Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský integrační proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský integrační proces"— Transkript prezentace:

1 Evropský integrační proces

2 V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap:
V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integračních východisek založených na výsledcích druhé světové války (1945 – 1951) Etapa eko a soc rozvoje a integrační dynamiky (1952 – 1973) Etapa strukturálních krizí a stagnace integračního procesu (1973 – 1984) Etapa prohloubení integrační dynamiky a podstatného rozšíření jejího teritoriálního rozměru (1985 – 1992) Etapa formování EU a příprava východního rozšíření (1993 – 2004)

3 Etapa integračních východisek založených na výsledcích druhé světové války
Léta 1945 – 1951 dal směrodatný impuls pro nové cíle a metody mezinárodní eko a pol vztahů Formují se základní motivace integračního procesu – mají společného jmenovatele viz. následující snímek

4 Základní rysy formování evropské integrace
Vytvoření nové poválečné Evropy – překonání nepříznivých zkušeností s nacionalisticky orientovanými strukturami Zajištění míru a bezpečnosti na evropském kontinentu Reakce na rychle se upevňující vliv SSSR Touha po volném pohybu v Evropě Zvýšení hospodářského blahobytu v Evropě Zesílení mocenského postavení evropského centra

5 Snahy o integraci v rovině politické než ekonomické
Hlavní iniciátoři – Fr a Něm V 50. letech 20.století – dně pojetí možné politické integrace: Francouzské (Evropa vlastí) – konfederace národních států Německé (Vlast Evropa) – federalizovaný Evropa

6 Etapa eko a soc rozvoje a integrační dynamiky
Klíčová role fr. ministra zahraničí Roberta Schumana – Schumanova deklarace (myšlenka Jeana Monneta) 1952 vznik ESUO – vytvoření společného trhu pro produkty uhlí a oceli Snaha o odstranění fr.-něm. nepřátelství – položit základy evropské federaci Zakládající státy ESUO – Něm, Ita, Fr, Luc, Bel, Niz

7 Hlavní cíle ESUO Ekonomický rozvoj Růst zaměstnanosti
Růst životní úrovně Racionalizace výroby Společný trh

8 Postoj GB k integraci GB vývoj integrace vždy podporovala, přestože nebyla mezi prvními členy(založení zóny volného obchodu) Důvody : omezení suverenity státního rozhodování, později fr. prezident de Gaulle byl proti Snaha o politickou integraci Evropské obrané společenství – nezdar(1954 odmítnuto fr. Národním shromážděním)

9 1957 podepsány Římské smlouvy (EHS a EURATOM)
Institucionálně dvě další společenství vycházela z ESUO EHS zvolilo mezicíl – vytvoření celní unie (dokončena 1968) 1975 – Loménské dohody

10 Hlavní cíle EHS Vytvoření společného trhu Rozvoj ekonomického života
Stálý hospodářský růst Sbližování hospodářské politiky členských států

11 Hlavní cíle EURATOM Podpora atomového výzkumu
Zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení Nadnárodní kontrola zacházení se štěpným materiálem v souvislosti s podporou mírového využívání atomové energie

12 Etapa stagnace integračního procesu
Období 1973/74 – energetická krize (prudký růst světových cen ropy, zemního plynu atd. ) Již v roce 1969 – vrcholná schůzka ES v Haagu – zavedení hospodářské a měnové unie (do r. 1980) – tzv. Wernerův plán 1970 –počátky přístupových jednání GB, Ir. Nor, Dán

13 1975 – Tindenmansova zpráva o stavu EU
Od roku 1974 – pravidelné schůzky ER 1979 – EP poprvé volen přímou volbou 1973 – se začíná připravovat rozšíření jižní Začíná se diskutovat o vytvoření EU – smlouva o založení EU

14 Etapa oživení dynamického integračního procesu
1985/86 – Komise předložila Bílou knihu o přípravě a ustavení VT 1992 – podepsána smlouva o EU Devadesátá léta – charakteristická : 1) završením VT 2) budováním EHaMU 1985 – summit v Miláně – jednání skončila v r Miláně podepsáním JEA (Akt o jednotné Evropě 1985, platný od 1986 Modifikace Římské smlouvy a doplnění o nové priority např.: oblast sociální, sféra výzkumu a vývoje, spolupráce v oblasti měnové a hospodářské politiky, eko a soc. soudržnost

15 Etapa formování EU a pípravy na východní rozšíření
Vymezená podpisem smlouvy o EU a zakončená rokem 2004 Maastrichtská smlouva – reviduje některé články předchozích dohod Maastrichtská smlouva přináší pilířovou strukturu – 1. pilíř – ES, 2. pilíř společná zahraniční a bezpečnostní politika, 3. pilíř – justice a vnitřní bezpečnost

16 V roce 1995 se EU rozšířila o některé státy ESVO (Fin, Švé, Rak)
V roce zahájení jednání se 6 státy (Maď, Pol, ČR, Slov, Est, Kypr) V roce 1999 zahájení jednání se zbylými státy 2002 ustanoven Konvent , činnost ukončil 2003, výsledkem jeho práce byl návrh dokumentu Ústavní smlouvy 2004 dosud největší rozšíření EU

17 Shrnutí rozšiřování EU
1. rozšíření 1973 GB, Irsko a Dánsko 2. rozšíření 1981 – Řecko, 1986 Španělsko a Portugalsko 3. rozšíření 1995 Rakousko, Švédsko a Finsko 4. rozšíření 2004 ČR, POL, MAD, Malta, Kypr, SLO, SR, Litva, LOT, EST 5. rozšíření 2007 RUM a BUL


Stáhnout ppt "Evropský integrační proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google