Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba kůže Nervová soustava CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. CNS umožňuje velmi rychlé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba kůže Nervová soustava CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. CNS umožňuje velmi rychlé."— Transkript prezentace:

1

2 Stavba kůže

3 Nervová soustava

4 CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. Podněty- receptory (čidla) - vzruchy (impulzy)- dostředivý nerv- CNS- odstředivý nerv- výkonný orgán (efektor) Podněty- receptory (čidla) - vzruchy (impulzy)- dostředivý nerv- CNS- odstředivý nerv- výkonný orgán (efektor)

5 Řídící funkce nervové soustavy: řízení kosterního svalstva řízení kosterního svalstva řízení vnitřních orgánů řízení vnitřních orgánů

6 NS člověka se skládá z : Ústřední (centrální) nervová soustava (zkr.CNS) - mozek, mícha Ústřední (centrální) nervová soustava (zkr.CNS) - mozek, mícha obvodová (periferní) nervová soustava- míšní nervy, útrobní nervy obvodová (periferní) nervová soustava- míšní nervy, útrobní nervy

7 základní jednotkou NS je neuron= nervová buňka s výběžky základní jednotkou NS je neuron= nervová buňka s výběžky Funkce neuronu: Funkce neuronu: tvorba, přenos nervových signálů tvorba, přenos nervových signálů

8 Neuron: dendrity, buněčné tělo- vstupní část neuronu, která přijímá a zpracovává signály dendrity, buněčné tělo- vstupní část neuronu, která přijímá a zpracovává signály nervové vlákno axon (nebo neurit) - tvoří vodivou část neuronu nervové vlákno axon (nebo neurit) - tvoří vodivou část neuronu nervová zakončení- výstup neuronu nervová zakončení- výstup neuronu

9 Stavba neuronu dendrity jádro Buněčné tělo Renvierův zářez Schwannova buňka Nervová zakončení 1 2 3 4 5 6

10 Zpočátku má neuron neurit. Pak se může (čím víc se nabývají podmíněné reflexy) neurit obalovat myelinovou pochvou a vznikají Schwannnovy buňky a Renvierovy zářezy → axon Zpočátku má neuron neurit. Pak se může (čím víc se nabývají podmíněné reflexy) neurit obalovat myelinovou pochvou a vznikají Schwannnovy buňky a Renvierovy zářezy → axon Dendrity- dostředivé Dendrity- dostředivé Neurit- odstředivé Neurit- odstředivé

11 Neurony se dotýkají vzájemně svými výběžky. Tento dotek se nazývá synapse (=zápoje). Těmito synapsemi přecházejí vzruchy z jednoho neuronu na druhý. Propojením neuronů vznikají složité řetězce nervových drah. Šíření vzruchů je založeno na toku elektrického proudu, ale nikoli toku elektronů, ale iontů. Neurony se dotýkají vzájemně svými výběžky. Tento dotek se nazývá synapse (=zápoje). Těmito synapsemi přecházejí vzruchy z jednoho neuronu na druhý. Propojením neuronů vznikají složité řetězce nervových drah. Šíření vzruchů je založeno na toku elektrického proudu, ale nikoli toku elektronů, ale iontů.

12 Reflexní oblouk Obvod, kde jsou mezi sebou synapticky spojeny senzorický a motorický neuron, je nejjednodušším nervovým obvodem a nazývá se reflexní oblouk. Obvod, kde jsou mezi sebou synapticky spojeny senzorický a motorický neuron, je nejjednodušším nervovým obvodem a nazývá se reflexní oblouk.

13 Průběh reflexu v reflexním oblouku

14 Neuron je tedy základní stavební a funkční jednotka NS Neuron je tedy základní stavební a funkční jednotka NS Reflexní oblouk je základní stavební a funkční jednotka nervového řízení Reflexní oblouk je základní stavební a funkční jednotka nervového řízení

15 Mícha tvoří provazec uložený v páteřním kanále tvoří provazec uložený v páteřním kanále horní konec přechází v prodlouženou míchu horní konec přechází v prodlouženou míchu začátek týlní otvor - konec 2. bederní obratel začátek týlní otvor - konec 2. bederní obratel zploštělý útvar (provazec) - 40 - 50 cm zploštělý útvar (provazec) - 40 - 50 cm odstupuje z ní 31 párů míšních nervů, které se rozlišují na krční, hrudní, bederní, křížové a kostrční odstupuje z ní 31 párů míšních nervů, které se rozlišují na krční, hrudní, bederní, křížové a kostrční

16 na průřezu míchou je patrná šedá a bílá nervová hmota na průřezu míchou je patrná šedá a bílá nervová hmota uprostřed kanálek vyplněn mozkomíšním mokem uprostřed kanálek vyplněn mozkomíšním mokem

17 šedá hmota- převážně těla neuronů šedá hmota- převážně těla neuronů bílá hmota- výběžky neuronů obalené myelinovou pochvou bílá hmota- výběžky neuronů obalené myelinovou pochvou míšní nervy: - dostředivě z orgánů do míšní nervy: - dostředivě z orgánů do míchy míchy - odstředivě z míchy do - odstředivě z míchy do orgánů (zejména svalů) orgánů (zejména svalů) mícha je centrem základních reflexů mícha je centrem základních reflexů

18 Mozek Zadní mozek (prodloužená mícha, Varolův most, mozeček) Zadní mozek (prodloužená mícha, Varolův most, mozeček) Střední mozek Střední mozek Přední mozek (mezimozek, koncový mozek) Přední mozek (mezimozek, koncový mozek)

19 Stavba mozku 0- mozková kůra 1- koncový mozek 2- mezimozek 3- střední mozek 4- Varolův most 5- mozeček 6- prodloužená mícha

20 Prodloužená mícha Centrum dýchání a kardiovaskulární centrum Centrum dýchání a kardiovaskulární centrum Vůlí neřízené pokyny k polykání, kýchání, kašli, zvracení,… Vůlí neřízené pokyny k polykání, kýchání, kašli, zvracení,…

21 Mozeček Senzomotorické centrum Senzomotorické centrum

22 Varolův most Spojuje koncový mozek s mozečkem Spojuje koncový mozek s mozečkem

23 Střední mozek Čtverohrbolí Čtverohrbolí  2 hrbolky centrum zrakových reflexů reflexů  2 hrbolky funkce sluchová Kosterní svalstvo Kosterní svalstvo

24 Mezimozek Párový Thalamus + nepárový hypothalamus Párový Thalamus + nepárový hypothalamus Thamalmus: smyslové dráhy mimo čichové Thamalmus: smyslové dráhy mimo čichové Hypothalamus: Hypothalamus:  řídící činnost vnitřních orgánů  Produkce hormonů řídící činnost hypofýzy hypofýzy

25 Koncový mozek 2 hemisféry (uvnitř bílá mozková hmota, povrch kryje šedá mozková kůra) 2 hemisféry (uvnitř bílá mozková hmota, povrch kryje šedá mozková kůra)

26 1- Čelní lalok- oblast motorická, řeč, myšlení 1- Čelní lalok- oblast motorická, řeč, myšlení 2- Temenní- vnímání dotyků, orientace v prostoru 2- Temenní- vnímání dotyků, orientace v prostoru 3- Spánkový- sluchové c., paměť, rozumění řeči 3- Spánkový- sluchové c., paměť, rozumění řeči 4- Týlní- zrakové centrum 4- Týlní- zrakové centrum

27 mozková kůra koncový mozek mezimozek střední mozek Varolův most mozeček prodloužená mícha čelní temenní spánkový týlní

28

29 Shrnutí Mozek se skládá z: Mozek se skládá z: prodloužené míchy, Varolova mostu, prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku, středního mozku, mezimozlku, koncového mozku Povrch mozku je pokryt Povrch mozku je pokryt šedou hmotou, uvnitř hmota bílá šedou hmotou, uvnitř hmota bílá Koncový mozek se skládá ze 2 Koncový mozek se skládá ze 2 hemisfér, hemisfér, z nichž každá osahuje 4 laloky, každý lalok má „na starosti“ určitou funkci z nichž každá osahuje 4 laloky, každý lalok má „na starosti“ určitou funkci

30 Obvodová (periferní) NS Zajišťuje propojení CNS s orgány a nervy Zajišťuje propojení CNS s orgány a nervy Mozkomíšní nervy Mozkomíšní nervy Útrobní nervy (vegetativní)- sympatické Útrobní nervy (vegetativní)- sympatické parasympatické parasympatické


Stáhnout ppt "Stavba kůže Nervová soustava CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. CNS umožňuje velmi rychlé."

Podobné prezentace


Reklamy Google