Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku 22. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku 22. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku 22. listopadu 2011

2 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomii Abstraktové databáze Oborové Multioborové Plnotextové databáze Ostatní zdroje 2. Základy tvorby rešeršního dotazu 3. Metavyhledávač 360 Search 4. Discovery systémy – EBSCO discovery systém 5. Vyhledávání plných textů

3 Elektronické informační zdroje pro lesnictví a lesnickou ekonomii 1. Abstraktové databáze a) Oborové  CAB ABSTRACTS  BIOLOGICAL ABSTRACTS  GREEN FILE  ENVIRONMENT COMPLETE  ECONLIT WITH FULL TEXT  ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ BIBLIOGRAFIE b) Multioborové  WEB of SCIENCE  SCOPUS  ACADEMIC SEARCH COMPLETE  ANL+ ‒ články v českých novinách, časopisech a sbornících

4 Elektronické informační zdroje pro lesnictví a lesnickou ekonomii 2. Plnotextové databáze a) Oborové  FORESTRY COMPENDIUM  CROP PROTECTION COMPENDIUM b) Multioborové  SCIENCE DIRECT  SPRINGER LINK  WILEY InterScience  JSTOR 3. Ostatní zdroje  SCIRUS  SOUBORNÝ KATALOG ČR  SOUBORNÝ KATALOG MENDELU

5 Elektronické informační zdroje pro lesnictví a lesnickou ekonomii Přístup na adrese: http://mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU  Služby pro studenty a zaměstnance  Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK)  Elektronické informační zdroje)

6 Abstraktové databáze oborové 1) na platformě OVID SP  CAB ABSTRACTS  BIOLOGICAL ABSTRACTS 2) na platformě EBSCO HOST  GREEN FILE  ENVIRONMENT COMPLETE  ECONLIT with FULL TEXT 3) na platformě ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ KNIHOVNY ÚZEI (ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ)  ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ BIBLIOGRAFIE

7 CAB ABSTRACTS Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory  sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencíčasopisy  obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa atd. (souhrnný přehled)souhrnný přehled  k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus  záznamy od roku 1990  CABICODES Words CABICODES Words

8 BIOLOGICAL ABSTRACTS Producent:BIOSIS (Thomson Reuters )Thomson Reuters Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory  sleduje okolo 4200 odborných časopisů  obory: zemědělství, rybářství a hydrobiologie, lesnictví, biochemie, biotechnologie, botanika, zoologie, ekologie, životní prostředí, mikrobiologie, farmakologie a další příbuzné obory  záznamy od roku 1987

9 GREEN FILE Producent:EBSCO PublishingEBSCO Publishing Obory:životní prostředí  obsahuje okolo 384.000 záznamů, z toho v plném textu více než 4.700 záznamů  obory: globální klimatické změny, green building (ekologické bydlení), znečištění prostředí, trvale udržitelné zemědělství, obnovitelné energetické zdroje, recyklace, atd.  vazba na obory: zemědělství, lesnictví, vzdělávání, právo, zdraví, technologie  záznamy od roku 1913

10 ENVIRONMENT COMPLETE Producent:EBSCO PublishingEBSCO Publishing Obory:životní prostředí  obsahuje záznamy z více než 1.700 titulů základních oborových časopisů a monografií  obory: aplikace na zemědělství, lesnictví, ekologii ekosystémů, energii, obnovitelné energetické zdroje, přírodní zdroje, nauku o mořích a sladkých vodách, geografii, znečištění a odpadové hospodářství, technologie ochrany prostředí, environmentální právo, veřejnou politiku, sociální dopady, výstavbu měst, atd.  záznamy od roku 1940, některé od roku 1897

11 ECONLIT with FULL TEXT Producent:EBSCO PublishingEBSCO Publishing Obory:ekonomie  ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonomické prognózy, ekonometrie, monetární teorie, vládní ustanovení, atd.  více než 600 časopisů v plném textu  plné texty neanglických časopisů  záznamy od roku 1886

12 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ BIBLIOGRAFIE Producent:Zemědělská a potravinářská knihovna (ÚZEI)Zemědělská a potravinářská knihovna Obory:zemědělství a lesnictví  sleduje publikační činnost na území ČR v časopisech, novinách, sbornících, knihách,...  záznamy od roku 1993  volně přístupná databáze

13 Abstraktové databáze multioborové 1) na platformě ISI WEB of KNOWLEDGE  WEB of SCIENCE 2) na platformě SCOPUS  SCOPUS 3) na platformě EBSCO HOST  ACADEMIC SEARCH COMPLETE 4) na platformě JEDNOTNÉ INFORMAČNÍ BRÁNY  ANL+ ‒ články v českých novinách, časopisech a sbornících

14 WEB of SCIENCE Producent: Thomson ReutersThomson Reuters Obory: multioborová databáze  abstraktová a citační databáze  více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“  150 000 sborníků z konferencí  záznamy od roku 1900

15 WEB of SCIENCE  sedm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; více než 8 300 periodik; 1900-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; více než 4 500 periodik; 1900-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; více než 2 300 periodik; 1977-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 – )  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Index Chemicus (organická chemie; 1993 – ) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 – ) Current Chemical Reactions

16 SCOPUS Producent: ELSEVIER B.V.ELSEVIER B.V. Obory: multioborová databáze  abstraktová a citační databáze  sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu  více než 19.000 recenzovaných časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis)  součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů  záznamy od roku 1960, některé až od roku 1823

17 ACADEMIC SEARCH COMPLETE Producent: EBSCOhostEBSCOhost Obory: multioborová databáze  multioborová plnotextová a citační databáze  sleduje odborné časopisy, monografie, sborníky z konferencí, atd.  časopisy v plném textu  recenzovaná (peer-reviewed) periodika  indexuje více než 12 500 časopisů  retrospektiva od roku 1887 (i starší)

18 ANL+ – články v českých novinách, časopisech a sbornících  experimentální zdroj poskytující informace o článcích publikovaných v českých novinách, časopisech a dalších pokračujících zdrojích  od roku 2011  navazuje na bázi ANL, kterou společně vytvářely od r. 1992 Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně, krajské knihovny a odborné knihovny  http://www.jib.cz/ http://www.jib.cz/

19  souborná databáze výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech a sbornících, v malé míře v monografiích vydávaných na území ČR  obsahuje informace o článcích z let 1991-2010  předchůdce báze ANL+  http://www.jib.cz/ http://www.jib.cz/ ANL – články v českých novinách, časopisech a sbornících

20 PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE OBOROVÉ 1) CROP PROTECTION COMPENDIUM 2) FORESTRY COMPENDIUM

21 CROP PROTECTION COMPENDIUM Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:ochrana rostlin  multimediální encyklopedie  rozsáhlá knihovna dokumentů: různé aspekty ochrany plodin, rostlinolékařství, invazivní rostliny, zahradnictví, transgenní plodiny, hospodářské dopady,...  podrobné popisy škůdců plodin, chorob, plevelů, invazivních rostlin a přirozených nepřátel  podrobné popisy plodin a různých druhů rostlin  přes 8.000 obrázků  160.000 bibliografických záznamů ze CAB ABSTRACTS  interaktivní slovník pojmů, vícejazyčný s informacemi o pesticidech a biopesticidech

22 FORESTRY COMPENDIUM Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:lesnictví (lesní hospodářství)  multimediální encyklopedie  souhrnný přehled znalostí z oboru lesnictví  dřeviny tropických a subtropických lesů, lesů mírného pásu, boreálních lesů  detailní přehled řady škůdců dřevin  základní informace o vybraných druzích dřevin, jejich pěstování, ochraně, agrolesnictví, přírodních (nepěstěných) lesích  lesnický management

23 PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE MULTIOBOROVÉ 1) SCIENCE DIRECT 2) SPRINGER LINK 3) WILEY ONLINE LIBRARY 4) JSTOR

24 SCIENCE DIRECT Producent:ELSEVIERELSEVIER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje:  přes 2.500 titulů časopisů v plných textech  obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …  retrospektiva: různá dle titulu časopisu  ELSEVIER zpřístupňuje i online plné texty více než 11000 knih

25 SPRINGER LINK Producent:SPRINGERSPRINGER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje:  přes 2.600 titulů časopisů v plných textech  obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …  záznamy od roku 1997-  e-Books přístupné na MENDELU (trvalý nákup) e-Books přístupné na MENDELU

26 WILEY ONLINE LIBRARY Producent:John Wiley & SonsJohn Wiley & Sons Obory:multioborová databáze Databáze obsahuje:  přes 1.500 titulů časopisů  záznamy: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)  e-Books přístupné na MENDELU (trvalý nákup) e-Books přístupné na MENDELU

27 JSTOR Kolekce:  Mathematics & Statistics – matematika, statistika Mathematics & Statistics  Arts & Sciences IV (obsahuje kolekce Business I a II) – obchod, právo, vzdělávání, veřejná politika, psychologie, … Arts & Sciences IV  Business III Collections – ekonomie, zakládání podniků, … Business III Collections  archiv digitalizovaných plných textů  časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti

28 Ostatní zdroje 1) SCIRUS 2) SOUBORNÝ KATALOG ČR 3) SOUBORNÝ KATALOG MENDELU

29 SCIRUS  komplexní internetový prohledávač vědeckých zdrojů  prohledává okolo 480 milionů vědeckých internetových stránek  nachází aktuální zprávy, patenty, pre-printy a časopisy, které ostatní prohledávače nezachytily  vstup do zdroje na adrese: http://www.scirus.com/http://www.scirus.com/

30 SOUBORNÝ KATALOG ČR  údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik.  v elektronické podobě je souborný katalog ČR budován od r. 1995  obsahuje cca 3,5 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…)  vstup do zdroje na adrese: http://sigma.nkp.cz/F/http://sigma.nkp.cz/F/

31 SOUBORNÝ KATALOG MENDELU  údaje o dokumentech ve fondech Mendelovy univerzity (knihy, časopisy, sborníky z konferencí, elektronické zdroje,...)  v elektronické podobě je katalog MENDELU budován od r. 1993  vstup do katalogu na adrese: http://katalog.mendelu.cz/http://katalog.mendelu.cz/ (www stránky MENDELU  Služby pro studenty a zaměstnance  Informační centrum  Souborný katalog)

32 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU 1. ujasnit si, co chci hledat 2. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, headings words) 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (and, or, not), proximitních operátorů (near, same, adj, w/...), wild cards (*, $,...). Použití proximitních operátorů a wildcards si ověřit v HELP dané databáze 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

33 Booleovské operátory AND ABC

34 Booleovské operátory OR AB

35 NOT AB C Booleovské operátory

36  Vyhledávací platforma OVID SP operátor ADJn Např. "forest management" ADJ5 (tax or taxes or taxation) (mezi hledanými slovy je šest nebo méně slov )... forest taxation, relationships between industrialization and forest management, prospects for an incentive system... Proximitní operátory Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu

37  Vyhledávací platforma WEB of SCIENCE operátor NEAR/n Např. "forest management" NEAR/5 (tax or taxes or taxation) (mezi hledanými slovy je pět nebo méně slov )... the true value of social goods received from forest management activities in return for higher taxes and/or for acceptance of higher prices... Proximitní operátory Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu

38  Vyhledávací platforma databáze SCOPUS operátory PRE/n ("precedes by"), W/n ("within" ) Hledání sousloví: Např. forest PRE/0 management = "forest management" Např. "forest management" W/3 tax* (mezi hledanými slovy není více než tři nebo méně slov ) Therefore, much of the forest taxation and public forest management literature Proximitní operátory Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu

39 *, $ Např. forest* = forest, forests, forestry, forested,... wom$n = woman, women Wild cards

40 Kurz informační výchovy (www stránky MENDELU  Služby pro studenty a zaměstnance  Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK)  Informační výchova  eLearningový kurz informační výchovy) ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU

41 360 SEARCH Producent:ProQuestProQuest Vydavatel:Serials SolutionsSerials Solutions  metavyhledávač  na jedné platformě můžeme najednou prohledávat až 50 zdrojů  vyrušení duplicitních záznamů  při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT)  hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek  vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit nebo si poslat na mail  u některých záznamů přímý link do plného textu

42 vybereme, jak chceme vyhledávat zvolíme prohledávání všech nebo jen vybraných databází 360 SEARCH

43 všechny prohledávané databáze hledané výrazy a prohledávaná pole 360 SEARCH

44 Profil: název obsahuje " forest management " and ( tax or taxes or taxation ) OR klíčové slovo obsahuje " forest management " and ( tax or taxes or taxation ) OR abstrakt obsahuje " forest management " and ( tax or taxes or taxation ) mezi hledanými výrazy a závorkami je MEZERA 360 SEARCH

45 EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) Producent:EBSCO PublishingEBSCO Publishing  discovery systém  na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalog,...)  vyrušení duplicitních záznamů  při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (NEAR, WITHIN)  hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek  vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit nebo si poslat na mail  u některých záznamů přímý link do plného textu

46 EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) Profil: Title (název) obsahuje “forest management" and (tax or taxes or taxation) OR Subject Terms (klíčové slovo) obsahuje “forest management" and (tax or taxes or taxation)

47 Vyhledávání plných textů 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. Elektronická knihovna časopisů (Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB)Elektronická knihovna časopisů 3. GOOGLEGOOGLE

48 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU požadovanou publikaci můžeme hledat v REJSTŘÍCÍCH nebo v části VYHLEDÁVÁNÍ

49 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU pole, pomocí kterých lze vyhledat požadovanou publikaci vybereme typ dokumentu, který chceme najít (knihy, periodika, beletrie,...)

50 vyhledané záznamy pro klíčová slova ve zvoleném fondu = knihy VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU

51 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů pole pro vyhledávání plné texty dostupné v rámci předplatného volně dostupné plné texty částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky, čísla) plné texty nejsou dostupné (časopis není na MENDELU předplacen)

52 vyhledávání podle názvu časopisu vyhledávání podle ISSN časopisu ISSN = International Standard Serial Number VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů

53

54 časopis dostupný online na základě předplatného časopis není dostupný online VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů

55 Děkuji za pozornost Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku 22. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google