Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.1/0315 - Program spolupráce malých a velkých firem s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů Žadatel: Klub personalistů ČR (KPČR)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0315 - Program spolupráce malých a velkých firem s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů Žadatel: Klub personalistů ČR (KPČR)"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.1/0315 - Program spolupráce malých a velkých firem s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů Žadatel: Klub personalistů ČR (KPČR) Partneři: SSŽ, ŠKODA PRAHA, ČEZ, Telefónica 02, SP ČR, KPČR- -Regionální sekce pro Prahu a Sč. kraj, VKW Antverpy Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Berka, Ing. Milan Beneš, Mgr. Bohdana Vybíralová mobil: 724 556 610 e-mail: rskp.Praha@klubpersonalistu.cz www stránky: http://www.rskppraha.czhttp://www.rskppraha.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 Zaměření projektu Vytvoření a pilotní ověření systému spolupráce malých a velkých firem, který bude zabezpečován Vytvoření a pilotní ověření systému spolupráce malých a velkých firem, který bude zabezpečován Klubem personalistů ČR. Klubem personalistů ČR.

3 3 Zaměření projektu Problémy řešené projektem Management Marketing, prosazení na trhu Konkurenceschopnost, strategie, finanční řízení Právní vědomí Rozvoj a řízení lidských zdrojů Kvalifikace a odborná úroveň zaměstnanců, vedení lidí Postoje zaměstnanců k práci a ke vzdělávání Loajalita, motivace Získávání pracovníků na trhu práce Řešení problémů vlastními silami – limity: Nízká úroveň připravenosti manažerů MSP Finanční možnosti MSP

4 4 Zaměření projektu Cíl projektu: Vytvořit fungující systém spolupráce malých a velkých firem na území hl.m. Prahy přispívající výrazně ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptibility Specifickým cílem je zajistit: Trvalý přístup MSP k odborným znalostem a dovednostem Trvalý přístup MSP k odborným znalostem a dovednostem Prosadit v MSP strategický přístup k řízení podniku, zejména LZ Prosadit v MSP strategický přístup k řízení podniku, zejména LZ Zvýšit etiku podnikání a úroveň podnikové kultury Zvýšit etiku podnikání a úroveň podnikové kultury

5 5 Zaměření projektu Podmínky projektu Pronájmy: K naší činnosti využíváme pronajatou kancelář a školící místnostK naší činnosti využíváme pronajatou kancelář a školící místnostVybavení: Veškerý nábytek je pořízen tzv. z druhé ruky – lacinější variantaVeškerý nábytek je pořízen tzv. z druhé ruky – lacinější variantaPřístroje: Pro naši činnost byly zakoupeny dva PC IBM a tiskárna CanonPro naši činnost byly zakoupeny dva PC IBM a tiskárna CanonSW: Firemní software IBM (OEM Microsoft Office SB 2003, Microsoft Windows XP Professional, Norton Antivirus 2006)Firemní software IBM (OEM Microsoft Office SB 2003, Microsoft Windows XP Professional, Norton Antivirus 2006)

6 6 Zaměření projektu Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků Nabízené vzdělávací programy jsou nákladné a často velmi obecné – neberou dostatečný ohled na potřeby MSP. Totéž platí i u nabízených poradenských služeb, které jsou pro MSP prakticky nedostupné.

7 7 Cílové skupiny  Zaměstnavatelé zejména malí a střední podnikatelé  Zaměstnanci MSP jejich řídící a výkonní pracovníci z celého spektra oborů činnosti  Profesní sdružení Klub personalistů ČR a jeho Regionální sekce pro Prahu a Sč. Kraj

8 8 Cílové skupiny Přínosy pro cílovou skupinu  Zaměstnavatelé a zaměstnanci MSP  pomoc s problémy, které sami neumějí řešit  limity vlastních sil – setkání s odborníky z praxe  finanční možnosti – bezplatná účast na seminářích  zvýšení konkurenceschopnosti  Profesní sdružení – KP ČR  výrazné zkvalitnění poskytované služby zejména členů z MSP tím, že bude propracován obsah aktivit odpovídající lépe jejich potřebám  bude vytvořen a vyškolen stálý tým lektorů a konzultantů obeznámený podrobně s problematikou MSP

9 9 Cílové skupiny Zapojení cílových skupin  Zaměstnavatelé a zaměstnanci MSP  podíl na specifikaci a definování potřeb MSP  oponentura osnov a postupů seminářů, workshopů  účast na seminářích a workshopech  Profesní sdružení – KP ČR  zapojení zaměstnanců  práce specialistů formou částečného pracovního úvazku

10 10 Typy činností  Výcvik lektorů - specialistů -Speciální lektorská příprava zajišťovaná společností Smarter Training and Consulting, s.r.o. -Stáž v Belgii – bohaté zkušenosti s poradenskými službami  Vypracování metodických materiálů pro semináře - Vypracováno 10 témat lektory v součinnosti s malým pilotním vzorkem MSP  Příprava a realizace seminářů a workshopů - Tato činnost je zabezpečována realizačním týmem na předem stanovená témata (10 seminářů a 10 workshopů)

11 11 Typy činností Modul Název modulu 1 Strategie podnikání a marketing MSP 2 Ekonomika a financování firmy 3 Jakost a kvalita ve firmě - jeden ze základních nástrojů řízení 4 Personální řízení v MSP – co je třeba vědět a dělat když chceme zaměstnávat lidi 5 Pracovněprávní legislativa - vznik a skončení PP 9 Motivace a odměňování 6 Pracovněprávní legislativa – základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců 7 Získávání a výběr zaměstnanců 8 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 9 Motivace a odměňování 10 Bezpečnost a ochrana při práci

12 12 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy rizika V průběhu projektu se nepodaří získat potřebný počet zájemců z MSP (40) o účast v projektu a jeho aktivitách. Získání tzv. „vlastních prostředků“ na překlenutí období mezi zasláním požadavku a obdržením prostředků a na pokrytí 10 % celkových nákladů projektu, které budou vyúčtovány až po uzavření projektu. současný stav Zapojeno nyní 41 MSP z přihlášených 45 MSP. Vzhledem k dlouhé době vyřizování žádostí o platbu jsme nuceni pokrýt deficit finančních prostředků ze soukromých zdrojů členů RT.

13 13 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Složení realizačního týmu:Složení realizačního týmu: Ing. Jaroslav Berka – manažer projektu Ing. Milan Beneš – metodický koordinátor Mgr. Bohdana Vybíralová – asistentka organizátorka Příjemce:Příjemce: Klub personalistů ČR – občanské sdružení - cílem je napomáhat rozvoji, zvyšování úrovně a účinnosti personálního a sociálního řízení LZ Partneři:Partneři: SSŽ, ŠKODA PRAHA, ČEZ, Telefónica 02, SP ČR, KPČR- RS pro Prahu a Sč. kraj, VKW Antverpy

14 14 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Schéma řízení projektu Řídící komise Partneři Realizační tým Administrativní pers. Specialisté-lektoři MSP - požadavky SEMINÁŘE pro MSP Závěry

15 15 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Dosavadní zkušenosti s řízením projektu PlánováníPlánování Aktivity probíhají dle harmonogramu Formy komunikaceFormy komunikace Upřednostňována je e-mailová komunikace, Další využívané – internet, telefon, osobní setkání … Zasedání řídící komiseZasedání řídící komise Četnost – 1 x za dva měsíce, v případě potřeby operativně. (dosud 6+1) Členové komise jsou zástupci partnerů a realizačního týmu projektu. (9) Způsoby hodnocení seminářůZpůsoby hodnocení seminářů Prostřednictvím hodnotících dotazníků. Hodnocení jsou neprodleně zpracovávána a výsledky jsou předávány konzultantům, aby je mohli využít při přípravě i obsahovém zaměření další akce. ProblémyProblémy Časová vytíženost zapojených účastníků z MSP.

16 16 Zajištění publicity SeminářeSemináře Členové RT uskutečnili prezentaci na dvou seminářích, kde osobně informovali přítomné o projektu a o možnostech zapojení. Články a inzerátyČlánky a inzeráty Publikace v těchto časopisech a novinách: Personál, Spektrum (2x), Mzdy a personalistika v praxi, Práce a mzda Hospodářské noviny Kariéra, MF Dnes (2x) (3x) Distribuován Zpravodaj Regionální sekce (3x) na více než tisíc e-mailových adres se zaměřením na informace o aktivitách projektu. LetákyLetáky Byl vypracován a editován informační leták o projektu a jeho aktivitách, který byl distribuován na akcích Klubu personalistů ČR, SP ČR a vzdělávacích institucích (VOX, a.s. ; CMC Čelákovice) a prostřednictvím e-mailu.

17 17 Zajištění publicity Funkce webu - internet Pro účely projektu jsou přednostně využívány webové stránky Regionální sekce KP ČR, které jsou orientovány na informovanost o aktivitách projektu a na zapojení dalších MSP do projektu. http://www.rskppraha.cz http://rskppraha.klubpersonalistu.cz

18 18 Výstupy a Výsledky Hlavní inovované produkty Hlavní inovované produkty Produkty jsou vypracované metodiky a jsou dostupné jen částečně (pro lektory, konzultanty a pro potřeby sekce). Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 0 200 354 ORGANIZACE 0 40 49 PRODUKTY 0 10

19 19 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Výstupy projektu – Realizace Vytvoření systému seminářů a konzultací  Vypracování metodických materiálů k vybraným problematikám MSP na základě poznatků a zkušeností  Pilotní ověření systému spolupráce malých a velkých firem Vytvoření skupiny specialistů / lektorů  Orientace na problematiku MSP  Získání dovedností v oblasti konzultačních činností  Seznámení s řešením podpory MSP ze strany podniků v zahraničí  Získání nových dovedností – vytváření podkladů pro konzultace, prezentace, přednáškovou činnost Trvalé zapojení systému do aktivit KP ČR - - Regionální sekce pro Prahu a SČ kraj  Vytvoření konzultačního a poradenského centra

20 20 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Nejzajímavější činnosti Vytvoření prostoru a podmínek pro neformální výměnu zkušeností a řešení zcela konkrétních problémů MSP.Náměty Zkrátit dobu posuzování monitorovacích zpráv a urychlit výplatu finančních prostředků, pokud není reálné zvýšit zálohu (neziskové organizace). Zjednodušení a zlepšení budoucích procesů: –hodnotitelé by neměli subjektivními zásahy narušovat vnitřní strukturu projektu v případech, že je projekt kvalitně zpracován –stanovení osobních nákladů „ve výši obvyklé“ neumožňuje zapojit do projektu špičkové odborníky

21 21 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme hezký den Mgr. Bohdana Vybíralová Ing. Jaroslav Berka Ing. Milan Beneš


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0315 - Program spolupráce malých a velkých firem s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů Žadatel: Klub personalistů ČR (KPČR)"

Podobné prezentace


Reklamy Google