Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÉ METODY Přehled.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÉ METODY Přehled."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÉ METODY Přehled

2 Klasifikace výukových metod
Podle logického postupu (analytické, syntetické, induktivní, deduktivní, genetické apod.). Podle fází vyučovacího procesu (motivační, expoziční, fixační, diagnostické a klasifikační, aplikační). Podle stupně aktivity a heurističnosti (informačně receptivní, reproduktivní, problémové, heuristické, výzkumné). Podle aspektu pramene (slovní, názorně demonstrační, praktické).

3 KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY
Metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, rozhovor, práce s textem). Metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění, práce s obrazem, instruktáž). Metody dovednostně praktické (napodobování, manipulativní činnosti, experiment, laborování, vytváření dovedností).

4 AKTIVIZUJÍCÍ METODY Metody diskusní Metody heuristické
Metody problémové Metody situační Metody inscenační Didaktické hry

5 KOMPLEXNÍ VÝUKOVÉ METODY
Frontální výuka Skupinová výuka, kooperativní, partnerská Individuální a individualizovaná výuka Samostatná práce Projektová výuka Výuka podporovaná počítačem E-learning Výuka dramatem Otevřené učení

6 INDUKCE Přechod od výroků o několika předmětech daného druhu k výroku o všech předmětech daného druhu INDUKCE NEÚPLNÁ (vede k tvorbě hypotéz) INDUKCE ÚPLNÁ MATEMATICKÁ INDUKCE (postup, který se užívá k důkazům určitých typů matematických vět a důkazů. Zakládá se na IV. Peanově axiomu přirozených čísel. Induktivní přístupy výkladu učiva.

7 DEDUKCE Vyvozování nových poznatků z daných pomocí pravidel formální logiky pro úsudky a důkazy. Vyvozování výroků o jednotlivých předmětech z dané třídy na základě známých vět o všech objektech dané třídy. Deduktivní postup výkladu učiva

8 Analýza Postup od obecného ke zvláštnímu.
Analytická metoda při řešení slovních úloh. Analytická metoda při řešení konstrukčních úloh (rozbor – analýza). Analytické metody v geometrii (metody, jejichž základní myšlenkou je vyjádřit geometrické objekty algebraickými objekty).

9 SYNTÉZA Syntéza je postup od jednotlivých částí k celku.
Syntetická metoda řešení slovních úloh.

10 Zobecňování a abstrakce

11 Analogie

12 Experiment

13

14

15

16

17 DEDUKCE


Stáhnout ppt "VÝUKOVÉ METODY Přehled."

Podobné prezentace


Reklamy Google