Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÉ METODY Přehled. Klasifikace výukových metod Podle logického postupu (analytické, syntetické, induktivní, deduktivní, genetické apod.). Podle fází.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÉ METODY Přehled. Klasifikace výukových metod Podle logického postupu (analytické, syntetické, induktivní, deduktivní, genetické apod.). Podle fází."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÉ METODY Přehled

2 Klasifikace výukových metod Podle logického postupu (analytické, syntetické, induktivní, deduktivní, genetické apod.). Podle fází vyučovacího procesu (motivační, expoziční, fixační, diagnostické a klasifikační, aplikační). Podle stupně aktivity a heurističnosti (informačně receptivní, reproduktivní, problémové, heuristické, výzkumné). Podle aspektu pramene (slovní, názorně demonstrační, praktické).

3 KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, rozhovor, práce s textem). Metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění, práce s obrazem, instruktáž). Metody dovednostně praktické (napodobování, manipulativní činnosti, experiment, laborování, vytváření dovedností).

4 AKTIVIZUJÍCÍ METODY Metody diskusní Metody heuristické Metody problémové Metody situační Metody inscenační Didaktické hry

5 KOMPLEXNÍ VÝUKOVÉ METODY Frontální výuka Skupinová výuka, kooperativní, partnerská Individuální a individualizovaná výuka Samostatná práce Projektová výuka Výuka podporovaná počítačem E-learning Výuka dramatem Otevřené učení

6 INDUKCE Přechod od výroků o několika předmětech daného druhu k výroku o všech předmětech daného druhu INDUKCE NEÚPLNÁ (vede k tvorbě hypotéz) INDUKCE ÚPLNÁ MATEMATICKÁ INDUKCE (postup, který se užívá k důkazům určitých typů matematických vět a důkazů. Zakládá se na IV. Peanově axiomu přirozených čísel. Induktivní přístupy výkladu učiva.

7 DEDUKCE Vyvozování nových poznatků z daných pomocí pravidel formální logiky pro úsudky a důkazy. Vyvozování výroků o jednotlivých předmětech z dané třídy na základě známých vět o všech objektech dané třídy. Deduktivní postup výkladu učiva

8 Analýza Postup od obecného ke zvláštnímu. Analytická metoda při řešení slovních úloh. Analytická metoda při řešení konstrukčních úloh (rozbor – analýza). Analytické metody v geometrii (metody, jejichž základní myšlenkou je vyjádřit geometrické objekty algebraickými objekty).

9 SYNTÉZA Syntéza je postup od jednotlivých částí k celku. Syntetická metoda řešení slovních úloh.

10 Zobecňování a abstrakce

11 Analogie

12 Experiment

13

14

15

16

17 DEDUKCE


Stáhnout ppt "VÝUKOVÉ METODY Přehled. Klasifikace výukových metod Podle logického postupu (analytické, syntetické, induktivní, deduktivní, genetické apod.). Podle fází."

Podobné prezentace


Reklamy Google