Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotometrie Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotometrie Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Fotometrie Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Pavel Kovář Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor PaedDr. Pavel Kovář Označení DUM VY-32_INOVACE_SOSOTR-In-F/2-MA-3/15 Název DŮM Fotometrie Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Fyzika Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Osvětlení , svítivost Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Fotometrie, osvětlení, svítivost, zdroje světla Datum

3 Fotometrie Náplň výuky Záření černého tělesa – pojem černé těleso
Vliv teploty černého tělesa na barvu Svítivost Osvětlení

4 Co je fotometrie Fotometrie je část optiky, která zkoumá světlo z hlediska jeho působení na zrakový orgán. Veličiny, které určují velikost tohoto působení na lidské oko, se označují jako fotometrické veličiny. Mezi fotometrické veličiny řadíme např. svítivost zdroje, světelný tok, světelnou energii nebo osvětlení. Fotometrie se zaměřuje na viditelné světlo.

5 Obr. 1 F o t o m e t r i e z k o u m á p ř e d e v š í m v i d i t e l n é s v ě t l o Jak poznáme, že dané elektromagnetické záření je viditelným světlem ? spadá do intervalu 395 nm (fialová) – 750 nm (červená) F M Z Ž OR Č (nm) (nm)

6 Zdroje světla Hledisko vzhledu světelného zdroje:
Plošné – obrazovka monitoru, mléčná skleněná deska, rozsvícené okno ve tmě… Prostorové – osvětlené akvárium, zářivka, žárovka Bodové – elektrický oblouk, hvězda Hledisko původu světelného zdroje: Přírodní světelný zdroj a) Aktivní Galaxie, Slunce, hvězda, sopečná láva… b) Pasívní Planeta, měsíc, mlhovina… Umělý světelný zdroj LED-dioda, zářivka, výbojka… Problémová úloha: Na noční obloze letí orbitální stanice ISS. Jakým je světelným zdrojem?

7 Co je to dokonale černé těleso?
Svítivost: Pozorujeme-li srovnatelné světelné zdroje různých výkonů, budou se nám jevit různě jasné. Rozdíly při pozorování jejich světla subjektivně vnímá naše oko a fyzika charakterizuje je veličinou SVÍTIVOST. Svítivost je základní jednotka zařazená do soustavy SI, její jednotkou je kandela [cd]. Kandela je svítivost dokonale černého tělesa v kolmém směru k povrchu, jehož obsah je 1/ m2 při teplotě tuhnoucí platiny °C. Co je to dokonale černé těleso? Dokonale (absolutně) černé těleso je fyzikální model. Jedná se o látku, která je schopna pohltit veškeré dopadající vlnové délky elektromagnetického záření. Wienův posunovací zákon: při určité teplotě vyzařuje černé těleso do okolí elektromagnetické vlnění různých vlnových délek. Tato vlnění nemají stejnou intenzitu. Graf ukazuje, že při vyšší teplotě se maximální vlnová dílka posouvá je kratším vlnovým délkám. Proto se např. při 600 °C jeví černé těleso jako červené a při 1300 °C má barvu bílou – v záření jsou zastoupeny všechny vlnové délky viditelného světla. Obr. 2

8 T = teplota černého tělesa [K] b= Wienova konstanta
Naše Slunce vyzařuje maximum své energie zářením o vlnové délce asi 500 nm. Určete jeho teplotu. Na základě použití Wienova posunovacího zákona byla teplota Slunce určena asi na °C. Barva hvězd na obloze tedy vypovídá o jejich teplotě. Nejnižší teplotu naměříme u červeně zářících hvězd (asi °C a nejvyšší u modré barvy odpovídající asi °C.

9 Tabulka 1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrální_typ_hvězd
Problémové úkoly: Ověřte, zda odpovídá povrchová teplota rudé hvězdy teplotě asi °C Podle tabulky pojmenuj některé z hvězd, které odpovídají této teplotní kategorii Proč jsou některé z hvězd obři jiné trpaslíci a teploty jsou srovnatelné? Doporučení: Odpověď lze vyhledat na webu wikipedia – do vyhledávače zadejte heslo Herzsprung-Russelův diagram.

10 Příklady svítivosti různých světelných zdrojů:
Tab. 2 Stearinová svíčka, plamínek 40 mm 1 cd Žárovka 230V/60W cd Žárovka 230V/100W cd Zářivková trubice 230V/40W cd Elektrický oblouk cd Slunce cd Tabulka 2 převzata z : Řešátko, M., Hlavička, A.: Fyzika A pro SOU 2.díl SPN Praha /II/1 str. 189, tabulka 4

11 Obr. 3 Osvětlení Veličina SVÍTIVOST nevypovídá jednoznačně o množství světla, které vnímá sítnice našeho oka. Zdůvodnění: Oslnivě zářící sestava halogenových na sportovním stadionu světel má nepochybně větší svítivost než stolní lampička. Přesto světlo stolní lampy umožní číst knihu, jeli lampa přibližně 1 metr od rozevřené knihy, zatímco 3 km vzdálená soustava mnohasetwattových světel (nádraží, stadion) neposkytne sítnici našeho oka tolik světla, aby se při něm dalo z této knihy číst. Osvětlení klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Slabší světelný zdroj umístěný vhodně blízko poskytuje více osvětlení, než velmi vzdálený, přestože silný zdroj světla. (Příklad: vizuálně slabá hvězda může být velmi vzdálený kolos nepřestavitelných rozměrů a zdánlivě jasná hvězda má takový jas jen pro svou relativní blízkost – jinak je z hlediska vesmírných měřítek malá a slabá.)

12 Osvětlení E je fyzikální veličina, kterou určuje podíl svítivosti I [cd] a druhé mocniny vzdálenosti od zdroje světla. Jednotkou svítivosti je 1 lux [lx] Osvětlení ubývá s druhou mocninou vzdálenosti plochy od světelného zdroje. Pokud na plochu dopadají paprsky šikmo, působí nutně menší osvětlení [cos α] [nutnost zavedení funkce cosinus plyne z měření úhlu vzhledem ke kolmici vztyčené ze zkoumané plochy viz obr. 4] Obr. 4 Řešte příklad

13 Některá osvětlení Přímé sluneční světlo v poledne 100 000 lx
Tab. 3 Přímé sluneční světlo v poledne lx Při zatažené obloze venku lx Osvětlení potřebné pro velmi jemnou práci – 1000 lx Osvětlení pro rýsování – lx Běžné domácí práce, údržba a obrábění asi 100 lx Staveniště, kravín asi lx Schodiště, chodby asi lx Tabulka 3 převzata z : Řešátko, M., Hlavička, A.: Fyzika A pro SOU 2.díl SPN Praha /II/ str. 191, tabulka 5

14 Kontrolní otázky: Charakterizuj svítivost a osvětlení.
Jak souvisí svítivost a osvětlení ? Charakterizuj Wienův posunovací zákon Zjisti, kdo získal v roce 1911 Nobelovu cenu za fyziku a za co to bylo. {} Jak souvisí maximální vyzařovaná vlnová délka žhavého tělesa s jeho teplotou? Klesá osvětlení s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje? Pokud ano, vysvětli a nakresli.

15 Seznam obrázků: Obr. 1: Tatoute and Phrood, [vid ] dostupné z: Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní Obr. 4: vlastní

16 Seznam použité literatury:
[1] otevřená encyklopedie Wikipedie, [vid ] dostupné z:


Stáhnout ppt "Fotometrie Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google