Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. PAST CONTINUOUS ( MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ) prosinec 2012VY_32_INOVACE_AGJ_140107

2 Minulý čas průběhový (I was doing) Now: A moment ago: I am not touching the blackboard now.I was touching the blackboard. You are looking at me now. You were writing something. She is listening to me now. She was speaking to her friend. obr.1obr.2obr.1 obr.2

3 Minulý čas průběhový (I was doing) Read the text and underline the verbs: Anne: What were you doing yesterday afternoon, Jane? You weren’t answering your phone. Jane: No, I wasn’t. What was I doing? I was having a picnic with my family in the park so we weren’t answering any phone calls. We were sitting under a tree and we were eating sandwiches. The sun was shining, the birds were singing. We were feeling so happy at that time. obr.3

4 Minulý čas průběhový (I was doing) Check your answers: Anne: What were you doing yesterday afternoon, Jane? You weren’t answering your phone. Jane: No, I wasn’t. What was I doing? I was having a picnic with my family in the park so we weren’t answering any phone calls. We were sitting under a tree and we were eating sandwiches. The sun was shining, the birds were singing. We were feeling so happy at that time. obr.3

5 ___ _____I___ PAST NOW I was sleeping from 10 p.m. to 6 a.m. = tzn. po celou dobu jsem mezi 22h a 6h ráno spal. They were playing chess all evening.= tzn. celý večer strávili hraním šachů. I wasn’t looking at you, do it again, please.= tzn. zrovna jsem se nedíval, když jsi něco dělal. We weren’t listening, don’t worry. = tzn. neposlouchali jsme, když jsi něco říkal, neboj. Was he studying at that time? = tzn. studoval tenkrát v té době, na kterou se ptám? Were they working last afternoon?= tzn. byli zrovna v práci včera odpoledne? Yes, he was. / No, he wasn’t.= ano / ne. Yes, they were. / No, they weren’t. = ano / ne. What were you doing yesterday at 10 p.m. ? = tzn. co jsi zrovna dělal včera v 10 hodin večer? Where were you going last night? (I saw you.)= tzn. kam jsi včera večer šel. Když jsi zrovna někam kráčel, viděl jsem tě. Pravidla a příklady Minulý čas průběhový používáme, když mluvíme o dějích, které probíhaly po nějakou dobu v minulosti, ale nyní již neprobíhají.

6 Kladná věta:Podmět + was/were + -ing. tvar slovesa I was sleeping from 10 p.m. to 6 a.m. They were playing chess all evening. Záporná věta:Podmět + wasn’t/weren’t + -ing. tvar slovesa I wasn’t looking at you, do it again, please. We weren’t listening, don’t worry. Otázka:(Tázací výraz) + Was/Were + podmět + ing. tvar slovesa Was he studying at that time?Yes, he was. / No, he wasn’t. Were they working last afternoon?Yes, they were. / No, they weren’t. What were you doing yesterday at 10 p.m. ? Where were you going last night? (I saw you.) Gramatika

7 Pravopis –ing. tvarů sloves a)většina sloves: work  working eat  eating rain  raining play  playing b)končící na –e smile  smiling come  coming write  writing c)končící na souhlásku+samohlásku+souhlásku run  running sit  sitting swim  swimming d)výjimky lie  lying travel  travelling (BrE)

8 Exercises 1)Complete the sentences with was/were or wasn’t/weren’t affirmative I ________ sleeping from 10PM to 6 AM. We _______ playing the new game all weekend. She _________ cooking lunch all morning. negative It ____________raining. They __________ listening. interrogative __________ you playing? What __________ he doing? 2) Use your own ideas to complete the sentences. Use past continuous: John phoned while we _____________________________. The radio was on but nobody ___________________________. Ann fell asleep while she __________________________. We saw an accident when _______________________. The doorbell rang while I ________________________.

9 Exercises 3) What were you doing at these times? What was your mum doing at these times? (study, sleep, eat, work, play games, listen to music, help my mum, see my friends, do the shopping, read a book etc.) (at 12 o'clock last Sunday) (1 minute ago) (at 7 o ´clock this morning) (at 4.30 on Monday) (half an hour ago) (12 hours ago) ( at 12 P.M. last New Year's eve )

10 Další použití Minulý čas průběhový používáme také v souvětích, když mluvíme o dějích, které probíhaly po nějakou dobu v minulosti současně. The sun was shining and they were sunbathing.Tom was eating while he was watching TV. ___ _____I___ ___ _____I___ PAST NOW PAST NOW Oba děje v tomto případě probíhaly po nějakou dobu v minulosti současně. Slunce tenkrát svítilo a my jsme se ve stejnou dobu opalovali. Říkáme, co se tehdy právě dělo a co jiného právě tenkrát také někdo dělal. Další příklady: I was reading a book while my grandma was sleeping in her chair. Sorry, I wasn't listening. What were you saying? obr.4obr.5

11 Toto se stalo včera. Popište, co se na obrázku tehdy současně dělo. obr.6obr.7 obr.9 obr.8

12 Ptejte se a odpovídejte. Example 1: A: Were you _______-ing 2 minutes ago/ an hour ago? B: Yes, I was. / No, I wasn’t. Example 2: A: What were you doing at __ o’clock yesterday / last Monday? B: I was ______ing. And what were you doing at __ o’clock? A: I was ______ing. QW:Verbs:Times: Whatlook at5 minutes ago Whowrite10 seconds ago What foodeatlast night What magazinereadin the morning Wheresitlast English lesson Whenwalk homeafter school What timego buson Sunday morning watchat Christmas listen

13 CITACE ZDROJŮ obr.1 HTTP://OPENCLIPART.ORG. Clipart - Blackboard [online]. 2010 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://openclipart.org/image/800px/svg_to_png/49363/blackboard.pnghttp://openclipart.org/image/800px/svg_to_png/49363/blackboard.png obr.2 HTTP://OPENCLIPART.ORG. People near a blackboard [online]. 208 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://openclipart.org/image/250px/svg_to_png/16413/jetxee_people_near_a_blackboard_1.pnghttp://openclipart.org/image/250px/svg_to_png/16413/jetxee_people_near_a_blackboard_1.png obr.3 HTTP://WWW.FITNESSANDHEALTH.CO.ZA. /things-to-do-instead/ [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.fitnessandhealth.co.za/wp-content/uploads/picnic.jpghttp://www.fitnessandhealth.co.za/wp-content/uploads/picnic.jpg obr. 4 WIKIPEDIA. Sunbathing couple [online]. 2008 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Sunbathing_couple.jpg/800px-Sunbathing_couple.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Sunbathing_couple.jpg/800px-Sunbathing_couple.jpg obr.5 THE SYDNEY MORNING HERALD. Losing sleep in pursuit of televised sport dream - TV & Radio - Entertainment [online]. 2009 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://images.smh.com.au/ftsmh/ffximage/2009/07/11/tv_sportsomniacs_wideweb__470x313,0.jpghttp://images.smh.com.au/ftsmh/ffximage/2009/07/11/tv_sportsomniacs_wideweb__470x313,0.jpg obr.6 English Language Centre Bristol [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.elcbristol.co.uk/uploads/images/b)%20students%20class%2011.jpghttp://www.elcbristol.co.uk/uploads/images/b)%20students%20class%2011.jpg obr.7 Http://digitaljournal.com/image/79536 [online]. 2010 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://digitaljournal.com/img/8/5/5/9/6/i/7/9/5/o/1.jpghttp://digitaljournal.com/img/8/5/5/9/6/i/7/9/5/o/1.jpg obr.8 TIMESOFMALTA.COM. Balotelli gets into row with City coach Mancini - timesofmalta.com [online]. 2011 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://c257.r57.cf3.rackcdn.com/football_04_temp-1311659711-4e2e56bf-620x348.jpghttp://c257.r57.cf3.rackcdn.com/football_04_temp-1311659711-4e2e56bf-620x348.jpg obr. 9 SHAW MEDIA INC. Party Planner: BBQ Party [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://c257.r57.cf3.rachttp://www.foodnetwork.ca/uploadedImages/Food_Network/Content/GuidesandArticles/Holidays(1)/2656469.bin(1).jpg http://c257.r57.cf3.rachttp://www.foodnetwork.ca/uploadedImages/Food_Network/Content/GuidesandArticles/Holidays(1)/2656469.bin(1).jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google