Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nocicepce. Nociceptory Volná nervová zakončení Aktivována –Škodlivými podněty aplikovanými na periferní tláně –Zánětlivými procesy Někdy, ale ne vždy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nocicepce. Nociceptory Volná nervová zakončení Aktivována –Škodlivými podněty aplikovanými na periferní tláně –Zánětlivými procesy Někdy, ale ne vždy,"— Transkript prezentace:

1 Nocicepce

2 Nociceptory Volná nervová zakončení Aktivována –Škodlivými podněty aplikovanými na periferní tláně –Zánětlivými procesy Někdy, ale ne vždy, vede aktivace nociceptorů k bolestivému vjemu

3 Typy nociceptorů Unimodální –Teplo, mechanické dráždění, tlak –Pomalá, nemyelinizovaná C vlákna malých průměrů –Rychlost vedení 1m/s Polymodální –Slabě myelinizovaná A  vlákna –Rychlost vedení 5-30 m/s Silent –Vnitřní orgány

4 Typy bolesti Pomalá a rychlá Dáno příspěvkem C a A  vláken

5 Mechanismus transdukce Není znám Primární aferentní vlákna tvoří synapse –GLUTAMÁTergní (AMDA typ) –Neuropeptidergní –Oba typy mediátorů - malá vlákna Neuropeptidy –Zvyšují účinek glutamátu –Nejsou po vylití zpětně vychytávány –Difundují do okolí, podílí se na faktu, že některá bolest je obtížně lokalizovatelná

6 Nociceptory mohou ovlivňovat své okolí Při podráždění nociceptory uvolňují chemické mediátory –Otok, zarudnutí, teplo (dilatace cév)

7 Tělo aferentního neuronu Céva Bradykinin 5-HT Prostaglandin K+K+ Substance P Histamin Mast cell Chemické mediátory z poškozené tkáně sensitizují a stimulují nociceptory

8 Nocicepční aferenty končí na projekčních neuronech zadních míšních rohů I II III VI V AA C A  mechanoreceptory

9 Dráhy bolesti Nociceptory - zadní míšní kořeny – –Specifické dráhy pro bolest - menšina (vzestupné dráhy do thalamu, kůry, retikulární formace, mozkového kmene) –Multireceptivní míšní neurony - většina Přepojení do mozku (menšina) nebo Lokální míšní okruhy (většina)

10 5 vzestupných dráh bolesti Spinothalamická Spinoretikulární Spinomesencefalická Cervicothalamická Spinohypothalamická

11 Jak mozek bolest rozpozná?? Jestliže většina míšních neuronů, na které se nociceptory přepojují odpovídá i na ne-nocicepční stimuly??? Je vnímání bolesti závislé na menšině neuronů, které odpovídají specificky???

12 Bolest Nepříjemný smyslový a emocionální prožitek spojený se skutečným nebo domnělým poškozením tkání O poškození tkání informují nociceptory Aktivace nociceptorů nevede vždy ke vjemu bolesti Vjem je produkt mozku po zpracování smyslových informací

13 Je-li bolest vědomý vjem Jsou lokální míšní multireceptivní neurony součástí bolestivých drah????

14 Význam bolesti??

15 Význam bolesti Bolest - informace o poškození –Lidé s deficitem umírají záhy Na spinální úrovni je reakcí na bolestivé dráždění uhýbací reflex –U spinálního preparátu nadřazen všem ostatním reflexům organizovaným na míšní úrovni –U intaktních živočichů není nadřazen vždy Bolest - pobídka uniknout z dosahu V takovém případě může být výhodnější, aby motorický systém NEBYL ovlivněn uhýbacími reflexy

16 Specifická kontrola nocicepčního vstupu na míšní úrovni Přenos informace z primárních aferentních vláken presynapticky inhibován po aktivaci Velkých myelinizovaných  aferentních vláken z mechanoreceptorů Základ vrátkové teorie bolesti

17 C vlákna A  vlákna Projekční neuron Inhibiční interneuron + C vlákna A  vlákna Vrátková teorie bolesti Aktivace Snížení aktivace

18 Vrátková kontrola a Sestupné dráhy mozku – inhibice lokálních i projekčních nocicepčních neuronů –SERotonergní vlákna nc. raphe mozkového kmene –NA vlákna locus coeroleus –DOPA vlákna ze substantia nigra, hypothalamu a diencephalonu Selektivní inhibice i neselektivní „damping down effect“ Specifická kontrola nocicepčního vstupu na vyšších úrovních

19 Sensitizace nociceptorů Opakovaná stimulace periferních tlání škodlivými podněty vyvolává sensitizaci –Různé mechanismy - poškozená tkáň vylévá: Bradykinin, histamin, prostaglandiny, Leukotrieny, Ach, serotonin, substance P –Látky snižují práh dráždivosti nebo přímo stimulují nociceptory (histamin) Prostaglandin2 – (arachidonová kaskáda – z kys. arachidonové je tvořen enzymem cyklooxzgenázou – místo účinku aspirinu)

20 Tělo aferentního neuronu Céva Bradykinin 5-HT Prostaglandin K+K+ Substance P Histamin Mast cell Chemické mediátory z poškozené tkáně sensitizují a stimulují nociceptory

21 Centrální hyperalgesie - přecitlivělost na bolest Dlouhodobé dráždění nociceptorů vede ke vzniku hyperalgesie Na míšních motoneuronech se aktivují AMPA a NMDA glutamátové receptory

22 Stimulací provokovaná analgesie Elektrická stimulace periaqueduktální šedé hmoty (PAG) mozkového kmene – anestezie PAG se projikuje do nc. raphe magnus = místo počátku sestupných serotonergních drah –Inhibice míšních neuronů odpovídajících na nocicepční podněty

23 Opiátová analgezie Opiáty (morfin) Injekce morfia do PAG – analgezie Opiátové receptory v mozku různě Mozek má své vlastní zdroje opiátů –Enkefaliny, endorfiny


Stáhnout ppt "Nocicepce. Nociceptory Volná nervová zakončení Aktivována –Škodlivými podněty aplikovanými na periferní tláně –Zánětlivými procesy Někdy, ale ne vždy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google