Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : Vestavěný nábytek - Gánovský

2 4. 4. Dokumentace zabudovaného nábytku 4. 4. 1
4.4 Dokumentace zabudovaného nábytku Zabudovaný nábytek – obecné údaje Nábytek a předměty potřebné pro zařízení bytu jsou v popředí zájmu téměř všech majitelů nových bytů na sídlištích V bytech kromě volného nábytku nacházíme druh nábytku,který je součástí bytu. Sortiment nábytku, který je součástí stavby a je s ní pevně spojen, označujeme jako zabudovaný nábytek. Nahrazuje částečně přenosný nábytek; většinou jde o úložný nábytek, což umožňuje vyloučit z prostoru bytu velké kusy úložného nábytku – volných skříní. Ušetřený prostor můžeme lépe využít pro zařizování ostatními nábytkovými předměty. V porovnání s volným úložným nábytkem je zabudovaný nábytek levnější a jednoduší, ale zvyšuje investiční náklady na stavu. Výhody bytu se zabudovaným nábytkem spočívají v tom,že se ušetří místo zejména využitím prostoru až ke strop. Mnohdy se tak využívají hluchá místa v bytě na odkládání různých předmětů denní potřeby. Nevýhodou však je, že tento nábytek nelze přemisťovat; to však odstraňuje použití skříňových příček, které je možno velkosériově průmyslově vyrábět. Konstrukční řešení má odpovídat hygienickým a antropometrickým požadavkům. Všechny části zabudovaného nábytku musí bt jednoduché, praktické a dobře čistitelné.

3 4.4.2 Rozdělení zabudovaného nábytku
Pro lepší orientaci při navrhování zabudovaného nábytku jej rozdělujeme podle určitých hledisek. Podle způsobu zabudování lze tento nábytek dělit na skříně : vestavěné, přistavěné, volné, příčkové. Vestavěné skříně jsou zabudovány do výklenků stěny, a je tedy vidět jej jejich přední strana s dveřmi (obr. 62 – viz obrázek vedle)

4 Rozdělení zabudovaného nábytku
Přistavěné skříně jsou zabudovány do rohu prostoru nebo jsou přistavěny k vestavěné skříni jako koncové. Podle toho, kterým bokem přiléhají ke stěně nebo k sousední skříni, je dělíme na přistavěné skříně pravé, které přiléhají bokem levým. Tyto skříně mají kromě přední stěny s dveřmi viditelný ještě jeden bok (obr. 63 – viz obrázek vedle).

5 Rozdělení zabudovaného nábytku
Volné skříně jsou volně přistaveny ke stěně a mají viditelnou přední stranu s dveřmi a oba boky (obr. 64 – viz obrázek vedle).

6 Rozdělení zabudovaného nábytku
Příčkové skříně rozdělují prostor na dvě části, a tudíž nahrazují příčku. Mají viditelnou přední stranu s dveřmi a zadní stěnu. Příčkové skříně někdy rozdělují prostor pouze částečně a přiléhají ke stěně pouze jedním bokem, přičemž druhý bok je viditelný. V tomto případě rozlišujeme i příčkové skříně pravé a příčkové skříně levé ve stejném významu jako u přistavěných skříní (obr. 65 – viz obrázek vedle).

7 Rozdělení zabudovaného nábytku
Podle úpravy vnitřních stěn a konstrukce rozeznáváme skříně : s vnitřními deskami, bez desek. Skříně s vnitřními deskami mají vlastní dno, boky, půdu i záda a montují se do neomítaného výklenku nebo stěny; zatímco u skříní bez desek tvoří dno, boky a půdu a záda upravené stěny, podlaha a strop stavby – místnosti.

8 Rozdělení zabudovaného nábytku
Podle účelu dělíme skříně na : ukládání oděvů a prádla, uskladnění použitého prádla, obuvi, ukládání potravin, ukládání potřeb na uklízení, ukládání domácího nářadí, ukládání knih, časopisů, užitkových předmětů (např. vitriny..)

9 Rozdělení zabudovaného nábytku
Podle počtu dveří nebo šířky jsou skříně : Jednokřídlové, dvoukřídlové a tříkřídlové, Vícekřídlové. Mohou být bez nástavců nebo s nástavci. Rozměry zabudovaného nábytku pro průmyslovou výrobu jsou normalizovány. Pro individuální potřebu se určují podle místa zabudování, a to v pořadí šířka x hloubka x výška (B x C x H) v cm. Výrobní rozměry skříně s od jmenovitých rozměrů liší o potřebnou vůli pro montáž. Šířka zabudovaného nábytku se navrhuje podle potřeby a počtu dveří a pro jednokřídlové dveře by neměla být větší než 60 cm (dále se vždy vol násobek šířky). Hloubka zabudovaného nábytku se volí podle účelu od 30 do 58 cm. Jmenovitá výška zabudovaného nábytku se řídí světlou výšku místnosti. Nejčastěji se volí do výšky volného úložného nábytku (180 cm) nebo do výšky zárubně (202 cm).

10 Rozdělení zabudovaného nábytku
Materiál na výrobu zabudovaného nábytku volíme obvykle z dostupných zdrojů. Jde zejména o řezivo, smrk, jedli a borovici na kostru i všechny konstrukční desky na přední plochy – dveře, police, mezistěny, zásuvky apod. Povrchová úprava je jednoduchá. Nejčastěji se provádí krycími nátěrovými omyvatelnými látkami, aby části zabudovaného nábytku bylo možno snadno omývat a udržovat v čistotě.

11 4.4.2.1 Zabudované vestavěné skříně nedeskové
Konstrukce zabudovaného nábytku vestavěného nedeskového má jiný charakter než konstrukce nábytku volného. Nosnou částí dřevné konstrukce je stavba, a to podlaha, boční a zadní stěny a v horní části strop; tím můžeme získat výklenek. Plochy výklenku vytvářejí vnitřní prostor skříně, a proto musí být před montáží vestavěné skříně omítnuty a povrchově dokončeny.Povrchové úpravy ploch výklenku musí být takové, aby vyhovovaly požadavkům hygieny. Plochy lze dokončit běžnou malířskou technikou a materiály mohou být otapetovány nebo dokončeny ovými rycími nátěry. Obr. 66 Vestavěná skříň nedesková

12 Zabudované vestavěné skříně nedeskové
Dřevěná konstrukce se skládá z nosného rámu (roštu), předního rámu, dveří, rycích lišt a vnitřního vybavení podle účelu, jemuž má skříň sloužit, tedy z polic, tyče, zásuvek, košíků apod. Všechny části konstrukce se vyrábějí v truhlářské dílně, kde se provádí i povrchová úprava; tyto konstrukční části se montují a místě použití. Materiálem na výrobu roštů, rámů, lišt je řezivo SM, BO tloušťka vlysů je 25, 28, 33 mm a šířka 50 až 100 mm. Délka vlysů se řídí výškou skříně. Dveře a police vyrábíme z běžně dostupných konstrukčních desek (ze spárovky, laťovky, DSTD, konstrukční desky s vylehčeným středem – voštiny), ostatní části vnitřního vybavení jsou z materiálů podle druhu a účelu použití, z kovů, plastů nebo z kombinací těchto materiálů.

13 Zabudované vestavěné skříně nedeskové Způsob montáže
Na boční stěny výklenku se připevní (ukotví) rámy (rošty) vruty do hmoždinek, lavičky nebo nastřelovacími hřeby. K nim se v přední části přišroubuje přední rám s příčkami podle výškového rozdělení skříně. K nosnému rámu se připevní všechny části vnitřního vybavení podle účelu skříně. Dále se k nosnému rámu zvenku osadí dveře pomocí závěsů různým způsobem, a to osazením do rámu, nebo zakrývající rám. Nakonec se mezery mezi předním rámem, stěnami a stropem zakryjí krycími lištami. Přední rám může být připevněn dvojím způsobem, a to mezi boční stěny výklenku nebo na přední stěny výklenku (obr. 66 a 67 – viz obrázek na následující straně).

14 Zabudované vestavěné skříně nedeskové
Obr. 67 Vestavěná skříň nedesková a,b – půdorys : 1 – nosný rám (rošt), 2 – přední rám, 3 – dveře, 4 – krycí lišta, 5 – šroub do dřeva, 6 – sedlový hřebík, 7 – závěs c,d - bokorys

15 4.4.2.2 Zabudované vestavěné skříně deskové
Tento typ zabudovaného nábytku se na stavbu dodává jako hotový (dokončený) výrobek. Skládá se ze dvou částí, a to z dolní části a z nástavce. Tyto části se smontují až při osazování, neboť e smontovaném stavu by se obtížně dopravovaly a přenášely prostorami bytu (předsíněmi, chodbami) a rovněž by je nebylo možno v místnosti postavit. Nosnou část vestavené skříně deskové tvoří stejná tavba jako v předcházejícím případě – výklenek. Výklenek nemusí být omítnut, neboť konstrukce skříně zakryje všechny nedostatky. Dřevěná konstrukce se skládá z korpusu, předního rámu, dveří, krycích lišt a vnitřního vybavení podle účelu, jemuž skříň slouží.

16 Zabudované vestavěné skříně deskové
Korpus – dno, bok půda, záda a mezistěny jsou rámové konstrukce. Rámy jsou z vnitřní strany skříně olepeny konstrukční deskou, nejčastěji dřevovláknitou nebo překližkovou. Druhou alternativu tvoří rámová konstrukce s nerozbitnou výplní – DVD, překližkou. Části korpusu se pospojují kolíky a navzájem se spojí vruty ještě před osazením (montáží) do výklenku. Ke korpusu se připevní přední rám a k němu se na závěsy zavěsí dveře. Nepřesnosti mezi dřevěnou konstrukcí a stavbou (zdmi) se zakryjí krycími lištami. Nakonec se vloží části vnitřního vybavení, police, zásuvky, tyč, rošt, košíky atd. Rámy, krycí lišty, rošty, tyče, jsou z řeziva podobně jako u nedeskových skříní. Plášť tvoří dřevovláknitá deska nebo překližka. Dveře a ostatní části vnitřního vybavení mají podobnou konstrukci a jsou z podobného materiálu jako u nedeskových skříní. Povrchová úprava může být různá podle účelu a požadavků uživatele.

17 4.4.2.3 Zabudované skříně přistavěné a volné
V bytových prostorách můžeme použít i tento typ zabudovaného nábytku. Často jej používáme jako koncové skříně u vestavěných skříní v chodbách, předsíních nebo ostatních místnostech (viz obr. 63 a 64 – viděli jsme dříve). Nosnou část zabudovaného nábytku přistavěného nebo volného tvoří stavba a jeden nebo dva boky. Dřevěná konstrukce se skládá podobně jako u nedeskových vestavěných skříní z rámů (roštu), předního rámu, boků, dveří a vnitřního vybavení, podle účelu, k němuž skříň slouží. Montáž je jednoduchá, konstrukce se kompletuje až na stavbě. Boční rám (rošt), pravý nebo levý, se připevní ke stěně. Druhý boční rám (bok) je z vnější strany oplášťován konstrukční deskou a rozpínacími šrouby M 10. vloženými do předem vyvrtaných otvorů. V horních koncích svislých vlysů se rošt připevní mezi podlahu a strop v potřebné vzdálenosti podle šířky přistavěné skříně. Přední rám se přišroubuje k bočním rámům a nepřesnosti mezi ním a stěnami se zakryjí krycími lištami. Na přední rám se zavěšují dveře pomocí různých typů závěsů. Bok přistavěné skříně a boky volné skříně mhou být z konstrukční desky (DTD). Připevní se vpředu přednímu rámu úhelníky zevnitř přišroubují se vruty ke stěně (záda) a připevní se lavičníkem nebo úhelníkem do hmoždinek. Ostatní část montáže je podobná jako u rámů z masivního dřev. Nakonec se skříň opatří částmi vnitřního vybavení (policemi, tyčí nebo zásuvkami) a to podle účelu.

18


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google