Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj krajiny v kvartéru 10. 3. 2009. Kvartér – úvodní poznámky  Z geologického hlediska krátké období, kdy se svědkem přírodních procesů stává člověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj krajiny v kvartéru 10. 3. 2009. Kvartér – úvodní poznámky  Z geologického hlediska krátké období, kdy se svědkem přírodních procesů stává člověk."— Transkript prezentace:

1 Vývoj krajiny v kvartéru 10. 3. 2009

2 Kvartér – úvodní poznámky  Z geologického hlediska krátké období, kdy se svědkem přírodních procesů stává člověk odtud také někdy antropozoikum  Primárně se člení se na : Pleistocén Holocén (recent)

3 Kvartér – úvodní poznámky  Za počátek kvartéru se považuje období značného ochlazení Středozemního moře  Oproti předchozí éře se vyznačuje značným kolísáním teplot a srážkových úhrnů Průměrné teploty výrazně poklesly (zalednění)  Přírodu a krajinu začíná svojí činností ovlivňovat člověk, začínáme hovořit o procesu zkulturňování krajiny (ten posléze přešel až k devastaci krajiny)

4

5 Pleistocén  Období opakovaných zalednění  Počátek 1,8 miliónů let BP BP – before present (1950) 2,5 miliónů let BP – začátek doby ledové  Konec pleistocénu koresponduje s ústupem posledního zalednění (10 000 let BP)  Střídání glaciálů a interglaciálů Vliv na reliéf a půdní poměry Vliv na charakter flóry a fauny

6 Pleistocén ve střední Evropě  Interglaciály (porovnání s dneškem) Vyšší teploty a srážkové úhrny Krajina téměř úplně zalesněna Stepní ekosystémy podmíněny azonálně (tj. charakterem podloží)  Glaciály Výrazně chladnější Ve vrcholných obdobích průměrné roční teploty - 3 - -5 stupňů Celsia, srážky 100 – 200 mm Tvorba spraší (důležitý fenomén z hlediska zkulturňování krajiny)

7

8

9

10

11

12 Poslední glaciální cyklus  Evropský významná typová lokalita – „kalendář věků“ v Dolních Věstonicích  Začíná interglaciálem mezi rissem a würmem Teplejší a a podstatně vlhčí podnebí (v lese býval i slon )

13

14 Poslední glaciální cyklus  Zhoršení podnebí (100 000 – 70 000 let BP) Postupně jehličnaté lesy přešly v lesostepní ekosystémy  Würm (70 000 – 16 000 let BP) Permafrost, tundra Tvorba spraší V přírodu se pohybovali mamuti a jim podobní  Holocén

15 Holocén  Zatím poslední doba meziledová  Vývoj krajiny závisel na: Výrazných změnách podnebí Na vzdálenosti útočišť (refugií) v nichž rostlinné a živočišné druhy přečkaly glaciál Na povaze a stavu půd

16

17 Ložek, V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. Academia, Praha.


Stáhnout ppt "Vývoj krajiny v kvartéru 10. 3. 2009. Kvartér – úvodní poznámky  Z geologického hlediska krátké období, kdy se svědkem přírodních procesů stává člověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google