Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí při vybraných činnostech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí při vybraných činnostech."— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí při vybraných činnostech

2 Struktura  základní cíle právní úpravy  prameny právní úpravy  základní pojmy  hlavní instituty  nástroje ochrany životního prostředí

3 Vybrané činnosti  hluk, vibrace  záření  hornictví  zemědělství  energetika

4 Hluk  hluk = nežádoucí rušivé nebo pro člověka a některé druhy zvířat škodlivé zvuky  hlukové emise X hlukové imise  zásada zatížení do únosné míry  právní úprava v EU: Zelená kniha – Budoucí politika ochrany před hlukem  vnitrostátní právní úprava: z. o ochraně veřejného zdraví nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací  hygienické limity  povolení  osoby provozující stroje a zařízení X osoby provozující službu nebo veřejnou produkci hudby (OZV obce)  Ministerstvo zdravotnictví  hlukové mapy, akční plány

5  Zdroj: www.isover.cz a www.eps.czwww.isover.czwww.eps.cz Limity hluku Zdroj: www.isover.cz a www.eps.czwww.isover.czwww.eps.cz

6 Vibrace  vibrace = pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož body mechanicky kmitají  z. o ochraně veřejného zdraví + nařízení  imisní limity

7 Záření  ionizující = proud hmotných částic nebo elektromagnetické záření doprovázející změnu energetického stavu nebo složení jádra atomu mezinárodněprávní dokumenty komunitární právní úprava vnitrostátní právní úprava (z. č. 18/1997 Sb., atomový z.)  cíle právní úpravy  zdroj IZ  expoziční limity (limity ozáření)  oznamovací povinnost  jaderná bezpečnosti narušení jaderné bezpečnosti (nehoda, havárie, mimořádná situace) systémy zajištění jaderné bezpečnosti  nástroje (administrativní, koncepční, ekonomické, institucionální)  neionizující = elektrické a magnetické pole a elektromagnet. záření, které není schopno ionizovat atomy a molekuly

8 Hornictví  právní úprava hornická činnost ochrana ŽP v souvislosti s touto činností  hornická činnost + činnosti prováděné hornickým způsobem  ochrana ŽO při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů povolení k provádění geologických prací povolení k vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska důlními díly  nerosty vyhrazené (výhradní ložiska) X nevyhrazené  klasifikace zásob ložiska  ochrana ŽP při dobývání nerostů řízení o stanovení dobývacího prostoru  povolení k dobývání ložiska řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání ložiska  plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska  ochrana ŽP při zajišťování a likvidaci starých důlních děl povolení o zastavení provozu  řešení střetu zájmů  ekonomické nástroje  výkon státní správy

9

10 Zemědělství  mezinárodněprávní úprava  právní úprava EU ochrana jednotlivých složek ŽP agro-environmentální opatření ekologické zemědělství  vnitrostátní právní úprava ochrana jednotlivých složek ŽP, nakládání se zdroji ohrožení podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství úprava ekologického zemědělství  ekofarma  registrace

11 Energetika  právní úprava v ČR  přírodní energetické zdroje obnovitelné X neobnovitelné  druhotné energetické zdroje  koncepční nástroje: Státní energetická koncepce územní energetické koncepce Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů  administrativní nástroje  ekonomické nástroje  výkon státní správy


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí při vybraných činnostech."

Podobné prezentace


Reklamy Google