Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká národní banka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká národní banka."— Transkript prezentace:

1 Česká národní banka

2 Charakteristika ČNB Centrální (ústřední) banka České republiky
Má postavení veřejnoprávního subjektu Nezávislý orgán (do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona o ČNB)

3 Sídlo ČNB Ústředí ČNB je v Praze Sedm regionálních poboček se nachází:
v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě

4 Budova ústředí ČNB v Praze

5 Bankovní rada Nejvyšší řídící orgán ČNB
Sedmičlenná – guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady Členy bankovní rady jmenuje prezident ČR na dobu šesti let Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát

6 Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů
Je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený viceguvernér a alespoň tři její členové Jménem ČNB jedná navenek guvernér nebo jím pověřený viceguvernér

7 Guvernér (příp. viceguvernér) je oprávněn účastnit se schůze vlády ČR, má poradní hlas
Guvernér předkládá Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji V tomto případě je oprávněn účastnit se schůze PS PČR a musí mu být uděleno slovo

8

9 Úkoly ČNB Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu (ČNB usiluje o plnění uvedené úlohy v rámci měnově-politického režimu nazývaného cílování inflace) Reguluje nabídku peněz v oběhu prostřednictvím regulačních opatření

10 Regulační opatření Diskontní sazba – úroková sazba, za kterou si od ČNB můžou komerční banky vypůjčovat. Od diskontní sazby se odvozují všechny úrokové sazby v ekonomice. Povinná minimální rezerva – ČNB stanovuje výši rezervy, kterou si musí komerční banky udržovat pro případ, kdyby si vkladatelé chtěli své peníze vyzvednout. Je to procento z přijatých vkladů, které KB nesmějí půjčit, ale musí je uložit.

11 Operace na volném trhu – nákup nebo prodej státních obligací
Operace na volném trhu – nákup nebo prodej státních obligací. Když obligace vydává, snižuje množství peněz v oběhu a naopak.

12 Další úkoly ČNB Dohled nad finančním trhem
Emise oběživa a peněžní oběh Devizová činnost (devizové intervence, kterými se snaží ovlivňovat výši kurzu koruny vůči ostatním měnám) Platební styk a zúčtování bank (stanovuje pravidla provádění platebního styku mezi bankami)

13 Banka státu (poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor, vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet a účty napojené na rozpočet EU, na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry)

14 Děkuji Vám za pozornost

15 Kontrolní úkoly Jaké je funkční období guvernéra ČNB?
Kdo jmenuje členy bankovní rady? Jaký je vztah mezi ČNB a vládou ČR? Jaký je vztah mezi ČNB a PS PČR? Uveďte šest hlavních úkolů ČNB. Co je diskontní sazba? Co se stane s nabídkou peněz v oběhu, když ČNB vydá státní dluhopisy?

16 Zdroje


Stáhnout ppt "Česká národní banka."

Podobné prezentace


Reklamy Google