Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladislava Zubrová Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladislava Zubrová Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)"— Transkript prezentace:

1 Vladislava Zubrová Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)

2 Název sloučeniny Názvy prvků Značky prvků Oxidační čísla Chemický vzorec

3 Značky prvků: 1000 Jaká je chemická značka prvku, jehož název je odvozen z řeckého slova kryptos (skrytý)? Kr - krypton

4 Značky prvků: 2000 Vyjmenujte alespoň 4 chemické prvky, jejichž značka začíná na písmeno C. C – uhlík, Ca – vápník, Cr – chrom, Cu – měď, Co – kobalt, Cd – kadmium, Cl - chlor

5 Značky prvků: 3000 Jaká je chemická značka prvku, který byl objeven Marií Curie-Sklodowskou a jeho název souvisí s její rodnou zemí? Po - polonium

6 Značky prvků: 4000 Uveďte chemické značky prvků, které byly pojmenovány podle jmen mytologických bytostí, bohů či bohyní: vanad, kadmium, tantal, thorium, promethium V, Cd, Ta, Th, Pm

7 Značky prvků: 5000 Jeden z prvků je nazván podle hlavního města Dánska – Kodaně. Uveďte název prvku a jeho chemickou značku. Hf - hafnium

8 Názvy prvků: 1000 Jak se jmenují 2 chemické prvky, které byly pojmenovány podle světadílů? americium, europium

9 Názvy prvků: 2000 Vyjmenujte alespoň 2 chemické prvky, které nesou jméno významného vědce. lawrencium, gadolinium, fermium, bohrium, rutherfordium, einsteinium mendelevium, nobelium, curium, …

10 Názvy prvků: 3000 Název chemického prvku pochází z řečtiny, kde ioeidés znamená fialkový. Jaký je jeho český název? jod

11 Názvy prvků: 4000 Podle čeho jsou odvozeny chalkogeny? z řeč. chalkos – rudy, gennao - tvořím

12 Názvy prvků: 5000 V době národního obrození byla snaha o zavedení českých názvů pro všechny chem. prvky, jako např. kazík, kostík, chaluzík a solík. Jak se nyní jmenují tyto uvedené prvky? fluor, fosfor, jod a sodík

13 Oxidační čísla : 1000 Jaké je oxidační číslo atomu prvku v základním stavu? 0

14 Oxidační čísla : 2000 Který z nepřechodných prvků může mít oxidační číslo pouze +II? prvky II.A skupiny – Be, Mg, Ca, Sr, Ba

15 Oxidační čísla : 3000 Doplňte: Maximální kladné oxidační číslo, které může nepřechodný prvek dosáhnout, je totožné s …………. ……………. Výjimku tvoří …………. a …………… pro svou velmi vysokou elektronegativitu. číslem skupiny, kyslík, fluor

16 Oxidační čísla : 4000 Vyjmenujte 5 prvků, které mohou mít oxidační číslo rovno +V.

17 Oxidační čísla : 5000 Definujte oxidační číslo. Je to náboj, který by byl na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby, která z něj vychází, byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů.

18 Chemický vzorec: 1000 Jaký je vzorec chloridu strontnatého? SrCl 2

19 Chemický vzorec : 2000 Uveďte vzorec hydroxidu thalného. TlOH

20 Chemický vzorec : 3000 Jaký je vzorec hydridu draselného? KH

21 Chemický vzorec : 4000 Uveďte vzorec arsenidu vápenatého. Ca 3 As 2

22 Chemický vzorec : 5000 Jaká záporná oxidační čísla se vyskytují v fosfidech, boridech a bromidech? -III, -III, -I

23 Název sloučeniny: 1000 Urči název sloučenin: RbBr, CuCl bromid rubidný, chlorid měďný

24 Název sloučeniny : 2000 Urči název sloučeniny: CaH 2 hydrid vápenatý

25 Název sloučeniny : 3000 Jaká oxidační čísla mají kovové prvky v těchto sloučeninách? Cu 2 Se, BaO 2, FeCl 3 +I, +II, +III

26 Název sloučeniny : 4000 Pojmenujte sloučeniny: Cu 2 Se, CrN, CaO 2, selenid měďný, nitrid chromitý, peroxid vápenatý

27 Název sloučeniny : 5000 Jaký je chemický název sloučeniny WC? karbid wolframu

28 Zdroje MAREČEK, Aleš, HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrint, 1995, 200 s. ISBN ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 262 s. ISBN k.htmlhttp://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/starove k.html


Stáhnout ppt "Vladislava Zubrová Značky a názvy prvků, binární sloučeniny (hra Riskuj)"

Podobné prezentace


Reklamy Google