Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 1. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 1. přednáška."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 1. přednáška

2 Význam a funkce účetnictví
poskytuje informace pro své uživatele Funkce: - zobrazovat ekonomické procesy v podniku

3 Uživatelé účetních informací
1. interní: management a řídící orgány vlastníci zaměstnanci 2. externí: - banky - věřitelé /dodavatelé/ - zákazníci /odběratelé/ - investoři - finanční úřady - pojišťovny - státní správa - subjekty působící na finančních trzích - veřejnost - regionální orgány

4 Historie účetnictví sahá až do starověku
v 15. století Luca Pacioli popsal hlavní zásady podvojného účetnictví. v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) Současná podoba- od konce 19.stol.

5 Účel a význam účetnictví
1)poskytuje informace pro zajištění dobré správy a ochrany majetku (to je původní funkce) 2) uchovává informace o podnikových jevech pro majitele a řídící útvary podniků 3) poskytuje informace pro posuzování ekonomické situace podniku pro různé subjekty (banky, investory, burzovní instituce) 4) poskytuje údaje pro vyměření daňové povinnosti 5) je důkazním prostředkem při vedení sporů.

6 Předmět zobrazování v účetnictví
Obecně: majetek podniku Konkretizují ho jednotlivé kategorie, které účetnictví používá: - majetek (aktiva) - závazky - kapitál - hospodářský výsledek: - náklady - výnosy

7 Předmět zobrazování v účetnictví (2)
stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a změny vlastního kapitálu náklady a výnosy a výsledek hospodaření a jeho užití

8 Účetnictví a právní předpisy
účetní zobrazování ekonomických procesů - obchodní právo devizovépředpisy - občanské právo daňové právo - pracovní právo mezinárodní - předpisy o SZP pravidla - předpisy regulující kapitálový trh ad.

9 Formy sdělení účetních dat
Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům

10 Obecné účetní zásady (1)
Zásada vymezené účetní jednotky Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví Zásada nezávislosti účetních období Zásada bilanční kontinuity

11 Obecné účetní zásady (2)
Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, přesnost, průkaznost) Zásada historických cen Zásada zákazu kompenzace Zásada opatrnosti Někdy: zásada vymezení okamžiku realizace

12 Účetní systém účetnictví finanční x vnitropodnikové (manažerské)
Účetnictví podvojné x jednoduché (někdy: x kamerální)

13 Podmínky účetního zachycení
Doložení účetním dokladem (se všem náležitostmi účetního dokladu) Peněžní vyjádření (ocenitelnost)

14 Podvojné účetnictví = jádro celého systému ekonomických informací díky své metodě, která: - zachycuje procesy v podniku úplně - ve vzájemné provázanosti - ve spojení naturálně věcné a hodnotové stránky

15 Další subsystémy ekonomických informací
Kromě účetnictví poskytuje ekonomické informace: Statistika – minulé jevy, jednotlivé Kalkulace – náklady na jednotku výkonu Rozpočetnictví – určuje stav a změny majetku v budoucnosti Operativní evidence – evidence v místě průběhu ekonomických procesů

16 ?Bude předmětem účetního zachycení :
Položka - zásoba materiálu - smlouva na nákup materiálu - půjčka přijatá od přítele - peníze na účtech u banky - nakoupené akcie jiného podniku - dlužná daň z příjmu - počítač - výrobní stroje - kvalifikace pracovníků ?


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 1. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google