Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLEMATIKA DIDAKTICKÉHO TESTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLEMATIKA DIDAKTICKÉHO TESTU"— Transkript prezentace:

1 PROBLEMATIKA DIDAKTICKÉHO TESTU
JAKO APLIKACE PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE X.

2 DIDAKTICKÝ TEST Achievement test:
Nástroj systematického zjšťování –měření výuky Kontrola množství a kvality osvojených vědomostí a dovedností

3 Druhy testů dle klasifikačního hlediska:
Měřená charakteristika výkonu: rychlosti, úrovně Dokonalost přípravy testu: standartizované, kvazstand., nestandartiz. Povaha činnosti testovaného: kognitivní, psychomotorické Interpretace výkonu: relativní výkon, absolutní výkon Míra objektivity skórování: objektivně skorov. – subjektivně skórovatelné

4 VLASTNOSTI DIDAKTICKÉHO TESTU
Validita: Obsah úloh by měl být reprezentativním vzorkem zkoušeného učiva dle příslušného kurikula. Předikční validita: schopnost předpovídat budoucí úspěšnost učení.

5 VLASTNOSTI DIDAKTICKÉHO TESTU
Reliabilita: výsledek didaktického testu je tvořen dvěma složkami: pevnou složkou (skutečné vědomosti) náhodnou složkou (okamžitá kondice, vliv prostředí, podm.) spolehlivost testu a přesnost testu je reliabilita

6 Míra reliability: Exaktní posouzení míry reliability: Hodnoty 0 –1
Průměrná 0. 80 Jednoduchý výpočet reliability: poměr správných odpovědí ku celkovému počtu žáků

7 TVORBA DIDAKTICKÉHO TESTU
Plánování didaktického testu Technika specifikační tabulky (taxonomie výukových cílů) Určení struktury testovaného učiva Určení počtu úloh v testu Určení úrovně osvojení, které se má ověřovat

8 Konstrukce didaktického testu
Návrh testových úloh Otevřené široké úlohy: se širokou odpovědí – se stručnou odpovědí Uzavřené úlohy: dichotomické, s výběrem odpovědí přiřazovací, uspořádací

9 Základní doporučení pro návrh úloh s výběrem odpovědí
Nezkoušíme zapamatování konkrétních požadavků Ve formulaci otázek se vyhýbáme formulacím,které by mohly sloužit jako nápověda Pokud se ve formulaci vyskytne zápor – zvýrazníme jej Soubor nabízených odpovědí by měl být homogenní Problematika přiřazovacích úloh

10 Zásady pro navrhování testových úloh
Vyhýbáme se úlohám testového charakteru Testové úlohy by měly být na sobě navzájem nezávislé Formulace by neměla obsahovat nápovědu správné odpovědi (nezamýšlená nápověda) Zásadně nepoužíváme „chytáků“ Používáme jednoduchého skórování při hodnocení odpovědí

11 VYTVOŘENÍ KLASIFIKAČNÍHO STANDARDU
Některé standardizované testy umožňují vyjádřit výkon v podobě klasifikačních stupňů Je nutné rozhodnout jaké procentové ekvivalenty zvolíme pro jednotlivé klasifikační stupně Kvantita normálního rozdělení

12 KLASIFIKACE VÝSLEDKŮ TESTU
Intuitivní přístup ke klasifikaci Klasifikace na základě procenta správných odpovědí Klasifikace na základě normálního rozdělení

13 NOVĚJŠÍ METODY TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ
Europan Computer Driving Licence (ECDL) – 33 států Uznávaná objektivní standardizovaná metoda založená na systému testování v EU Veřejně dostupný okruh témat Sedm základních modulů držitelů certifikátu Státní správa

14 NOVĚJŠÍ METODY TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ
Porovnání výsledků počítačového testu s hodnocením examinátora Určení rozdílu mezi známkou udělenou zkoušejícím a množstvím procent udělených počítačem Výpočet – korelační analýzou Statistický program Statgraf

15 NOVĚJŠÍ METODY TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ
Jazykové testování Statistický program ITEMAN – statistická analýza odpovědí na jednotlivé položky textu Diskriminační index odděluje dobré a špatně odpovědi Program statisticky vyhodnocuje chování celého testu

16 NOVĚJŠÍ METODY TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ
Systém eTester pracuje pomocí dynamické webové stránky, která nabízí i opravu opravy odpovědí Úvodní formulář Použité nástroje nejsou komerční Různorodost předmětů eAMOS-publikování kurzů-kontrolních testů.

17 NOVĚJŠÍ METODY TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ
Problematika ověření účinnosti audiovizuálního sdělení Stimulace myšlenkových operací Zvláštnosti komunikace Podpora procesu učení a vyučování Didaktický test Analýza informací sekvencí

18 ANALÝZA OBSAHU UČEBNÍCH TEXTŬ
Komunikační vlastnosti Obsahové vlastnosti- transformace poznatků věd, hodnotových orientací, postojů, kulturních vzorců, presuazivní –prezentační aspekty textů Ergonometrické parametry ( didaktická typografie)

19 ELEMENTY VÝZKUMU TEXTU
Kvantitativní metody Metody obsahové analýzy Metody dotazování Observační metody Testovací metody Experimentální metody Komparativní metody

20 KOMPRACE KONKRÉTNÍHO TEXTU - diskuze


Stáhnout ppt "PROBLEMATIKA DIDAKTICKÉHO TESTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google