Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj krajiny v kvartéru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj krajiny v kvartéru"— Transkript prezentace:

1 Vývoj krajiny v kvartéru

2 Kvartér – úvodní poznámky
Z geologického hlediska krátké období, kdy se svědkem přírodních procesů stává člověk odtud také někdy antropozoikum Primárně se člení se na: Pleistocén Holocén (recent)

3 Kvartér – úvodní poznámky
Za počátek kvartéru se považuje období značného ochlazení Středozemního moře Oproti předchozí éře se vyznačuje značným kolísáním teplot a srážkových úhrnů Průměrné teploty výrazně poklesly (zalednění) Přírodu a krajinu začíná svojí činností ovlivňovat člověk, začínáme hovořit o procesu zkulturňování krajiny (ten posléze přešel až k devastaci krajiny)

4

5 Pleistocén Období opakovaných zalednění Počátek 1,8 miliónů let BP
BP – before present (1950) 2,5 miliónů let BP – začátek doby ledové Konec pleistocénu koresponduje s ústupem posledního zalednění ( let BP) Střídání glaciálů a interglaciálů Vliv na reliéf a půdní poměry Vliv na charakter flóry a fauny

6 Pleistocén ve střední Evropě
Interglaciály (porovnání s dneškem) Vyšší teploty a srážkové úhrny Krajina téměř úplně zalesněna Stepní ekosystémy podmíněny azonálně (tj. charakterem podloží) Glaciály Výrazně chladnější Ve vrcholných obdobích průměrné roční teploty stupňů Celsia, srážky 100 – 200 mm Tvorba spraší (důležitý fenomén z hlediska zkulturňování krajiny)

7

8

9

10

11

12 Poslední glaciální cyklus
Evropský významná typová lokalita – „kalendář věků“ v Dolních Věstonicích Začíná interglaciálem mezi rissem a würmem Teplejší a a podstatně vlhčí podnebí (v lese býval i slon )

13

14 Poslední glaciální cyklus
Zhoršení podnebí ( – let BP) Postupně jehličnaté lesy přešly v lesostepní ekosystémy Würm ( – let BP) Permafrost, tundra Tvorba spraší V přírodu se pohybovali mamuti a jim podobní Holocén

15 Holocén Zatím poslední doba meziledová Vývoj krajiny závisel na:
Výrazných změnách podnebí Na vzdálenosti útočišť (refugií) v nichž rostlinné a živočišné druhy přečkaly glaciál Na povaze a stavu půd

16

17 Ložek, V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. Academia, Praha.


Stáhnout ppt "Vývoj krajiny v kvartéru"

Podobné prezentace


Reklamy Google