Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský integrační proces. V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský integrační proces. V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě."— Transkript prezentace:

1 Evropský integrační proces

2 V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integračních východisek založených na výsledcích druhé světové války (1945 – 1951) Etapa integračních východisek založených na výsledcích druhé světové války (1945 – 1951) Etapa eko a soc rozvoje a integrační dynamiky (1952 – 1973) Etapa eko a soc rozvoje a integrační dynamiky (1952 – 1973) Etapa strukturálních krizí a stagnace integračního procesu (1973 – 1984) Etapa strukturálních krizí a stagnace integračního procesu (1973 – 1984) Etapa prohloubení integrační dynamiky a podstatného rozšíření jejího teritoriálního rozměru (1985 – 1992) Etapa prohloubení integrační dynamiky a podstatného rozšíření jejího teritoriálního rozměru (1985 – 1992) Etapa formování EU a příprava východního rozšíření (1993 – 2004) Etapa formování EU a příprava východního rozšíření (1993 – 2004)

3 Etapa integračních východisek založených na výsledcích druhé světové války Léta 1945 – 1951 dal směrodatný impuls pro nové cíle a metody mezinárodní eko a pol vztahů Léta 1945 – 1951 dal směrodatný impuls pro nové cíle a metody mezinárodní eko a pol vztahů Formují se základní motivace integračního procesu – mají společného jmenovatele viz. následující snímek Formují se základní motivace integračního procesu – mají společného jmenovatele viz. následující snímek

4 Základní rysy formování evropské integrace 1. Vytvoření nové poválečné Evropy – překonání nepříznivých zkušeností s nacionalisticky orientovanými strukturami 2. Zajištění míru a bezpečnosti na evropském kontinentu 3. Reakce na rychle se upevňující vliv SSSR 4. Touha po volném pohybu v Evropě 5. Zvýšení hospodářského blahobytu v Evropě 6. Zesílení mocenského postavení evropského centra

5 Snahy o integraci v rovině politické než ekonomické Snahy o integraci v rovině politické než ekonomické Hlavní iniciátoři – Fr a Něm Hlavní iniciátoři – Fr a Něm V 50. letech 20.století – dně pojetí možné politické integrace: V 50. letech 20.století – dně pojetí možné politické integrace: Francouzské (Evropa vlastí) – konfederace národních států Francouzské (Evropa vlastí) – konfederace národních států Německé (Vlast Evropa) – federalizovaný Evropa Německé (Vlast Evropa) – federalizovaný Evropa

6 Etapa eko a soc rozvoje a integrační dynamiky Klíčová role fr. ministra zahraničí Roberta Schumana – Schumanova deklarace (myšlenka Jeana Monneta) Klíčová role fr. ministra zahraničí Roberta Schumana – Schumanova deklarace (myšlenka Jeana Monneta) 1952 vznik ESUO – vytvoření společného trhu pro produkty uhlí a oceli 1952 vznik ESUO – vytvoření společného trhu pro produkty uhlí a oceli Snaha o odstranění fr.-něm. nepřátelství – položit základy evropské federaci Snaha o odstranění fr.-něm. nepřátelství – položit základy evropské federaci Zakládající státy ESUO – Něm, Ita, Fr, Luc, Bel, Niz Zakládající státy ESUO – Něm, Ita, Fr, Luc, Bel, Niz

7 Hlavní cíle ESUO Ekonomický rozvoj Ekonomický rozvoj Růst zaměstnanosti Růst zaměstnanosti Růst životní úrovně Růst životní úrovně Racionalizace výroby Racionalizace výroby Společný trh Společný trh

8 Postoj GB k integraci GB vývoj integrace vždy podporovala, přestože nebyla mezi prvními členy(založení zóny volného obchodu) GB vývoj integrace vždy podporovala, přestože nebyla mezi prvními členy(založení zóny volného obchodu) Důvody : omezení suverenity státního rozhodování, později fr. prezident de Gaulle byl proti Důvody : omezení suverenity státního rozhodování, později fr. prezident de Gaulle byl proti Snaha o politickou integraci Evropské obrané společenství – nezdar(1954 odmítnuto fr. Národním shromážděním) Snaha o politickou integraci Evropské obrané společenství – nezdar(1954 odmítnuto fr. Národním shromážděním)

9 1957 podepsány Římské smlouvy (EHS a EURATOM) 1957 podepsány Římské smlouvy (EHS a EURATOM) Institucionálně dvě další společenství vycházela z ESUO Institucionálně dvě další společenství vycházela z ESUO EHS zvolilo mezicíl – vytvoření celní unie (dokončena 1968) EHS zvolilo mezicíl – vytvoření celní unie (dokončena 1968) 1975 – Loménské dohody 1975 – Loménské dohody

10 Hlavní cíle EHS Vytvoření společného trhu Vytvoření společného trhu Rozvoj ekonomického života Rozvoj ekonomického života Stálý hospodářský růst Stálý hospodářský růst Sbližování hospodářské politiky členských států Sbližování hospodářské politiky členských států

11 Hlavní cíle EURATOM Podpora atomového výzkumu Podpora atomového výzkumu Zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení Zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení Nadnárodní kontrola zacházení se štěpným materiálem v souvislosti s podporou mírového využívání atomové energie Nadnárodní kontrola zacházení se štěpným materiálem v souvislosti s podporou mírového využívání atomové energie

12 Etapa stagnace integračního procesu Období 1973/74 – energetická krize (prudký růst světových cen ropy, zemního plynu atd. ) Období 1973/74 – energetická krize (prudký růst světových cen ropy, zemního plynu atd. ) Již v roce 1969 – vrcholná schůzka ES v Haagu – zavedení hospodářské a měnové unie (do r. 1980) – tzv. Wernerův plán Již v roce 1969 – vrcholná schůzka ES v Haagu – zavedení hospodářské a měnové unie (do r. 1980) – tzv. Wernerův plán 1970 –počátky přístupových jednání GB, Ir. Nor, Dán 1970 –počátky přístupových jednání GB, Ir. Nor, Dán

13 1975 – Tindenmansova zpráva o stavu EU 1975 – Tindenmansova zpráva o stavu EU Od roku 1974 – pravidelné schůzky ER Od roku 1974 – pravidelné schůzky ER 1979 – EP poprvé volen přímou volbou 1979 – EP poprvé volen přímou volbou 1973 – se začíná připravovat rozšíření jižní 1973 – se začíná připravovat rozšíření jižní Začíná se diskutovat o vytvoření EU – smlouva o založení EU Začíná se diskutovat o vytvoření EU – smlouva o založení EU

14 Etapa oživení dynamického integračního procesu 1985/86 – Komise předložila Bílou knihu o přípravě a ustavení VT 1985/86 – Komise předložila Bílou knihu o přípravě a ustavení VT 1992 – podepsána smlouva o EU 1992 – podepsána smlouva o EU Devadesátá léta – charakteristická : Devadesátá léta – charakteristická : 1) završením VT 1) završením VT 2) budováním EHaMU 2) budováním EHaMU 1985 – summit v Miláně – jednání skončila v r. 1985 Miláně podepsáním JEA (Akt o jednotné Evropě 1985, platný od 1986 1985 – summit v Miláně – jednání skončila v r. 1985 Miláně podepsáním JEA (Akt o jednotné Evropě 1985, platný od 1986 Modifikace Římské smlouvy a doplnění o nové priority např.: oblast sociální, sféra výzkumu a vývoje, spolupráce v oblasti měnové a hospodářské politiky, eko a soc. soudržnost Modifikace Římské smlouvy a doplnění o nové priority např.: oblast sociální, sféra výzkumu a vývoje, spolupráce v oblasti měnové a hospodářské politiky, eko a soc. soudržnost

15 Etapa formování EU a pípravy na východní rozšíření Vymezená podpisem smlouvy o EU a zakončená rokem 2004 Vymezená podpisem smlouvy o EU a zakončená rokem 2004 Maastrichtská smlouva – reviduje některé články předchozích dohod Maastrichtská smlouva – reviduje některé články předchozích dohod Maastrichtská smlouva přináší pilířovou strukturu – 1. pilíř – ES, 2. pilíř společná zahraniční a bezpečnostní politika, 3. pilíř – justice a vnitřní bezpečnost Maastrichtská smlouva přináší pilířovou strukturu – 1. pilíř – ES, 2. pilíř společná zahraniční a bezpečnostní politika, 3. pilíř – justice a vnitřní bezpečnost

16 V roce 1995 se EU rozšířila o některé státy ESVO (Fin, Švé, Rak) V roce 1995 se EU rozšířila o některé státy ESVO (Fin, Švé, Rak) V roce 1997- zahájení jednání se 6 státy (Maď, Pol, ČR, Slov, Est, Kypr) V roce 1997- zahájení jednání se 6 státy (Maď, Pol, ČR, Slov, Est, Kypr) V roce 1999 zahájení jednání se zbylými státy V roce 1999 zahájení jednání se zbylými státy 2002 ustanoven Konvent, činnost ukončil 2003, výsledkem jeho práce byl návrh dokumentu Ústavní smlouvy 2002 ustanoven Konvent, činnost ukončil 2003, výsledkem jeho práce byl návrh dokumentu Ústavní smlouvy 2004 dosud největší rozšíření EU 2004 dosud největší rozšíření EU

17 Shrnutí rozšiřování EU 1. rozšíření 1973 GB, Irsko a Dánsko 1. rozšíření 1973 GB, Irsko a Dánsko 2. rozšíření 1981 – Řecko, 1986 Španělsko a Portugalsko 2. rozšíření 1981 – Řecko, 1986 Španělsko a Portugalsko 3. rozšíření 1995 Rakousko, Švédsko a Finsko 3. rozšíření 1995 Rakousko, Švédsko a Finsko 4. rozšíření 2004 ČR, POL, MAD, Malta, Kypr, SLO, SR, Litva, LOT, EST 4. rozšíření 2004 ČR, POL, MAD, Malta, Kypr, SLO, SR, Litva, LOT, EST 5. rozšíření 2007 RUM a BUL 5. rozšíření 2007 RUM a BUL


Stáhnout ppt "Evropský integrační proces. V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě."

Podobné prezentace


Reklamy Google