Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_52_ 14 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Filozofie Téma Tematická oblast Název Eleaté a Herakleitova filozofie Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Srpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník Anotace Filozofický přístup Elejské školy a Herakleitova filozofie Přínos/cílové kompetence Pochopení myšlenek, které vedly k filozof. myšlení Eleatů a Herakleita

2 Elejská škola a Xenofanes Elejská škola patří do předsokratovské filozofie
vznikla ve stejné době jako pythagorejci, nese název podle města ELEJE, ( které leží na západním pobřeží Itálie, jižně od dnešního města Salerna) XENOFANÉS z Kolofónu /asi př.n.l./ - ostrý kritik antropomorfního náboženství, (ve kterém mají bozi podobu lidí) - skutečný BŮH, má-li být neomezený, musí být JEDEN (dva by se omezovali), všeprostupující a nehybný = působí jen myšlením

3 2) PARMENIDÉS z Eleje /asi 540-470 př.n.l./
patří k nejvíce ceněným starořeckým myslitelům stal se zakladatelem důležité filozofické disciplíny ONTOLOGIE /nauka o BYTÍ/ tvůrce filozofického pojmu "BYTÍ" své BYTÍ chápal jako NEPROMNĚNLIVÉ a VĚČNÉ Parmenidés učil: že nic nevzniká a nic nezaniká - POHYB je NEMOŽNÝ !

4 3) ZÉNÓN Elejský /asi 490-430 př.n.l./
obhajoval Parmenidovo učení (jeho žák) proslul logickými paradoxy (aporiemi ), v nichž dokazoval nemožnost pohybu, avšak logicky byly APORIE vyřešeny až v novověku objevem diferenciálního počtu Achilles, jenž honí pomalou želvu: Pokud má želva sebemenší náskok, pak ve chvíli, kdy se Achilles dostane z bodu A na bod B, je želva již v bodě C. Když je Achilles v bodě C, je želva už v bodě D. Vzdálenosti mezi body se neustále snižují, ale podle Zénóna Achilles želvu nikdy nedohoní. Letící šíp a zajíc: Letící šíp pozorovaný v jakýkoliv okamžik svého pohybu se nachází na jednom místě, v kterém je de facto v klidu. Pokud je ale v klidu v každém okamžiku svého letu, znamená to, že je v klidu i v čase, což znamená, že se nepohybuje.

5 Zenón z Eleje ukazuje mladým filozofům dveře k pravdě

6 Hérakleitos z Efezu ( asi 540 - 480 př.n.l. )
narodil se v maloasijské Iónii ve městě Efezu často byl označován přívlastkem "TEMNÝ" (nejpozoruhodnější osobnost) na rozdíl od Eleatů nezavrhoval „nebytí„ " Jak bytí, tak i nebytí tvoří elementy dění ." Všímal si neustálé proměnlivosti věcí = nic není stálé! ( Vše je v nějakém neustálém pohybu - v toku, přeměna bytí a nebytí.)

7 Hérakleitova dialektika
// DVAKRÁTE NEVSTOUPÍŠ DO TÉŽE ŘEKY // V každém novém okamžiku jde o zcela jinou řeku /analogie s časem/. Je třeba si povšimnout podobnosti s Buddhismem = řetězení okamžiků : Dharm ( veškeré jsoucno je v neustálém pohybu = nic nemá věčné trvání ). // Panta rhei- vše plyne //

8 Protiklady v jeho učení
V jeho učení se objevují prvky DIALEKTIKY ( G.W.F. HEGEL – zač.19. stol.) - jedná se o Hegelův zákon " Jednoty a boje protikladů " - všechno se v průběhu svého trvání mění ve svůj PROTIKLAD - vývoj se děje v boji protikladů ( život - smrt, vlhké - suché, horké – studené atd.) "Boj"- je hybná síla všeho. Je třeba věděti, že boj je všem společný, že právo je svárem a že vše děje se ve sváru a podle nutnosti. ...Boj je otcem všeho i králem a jedny činí bohy, druhé lidmi, jedny dělá otroky, druhé svobodnými.

9 Herakleitos s Demókritem (plačící a smějící filozof)

10 Hérakleitos a pralátka
jako pralátku považuje = hmotný princip " OHEŇ " svět je pro Hérakleita: "Věčně planoucím ohněm," který se rozněcuje a pohasíná podle " míry. " tou měrou, jež řídí koloběh věcí je Zákon / logos / logos vše prostupuje a působí jako pojem (myšlenka) i v nás! díky logu v nás poznáváme skrytou HARMONII světa a stáváme se moudrými Je považován také za zakladatele : GNOSEOLOGIE / teorie poznání /.

11 Pokus se odpovědět: Objasni pojem APÓRIE?
Kdo považuje za pralátku oheň? Vysvětli citát: Panta rhei? Kdo je označován za prvního dialektika? Kdo je autorem filozofického pojmu: BYTÍ? Vysvětli pojem LOGOS?

12 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990
Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google