Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH II"— Transkript prezentace:

1 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH II
VY_32_INOVACE_05-19 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH II Síla kyselin a zásad, vyjadřování pH a pOH vodných roztoků látek

2 Síla kyselin a zásad sílu kyseliny udává konstanta acidity (disociační konstanta kyseliny) - KHA (rovnovážná konstanta charakterizující rovnováhu ve zvratné reakci) sílu zásady udává konstanta bazicity - (disociační konstanta zásady) - KB kyselina je tím silnější, čím snadněji odštěpí svůj vodíkový kationt a předá ho zásadě zásada je tím silnější, čím snadněji přijímá vodíkový kationt od kyseliny

3 čím je hodnota KHA,B menší, tím je kyselina nebo zásada slabší
hodnoty konstant acidity a bazicity pro kyseliny a zásady při 20  C: amoniak KB = 1,8.10-5 kyselina fosforečná (disociace do 1.stupně) KHA= 7, kyselina octová KHA= 1, kyselina uhličitá KHA= 4,

4 NEUTRÁLNÍ, KYSELÉ A ZÁSADITÉ VODNÉ ROZTOKY LÁTEK
vycházíme z acidobazické zvratné reakce mezi molekulami čisté vody: rovnice: H2O + H2O  H3O OH- voda se chová jako kyselina i jako zásada rovnováhu u této zvratné reakce charakterizuje rovnovážná konstanta Kv

5 IONTOVÝ SOUČIN VODY protože v čisté vodě jsou nerozštěpené molekuly v nadbytku, lze vztah upravit a dostáváme tak tzv. iontový součin vody: KV =  H3O+ .  OH- = platí pro čistou vodu nebo i pro vodné roztoky látek za laboratorní teploty 25C

6 a) látka je kyselinou, např. reaguje-li s vodou a platí:
H3O+  OH- b) látka je zásadou, např. reaguje-li s vodou a platí: H3O+  OH- c) látka je neutrální, např. reaguje-li s vodou a platí: H3O+ = OH-

7 pH, pOH roztoků látek jelikož vyjadřování kyselosti nebo zásaditosti látek pomocí hodnot molárních koncentrací oxoniových a hydroxidových iontů v roztoku je obtížné, bylo zavedeno pH, pOH (Soerensen) vztahy: H3O+ . OH - = 10 – 14 pH + pOH = 14 pOH = -log OH- pH = -log H3O+ H3O+ = 10 –pH OH-  = 10 -pOH

8 Indikátory indikátory jsou látky (barviva, slabé kyseliny nebo zásady), které mění své zbarvení barevné změně odpovídá rozmezí pH, které je u každého indikátoru jiné pH metry – přístroje pro zjišťování pH vodných roztoků látek

9 PŘÍKLADY ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ
název indikátoru rozmezí pH, kdy dochází k změně zbarvení barva lakmus 4,5 –8,3 červená - fialová fenolftalein 8,2–10 bezbarvá - růžová methyloranž 3,1–4,5 červená - žlutá methylčerveň 4,4–6,3

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH stupnice pH = (kyselý roztok), pH = 7 (neutrální roztok), pH = (zásaditý roztok)

11 P.L.SOERENSEN (1868-1939), DÁNSKÝ BIOCHEMIK, DEFINOVAL POJEM PH
název: SPL Sorensen.jpg zdroj:

12 Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH II"

Podobné prezentace


Reklamy Google