Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu. Struktura učebnice pro e-learning Obsah učebnice = struktura předmětu, kapitol cíleTabulka aktivni slovesa.docTabulka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu. Struktura učebnice pro e-learning Obsah učebnice = struktura předmětu, kapitol cíleTabulka aktivni slovesa.docTabulka."— Transkript prezentace:

1 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu

2 Struktura učebnice pro e-learning Obsah učebnice = struktura předmětu, kapitol cíleTabulka aktivni slovesa.docTabulka aktivni slovesa.doc čas ke studiu vlastní výklad = teorie, vysvětlení teorie, příklady, praxe shrnutí základních pojmů odkazy na rozšiřující literaturu otázky úlohy k řešení klíč k řešení rejstřík - slovník

3 Hodnocení pedagogické I. Základní vlastnosti textu 1. Průvodce kurzem – v úvodu a jednotlivých kapitolách 2. Rozčlenění kurzu na kapitoly 3. Vyjádření cílů ve výkonu studenta u celého kurzu i kapitol 4. Orientační Přehlednost kurzu 5. Srozumitelnost sdělovaného obsahu pro studenty, krátké věty 6. Celkový design kurzu ovlivněný autorem, ne LMS – obrázky, schémata, grafy 7. Využití multimédií – prezentace, video, audio 8. Kvalita a přiměřenost doplňujících zdrojů – uvedení Základní literatury 9. Nápaditost II. Aktivizace studujících 10. Používání pokynu „Zamyslete se“ přímo v textu kurzu a aktivizujících otázek 11. Aplikace učiva na příkladech z praxe, případové studie z praxe 12. Podpora komunikačních nástrojů – diskuse, chat, mail 13. Pracovní skupiny studentů a řešení společných projektů

4 III. Plánování a organizace studijních aktivit 14. Sylabus 15. Požadavky – kalendář 16. Využití základních prvků podle průvodce pro kapitolu IV. Zpětná vazba a hodnocení 17. Klíčová slova – nové pojmy na začátku kapitoly 18. Shrnutí na konci kapitol 19. Opakovací a aktivizující otázky v textu 20. Vyřešené úlohy v textu 21. Úlohy k řešení – krátké úlohy v textu 22. Úlohy k řešení – náročnější úlohy se shrnutím kapitoly – korespondenční úlohy 23. Testy 24. Autotesty 25. Klíč k úlohám textu 26. Slovníček

5 Texty otázek pro automatické vyhodnocení Typy- variantní tvořené speciální

6 Příklad otázky s variantními odpověďmi Je dáno univerzální schéma relace části databáze NEMOCNICE s evidencí hospitalizací, časového plánu operací, evidencí pacientů a jejich umístění na pokojích a evidencí lékařů a jejich specializací (obor). Pacient může být operován několikrát, ale nikdy ve stejný den. NEMOCNICE (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor, jmeno_pac, rod_cis_pac, obec_pac, ulice_pac, psc_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj, poc_luzek, datum_oper, hodina_oper) Datum_od a datum_do znamenají datum přijetí a propuštění pacienta z nemocnice. Vyberte platné funkční závislosti mezi zadanými atributy:

7 [ ] rod_cis_pac, jmeno_pac --> cis_pokoj [ ] rod_cis_pac --> rod_cis_lek [ ] rod_cis_pac --> jmeno_pac, datum_oper, hodina_oper [x] rod_cis_pac --> obec_pac, ulice_pac, psc_pac [ ] rod_cis_lek --> obor, diagnoza [ ] rod_cis_pac --> diagnoza [x] rod_cis_lek --> jmeno_lek, obor [ ] rod_cis_lek --> rod_cis_pac [ ] rod_cis_lek, rod_cis_pac --> datum_oper, hodina_oper [ ] jmeno_pac --> hodina_oper, datum_oper [ ] rod_cis_pac --> hodina_oper, datum_oper [x] rod_cis_pac, hodina_oper, datum_oper --> jmeno_lek [x] hodina_oper, datum_oper --> jmeno_lek, rod_cis_pac [x] hodina_oper, datum_oper, rod_cis_pac --> rod_cis_lek [x] jmeno_lek, hodina_oper, datum_oper --> rod_cis_pac …

8 Příklad otázky s tvořenou odpovědí Je dána tabulka Dite (rod_cis, jmeno, dat_nar, mesto, ulice, pcs), implementovaná je v SŘBD používajícím přímé adresování s nejednoznačnou hašovací funkcí adresa=hash(rod_cis). Dívka Eva Krupová s rodným číslem 0555055511 byla vyřazena z evidence. Z následujícího seznamu operací vyberte a uspořádejte do optimální správné posloupnosti ty, které realizují v této fyzické organizaci databáze uvedenou operaci. Výsledek zapište jako posloupnost pořadových čísel vybraných operací, oddělených čárkou (např. 5,12,14,22). Pokud není nutné porušit vzrůstající pořadí operací, zachovejte pořadí z nabídky.

9 1. vyhledej v datovém souboru Dite sekvenčně záznam se jménem „Eva Krupová“, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Dadresa 2. vyhledej v datovém souboru Dite binárně záznam se jménem „Eva Krupová“, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Dadresa 3. vyhledej v indexovém souboru binárně záznam se jménem „Eva Krupová“, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Aadresa 4. pomocí hašovací funkce vypočti adresu záznamu s rod_cis = 0555055511 v datovém souboru Dite a ulož do proměnné Hadresa 5. přenes vyhledaný záznam z indexového souboru Ijmeno do paměti 6. počítače do proměnných Ijmeno, Iadresa 7. vyhledej v datovém souboru Dite přímo záznam s adresou Hadresa 8. vymažvyhledaný záznam v Dite 9. je-li v Dite na adrese Hadresa jediný záznam, označ jej jako neplatný 10. je-li v Dite na adrese Hadresa více záznamů, najdi ve zřetězeném seznamu těchto záznamů záznam s rod_cis = 0555055511 a označ jej jako neplatný … Odpověď: 4,6,8,9


Stáhnout ppt "Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu. Struktura učebnice pro e-learning Obsah učebnice = struktura předmětu, kapitol cíleTabulka aktivni slovesa.docTabulka."

Podobné prezentace


Reklamy Google