Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost pro regionální ekonomické poradenství PŘÍKLADY DOBRÝCH NÁSTROJŮ ROZVOJE ÚZEMÍ POSTAVENÍ SVAZKŮ OBCÍ JAKO AKTÉRŮ V REGIONÁLNÍ POLITICE KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost pro regionální ekonomické poradenství PŘÍKLADY DOBRÝCH NÁSTROJŮ ROZVOJE ÚZEMÍ POSTAVENÍ SVAZKŮ OBCÍ JAKO AKTÉRŮ V REGIONÁLNÍ POLITICE KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Společnost pro regionální ekonomické poradenství PŘÍKLADY DOBRÝCH NÁSTROJŮ ROZVOJE ÚZEMÍ POSTAVENÍ SVAZKŮ OBCÍ JAKO AKTÉRŮ V REGIONÁLNÍ POLITICE KRAJE Mikroregiony a jejich činnost – Pardubice – 2. prosince 2009

2 Společnost pro regionální ekonomické poradenství HLAVNÍ BODY  GaREP a mikroregiony  Postavení svazků obcí v rozvoji území  Faktory ovlivňující funkčnost a přínosy spolupráce obcí  Příklady dobré praxe, inspirace a vybrané problémy  Závěry 2. prosince 20092Mikroregiony a jejich činnost

3 Společnost pro regionální ekonomické poradenství GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství  15 let působení v oblasti regionálního rozvoje – klíčovými faktory rozvoje jsou lidé, spolupráce, komunikace – Dlouhodobé soustředění na tvorbu strategií rozvoje mikroregionů a související odborné poradenství.  Firemní motto: „Poznejte s námi šance rozvoje vašeho území.“  Aktivní spolupráce s experty s vysokých škol a s odborníky z praxe.  Od roku 2004 zapojení do aplikovaného výzkumu (MMR, MV, Mze, MŠMT). 2. prosince 20093Mikroregiony a jejich činnost

4 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝCHODISKA  Spolupráce = „součinnost určitého množství subjektů při dosahování určitého cíle“  Kooperace x Koordinace  Na obecní úrovni velmi různorodá mozaika forem spolupráce, překrývání členství, nesystémový přístup obcí  Často nevyřešeny základní procesní, organizační a ekonomické otázky – efekty spolupráce jsou nedostatečné  Významný vliv má smíšený model veřejné správy, současný finanční systém a sídelní struktura  Spolupráce je klíčovým vztahem v oblasti regionálního rozvoje 2. prosince 20094Mikroregiony a jejich činnost

5 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝZNAM SVAZKŮ OBCÍ Z HLEDISKA REGIONÁLNÍ POLITIKY  Rozvojová úroveň mezi obcí a krajem  Rozvojové projekty  Koordinace  Komunikace  Informační sítě  Formulace a prosazování zájmů přirozených rozvojových jednotek  Společné řešení problémů s nadobecním přesahem  Prostorový základ pro místní akční skupiny  V současnosti představují stabilitu deklarované spolupráce veřejné sféry bez příslibu dotací 2. prosince 20095Mikroregiony a jejich činnost

6 Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOLUPRÁCI  Motivace spolupracujících subjektů – reálná možnost dosažení cílů  Počet a charakter subjektů  Forma spolupráce – musí odpovídat potřebám  Ochota spolupracovat a schopnosti zapojených osob  Účel, charakter a náplň činnosti  Způsob financování (ve vztahu k činnosti)  Způsob dospívání k rozhodnutí („konsenzu“)  Časové rozložení nákladů a výnosů Nevyjasnění  hrozba nefunkčnosti a ochabnutí spolupráce 2. prosince 20096Mikroregiony a jejich činnost

7 Společnost pro regionální ekonomické poradenství STRATEGIE SVAZKU OBCÍ – VÝZNAM A UŽITÍ  Základní rozvojový dokument (nástroj) pro koordinaci rozvojových aktivit na území více obcí  Prolínajícím se procesem je budování partnerství  Vyjasnění vize území a definování rozvojových priorit  Důležitý dokument sdružování vlastních finančních prostředků a pro efektivní získávání vnějších zdrojů (dotací)  Podklad pro navázání spolupráce s aktéry (zejména soukromá sféra) i mimo mikroregion  Rozvojový svorník a rámec pro uplatnění dalších rozvojových nástrojů 2. prosince 20097Mikroregiony a jejich činnost

8 Společnost pro regionální ekonomické poradenství FORMULACE ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ - Region Jizerské hory 2. prosince 20098Mikroregiony a jejich činnost

9 Společnost pro regionální ekonomické poradenství BUDOVÁNÍ PARTNERSTVÍ Krkonoše – Svaz měst a obcí  Vznik v roce 2000 za účelem rozvoje cestovního ruchu (turistický region) – 40 členů  Realizace strategie rozvoje CR v letech 2002-2003 (významný impulz pro rozvoj partnerství s aktéry i mimo svazek zejména podnikatelé)  V počátku finance pouze od členů (podíl na příjmech svazku100 %, v současnosti pouze 24 %), roční rozpočet svazku cca 7 mil. Kč  Postupné vtažení soukromé (ubytovatelé, ČEZ, UNIQUA) a neziskové (KRNAP, horská služba) sféry do rozvoje území  Navazování spolupráce s okolními (Český ráj, Kladské pomezí, Jizerské hory) a nadřazenými (oba kraje) regiony, ale také navzájem uvnitř svazku (vznik menších skupin nenarušujících chod svazku)  Vrchol partnerství – naplňování memoranda o spolupráci s polským regionem Zwiazek Gmin Karkonoskich (společná prezentace v zahraničí, projekty, jednotný design propagačních materiálů atd.) 2. prosince 20099Mikroregiony a jejich činnost

10 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VENKOVSKÉM MIKROREGIONU – Svazek obcí Loucko  Venkovský mikroregion – 7 menších obcí  2002 – zpracována strategie rozvoje  Důsledná realizace strategie rozvoje – realizace rozvojových záměrů v dílčích na sebe promyšleně navazujících krocích  Vybudování školícího střediska ERUDITO spolu s ubytováním  Vzdělávací kurzy zaměřené na uplatnění místních obyvatel na trhu práce – zaměření např. na matky po mateřské dovolené  Významná aktivizace obyvatelstva 2. prosince 200910Mikroregiony a jejich činnost

11 Společnost pro regionální ekonomické poradenství MIKROREGION SVITAVA – SPOLEČNÝ PROSTOR PRO ŽIVOT  Malý mikroregion (9 obcí, 5 500 obyv.) bez dominantního města plně využívající výhody venkovského prostředí:  Sousedské, velmi úzké, vztahy všech členů svazku – pravidelné měsíční setkávání v jednotlivých obcích  Neustálá výměna informací a zkušeností mezi členy fungující na bázi partnerství a ne konkurence  Časté pořádání mikroregionálních akcí v jednotlivých obcích s aktivním zapojením místních občanů a spolků  Rozvoj nemusí být vždy založen na „obřích“ projektech, ale spíše na spolupráci a kvalitě života místních lidí 2. prosince 200911Mikroregiony a jejich činnost

12 Společnost pro regionální ekonomické poradenství MANAŽER SVAZKU OBCÍ Inspirace  „Motor“ spolupráce, člověk se nadhledem a nápady  Koordinátor a mediátor různých rozvojových zájmů obcí  Musí mít dostatečné schopnosti a hlavně kompetence Příklady špatné praxe  Manažer pouze jako tvůrce projektů  „Manažer si na sebe musí vydělat“  Manažer „čekající“ (na pokyny, na oslovení, na peníze…)  Manažer svazku není určen primárně pro služby jednotlivým obcím, ale zejména pro svazek 2. prosince 200912Mikroregiony a jejich činnost

13 Společnost pro regionální ekonomické poradenství NĚKOLIK PŘÍKLADŮ „ŠPATNÉ PRAXE“  Konfliktní vztah obecního / nadobecního zájmu  Mikroregion pouze rámec pro individuální rozvojové aktivity obce  Nedůvěra jednotlivých členů v rámci svazku (převažující pocity konkurence namísto partnerství a spolupráce)  Vstup do svazku pouze za vidinou zisku finančních prostředků  Realizace velkých projektů s úzkým dopadem jen na část členů mikroregionu  Bariéry ve vztahu k podnikatelům (obava z porušení zákona o veřejných zakázkách, vzájemná nedůvěra…) 2. prosince 200913Mikroregiony a jejich činnost

14 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SVAZKOVÉ ŠKOLSTVÍ – PŘÍKLAD KONKRÉTNÍ OBLASTI SPOLUPRÁCE  Svazek obcí jako zřizovatel školy – školská právnická osoba  V ČR: ZŠ a MŠ Údolí Desné, také v DSO Mariánskolázeňsko  Výhody:  Jeden management – úspora mzdových nákladů  Úspora provozních nákladů  Zkvalitnění výuky – „cestování“ pedagogů za dětmi  Pružná reakce na výkyvy počtu žáků v jednotlivých obcích  Větší šance školy na úspěch při získávání dotací  Složitý proces ustavení – existuje metodický dokument vydaný MŠMT „Školská právnická osoba zřízená DSO“ 2. prosince 200914Mikroregiony a jejich činnost

15 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZÁVĚR  Čím více se do spolupráce dá, tím více přináší  Formalizovaná spolupráce není nezbytností a ne ve všech oblastech je účelné a účinné spolupracovat  Spolupráce je o lidech a vztazích mezi nimi  Důležitý je zdravý realismus a současně ochota a odvaha usilovat o dosažení velkých cílů  Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků 2. prosince 2009Mikroregiony a jejich činnost15

16 Společnost pro regionální ekonomické poradenství Děkujeme za pozornost. Ing. Jan Binek, Ph.D. Mgr. Jan Holeček GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství nám. 28. října 3 602 00 Brno www.garep.cz garep@garep.cz Tel. : 545 242 846 2. prosince 200916Mikroregiony a jejich činnost


Stáhnout ppt "Společnost pro regionální ekonomické poradenství PŘÍKLADY DOBRÝCH NÁSTROJŮ ROZVOJE ÚZEMÍ POSTAVENÍ SVAZKŮ OBCÍ JAKO AKTÉRŮ V REGIONÁLNÍ POLITICE KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google