Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 22.2.2011 Brno, 21.2.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 22.2.2011 Brno, 21.2.2011."— Transkript prezentace:

1 Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 22.2.2011 Brno, 21.2.2011

2 OBSAH SBĚR 2011 – kontroly záznamů Zařazení záznamů – změny v definicích - příklady Patenty Opravy záznamů, Hodnocení Nově v ARL Diskuze

3 SBĚR 2011 v datech Leden – únor Úprava struktury dat dle pokynů RV (struktura 2011), úprava kontrol a xml souborů. Březen Kontrola dat, příprava xml souborů, opravy. Duben překlopení sběru ARL, odevzdání dat poskytovatelům 30. května 2011 – poskytovatelé předají data do RIV Červenec rozpory tabulky T1 a T2 Říjen rozpory tabulka T4 Leden 2012 – výsledky ohodnoceny – tabulka T5, T6

4 Březen měsíc kontroly dat do RIV - 1 Data, která budou odevzdaná do RIV v roce 2011 budou doplněna a zkontrolována do 15. 3. 2011  Zkontrolovat, zda jsou všechny záznamy od vědců v ASEP.  „Vyřadit“ záznamy, které nebudete chtít odevzdat v roce sběru 2011.  Odstranit duplicitní záznamy.  Kontrola, zda jsou dokumenty správně zařazeny.  Kontrola správného vyplnění polí, aby nevznikl rozpor - spolupráce.

5 Březen měsíc kontroly dat do RIV - 2 6. Kontrola, zda jsou všechny dokumenty označeny do RIV. 7. Kontroly v klientu ARL – úpravy záznamů.  Vytvoření pokusných xml souborů a kontroly RV.  Zažádat o výjimky ISBN, odstranit chyby, které neobjevily kontroly ARL.  Vytvoření konečných xml souborů.

6 Nástroje zpracovatele Předávání údajů do RIV Definice základních pojmů (s. 1-3), definice druhů výsledků (s.20-26), příklady předávání dat do RIV – spolupráce (s.28), upřesnění předávání dat Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010-2011) Popsané etapy hodnocení, konsolidované údaje (s. 7), pravidla ověřitelnosti (s. 19), Definice druhů (s. 32) Struktura xml souborůStruktura xml souborů (s. 35-55) Manuál ASEPManuál ASEP (oranžově změny 2011) Web formuláře, klient, IPAC, AA

7 Změny 2011 Údaje o výsledku s právní ochranou předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům U P a P1 se musí uvést všichni vlastnící patentu Nový typ zdroje financování – Institucionální podpora U L4 – software – ekonomické parametry výsledku Zrušena evidence WIPO Zrušeno datum registrace vzoru http://library.sk/aRL/epca_login.php?ictx=cav&languag e=czech&cookie_retry=1

8 1. Zkontrolovat, zda jsou všechny záznamy od vědců v ASEP Záleží na zpracovateli Autor má povinnost data do RIV odevzdat Autor by měl mít přehled o tom, co do RIV odevzdá – a zda je správně uvedeno za jaké podpory daný výsledek vznikl (které projekty a výzkumné záměry mají být u záznamu uvedeny) Autor musí v případě spolupráce označit, kdo bude garantem záznamu Autor musí zpracovateli dát k dispozici údaje, které zpracovatel není schopen sám zajistit

9 2. „Vyřadit“ záznamy, které nebudete chtít odevzdat v roce sběru 2011. Předtím, než vytvoříte xml soubor, je označte jako neodeslané, vytvořte xml soubor, po překlopení roku se dostanou do sběru 2012. Zašlete požadavek se systémovými čísly záznamů, které chcete předat až v roce 2012. arl@lib.cas.cz Předmět: rok sběru 2012

10 3. Odstranit duplicitní záznamy Klient http://www.iach.cz/knav/duplicity.html

11 4. Kontrola, zda jsou dokumenty správně zařazeny. Definice druhů výsledků – s. 20-30 Manuál Formuláře – zařazení dokumentu

12 5. Kontrola správného vyplnění polí, aby nevznikl rozpor - spolupráce. Rozpor při spolupráci Autor může být uveden jako autor domácí jen u jedné instituce – musí dát vědět, za kterou instituci výsledek odevzdá. Zařazení dokumentu – dokument musí být u všech institucí stejně zařazen. Garant Garant by měla být tatáž osoba u spolupracujích institucí, autoři se musí domluvit. Kontrola – v systémech univerzit, domluva.

13 6. Kontrola, zda jsou všechny dokumenty označeny do RIV. Analytika ASEP

14 7. Kontroly ARL Klient Kontroly RIV

15 8. Vytvoření pokusných xml souborů a kontroly RV. Klient: http://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/klient/Kontrola RIV.doc Kontroly RV: https://www.isvav.cz/kontrola/

16 9. Zažádat o výjimky ISBN, odstranit chyby, které neobjevily kontroly ARL. ISBN, která vyjdou z kontrol RIV jako neplatná, přitom platná jsou.  zjistíme, zda neexistuje další ISBN, které projde kontrolou RIV  pokud tomu tak není zažádáme o výjimku arl@lib.cas.cz Předmět: ISBN Zaslat jako „důkaz“ link do NKP, nebo do nakladatelství, nebo scan, kde je ISBN zobrazeno.

17 10. V ytvoření konečných xml souborů a průvodek Klient: Výstup X3.2. Kontrola xml souborů programem RV Vytištění průvodek Podepsání průvodek osobou pověřenou vedením ústavu Odeslaní do KNAV

18 Patenty - sankce

19 Opravy dat Pokyny pro opravy dat budou k dispozici až na konci února, stejně tak jako hodnocení jednotlivých výsledků (link do oranžového RIVu na AA) Co je známo: Budou naprosto jiné než dosud. Výsledky, které nebyly hodnoceny budou automaticky vyřazeny, nebude se muset žádat o vymazání. Nebude moc času.

20 Hodnocení 2009 Kdy: Výsledky hodnocení 2009 Kde: „Modrý RIV“ http://www.isvav.cz/h09/prepareResultForm.do Co se hodnotilo: Výsledky, které vznikly v roce: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Pravidla, podle kterých se hodnotí: Metodika 2009 schválená 12. 6. 2009 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532412

21 Hodnocení 2010 Kdy: Výsledky hodnocení 2011 – tabulka T4 leden 2011 Kde: „Oranžový RIV“ http://www.isvav.cz/h10/prepareResultForm.do Co se hodnotí: Výsledky, které vznikly v roce: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Pravidla, podle kterých se hodnotí: Metodika 2010-2011 schválená 4. 8. 2010 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=56 6918

22 Hodnocení ANALYTIKA ASEP - 1 Záznam byl odevzdán v roce sběru 2010, rok uplatnění je 2009 => hodnotit se bude až v roce 2010. Není tam modrý RIV, je tam oranžový RIV (a zelený). Výsledek bude hodnocen dle metodiky 2010.

23 Hodnocení ANALYTIKA ASEP - 2 Záznam byl odevzdán v roce sběru 2009, rok uplatnění je 2008 => hodnotil se v roce 2009. Je tam modrý RIV, je tam oranžový RIV (a zelený). METODIKA 2010-2011 (s. 3 bod c): ….u výsledků, které byly již v uplynulých letech hodnoceny, se bodové ohodnocení nemění.

24 Hodnocení ANALYTIKA ASEP - 3 Záznam byl odevzdán v roce sběru 2010, rok uplatnění je 2010 => bude se hodnotit v až roce 2011. Není tam modrý RIV, není tam oranžový RIV (jen zelený).

25 Hodnocení nebodované výsledky Druhy dokumentů, které se hlásí do RIV, ale a nejsou hodnocené: Kapitola v odborné knize (M) – pokud je uvedena kniha Uspořádání akce (U), Elektronický dokument (E) Ostatní (O)

26 Hodnocení bodované výsledky - článek Pro hodnocení je zásadní správně uvedené ISSN (není identifikováno dle názvu, či UTISI) Hodnocen: Článek v periodiku SCOPUS, ERIH, Seznam RV (počet stran>2), ve WOS druh Article, Letter, Review, Proceedings Paper Nehodnocen: Pokud ISSN nespadá do žádné bodované kategorie. Vyřazen: Pokud rok uplatnění je mimo rok zahájení a ukončení vydání periodika – bráno jako nepravdivý údaj Chybné zařazení do druhu dokumentu (recenze, překlad)

27 Hodnocení bodované výsledky – kniha Hodnocen: Pro hodnocení je zásadní správně uvedené ISBN. Nehodnocen: Pokud bude ISBN uvedeno v Conference Proceedings Citation Index. Pokud nebude odpovídat kontrolní součet a nebude ISBN uvedeno ve výjimkách RV. Počet stran<50 Povinný výtisk není v NKP Vyřazen: Chybné zařazení (sborník, ročenka)

28 Hodnocení bodované výsledky - kapitola Hodnocen: pouze tehdy, pokud není předložen výsledek druhu B (kniha) obsahující tento druh výsledku. Vyřazen: pokud je do RIV odevzdán druh dokumentu sborník C(K) se stejným ISBN

29 Hodnocení bodované výsledky – článek ve sborníku Není identifikováno dle názvu – jen dle ISSN, ISBN. Hodnocen: Pokud ISSN nebo ISBN je uvedeno v Conference Proccedings Citation Index. Nehodnocen: Pokud ISSN nebo ISBN je uvedeno v Conference Proccedings Citation Index, ale počet stran < 2 Vyřazen: pokud ISSN nebo ISBN neexistuje

30 Hodnocení bodované výsledky - patent Vyřazen: Pokud je uvedeno číslo patentové přihlášky místo čísla patentu. Neuvedení, nebo chybné uvedení internetové adresy patentového úřadu.

31 Hodnocení bodované výsledky – aplikované výstupy Vyřazení : na základě hodnocení poradních orgánů

32 Vývoj systému ARL KNAV http://www.iach.cz/knav/upravy_arl_2011.html Rozlišení periodik SCOPUS, ERIH a vybraných recenzovaných Rozlišení poster, lecture Spolupráce s VŠ, zvýraznění označeného garanta v záznamu Import citací z WOS a SCOPUS (jak získat UTISI) Repozitář NUŠL – setkání zpracovatelů, www setkání zpracovatelůwww Repozitář AV Analytika ASEP – vazba na projekty

33 Shrnutí Nová data je potřeba co nejdřív zkontrolovat, aby bylo dost času na případné opravy. Datum překlopení roku sběru závisí na termínech poskytovatelů. Po překlopení budou data k dispozici jen v klientu. Děkujeme za pozornost!!


Stáhnout ppt "Seminář ASEP Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 22.2.2011 Brno, 21.2.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google