Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Skupina periodické tabulky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Skupina periodické tabulky"— Transkript prezentace:

1 2. Skupina periodické tabulky

2 Charakteristika prvků
Kovy alkalických zemin Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Bežela Magda Caňonem, Srážela Banány Ramenem s-prvky – dva valenční elektrony v orbitalech s – ns2 Oxidační číslo: převážně +II S výjimkou Be tvoří tyto prvky sloučeniny (většinou se jedná o iontové sloučeniny)

3 Beryllium elektronová konfigurace 2s2
Výskyt: beryl (3BeO*Al2O3*6SiO2 ) : fenakit (2BeO*SiO2 ) : smaragd (3BeO*Al2O3*6SiO2)

4 Hořčík Elektronová konfigurace: 3s2
Výskyt: oxidy, hydroxidy či sírany hořečnaté Využití: MgO – žáruvzdorný – pece : Mg(OH)2 – antacidum : slitiny s hliníkem MgO- má vysokou teplotu tání 2800°C, proto se používá k výrobě žáruvzdorného materiálu Antacidum- látka snižující kyselost žaludečních šťáv Např.lék ACIX, žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který působí proti překyselení žaludeční šťávy a tím chrání sliznici žaludku a tenkého střeva. Léčivé látky obsažené ve žvýkacích tabletách neutralizují žaludeční kyselinu, čímž účinně snižují kyselost žaludečního obsahu a způsobují úlevu od obtíží. ACIX se užívá u stavů jako pálení žáhy, záněty žaludeční sliznice, vřed žaludku nebo dvanáctníku, bolest v oblasti žaludku, pocit plnosti v nadbřišku, nadýmání, pocit na zvracení, říhání, plynatost. Žvýkací tablety jsou dobře rozpustné a mají rychlý nástup účinku do několika minut. Lék mohou užívat dospělí a děti starší 14 let. Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí a děti nad 14 let obvykle 1-2 žvýkací tablety 1 hodinu po každém hlavním jídle nebo jednorázově 1-2 tablety při obtížích. Maximální denní dávka je 8 žvýkacích tablet.

5 Výroba a reakce hořčíku
elektrolýzou taveniny chloridu hořečnatého MgCl2 --› Mg + Cl2 Spalování hořčíku: 2Mg + O2 --› 2MgO Mg je lesklý kov velmi lehký. Zapálen na vzduchu hoří oslnivým plamenem na MgO, dále se přímo slučuje s dusíkem za vzniku nitridu Mg3N2

6 Vápník Elektronová konfigurace 4s2
Výskyt : vázaný ve sloučeninách (CaCO3) : minerály: kalcit, vápenec, atd. : přírodniny (skořápky, ulity…) Využití:hnojivo Ca(H2PO4)2 : sádra (CaSO4 . 0,5 H2O) : vápno Ca(H2PO4)2 - superfosfát

7 Sloučeniny Pálené vápno: CaCO3 → CaO + CO2 Hašené vápno:
CaO + H2O → Ca(OH)2 Tvrdnutí vápenné malty: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O Pálené vápno se vyrábí ve vápenkách při 900°C Hašené vápno Ca(OH)2+voda+písek= malta

8 Sloučeniny Vápenné mléko CaO+H2O Vápenná voda: nasycený roztok Ca(OH)2
K důkazu CO2

9 Sloučeniny Ca(HCO3)2 – způsobuje přechodnou tvrdost vody
CaSO4 – způsobuje trvalou tvrdost vody

10 Krasové jevy CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O Krasové oblasti jsou protkány mnohými geologickými útvary, které rozdělujeme podle jejich vzniku na primární a sekundární krasové jevy. primární jevy - jsou jevy, které vznikají při přímém působení erozní činnosti vody. Jsou to například škrapy, závrty, říční ponory, krasová jezírka, krasové kapsy, geologické varhany, uvala, polje, slepé údolí, pěnovcová kaskáda, jeskyně atd. sekundární jevy - jsou jevy, které vznikají opětovným vysrážením rozpuštěného vápence z vodního prostředí a jejich opětovným návratem do pevného skupenství - sintr. Nejznámějšími sekundárními jevy jsou obecně krápníky, které odborná veřejnost přesněji označuje podle směru jejich růstu na brčko, stalaktit (roste od stropu jeskyně), stalagmit (roste ode dna jeskyně vzhůru), stalagnát (spojení stalagmitu a stalaktitu v jednolité těleso). Dále například závoje, excentrické krápníky, jeskynní růžice, „nickamínek“, jeskynní perly, travertinové hrázky atd. Rychlost postupu erozní činnosti vody se přímo zvětšuje, čím více je narušena celistvost masívu. Vsakující voda postupuje po drobných puklinkách, které svojí erozní činností rozšiřuje. Svojí reakční schopností voda rozleptává skálu, rozpouští minerály a odvádí je v podobě roztoku. Z drobných prasklinek se stávají pukliny. Následující eroze pukliny neustále zvětšuje až nám začnou vznikat primární útvary, které známe pod pojmem jeskyně.

11 Krasové jevy Brčko Stalaktit Stalagmit Stalagnát
Krápník roste velmi pomalu, obecně pro představu cca 1 mm3 krápníku roste okolo 15 roků. Krápníky většinou vznikají srážením rozpuštěné látky z vodního roztoku při změnách okolní teploty a tlaku. Vlivem změny teplotně-tlakých podmínek dochází (převážně u vápencových krasů) k úniku rozpuštěného CO2, což má za následek srážení rozpuštěné látky ve vodním roztoku. Postupným srážením začíná vznikat na stropě jeskyně útvar, který se vlivem gravitace začíná prodlužovat směrem dolů. Tento prvotní dlouhý a úzký krápník se nazývá jako brčko. Následné další srážení má za následek vznikl útvaru, který se prodlužuje a zesiluje, čímž postupně vzniká stalaktit. Jelikož odkapávající voda ze stalaktitu je stále obohacena o rozpuštěné látky, dochází k tomu, že část rozpuštěných látek se sráží při styku s podlahou jeskyně. Od spodku jeskyně tak začíná směrem vzhůru vyrůstat stalagmit. Při delším časovém působení dochází ke spojení těchto dvou krápníků. Vzniklému útvaru se říká stalagnát. Vznik dalších druhů krápníků je spojen se složitějším působením dalších jevů. Zvláštním případem jsou tzv. lávové krápníky, který vzniká odkapáváním žhavé lávy a následném tuhnutí jejich částí na stropech jeskyně. v

12 stalaktit

13 stalagmit

14 stalagnát

15 Baryum Elektronová konfigurace 6s2
Všechny rozpustné soli barya jsou prudce jedovaté Výskyt: minerály – baryt BaSO4 - celsian BaO*Al2O3*2SiO2 Baryum, Chemická značka Ba, lat. Baryum je pátým prvkem z řady kovů alkalických zemin, je to měkký, velmi reaktivní a toxický kov. Je nejreaktivnější z kovů alkalických zemin a reaktivitou se podobá alkalickým kovům

16 Baryum Význam: síran barnatý BaSO4 – kontrastní látka při vyšetření trávicího traktu, pohlcuje rentgenové záření Baryum je jako poměrně velký atom schopno značné absorpce rentgenova záření. Při rentgenovém snímkování trávícího traktu vypije pacient suspenzi síranu barnatého ve vodě a po několika desítkách minut je možno získat velmi kvalitní snímek pacientova žaludku a střev. Nízká rozpustnost této sloučeniny přitom zamezí možnosti otravy pacienta toxickým iontem Ba2+. Síran barnatý je také složkou omítek, kterými jsou pokrývány zdi rentgenových ordinací a brání tak nechtěnému ozáření lékařského personálu.

17 Domácí úkol: Vysvětli, proč je možné síran barnatý použít jako kontrastní látku při vyšetření TS, když ostatní sloučeniny barya jsou toxické látky? Řešení budu příští hodinu kontrolovat zapsané v sešitě!


Stáhnout ppt "2. Skupina periodické tabulky"

Podobné prezentace


Reklamy Google