Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Kalkulace plných a variabilních nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Kalkulace plných a variabilních nákladů"— Transkript prezentace:

1 4. Kalkulace plných a variabilních nákladů
Bohumil Král katedra manažerského účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze tel , Konzultační hodiny: pondělí 14,00 – 16,00 č. m. 284 Nová budova Prezentace pro studenty kurzu 1MU413 – Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci

2 Osnova prezentace Omezení kalkulace plných nákladů
Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k podnikovému zisku Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k řízení hospodárnosti Přednosti a omezení kalkulace variabilních nákladů Struktura kalkulačních vzorců navazující na „Variable Costing“

3 Omezení kalkulace plných nákladů
Proporcionalizuje fixní náklady, což komplikuje řízení hospodárnosti po linii výkonů po linii odpovědnosti po linii aktivit, činností a procesů může orientovat aktivitu útvarů nežádoucím směrem je statickým zobrazením vztahu nákladů k výkonu, a tím komplikuje i analýzu přínosů jednotlivých výrobků k podnikovému zisku je problematickým nástrojem budoucího rozhodování

4 Kalkulace variabilních nákladů reaguje na nedostatky kalkulací plných nákladů a na problémy spojené s jejich využitím v podstatě velmi jednoduchým způsobem. Protože fixní náklady zpravidla příčinně nesouvisí s kalkulační jednicí, nýbrž s časovým obdobím, je třeba je jednoznačně oddělit od nákladů variabilních. Na rozdíl od tradičního rozčlenění na přímé a nepřímé se členění na fixní a variabilní náklady stává nejdůležitějším třídícím hlediskem, které je určující i pro řazení nákladových položek ve struktuře kalkulačního vzorce.

5 Příklad : Vlastní náklady výroby 60,-
Předběžná absorpční kalkulace nákladů vychází z předpokladu, že objem výroby i prodeje bude ve sledovaném období činit kusů. Zahrnuje následující položky: Přímý (jednicový) materiál 10,- Přímé (jednicové) osobní náklady 20,- Výrobní režie ( : ) 30,- Vlastní náklady výroby 60,- Při analýze výrobní režie bylo zjištěno, že variabilní charakter má pouze její jedna třetina ( ,- Kč). Zbytek tvoří fixní náklady, které jsou výrazem vytvořené výrobní kapacity. Ta umožňuje maximální výrobu za sledované období kusů. Kolik činí průměrné náklady výroby na jeden vyrobený a prodaný kus výrobku při prodeji , resp kusů ?

6 Porovnání kalkulace plných a variabilních nákladů
Kalkulační položka nákladů ks ks Přímý (jednicový) materiál 10,- Přímé (jednicové) mzdy 20,- Výrobní režie variabilní Výrobní režie fixní 25,- 16,67,- Náklady výrobku A 65,- 56,67,-

7 Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k podnikovému zisku
Tradiční pojetí, z něhož je odvozena i kalkulace plných nákladů, spojuje vznik zisku (ztráty) zejména s fází prodeje a vyjadřuje ho jako lineární funkci objemu prodaných výkonů. Naproti tomu pojetí, z něhož vychází kalkulace variabilních nákladů, výrazněji spojuje schopnost podniku realizovat zisk nebo ztrátu s celkovou podnikatelskou aktivitou a všemi jejími fázemi. Obě pojetí zisku, resp. ztráty se liší nejen koncepčně, ale mají svůj výraz i v odlišném způsobu zjišťování a měření podnikového zisku.

8 Příklad: Vyjděme ze zadání předchozího příkladu a předpokládejme, že prodejní cena výrobku A činí 80,- Kč. Podnik ve třech po sobě jdoucích obdobích vyrobil ks. Objem prodeje však kolísal: v prvém období se prodal celý objem výroby (tj ks), ve druhém období pouze ks a ve třetím ks. Při výrobě výrobků podnik nespořil ani nepřekračoval předem stanovené náklady, uvedené v předchozí části zadání. Naším úkolem je zjistit hospodářské výsledky podniku v jednotlivých obdobích, a to při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů a při jejich ocenění na úrovni variabilních nákladů.

9 Zisk při ocenění na úrovni plných nákladů
Zisk při ocenění na úrovni variabilních nákladů 1. období 2. období 3. období Výnosy z prodeje – Plné náklady prodaných výrobků Zisk z prodeje Změna stavu neprodaných výkonů - 1. období 2. období 3. období Výnosy z prodeje – Variabilní náklady prodaných výrobků Marže – Fixní náklady období Zisk z prodeje Změna stavu neprodaných výkonů -

10 Vztah kalkulace variabilních nákladů k řízení hospodárnosti
Příklad : Vyjděme opět ze zadání předchozího příkladu a účetně zobrazme průběh podnikatelské činnosti ve druhém období za předpokladu, že nižší zájem zákazníků vedl k poklesu výroby na ks. Ke zobrazení použijme nejjednodušší variantu nákladového účetnictví, oddělující úspory a překročení předem stanovených nákladů od výsledku z prodeje. Naši pozornost zaměřme na srovnání skutečně vynaložených nákladů s nákladovým úkolem. Uvědomme si zároveň, že součástí zadání bylo, že podnik a jeho útvary předem stanovené náklady ani neuspořily ani nepřekročily. Řešení je uvedeno v následujících schématech.

11 Zúčtování při ocenění na úrovni plných nákladů
Skutečné náklady na výrobu Předem stanovené náklady na výrobu V F (45 000*60) Výrobky Odběratelé (40 000*60) (40 000*80) Náklady prodaných výrobků Výnosy z prodeje

12 Zúčtování při ocenění na úrovni variabilních nákladů
Skutečné náklady na výrobu Předem stanovené náklady na výrobu V F (45 000*40) Výrobky Odběratelé (40 000*40) (40 000*80) Variabilní náklady prodaných Výnosy z prodeje výrobků Fixní náklady hrazené z marže

13 V řešení si povšimněme zejména rozdílu ve vnitropodnikových výsledcích hospodaření, které lze zjistit jako rozdíl mezi skutečnými a předem stanovenými náklady na výrobu. Zadaný předpoklad, že útvary podílející se na provádění výkonů vynaložily náklady v souladu s předpokladem, zobrazuje pouze varianta ad b), která respektuje oddělené řízení fixních a variabilních nákladů.

14 Přednosti metody „Variable Costing“
Metoda je zdrojem kvalitnějších informací pro rozhodování Orientace v sortimentní výhodnosti Stanovení dolního limitu ceny Úlohy „buď a nebo“ Adekvátní přístup k řízení hospodárnosti Odlišnost fixních a variabilních nákladů Motivační působení Nepřímý tlak na urychlený prodej Finalizace dílčích výkonů

15 Omezení metody „Variable Costing“
Metodu nelze použít v rozhodnutích dlouhodobého charakteru, kde čas vystupuje jako odhadovaná proměnná veličina Kalkulace zpracovaná na dobu životnosti výrobku Investiční rozhodování Obtíže při kvantifikaci fixní a variabilní složky nákladů Přínos dynamické teorie nákladů Modifikované využití v podmínkách nevyvážené proporce obou složek nákladů Levný materiál zpracovávaný automatizovaně na nákladném výrobním zařízení Telekomunikace, vodovody a kanalizace, energetika

16 Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady
CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) osobní náklady * variabilní režie Marže - Fixní náklady připadající na výrobek Zisk v průměru připadající na výrobek

17 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů
CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) osobní náklady * variabilní režie Marže I - Fixní výrobkové náklady Marže II - Fixní náklady skupiny výrobků Marže III - Fixní náklady střediskové Marže IV - Fixní náklady podniku ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek

18 Kalkulace relevantních nákladů
……. CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) mzdy * variabilní režie Marže I (Contribution Margin) - Fixní výrobkové náklady - vyhnutelné - s vlivem na CF - utopené - bez vlivu na CF Marže II - Fixní náklady skupiny výrobků - vyhnutelné - utopené Marže III - Fixní náklady střediskové Marže IV - Fixní náklady podniku ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek

19 Dámy a pánové, děkuji za Vaši pozornost .


Stáhnout ppt "4. Kalkulace plných a variabilních nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google