Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Kalkulace plných a variabilních nákladů Prezentace pro studenty kurzu 1MU413 – Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci Bohumil Král katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Kalkulace plných a variabilních nákladů Prezentace pro studenty kurzu 1MU413 – Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci Bohumil Král katedra."— Transkript prezentace:

1

2 4. Kalkulace plných a variabilních nákladů Prezentace pro studenty kurzu 1MU413 – Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci Bohumil Král katedra manažerského účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze kral@vse.cz tel. +420 224 095 127, + 420 224 095 149 Konzultační hodiny: pondělí 14,00 – 16,00 č. m. 284 Nová budova

3 Osnova prezentace Omezení kalkulace plných nákladů Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k podnikovému zisku Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k řízení hospodárnosti Přednosti a omezení kalkulace variabilních nákladů Struktura kalkulačních vzorců navazující na „Variable Costing“

4 Omezení kalkulace plných nákladů Proporcionalizuje fixní náklady, což komplikuje řízení hospodárnosti − po linii výkonů − po linii odpovědnosti − po linii aktivit, činností a procesů může orientovat aktivitu útvarů nežádoucím směrem je statickým zobrazením vztahu nákladů k výkonu, a tím komplikuje i analýzu přínosů jednotlivých výrobků k podnikovému zisku je problematickým nástrojem budoucího rozhodování

5 Kalkulace variabilních nákladů reaguje na nedostatky kalkulací plných nákladů a na problémy spojené s jejich využitím v podstatě velmi jednoduchým způsobem. Protože fixní náklady zpravidla příčinně nesouvisí s kalkulační jednicí, nýbrž s časovým obdobím, je třeba je jednoznačně oddělit od nákladů variabilních. Na rozdíl od tradičního rozčlenění na přímé a nepřímé se členění na fixní a variabilní náklady stává nejdůležitějším třídícím hlediskem, které je určující i pro řazení nákladových položek ve struktuře kalkulačního vzorce.

6 Příklad : Předběžná absorpční kalkulace nákladů vychází z předpokladu, že objem výroby i prodeje bude ve sledovaném období činit 50 000 kusů. Zahrnuje následující položky: Přímý (jednicový) materiál 10,- Přímé (jednicové) osobní náklady20,- Výrobní režie (1 500 000 : 50 000) 30,- Vlastní náklady výroby 60,- Při analýze výrobní režie bylo zjištěno, že variabilní charakter má pouze její jedna třetina (500 000,- Kč). Zbytek tvoří fixní náklady, které jsou výrazem vytvořené výrobní kapacity. Ta umožňuje maximální výrobu za sledované období 60 000 kusů. Kolik činí průměrné náklady výroby na jeden vyrobený a prodaný kus výrobku při prodeji 40 000, resp. 60 000 kusů ?

7 Porovnání kalkulace plných a variabilních nákladů Kalkulační položka nákladů 40 000 ks60 000 ks Přímý (jednicový) materiál 10,- Přímé (jednicové) mzdy 20,- Výrobní režie variabilní 10,- Výrobní režie fixní 25,-16,67,- Náklady výrobku A 65,-56,67,-

8 Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k podnikovému zisku Tradiční pojetí, z něhož je odvozena i kalkulace plných nákladů, spojuje vznik zisku (ztráty) zejména s fází prodeje a vyjadřuje ho jako lineární funkci objemu prodaných výkonů. Naproti tomu pojetí, z něhož vychází kalkulace variabilních nákladů, výrazněji spojuje schopnost podniku realizovat zisk nebo ztrátu s celkovou podnikatelskou aktivitou a všemi jejími fázemi. Obě pojetí zisku, resp. ztráty se liší nejen koncepčně, ale mají svůj výraz i v odlišném způsobu zjišťování a měření podnikového zisku.

9 Příklad: Vyjděme ze zadání předchozího příkladu a předpokládejme, že prodejní cena výrobku A činí 80,- Kč. Podnik ve třech po sobě jdoucích obdobích vyrobil 50 000 ks. Objem prodeje však kolísal: v prvém období se prodal celý objem výroby (tj. 50 000 ks), ve druhém období pouze 40 000 ks a ve třetím 60 000 ks. Při výrobě výrobků podnik nespořil ani nepřekračoval předem stanovené náklady, uvedené v předchozí části zadání. Naším úkolem je zjistit hospodářské výsledky podniku v jednotlivých obdobích, a to při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů a při jejich ocenění na úrovni variabilních nákladů.

10 a)Zisk při ocenění na úrovni plných nákladů b)Zisk při ocenění na úrovni variabilních nákladů 1. období 2. období 3. období Výnosy z prodeje – Plné náklady prodaných výrobků 4 000 000 – 3 000 000 3 200 000 – 2 400 000 4 800 000 – 3 600 000 Zisk z prodeje 1 000 000 800 000 1 200 000 Změna stavu neprodaných výkonů- 600 000 - 600 000 1. období2. období 3. období Výnosy z prodeje – Variabilní náklady prodaných výrobků 4 000 000 – 2 000 000 3 200 000 – 1 600 000 4 800 000 – 2 400 000 Marže – Fixní náklady období 2 000 000 - 1 000 000 1 600 000 – 1 000 000 2 400 000 - 1 000 000 Zisk z prodeje 1 000 000 600 000 1 400 000 Změna stavu neprodaných výkonů- 400 000 - 400 000

11 Vztah kalkulace variabilních nákladů k řízení hospodárnosti Příklad : Vyjděme opět ze zadání předchozího příkladu a účetně zobrazme průběh podnikatelské činnosti ve druhém období za předpokladu, že nižší zájem zákazníků vedl k poklesu výroby na 45 000 ks. Ke zobrazení použijme nejjednodušší variantu nákladového účetnictví, oddělující úspory a překročení předem stanovených nákladů od výsledku z prodeje. Naši pozornost zaměřme na srovnání skutečně vynaložených nákladů s nákladovým úkolem. Uvědomme si zároveň, že součástí zadání bylo, že podnik a jeho útvary předem stanovené náklady ani neuspořily ani nepřekročily. Řešení je uvedeno v následujících schématech.

12 a)Zúčtování při ocenění na úrovni plných nákladů Skutečné náklady na výrobuPředem stanovené náklady na výrobu V 1 800 000 1. 2 700 000 F 1 000 000 (45 000*60) VýrobkyOdběratelé 1. 2 700 000 2. 2 400 000 3. 3 200 000 (40 000*60) (40 000*80) Náklady prodaných výrobkůVýnosy z prodeje 2. 2 400 0003. 3 200 000

13 b)Zúčtování při ocenění na úrovni variabilních nákladů Skutečné náklady na výrobuPředem stanovené náklady na výrobu V 1 800 0001. 1 800 000 F 1 000 000 (45 000*40) 2. 1 000 000 VýrobkyOdběratelé 1. 1 800 0003. 1 600 0004. 3 200 000 (40 000*40) (40 000*80) Variabilní náklady prodaných Výnosy z prodeje výrobků 3. 1 600 0004. 3 200 000 Fixní náklady hrazené z marže 2. 1 000 000

14 V řešení si povšimněme zejména rozdílu ve vnitropodnikových výsledcích hospodaření, které lze zjistit jako rozdíl mezi skutečnými a předem stanovenými náklady na výrobu. Zadaný předpoklad, že útvary podílející se na provádění výkonů vynaložily náklady v souladu s předpokladem, zobrazuje pouze varianta ad b), která respektuje oddělené řízení fixních a variabilních nákladů.

15 Přednosti metody „Variable Costing“ Metoda je zdrojem kvalitnějších informací pro rozhodování  Orientace v sortimentní výhodnosti  Stanovení dolního limitu ceny  Úlohy „buď a nebo“ Adekvátní přístup k řízení hospodárnosti  Odlišnost fixních a variabilních nákladů Motivační působení  Nepřímý tlak na urychlený prodej  Finalizace dílčích výkonů

16 Omezení metody „Variable Costing“ Metodu nelze použít v rozhodnutích dlouhodobého charakteru, kde čas vystupuje jako odhadovaná proměnná veličina  Kalkulace zpracovaná na dobu životnosti výrobku  Investiční rozhodování Obtíže při kvantifikaci fixní a variabilní složky nákladů  Přínos dynamické teorie nákladů Modifikované využití v podmínkách nevyvážené proporce obou složek nákladů  Levný materiál zpracovávaný automatizovaně na nákladném výrobním zařízení  Telekomunikace, vodovody a kanalizace, energetika

17 Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) osobní náklady * variabilní režie...... Marže - Fixní náklady připadající na výrobek Zisk v průměru připadající na výrobek

18 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) osobní náklady * variabilní režie...... Marže I - Fixní výrobkové náklady Marže II - Fixní náklady skupiny výrobků Marže III - Fixní náklady střediskové Marže IV - Fixní náklady podniku ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek

19 Kalkulace relevantních nákladů ……. CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) mzdy * variabilní režie...... Marže I (Contribution Margin) - Fixní výrobkové náklady - vyhnutelné - s vlivem na CF - utopené - bez vlivu na CF Marže II - Fixní náklady skupiny výrobků - vyhnutelné - utopené Marže III - Fixní náklady střediskové Marže IV - Fixní náklady podniku ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek

20 Dámy a pánové, děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "4. Kalkulace plných a variabilních nákladů Prezentace pro studenty kurzu 1MU413 – Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci Bohumil Král katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google