Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba kůže. Stavba kůže Nervová soustava CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. Podněty-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba kůže. Stavba kůže Nervová soustava CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. Podněty-"— Transkript prezentace:

1

2 Stavba kůže

3 Nervová soustava

4 CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí.
Podněty- receptory (čidla) - vzruchy (impulzy)- dostředivý nerv- CNS- odstředivý nerv- výkonný orgán (efektor)

5 Řídící funkce nervové soustavy:
řízení kosterního svalstva řízení vnitřních orgánů

6 NS člověka se skládá z : Ústřední (centrální) nervová soustava (zkr.CNS) - mozek, mícha obvodová (periferní) nervová soustava-míšní nervy, útrobní nervy

7 základní jednotkou NS je neuron= nervová buňka s výběžky
Funkce neuronu: tvorba, přenos nervových signálů

8 Neuron: dendrity, buněčné tělo- vstupní část neuronu, která přijímá a zpracovává signály nervové vlákno axon (nebo neurit) - tvoří vodivou část neuronu nervová zakončení- výstup neuronu

9 Stavba neuronu Buněčné tělo 6 Schwannova buňka Renvierův zářez 4 3 2
jádro 5 Nervová zakončení 1 dendrity

10 Zpočátku má neuron neurit
Zpočátku má neuron neurit. Pak se může (čím víc se nabývají podmíněné reflexy) neurit obalovat myelinovou pochvou a vznikají Schwannnovy buňky a Renvierovy zářezy→ axon Dendrity- dostředivé Neurit- odstředivé

11 Neurony se dotýkají vzájemně svými výběžky
Neurony se dotýkají vzájemně svými výběžky. Tento dotek se nazývá synapse (=zápoje). Těmito synapsemi přecházejí vzruchy z jednoho neuronu na druhý. Propojením neuronů vznikají složité řetězce nervových drah. Šíření vzruchů je založeno na toku elektrického proudu, ale nikoli toku elektronů, ale iontů.

12 Reflexní oblouk Obvod, kde jsou mezi sebou synapticky spojeny senzorický a motorický neuron, je nejjednodušším nervovým obvodem a nazývá se reflexní oblouk.

13 Průběh reflexu v reflexním oblouku

14 Neuron je tedy základní stavební a funkční jednotka NS
Reflexní oblouk je základní stavební a funkční jednotka nervového řízení

15 Mícha tvoří provazec uložený v páteřním kanále
horní konec přechází v prodlouženou míchu začátek týlní otvor - konec 2. bederní obratel zploštělý útvar (provazec) cm odstupuje z ní 31 párů míšních nervů, které se rozlišují na krční, hrudní, bederní, křížové a kostrční

16 na průřezu míchou je patrná šedá a bílá nervová hmota
uprostřed kanálek vyplněn mozkomíšním mokem

17 šedá hmota- převážně těla neuronů
bílá hmota- výběžky neuronů obalené myelinovou pochvou míšní nervy: - dostředivě z orgánů do míchy - odstředivě z míchy do orgánů (zejména svalů) mícha je centrem základních reflexů

18 Mozek Zadní mozek (prodloužená mícha, Varolův most, mozeček)
Střední mozek Přední mozek (mezimozek, koncový mozek)

19 Stavba mozku 0- mozková kůra 1- koncový mozek 2- mezimozek
3- střední mozek 4- Varolův most 5- mozeček 6- prodloužená mícha

20 Prodloužená mícha Centrum dýchání a kardiovaskulární centrum
Vůlí neřízené pokyny k polykání, kýchání, kašli, zvracení,…

21 Mozeček Senzomotorické centrum

22 Varolův most Spojuje koncový mozek s mozečkem

23 Střední mozek Čtverohrbolí 2 hrbolky centrum zrakových reflexů
2 hrbolky funkce sluchová Kosterní svalstvo

24 Mezimozek Párový Thalamus + nepárový hypothalamus
Thamalmus: smyslové dráhy mimo čichové Hypothalamus: řídící činnost vnitřních orgánů Produkce hormonů řídící činnost hypofýzy

25 Koncový mozek 2 hemisféry (uvnitř bílá mozková hmota, povrch kryje šedá mozková kůra)

26 1- Čelní lalok- oblast motorická, řeč, myšlení
2- Temenní- vnímání dotyků, orientace v prostoru 3- Spánkový- sluchové c., paměť, rozumění řeči 4- Týlní- zrakové centrum

27 mozková kůra koncový mozek mezimozek střední mozek Varolův most mozeček prodloužená mícha čelní temenní spánkový týlní

28

29 Shrnutí Mozek se skládá z: prodloužené míchy, Varolova mostu,
mozečku, středního mozku, mezimozlku, koncového mozku Povrch mozku je pokryt šedou hmotou, uvnitř hmota bílá Koncový mozek se skládá ze 2 hemisfér, z nichž každá osahuje 4 laloky, každý lalok má „na starosti“ určitou funkci

30 Obvodová (periferní) NS
Zajišťuje propojení CNS s orgány a nervy Mozkomíšní nervy Útrobní nervy (vegetativní)- sympatické parasympatické


Stáhnout ppt "Stavba kůže. Stavba kůže Nervová soustava CNS umožňuje velmi rychlé reakce organizmu na rozmanité podněty zevního i vnitřního prostředí. Podněty-"

Podobné prezentace


Reklamy Google