Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KVANTOVÁNÍ ELEKTRONOVÝCH DRAH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KVANTOVÁNÍ ELEKTRONOVÝCH DRAH"— Transkript prezentace:

1 KVANTOVÁNÍ ELEKTRONOVÝCH DRAH
Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického vlnění při dopadu na povrch kovu. Obrázky solárních panelů (problematice souvislosti solárních panelů a fotoelektrického jevu se budeme dále v prezentaci věnovat věnovat).

2 KVANTOVÁNÍ ELEKTRONOVÝCH DRAH A. Sommerfeld zkoumal strukturu atomů
KVANTOVÁNÍ ELEKTRONOVÝCH DRAH A. Sommerfeld zkoumal strukturu atomů. Předpokládal a dokázal prostorové uspořádání drah elektronů u atomů jednotlivých prvků. Veličiny charakterizující prostorovou orientaci oběžné dráhy: • moment hybnosti - Při hlavním kvantovém čísle n může moment hybnosti elektronu nabývat jen určitých diskrétních hodnot, určených orbitálním kvantovým číslem (vedlejším kvantovým číslem) 0 ≤ l ≤ n −1 • magnetický moment elektronu – elektron má spinový magnetický moment . Spin (mají ho elektrony i jádra) je projevem kvantově mechanických vlastností částic => rotační osa elektronu je kolmá k rovině oběžné dráhy elektronu a elektron se kolem své osy otáčí v kladném nebo záporném smyslu. Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického vlnění při dopadu na povrch kovu. Obrázky solárních panelů (problematice souvislosti solárních panelů a fotoelektrického jevu se budeme dále v prezentaci věnovat věnovat).

3 Pohybový stav elektronu je určen plně 4 kvantovými čísly:
ZÁKLADNÍ STAVY ATOMŮ Pohybový stav elektronu je určen plně 4 kvantovými čísly: n – určuje jeho energii, l – orbitální moment hybnosti, m – orbitální magnetický moment, s – vlastní moment hybnosti (vlastní magnetický moment). Nejnižší energie atomu vodíku přísluší první kvantové dráze (n = 1). Není možné, aby základní stav (s minimální energií) zaujímaly ostatní atomy tak, že všechny elektrony budou v první kvantové dráze. Pauliho vylučovací princip – řídí se jím rozložení elektronů v atomu. V témže atomu může mít určitý pohybový stav (daný 4 kvantovými čísly) pouze jediný elektron (v téže dráze mohou obíhat pouze dva elektrony s opačným spinem). Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického vlnění při dopadu na povrch kovu. Obrázky solárních panelů (problematice souvislosti solárních panelů a fotoelektrického jevu se budeme dále v prezentaci věnovat věnovat).

4 Vnitřní elektrony – elektrony v úplných slupkách
ZÁKLADNÍ STAVY ATOMŮ Ve všech drahách příslušných k hlavnímu kvantovému číslu n může současně obíhat sn = 2n2 elektronů. Obsazení jednotlivých slupek (sn – počet elektronů obíhajících na drahách příslušejících n) K n = 1 sn = 2 L n = 2 sn = 8 M n = 3 sn = 18 N n= 4 sn = 32 O n = 5 sn = 50 P n = 6 sn = 72 Pokud jsou v atomu obsazeny plně nejnižší slupky, platí , že atom je v základním (nevzbuzeném) stavu. Opačný stav = excitace. Vnitřní elektrony – elektrony v úplných slupkách Valenční elektrony – elektrony v neúplné krajní obvodové slupky. Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického vlnění při dopadu na povrch kovu. Obrázky solárních panelů (problematice souvislosti solárních panelů a fotoelektrického jevu se budeme dále v prezentaci věnovat věnovat).

5 ZÁKLADNÍ STAVY ATOMŮ Atomy s jedním obvodovým elektronem tvoří po odtržení valenčního elektronu kladné jednomocné ionty (H+, Li+, Na+, K+...), Atomy se dvěma obvodovými elektrony kladné dvojmocné ionty (Be2+, Mg2+, Ca2+...). Atomy prvků, kde do úplného obsazení vnější slupky chybí méně než polovina plného počtu elektronů, které by slupku obsadily, tvoří záporné ionty připoutáním jednoho nebo více elektronů (F-, Cl-, O2-, S2-...). Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického vlnění při dopadu na povrch kovu. Obrázky solárních panelů (problematice souvislosti solárních panelů a fotoelektrického jevu se budeme dále v prezentaci věnovat věnovat).


Stáhnout ppt "KVANTOVÁNÍ ELEKTRONOVÝCH DRAH"

Podobné prezentace


Reklamy Google