Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)"— Transkript prezentace:

1 Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)
Vladislava Zubrová

2 Značky prvků Názvy prvků Oxidační čísla Chemický vzorec Název sloučeniny 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000

3 Značky prvků: 1000 Jaká je chemická značka prvku, jehož název je odvozen z řeckého slova kryptos (skrytý)? Kr - krypton

4 Značky prvků: 2000 Vyjmenujte alespoň 4 chemické prvky, jejichž značka začíná na písmeno C. C – uhlík, Ca – vápník, Cr – chrom, Cu – měď, Co – kobalt, Cd – kadmium, Cl - chlor

5 Značky prvků: 3000 Jaká je chemická značka prvku, který byl objeven Marií Curie-Sklodowskou a jeho název souvisí s její rodnou zemí? Po - polonium

6 Značky prvků: 4000 Uveďte chemické značky prvků, které byly pojmenovány podle jmen mytologických bytostí, bohů či bohyní: vanad, kadmium, tantal, thorium, promethium V, Cd, Ta, Th, Pm

7 Značky prvků: 5000 Jeden z prvků je nazván podle hlavního města Dánska – Kodaně. Uveďte název prvku a jeho chemickou značku. Hf - hafnium

8 Názvy prvků: 1000 Jak se jmenují 2 chemické prvky, které byly pojmenovány podle světadílů? americium, europium

9 Názvy prvků: 2000 Vyjmenujte alespoň 2 chemické prvky, které nesou jméno významného vědce. lawrencium, gadolinium, fermium, bohrium, rutherfordium, einsteinium mendelevium, nobelium, curium, …

10 Názvy prvků: 3000 Název chemického prvku pochází z řečtiny, kde ioeidés znamená fialkový. Jaký je jeho český název? jod

11 Názvy prvků: 4000 Podle čeho jsou odvozeny chalkogeny?
z řeč. chalkos – rudy, gennao - tvořím

12 Názvy prvků: 5000 V době národního obrození byla snaha o zavedení českých názvů pro všechny chem. prvky, jako např. kazík, kostík, chaluzík a solík. Jak se nyní jmenují tyto uvedené prvky? fluor, fosfor, jod a sodík

13 Oxidační čísla : 1000 Jaké je oxidační číslo atomu prvku v základním stavu?

14 Oxidační čísla : 2000 Který z nepřechodných prvků může mít oxidační číslo pouze +II? prvky II.A skupiny – Be, Mg, Ca, Sr, Ba

15 Oxidační čísla : 3000 Doplňte:
Maximální kladné oxidační číslo, které může nepřechodný prvek dosáhnout, je totožné s …………. …………… . Výjimku tvoří …………. a …………… pro svou velmi vysokou elektronegativitu. číslem skupiny, kyslík, fluor

16 Oxidační čísla : 4000 Vyjmenujte 5 prvků, které mohou mít oxidační číslo rovno +V.

17 Oxidační čísla : 5000 Definujte oxidační číslo.
Je to náboj, který by byl na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby, která z něj vychází, byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů.

18 Chemický vzorec: 1000 Jaký je vzorec chloridu strontnatého? SrCl2

19 Chemický vzorec : 2000 Uveďte vzorec hydroxidu thalného. TlOH

20 Chemický vzorec : 3000 Jaký je vzorec hydridu draselného? KH

21 Chemický vzorec : 4000 Uveďte vzorec arsenidu vápenatého. Ca3As2

22 Chemický vzorec : 5000 Jaká záporná oxidační čísla se vyskytují v fosfidech, boridech a bromidech? -III, -III, -I

23 Název sloučeniny: 1000 Urči název sloučenin: RbBr, CuCl
bromid rubidný, chlorid měďný

24 Název sloučeniny : 2000 Urči název sloučeniny: CaH2 hydrid vápenatý

25 Název sloučeniny : 3000 Cu2Se, BaO2, FeCl3 +I, +II, +III
Jaká oxidační čísla mají kovové prvky v těchto sloučeninách? Cu2Se, BaO2, FeCl3 +I, +II, +III

26 Název sloučeniny : 4000 Pojmenujte sloučeniny: Cu2Se, CrN, CaO2,
selenid měďný, nitrid chromitý, peroxid vápenatý

27 Název sloučeniny : 5000 Jaký je chemický název sloučeniny WC?
karbid wolframu

28 Zdroje MAREČEK, Aleš, HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrint, 1995, 200 s. ISBN ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 262 s. ISBN


Stáhnout ppt "Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)"

Podobné prezentace


Reklamy Google