Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuFrézování spojených ploch Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblastTechnologie Vzdělávací obor23 – 51 – H/01, 23-45-L/001 Tematický okruhTechnologie obrábění Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v dvouhodinovém bloku naučí technologii frézování spojených ploch za použití správných nástrojů, strojů a řezných podmínek a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaFrézování spojených ploch, nástroje, stroje, řezné podmínky, technologie, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum14. 8. 2013 FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH

2 1 definice plochy 3-6 technologický postup 7 kontrola - měřidla 8 úkoly k opakování 2

3 1 definice plochy FÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH (SDRUŽENÝCH) PLOCH PRAVOÚHLÝCH Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu svírají pravý úhel. K frézování pravoúhlých ploch používáme stejné frézy a frézky jako při frézování rovinných ploch. Zásady postupu práce: Použitý svěrák musí mít upínací plochu pevné čelisti kolmou na plochu stolu frézy. Upínací plochy čelistí chráníme měkkými vložkami. Obrobky podkládáme podložkami. Upnutý obrobek musí na podložku pevně dosednout. Je-li mezi plochami obrobku, za které má být provedeno upnutí, a čelistmi svěráku značná nerovnoměrnost, použijeme ocelový váleček. FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 3

4 2 technologický postup Postup práce: 1.Na polotovaru provedeme kontrolu velikosti přídavku na obrábění změřením rozměrů a kolmosti jednotlivých ploch vůči sobě (posuvným měřítkem a úhloměrem). 2.Vybereme jednu ze dvou největších ploch obrobku, a to tu, která je rovnější a přesnější. Touto plochou položíme obrobek na podložky svěráku. Před upnutím pro frézování první plochy na čelisti svěráku dáme měkké vložky. Obrobek upneme, doklepneme na podložky a frézujeme první plochu - obr. 1 FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 4

5 3 technologický postup 3.Po ofrézování první plochy sejmeme z pevné čelisti měkkou vložku a ofrézovanou plochou obrobek k této čelisti přiložíme. Dle potřeby vložíme mezi posuvnou čelist svěráku a plochou součásti ocelový váleček. Frézujeme plochu druhou, která je střední velikosti - obr. 2 4.Druhou ofrézovanou plochou přiložíme obrobek na podložku svěráku a plocha ofrézovaná jako první se bude stále dotýkat pevné čelisti. Obrobek upneme, doklepneme a frézujeme plochu třetí. S využitím dělicího kroužku ofrézujeme první rozměr obrobku dle výkresu - obr. 3 5.Z pohyblivé části svěráku odejmeme měkkou vložku a váleček, byl-li používán. Obrobek položíme první ofrézovanou plochou na podložky svěráku, upneme, doklepneme a ofrézujeme druhou největší plochu součásti. Při prvním záběru je nutné nastavit menší hloubku řezu, neboť budeme také s frézováním této plochy vytvářet druhý rozměr obrobku obr. 4 FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 5

6 4 technologický postup 6. Máme frézovat dvě nejmenší plochy (horní a spodní podstavu). Nejprve je nutno rozhodnout, zda se jedná o obrobek malé nebo velké výšky vzhledem k velikosti ploch podstav. Podle výšky obrobku volíme další postup práce: ► obrobek menší výšky - ustavíme ve svěráku do svislé polohy podle úhelníku, který stojí na podložce, o kterou se také opírá obrobek jednou z neofrézovaných ploch. Obrobek upneme a po nastavení menší hloubky řezu ofrézujeme první nejmenší plochu. Není-li závada v kolmosti, položíme obrobek právě ofrézovanou plochou na podložku, upneme, doklepneme a frézujeme poslední plochu obrobku a také jeho třetí rozměr. Samozřejmě, že také využíváme dělicí kroužek. FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 6

7 5 technologický postup ► obrobek velké výšky (délky) - upnout ve svislé poloze nelze. Máme pro to dva důvody - buď by upnutí nebylo dostatečně pevné, nebo dostatečně tuhé. V prvním případě by působením řezných sil součást měnila svoji polohu a tím by nebyla zajištěna kolmost ploch vůči sobě. V druhém případě by vznikalo nadměrné chvění mezi obrobkem a frézou a působením mnoha dalších špatných vlivů na obrábění by vznikal hrubý povrch plochy obrobku. Z těchto důvodů je nutné součást do svěráku na stole frézky položit. Protože frézovaná plocha nebude rovnoběžná s plochou stolu frézky, musíme dle platných zásad nastavit součást do potřebné polohy vůči podélnému směru posuvu stolu frézky, a to: FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 7 Na frézce svislé - upínací plochy čelistí svěráku budou rovnoběžné s podélným směrem posuvu stolu frézky. Frézování budeme provádět posouváním stolu příčným posuvem a s frézovanou plochou obrobku se budou stýkat jen břity válcové plochy čelní válcové frézy. Je možné použít i frézu válcovou, neboť fréza čelní válcová pracuje v tomto případě jako válcová.

8 6 technologický postup Na frézce vodorovné - upínací plochy čelistí svěráku jsou kolmé na podélný směr posuvu stolu frézky. Frézovat budeme kotoučovou frézou většího průměru nebo čelní válcovou frézou. K posuvu součásti dochází díky podélnému posouvání stolu frézky. Tyto plochy součástí budou lepší kvality oproti těm, které vytvoříme na frézách svislých, neboť, jak fréza čelní válcová, tak kotoučová, svými čelními břity frézovanou plochu vyhlazují. FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 8

9 7 kontrola - měřidla FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 9 Kolmost ploch Rozměry Rovinnost a přímost ploch Rovnoběžnost ploch Jakost povrchu

10 FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH FRÉZOVÁNÍ SPOJENÝCH PLOCH 8 úkoly k opakování 1)Nakreslete, popište a definujte co jsou to spojené plochy 2)Popište technologický postup frézování hranolu malé výšky 3)Popište technologický postup frézování hranolu velké výšky na svislé frézce 4)Popište technologický postup frézování hranolu velké výšky na vodorovné frézce 5)Popište co, čím a jak se kontrolují vyrobené plochy 10

11 ZDROJE A PRAMENY DRIENSKÝ, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES, Strojní obrábění I., Praha: SNTL, 1986. Měření přímosti a rovinnosti [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.sssebrno.cz/files/ovmt/mereni_a_kontrola__tvaru.pdf Měřidla: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.unimetra.cz/soubory_materialy/100_1.pdf 11


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google