2 X1X1 Rozdíl ? Rozdíl X2X2 X1X1 …. Mnoho- krát Rozdíl ? Rozložení možných náhodných rozdílů Kde leží skutečný rozdíl? Jak moc je pravděpodobné, že je náhodný? 0

16 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Meansim – analogie k ANOVA 16

17 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Meansim – analogie k ANOVA Meansim pracuje s pojmy průměrná vnitroshluková vzdálenost a průměrná mezishluková vzdálenost Ty mají obdobný význam jako variabilita uvnitř a mezi skupinami v klasické ANOVA Rozdíl oproti ANOVA je ve výpočtu statistické významnosti: – Objekty (v řádcích a sloupcích) jsou náhodně zpřeházeny mezi skupinami – Je spočten poměr mezishlukové a vnitroshlukové variability – Postup je opakován x krát až získáme rozdělení náhodného vztahu asociace objektů ke kategoriím – Výsledek testu porovnán se simulovaným rozdělením náhodného vztahu asociace objektů ke kategoriím 17 A B C ABC

18 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Mantel test – analogie ke korelaci Počítán pomocí Pearsonovy nebo Spearmanovy korelace, lze použít libovolný korelační koeficient Rozdíl je opět ve výpočtu statistické významnosti, která je počítána permutačně 18

19 Jiří Jarkovský, Simona Littnerová: Vícerozměrné statistické metody Regrese na asociačních maticích Obdobná výpočtu klasické regrese, ale na maticích vzdáleností 19


Stáhnout ppt "Vícerozměrné statistické metody Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru, asociační matice II Jiří Jarkovský, Simona Littnerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google