Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Kotouš – „Informace – cenný zdroj“ Asociace poradenských informačních středisek (APIS), Národní 25, Praha 1 Pozn. tuto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Kotouš – „Informace – cenný zdroj“ Asociace poradenských informačních středisek (APIS), Národní 25, Praha 1 Pozn. tuto."— Transkript prezentace:

1 Petr Kotouš – „Informace – cenný zdroj“ Asociace poradenských informačních středisek (APIS), Národní 25, Praha 1 www.apis-os.czapis@apis-os.cz Pozn. tuto prezentaci lze nalézt na adrese www.sweb.cz/kotous.petr

2 Dva druhy informací: 1)ty, které potřebujete ke své práci – lov, sběr, služby servisních středisek pro NNO 2)ty, které o své činnosti dáváte svému okolí – public relations

3 ad. 1) Co je APIS APIS sdružuje: EkoCentrum Brno Informační centrum neziskových organizací Občanské poradenské středisko INKANO (Písek) Piafa (Vyškov) Společnost pro Jizerské hory (Liberec) Vita (Ostrava)

4 Jak to funguje? Členské organizace APIS – regionální informační poradenská střediska Klienti: neziskové organizace, státní správa, školy, dobrovolníci… Standardy poskytování služeb Koordinační centrum APIS Služby pro členy APIS: společné projekty, vzdělávání, organizační služby

5 Public relations jsou: 1)založeny na faktu, že si lidé vytvářejí názory, 2)založeny na faktu, že toto vytváření názorů někdo nechce nechat náhodě a že ho chce cíleně ovlivňovat, 3)způsoby, jak upřít na něco pozornost nebo pozornost od něčeho odvést, 4)trochu vědou, částečně uměním a hodně selským rozumem, jak chápat a ovlivňovat názory druhých, 5)obecným termínem, který je vhodný pro zastřešení řady dílčích činností v oblasti firemní komunikace, 6)součástí managementu a strategického řízení firmy, 7)kreativní prací s pravdivými informacemi Vadim Petrov ad. 2) Public relations – „veřejné vztahy“

6 Komunikační mix: reklama…(„reklamare“ = znovu křičeti, vychvalovat), rozdíl reklama a PR – já sám říkám, že jsem dobrý x ostatní o mně říkají, že jsem dobrý…Olivero Toscani osobní prodej… osobní kontakt – sbírková akce přímý marketing…neosobní formy komunikace (časopisy, prospekty) + osobnější (telemarketing, Internet, direct mail) podpora prodeje… akce v místě prodeje…s nadsázkou to může být např. nátlaková akce sponzoring…týká se druhé, „ziskové“ strany – zakoupení možnosti spojení svého jména s ušlechtilou aktivitou…(součást „public affairs“ firem – firemní nadace, vlastní projekty - Avon) public relations…propojení všeho předchozího

7 Cíle PR neziskových organizací: Získat podporu veřejnosti pro své poslání Získat příznivé klima pro fundraisingové kampaně Rozšířit a udržet účast dobrovolníků (Čepelka O.: Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru, Omega, Liberec, 1997) Prostředky PR (pozn.: všechny je předjímá „corporate identity“) : Tištěné prostředky (plakát, leták, hromadný dopis, výroční zpráva atd.) Prostředky masové komunikace (tištěná média, elektronická média) Akce (happeningy, blokády) Tolik teorie, nyní jak je tomu v praxi…

8 „Občanský sektor v ČR. Kvalitativní výzkum public relations vybraných organizací.“ (rigorózní práce) říjen, listopad 2003 vzorek sedmi členských organizací APIS, vedoucí pracovníci (výkonní ředitelé) metoda: rozhovor nad strukturovaným dotazníkem (17 okruhů), nahrán na diktafon, doslovný přepis, interpretace jednotlivých okruhů, celková interpretace Teorie a hypotézy výzkumu : nebyly předem zformulovány – shrnovaly a interpretovaly se výpovědi respondentů podle jednotlivých okruhů…

9 Výsledky: čtyři občanská sdružení (Vita, EkoCentrum, Piafa, INKANO) a tři obecně prospěšné společnosti (ICN, OPS, SPJH) předmět činnosti: informační a poradenské služby pro NNO, někdy další činnost (ekologická, zdravotní) financování: mizivé zapojení firemních dárců. Problémem je nedostatek pracovníků, ochotných věnovat se firemnímu či individuálnímu fundraisingu a pociťovaná neuchopitelnost a nezajímavost servisních organizací v očích případných dárců. PR má na starosti hlavně ředitel, v menší míře vedoucí projektů plánování PR: není dlouhodobé, pokud je, pak velmi rámcové. Neexistují konkrétní operační plány, které by navazovaly na strategický plán. PR spíše ad hoc na základě projektů. cíl PR: být chápán jako nestranný zdroj informací. Nejčastěji uváděná cílová skupina komunikace: příjemci služeb. spolupráce s PR profesionály – není (s výjimkou ICN), nikdo po ní nijak zvláště netouží. Média: nadstandardní, osobní vztahy s novináři. Nejdůležitější médium – Čro, regionální tiskoviny. Různé typy mediálních výstupů. Oslovování novinářů, zájem novinářů o informace.

10 Corporate identity: množství historek o bolestných změnách názvu. Všichni používají název a logo (překvapivě…), nepříliš velká pozornost věnována jednotnému grafickému stylu či firemním barvám. Vnitřní PR: nejdůležitějším nástrojem motivace zaměstnanců je udržování dobrých vztahů na pracovišti. Prostředky PR: používají prakticky všechny uvedené. Nejdůležitější je Internet a výroční zpráva. Méně se používají akce. Celková spokojenost se svými PR. Není problém s novináři. Problémem je pociťovaná neschopnost propojit užitečnost výsledků činnosti organizace s požadavkem dárců na rychlý a efektní výsledek. Největší potíže PR neziskových organizací obecně: nedostatek marketingového myšlení, málo kapacity na PR, podcenění PR. Otázka: Proč jsou vaše PR taková, jaká jsou?“ Odpověď: „Naše PR jsou taková, jak nám dovoluje prostředí, ve kterém se pohybujeme.“ Nedostatek prostředků – zabraňuje tomu, aby se neziskové organizace pro samé PR aktivity přestaly věnovat své činnosti ( „ A možná u některých hrozí nebezpečí, že se všechny ty marketingové strategie, PR a fundraising a psaní projektů odtrhne od reality, od poslání a od klienta, a bude tu působit několik velkých neziskovek, které budou produkovat spoustu kvalitních výročních zpráv a nebudou blízko k tomu, co by měly dělat.)

11 Na závěr? Charakteristickým motiv PR zkoumaných organizací - uměřenost“ jejich PR. Tři výroky: 1)„Naše PR jsou taková, jaká nám dovoluje prostředí, v němž se pohybujeme.“ 2)„…slovo umění je nebezpečné používat, ale PR, jako všechno v životě, je umění. Já bych hrozně rád, abychom všichni zvládli všechny ty technické nezbytné věci, ale abychom nezapomínali, že to je trochu umění…. A pak když se do toho dostane ta správná šťáva, když to chytne nějaký šmrnc, tak je to pak zážitek, pak to není, že nám někdo dává nějaké granty a tak, ale že nás to také baví a že to, co jste léta potil, se také někde zhodnocuje a je to bezva. 3)„ PR není chápáno jako investice, přitom to investice je. “


Stáhnout ppt "Petr Kotouš – „Informace – cenný zdroj“ Asociace poradenských informačních středisek (APIS), Národní 25, Praha 1 Pozn. tuto."

Podobné prezentace


Reklamy Google