Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH"— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH

2 ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Elektrický proud vznikne uspořádaným pohybem elektricky nabitých částic. Elektricky nabité částice jsou nazývány nosiče proudu. U kovů – volné elektrony, U polovodičů – elektrony, U elektricky vodivých kapalin – kladné a záporné ionty.

3 ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Elektrický proud v kovových vodičích Elektrický proud I je uspořádaný pohyb volných částic se stejným nábojem. Prochází-li elektrický náboj průřezem vodiče rovnoměrně, pak je elektrický proud dán vztahem: kde ΔQ je celkový náboj a Δt je doba, za kterou celkový náboj prošel obvodem. Dohodnutý směr proudu je daný jako směr pohybu kladného náboje – od kladného pólu k pólu zápornému

4 ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Pokud budou elektrický proud zprostředkovávat kromě elektronů i volné záporné či kladné ionty, bude součet výsledného náboje dán vztahem:

5 JEDNODUCHÝ ELETRICKÝ OBVOD
Elektrický obvod je soustava elektrických zdrojů napětí, spotřebičů, které jsou spojeny vodiči. Elektrický spotřebič – elektrická energie se mění na jinou energii, např. světelnou energii v žárovce, tepelnou v ohřívači. Zdroj elektrického napětí – je zařízení vytvářející v obvodu elektrické pole tím, že mezi dvěma póly zdroje je udržován rozdíl potenciálů. Póly elektrického zdroje jsou taktéž nazývány svorky. Zdroj napětí je aktivní součástí elektrického obvodu.

6 JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD
Elektrický spotřebič, spojovací vodič, zdroj napětí Měření elektrického proudu Ampérmetr se vždy zapojuje sériově se spotřebičem, nelze jej nikdy zapojit přímo k pólům napětí! Měření elektrického napětí Voltmetr se vždy zapojuje na ty body obvodu, mezi nimiž chceme měřit napětí, pokud jej zapojíme přímo na svorky zdroje, měříme přímo napětí zdroje. - + A - + V N M - +


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google