Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČEPS, spolehlivý a bezpečný přenos energie. www.ceps.cz ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ČR tel.: + 420 21104 4783, fax: + 420 21104 4401.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČEPS, spolehlivý a bezpečný přenos energie. www.ceps.cz ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ČR tel.: + 420 21104 4783, fax: + 420 21104 4401."— Transkript prezentace:

1 ČEPS, spolehlivý a bezpečný přenos energie. www.ceps.cz ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ČR tel.: + 420 21104 4783, fax: + 420 21104 4401 Aukce přenosových kapacit a očekávaný vývoj v roce 2007 Ing. David Myška ČEPS, a.s.

2 Historie alokace přeshraničních přenosových kapacit na hranicích ČEPS 2001 tranzity  „first come first served“ 2002  proporcionální krácení + jednostranné aukce 2003  bilaterální aukce roční a měsíční 2004  bilaterální aukce roční, měsíční a denní 2005  bilaterální aukce (APG, E.ON, SEPS), multiraterální (PSE-O, VE-T) 2006  bilaterální (APG), multiraterální (E.ON, PSE-O, SEPS, VE-T)

3 Miniregiony Central Eastern Europe

4 Koordinace v CEE-Regionu 7 separate auctions and preparation of coordinated auction 200420052006 Coordinated auction and amendment TF SoS CEE Mini-Forum TF CA TF CCF 7 TSOs (without ELES) 8 TSOs 5 TSO

5 Síťové limity jsou vzájemně závislé a spojují dohromady několik přeshraničních přenosových profilů Koordinace – Stanovení limitů kapacit – Společná procedura alokace – Společná administrace práv k přenosovým kapacitám – Harmonizace pravidel a časových uzávěrek – Jediné IT řešení – Flexibilní převody kapacit – Společný scheduling Důvody pro koordinaci

6 Povinnosti účastníků Aukční kancelář ČEPS (?) Odpovědnost TSO –Aukční pravidla –Stanovení kapacit –Garantování kapacit Odpovědnost Aukční kanceláře –Registrace účastníků –Vyhodnocení nabídek –Finanční zúčtování –Risk Management

7 „Staronová“ terminologie Obchodní profil –Definován jako skupina interkonektorů mezi dvěma sousedními přenosovými soustavami – odpovídá v současnosti/minulosti ČEPS používanému termínů „přeshraniční přenosový profil“. Technický profil –Definován jako skupina interkonektorů se společným limitem přenosové kapacity – zahrnuje nejméně jeden obchodní profil.

8 Aukce 2006

9 Pravidla pro podání nabídky R & M Kapacita požadovaná v nabídce –celá čísla –minimum 1 MW –maximum 50 MW Maximum nabídek podaných účastníkem aukce pro jednotlivý profil a směr - 20. Nabídková cena dvou nabídek podaných jedním účastníkem pro daný profil a směr nesmí být totožná.

10 Metodika vyhodnocení nabídek BEZ OMEZENÍ/LIMIT NENÍ PŘEKROČEN –Všechny nabídky jsou akceptovány –Aukční cena = 0 EUR/MW OMEZENÍ/LIMIT PŘEKROČEN –Nabídky akceptovány do vyčerpání limitu –Aukční cena je stanovena na všech obchodních profilech omezovaných překročeným limitem - je rovna nabídkové ceně poslední akceptované nabídky –Pokud jsou ve vztahu k jednomu profilu překročeny postupně dva limity aukční cena je definována dříve překročeným limitem

11 Risk management rating “BBB-” (S&P) nebo “Baa3” (Moody’s) nebo “BBB- ” (Fitch/IBCA) = 5 000 000,- EUR bankovní záruka - banky s ratingem “BBB-” (S&P) nebo “Baa3” (Moody’s) nebo “BBB-” (Fitch/IBCA) depozit na účtu ČEPS depozit na vázaném účtu vlastní směnka avalovaná bankou nebo společností s ratingem “BBB-” (S&P) nebo “Baa3” (Moody’s) nebo “BBB-” (Fitch/IBCA)

12 Princip „1:1“ Splnění podmínek: a)jedním subjektem – subjekt splňuje obchodní podmínky ČEPS a současně splňuje podmínky sousedního TSO na příslušném profilu, b)společně dvěma subjekty – každý z obou subjektů splňuje podmínky jednoho ze sousedících TSO na příslušném profilu a vzájemně se zastupují při sjednávání přeshraničních přenosů na příslušném profilu. To znamená, že např. subjekt A splňuje obchodní podmínky ČEPS a subjekt B splňuje podmínky sousedního TSO na příslušném profilu. Po registraci těchto dvou subjektů jako výhradních partnerů je splněna podmínka „1:1“. Tuto registraci je možno provádět pouze pro celé kalendářní měsíce. Vazba na EIC kód!

13 Zavedeno v roce 2006 „Linked Bids“ –možnost vytvořit „tranzitní nabídku“ v roční/měsíční aukci –možnost vytvořit „tranzitní“ nebo „blokovou“ nabídku v denní aukci Převod kapacit –flexibilní elektronický samoobslužný –jako doplněk opět zaveden převod oznamovaný faxem

14 Co nás čeká v roce 2007? (či spíše 2008) Kompletní změna metodiky alokace kapacit –flow based / load flow based alokace Založení samostatné aukční kanceláře –lokalita, právní forma, rozsah činností Nové Congestion Management guidelines –zveřejňování informací, miniregiony, intraday

15 Pro rok 2007 - velmi pravděpodobné netting sjednaných přenosů D-1 po ranním schedulingu posílení vlivu regulátorů –možnost reklamací řešených regulátory a změna výsledku aukce –úpravy pravidel monitoring dominantních hráčů na trhu s kapacitami

16 Pro rok 2007 - možné sekundární trh s kapacitami –možnost „přeprodeje“ kapacit prostřednictvím znovualokace, tj. prostřednictvím aukční kanceláře –spuštění „nástěnky“ umožňující kontakt mezi držiteli kapacit a zájemci o jejich koupi

17 Rok 2007, pravděpodobně 2008 Nová metodika alokace TSO odsouhlasí společný model sítě pro region na společném modelu proběhne výpočet „botleneck capacity“ a PTDF koeficientů Příklad distribučních koeficientů SměrPSESEPSAPGE.ONVE-T ČEPS-E-ON12101631 ČEPS-VE-T187112044

18

19

20 Co přináší nová metodiky Důvody pro důkladnou analýzu! +přiblížení obchodních a fyzických toků elektřiny +může přinést zvýšení množství uspokojených požadavků na přenos na některých profilech -může přinést snížení množství uspokojených požadavků na přenos na jiných profilech -ztráta transparentnosti – účastník aukce prakticky nemá možnost zkontrolovat výsledek vyhodnocení ±každý TSO ovlivní svým chováním obchodování v celém regionu


Stáhnout ppt "ČEPS, spolehlivý a bezpečný přenos energie. www.ceps.cz ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ČR tel.: + 420 21104 4783, fax: + 420 21104 4401."

Podobné prezentace


Reklamy Google