Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Průřez činností SVSE v roce 2004 09.03.2005 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Průřez činností SVSE v roce 2004 09.03.2005 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)"— Transkript prezentace:

1 1 Průřez činností SVSE v roce 2004 09.03.2005 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

2 2 Počet členů: 41 společností, mírný pokles Veškeré úsilí Sdružení – cíl:  spokojenost členské základny  činnost Sdružení musí být pro členy přínosem Výsledky činnosti Sdružení jsou ku prospěchu všem velkým odběratelům bez rozdílu, ať již členy jsou či nikoliv Z výroční zprávy (1)

3 3 Snaha o rozšíření členské základny:  zvýšení prestiže  zlepšení vyjednávacích pozic Sdružení Boj o rovné podmínky pro odběratele nabývá na intenzitě Každý oprávněný zákazník vítán Z výroční zprávy (2)

4 4 Snaha o rozšíření členské základny: Podmínky členství a výše plateb  Základní platba 18.000,- Kč/rok členové se spotřebou vyšší než 9 GWh/rok nebo 2 mil m 3 plynu  Snížená platba 5.000,- Kč/rok členové se spotřebou od 1,5 do 9 GWh/rok nebo od 0,5 do 2 mil m 3 plynu 1. rok členství pro všechny Z výroční zprávy (3)

5 5 Ekonomický přínos Sdružení pro kategorii průmyslového velkoodběru ??? Předpoklad:  snížení celkové ceny elektřiny o 10 Kč/MWh, tj. o méně než 1%  spotřeba této kategorie 33,6 TWh/rok Přínos: 336 mil. Kč/rok Z výroční zprávy (4)

6 6 Komunikace – www stránka SVSE Legislativa – přehled vyhlášek Odesílané dokumenty – připomínky, stanoviska Manuál LDS Přehled postupů při obchodování s elektřinou Zápisy z jednání předsednictva Dokumenty z IFIEC Z výroční zprávy (5)

7 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu  energetický zákon  rok 2005 - obnovena činnost pracovní skupiny pro plyn sjednocení výkladu legislativy (zastupuje Ing. Švec – Unipetrol) Z výroční zprávy (6)

8 8 Energetický regulační úřad - ochránce spotřebitelů?  připomínková řízení k: vyhláškám cenovým rozhodnutím  monitoring trhu  2005 – 2009: 2. regulační období, Sdružení dalo své připomínky Z výroční zprávy (7)

9 9 Státní energetická inspekce  zákon o hospodaření s energií  vyhláška o auditech Z výroční zprávy (8)

10 10 Operátor trhu s elektřinou  Lokální distribuční soustavy – předávání dat  Typové diagramy dodávek  Prezentace ze seminářů OTE umístěny na našem webu  měl by zajišťovat administrativu obchodu s povolenkami emisí Z výroční zprávy (9)

11 11 ÚOHS  zákon o zadávání veřejných zakázek – objasnění problematiky  Možnost využití podání Z výroční zprávy (10)

12 12 Svaz průmyslu a dopravy ČR (1)  Podstatné zlepšení přístupu, zvýšení důrazu  Obchod s emisemi – významná obrana zájmů průmyslu  Výsledné dokumenty SPD – základ náš  RHSD (tripartita) – prezentace našich názorů Z výroční zprávy (11)

13 13 SPD ČR (2)  11/2004 Šetření IEA (mezinárodní energetická agentura) SVSE pověřeno zastupováním celého SPD; prezentace ing. Šimeček Z výroční zprávy (12)

14 14 Hutnictví železa Společný postup  Obchodování s emisemi  Ekologická daňová reforma Z výroční zprávy (13)

15 15 Teplárenské sdružení (1)  Plyn - společná pracovní skupina: - Odběry teplárenské a technologické (více než 90% společný zájem) - Výměna zkušeností (poptané společnosti a jejich reakce, rezervace kapacity skladování) Z výroční zprávy (14)

16 16 Teplárenské sdružení (2) Úvahy:  Sdružení odběrů do většího celku, společná poptávka a výběr dodavatele  Změna legislativy – přístup k zásobníkům  Podání na ÚOHS Z výroční zprávy (15)

17 17 Poslanecká sněmovna, senát Účast na jimi pořádaných seminářích (zákon 458/2000 Sb., EDR) Nutnost: Nalézt cestu do těchto složek!!! Z výroční zprávy (16)

18 18 (z dopisu premiérovi ČR) Ekologická daňová reforma Nezpřísňování norem EU Průmysl nositelem investic do ochrany ŽP Rozhodování vlády: v mezích mandátu získaného ve volbách Z výroční zprávy (17)

19 19 Vznik regulovaných cen - pracovní skupiny (1) Stávající stav: Regulované ceny: externí zpracovatel Financování: z prostředků, které jsou vybírány od účastníků pracovní skupiny, zejména od REASů Schází zastoupení spotřebitelské strany – účast je placená Důsledky: Značná možnost ovlivnění regulovaných cen ve prospěch plátců Z výroční zprávy (18)

20 20 Vznik regulovaných cen - pracovní skupiny (2) Úvaha: Účast AEM-SVSE v pracovní skupině Financování ??? Zastoupení – konkrétní osoba ??? Z výroční zprávy (19)

21 21 Novelizace zákona 458/2000 Sb.  Plyn Ústup od hodinového vyhodnocování x V PSP změna přístupu k zásobníkům z regulovaného na sjednaný Z výroční zprávy (20)

22 22 IFIEC EUROPE (1) SVSE od loňského roku členem Vazba na orgány EU - jediná organizace, která má možnost hájit zájmy velkých spotřebitelů na této úrovni IFIEC: trh nefunkční, neúnosný růst cen pro průmysl, vlády to nezajímá, v celé Evropě stejné Zásadní obava: ztráta konkurenceschopnosti evropského průmyslu vůči zbytku světa (argumentace – důsledný benchmarking) Z výroční zprávy (21)

23 23 IFIEC EUROPE (2) Realistický přístup k energetice, zejména v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a emisí Současné záměry EU v této oblasti: nerealistické a nepřiměřeně nákladné Nutno přehodnotit:  Přístup ke Kjótskému protokolu  Následnou masivní podporu obnovitelných zdrojů  Zavádění dodatečných daní na energetické komodity Z výroční zprávy (22)

24 24 IFIEC EUROPE (3) Zástupci SVSE (1): Elektřina: Ing. Karel Šimeček, MBA Plyn a ropa:??? Umbrella group: Ing. Petr Matuszek (životní prostředí, obnovitelné zdroje, zdanění energie, kogenerace, vlastní výroba) Z výroční zprávy (23)

25 25 IFIEC EUROPE (4) Zástupci SVSE (2): Generální zástupce: Ing. Karel Šimeček, MBA Korespondence: Ing. Luděk Piskač Zároveň pověřen jako druhý zástupce ve všech skupinách. Z výroční zprávy (24)

26 26 IFIEC EUROPE (5) Dotazník – situace v EU, elektřina a plyn - Dotázány členské státy, poté bychom měli zpracovat pro celý IFIEC -Odpovědi na netu Z výroční zprávy (25)

27 27 IFIEC EUROPE (6) Carbon Market News Přehled událostí a vývoje v oblasti emisí skleníkových plynů Struktura:  Všechny došlé zprávy jsou sloučeny do jednoho dokumentu  V úvodu jsou zařazeny hlavní události s neautorizovaným českým překladem  Následují originály všech zpráv v angličtině Z výroční zprávy (26)

28 28 IFIEC EUROPE (7) Příspěvek na OZE (euro/MWh) Z výroční zprávy (27) méně než 150 GWh/rokvíce než 150 GWh/rok Finsko00 Velká Británie1,2 Česká republika1,2 Dánsko118 Itálie6,25,2 Belgie1,81,4 Francie4,53,2 Holandsko1,20,4 Německo4,63,2

29 29 Energetika ČR - současný stav: Plynárenství – zcela soukromé se všemi důsledky Elektroenergetika – dominantní výrobce vlastněn státem V obou případech růst cen K zamyšlení (1)

30 30 K zamyšlení (2) pramen: ČEZ 17 400 10 500 11 100 11 900 odstavení 36% kapacity stáří emisní limity

31 31 Plné náklady na novou elektrárnu, Kč/MWh K zamyšlení (3) pramen: ČEZ HnědouhelnáParoplynová Náklady na CO 2 325140 Investice + provoz 1 1301 210 Celkem1 4551 210

32 32 Budoucí hrozba - nedostatek elektřiny, drastický nárůst cen Důvody:  Odčerpávání prostředků z energetiky do státního rozpočtu  Investiční nejistota pro stavbu nových zdrojů K zamyšlení (4)

33 33 Východiska:  Nutnost - zahrnutí strategie rozvoje ČEZ do SEK  Realizace SEK SEK počítá s jadernou energetikou, celková doba výstavby cca 16 let, nutno začít nyní!!! K zamyšlení (5)

34 34 Základní cíle SVSE:  Legislativní rámec trhu s energiemi: průhlednost a spravedlnost  Ceny energie: Nezbytné minimum bez balastních zátěží Obecná strategie (1)

35 35 3 body pro 2005 – doplnění SEK Nezávislost a pravomoci orgánů dohlížejících na funkčnost trhu (ERÚ a ÚOHS) Širší účast odborné veřejnosti na strategii ČEZ Další rozvoj legislativy pro podporu udržení konkurenceschopnosti (nové zdroje, zásobníky plynu, přeshraniční přenos, Sys,....) Obecná strategie (2)

36 36 Platnost do 25.3.2005!!! Jméno: 2004svse Heslo: svse1802 Pro členy: nový kód od 26.3.2004 uveden ve Zprávě o činnosti SVSE Přístup do členské sekce SVSE

37 37 od 14:00 hod zde 6. výroční schůze SVSE Všechny účastníky semináře srdečně zveme!

38 38 Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač 266 753 534; 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Průřez činností SVSE v roce 2004 09.03.2005 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google