Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ."— Transkript prezentace:

1 NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ

2 NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ prvních 6-10 týdnů po porodu
dítě v tomto období prospí až ? hodin denně 20 rozvoj tělesných i psychických funkcí zapojování se do sociální interakce relativně vyspělé jsou všechny smysly: zrak - malá ostrost - do 1 metru, pokud se předmět nehýbe - pamatuje si obličej své matky sluch - preference vyššího ženského hlasu hmat chuť a čich – 6 dní po porodu pozná dítě svou matku čichem

3 NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ - po motorické stránce je novorozenec ve srovnání s mláďaty jiných druhů značně nehotový → ne všechny kosti jsou osifikované (zkostnatělé), páteř je rovná, dokončení vývoje nervových drah - pohyby spontánní a nahodilé Protosociální chování - reaguje na ?? mnohem živěji, než na jiné zvuky lidský hlas - „ohmatává“ s větším zájmem ??, než jiné předměty lidský obličej - úchopový reflex je silnější, vložíme-li mu do dlaně ? než hůlku prst - více se plazí na ?, než v postýlce lidském těle - velice důležité je dítě napodobovat → požadavek kvalitní interakce

4 KOJENECKÉ OBDOBÍ

5 KOJENECKÉ OBDOBÍ do ? roku/ů 1
významnou úlohu sehrávají základní nepodmíněné reflexy: ►sací ►polykací ►vyměšovací ►obranné ►orientační ►úchopové ►hledací ►polohové → umožňují kojenci vyrovnat se s požadavky nového životního prostředí svět vnímá z perspektivy své postýlky nebo kočárku

6 KOJENECKÉ OBDOBÍ Vývoj motoriky: postupně se učí stabilitě
vyvrcholením je stoj a chůze s oporou → začíná objevovat svět sám - dovede uchopovat a pouštět věci (zprvu velké , poté i malé předměty – drobky, korálky, provázek,..)

7 KOJENECKÉ OBDOBÍ - vytváří se tzv. sociální úsměv
- postupně rozvíjí svou praktickou inteligenci – jeho myšlenkové operace jsou úzce vázány na skutečně prováděnou činnost → jeho inteligence je senzomotorická je připraveno pro osvojování řeči: - 9.měsíc - dítě začíná rozumět – udělej pápá, paci-paci, ne-ne - první „slovo“ – „ba“ = bác, pápá →dětský žargon - na jednom roce asi 6 slov - vytváří se tzv. sociální úsměv - napodobuje lidi, kteří se k němu sklánějí - nejdříve všechny (i masky, panenky,..), ale kolem 8.měsíce úsměv věnuje jen blízké osobě (matka), na cizí reaguje pláčem, začíná dávat najevo úzkost při odloučení známé osoby => úzkost osmého měsíce → navazuje vztahy s lidmi, kteří o něj pečují

8 Batolecí období

9 Batolecí období Od ? roku do ? let 1 3
- Dítě získává druhově specifické charakteristiky, které člověka odlišují od ostatních živočišných druhů → chodí ………………..a začíná ……………. vzpřímeně mluvit Nikdy patrně není dítě tak roztomilé, ale současně ani tak vzdorovité a náročné na čas a trpělivost rodičů!

10 Batolecí období Pohybové schopnosti a celková koordinace: - dochází ke zpomalení somatického růstu → dítě již samo chodí ( měsíc) → chůze je pro něj nyní účinnější způsob lokomoce než lezení, i když někdy ještě spadne - před třetím rokem zvládne jízdu na tříkolce - první tahy na papíře - pokusy o čmárání, na začátku nahodilé, mimo plochu papíru

11 Batolecí období výrazněji se rozvíjí ŘEČ
- na konci 1.roku: užívá gesta , intonaci, ukazuje 1.rok - 6 slov, 18.měs , 24 měs. – slov, na konci období až 1000 slov Chápe, že každá věc má své jméno. → ptá se: „Co to je?“ často říká já sám, na otázku půjdeme ven odpovídá – nepůjdeme, mluví o sobě ve 3.osobě - začíná se orientovat i v čase – pojmy ráno, večer

12 Batolecí období - stále velmi vázáno na přítomnost rodiče, projevuje se tzv. separační úzkostí (strach při odchodu rodiče i na malou chvíli) - rozšiřování sociálních vztahů – sourozenci, prarodiče, … - navazování vztahů k dětem stejného věku - nejvíce času stráví hrou - hraje si osamoceně (kreslení, stavba kostek) - děti na pískovišti si hrají spíše „vedle sebe“ než spolu (ve třech letech již spolupráce nebo soupeření)

13 = OBDOBÍ PRVNÍHO VZDORU
Batolecí období - ve 3.roce se objevuje tzv. období negativismu = OBDOBÍ PRVNÍHO VZDORU – dítě vzdoruje vůči všemu a všem, odmlouvá, na vše odpovídá ne – já sám→ dítě se sebe samo začíná uvědomovat jako autonomního jedince Na otázku „Jak se jmenuješ?“ odpoví: „Já se nejmenuju nikdy nijak.“ - dítě objevuje sílu slůvek ano/ ne

14 Přílohy Fotografie: Novorozenecké období: ( ) Autor: trotastic Kojenecké období: ( ) Autor:Carin Araujohttp://www.prtc.net/~carin Happy ( ) Batolecí období: Mohkam Mopping ( ) Diggy starts to learn to walk ( ) Falling down] ( ) Zdroje: J.Langmeier, D.Krejčířová: Vývojová psychologie, 2.vydání, Praha, Grada Publishing 2008 Kolektiv autorů: Občanský a společenskovědní základ, Brno, Computer Press, 2009


Stáhnout ppt "NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google