Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dispečinky a procesní moduly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dispečinky a procesní moduly"— Transkript prezentace:

1 Dispečinky a procesní moduly
Rekvalifikační kurz - Facility manažer dle akreditace MŠMT /08-24/783 ICT podpora Dispečinky a procesní moduly Ing. Aleš Choutka jednatel Alstanet, s.r.o. Zde se na dalších listech objeví kurzívou návod na text pod slaidy. V tomto slaidu shrňte celkový význam látky, kterou budete přednášet (ve finálním výstupu tyto poznámky vymažte!!) Celá rekvalifikace Facility manažera je rozdělena do 10 předmětů. V prvním dni výuky se seznámíte s základním definováním oboru Facility management podle světových i EU standardů, získáte přehled o významu tohoto oboru pro společnost i pro chod nemovitostí, o přínosech Facility managementu pro obě tyto oblasti. FMI 1.1r - Definice a terminologie FM 1

2 Osnova přednášky Proces v FM aplikacích
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Osnova přednášky Proces v FM aplikacích Proces jako workflow a jeho řízení Příklady typových workflow Požadavkové systémy a dispečinky Hodnocení pomocí KPI Další příklady procesních modulů Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

3 Úvod k procesům v FM aplikacích
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Úvod k procesům v FM aplikacích Všechny procesy, které při své práci vykonáváme jsou popsané ve firemních dokumentech, směrnicích, zákonech a normách. A nebo jsou zvykové. Software nám může usnadnit jejich realizaci, řízení a kontrolu. Jeden konkrétní způsob této podpory je řízení procesu, od vzniku požadavku až po jeho vyhodnocení a uzavření – dispečink, pro většinu z vás spíše helpdesk. Druhý konkrétní způsob je zautomatizování procesu – workflow. Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

4 Termíny - pojmy Dispečink
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Termíny - pojmy Dispečink forma centrálního operativního řízení a sledování technologického celku (typicky budovy, její části, složité technologie, atd.) Helpdesk je pracoviště nebo služba, poskytující pomoc z různých oblastí různým subjektům. Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

5 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

6 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Termíny - pojmy Proces postupné a nějak zaměřené děje nebo změny, posloupnost stavů nějakého systému, nikoliv tedy děje náhlé nebo zcela chaotické. Procesy tedy dělíme na: Zákonité Deterministické (každý následující stav nutně vyplývá z předchozího, díky tomu můžeme takové procesy ve větší nebo menší míře nejen předvídat, ale i ovlivňovat) Plánované (v každém kroku cíleně uplatňujeme takové prostředky, aby proces probíhal tak, jak chceme a potřebujeme) Náhodné, stochastické (další vývoj dovedeme předvídat jen s určitou pravděpodobností) Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

7 Termíny - pojmy Workflow
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Termíny - pojmy Workflow schéma provádění procesu rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby a obvykle ho tvoří tři základní části: Pravidla regulující procesy Předávané informace Pravidla posuzování … a tvoří ho čtyři složky: Úlohy – aktivity (co má být vykonáno) Lidé (kteří to vykonají) Nástroje (co je potřeba na vykonání) Data a informace Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

8 Proces obecně Co je tedy náš typický proces proces?
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Proces obecně Co je tedy náš typický proces proces? Je nástrojem přechodu a změny (stavu) Sleduje činnosti Jak lze proces charakterizovat? Musí mít začátek i konec a nesmí se cyklit! Má definované vstupy a výstupy Má jasné zdroje Jednotlivé přechody/změny mají odpovědnou osobu, či pravidlo automatického přechodu Proces v čase: Plánování činností/změn Soustředění činností/změn Operativní řízení činností/změn Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

9 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Proces v FM aplikacích Připomeňme si slide z dopolední přednášky kolegy Hampla, jak facility procesy vnímá norma. Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

10 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Proces v FM aplikacích Příklady typických procesů řešených v FM aplikacích Helpdesk Dispečink Inventura majetku Schvalování Řízení nemovitostí (Investice), atd. Procesy mohou být z pohledu společnosti interní či externí. Jako procesní lze tyto oblasti označit kvůli společnému jmenovateli a tím je průběžná změna stavů a tak lze proces v FM aplikaci charakterizovat také jako: „Průběžná a řízená změna stavů díky vyvíjeným činnostem za účelem vyřešení daného úkolu v rámci podpůrné činnosti.“ Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

11 Proces v FM aplikacích – cvičení, příklad
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Proces v FM aplikacích – cvičení, příklad Inventura majetku, vybraná část Nalezení dosud neevidovaného majetku Rozhodnutí o jeho aktivaci jako majetku schvalovací workflow: správce majetku, účetní, správce střediska – výsledek ovlivňuje pokračování procesu Ocenění Vytvoření inventární karty Zařazení do evidence Napadají vás v tomto příkladu nějaké další vnoření procesů? Kde a jaká? Napadají vás v tomto příkladu nějaké další vnoření procesů? Kde a jaká? Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

12 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Proces v FM aplikacích Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

13 Proces jako workflow a jeho řízení
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Proces jako workflow a jeho řízení Workflow je… vzpomínáte? schéma provádění procesu rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby Je tedy zautomatizování, předem jasně popsaného, procesu, které nalezne dobré uplatnění v softwarových aplikacích. Představme si ho v základní podobě - stavovém diagramu. Při správné parametrizaci ho lze snadno řídit. Jak workflow nastavit? Povolené a zakázané přechody, odpovědné osoby/podmínky Automatický přechod u povolených kombinací Umožnit vnořená workflow a/nebo schvalování U každého stavu mít datum jeho nastavení, historii Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

14 Proces jako workflow a jeho řízení
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Proces jako workflow a jeho řízení Ukázka nastavení přechodu stavů, definice uživatelských práv a vazby na vnořené schvalování. Priorita rozhoduje pouze v případě „konfliktu“. Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

15 Proces jako workflow a jeho řízení
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Proces jako workflow a jeho řízení Ukázka párovacích podmínek, za kterých je workflow vůbec spustitelné. Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

16 Specifické workflow - schvalování
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Specifické workflow - schvalování Pro správnou parametrizaci schvalování je potřeba: Mít k dispozici organizační strukturu Dynamicky dohledávat nadřízené a podřízené Vytvářet notifikace, rozesílat je a umožnit schvalovatelům přístup Možnost nastavit zástupce Vytvářet „odbočky“ – dílčí přischvalování Umožnit automatické schvalování (uplynutí času) Sledovat vyjádření (souhlas či odmítnutí) Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

17 Specifické workflow – schvalování, příklad
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Specifické workflow – schvalování, příklad Ukázka šablony Schvalování. Pomocí parametrů lze nastavit resp. určit skupinu schvalovatelů případně jednoho konkrétního. lze to dělat i dynamicky. Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

18 Specifické workflow – schvalování, příklad
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Specifické workflow – schvalování, příklad Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

19 Specifické workflow – schvalování, příklad
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Specifické workflow – schvalování, příklad Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

20 Specifické workflow – schvalování, příklad
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Specifické workflow – schvalování, příklad Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

21 Specifické workflow - schvalování
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Specifické workflow - schvalování Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

22 Helpdesk, dispečink Dispečink versus Helpdesk – vzpomínáte?
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Helpdesk, dispečink Dispečink versus Helpdesk – vzpomínáte? Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

23 Zadání/ Automatické gener.
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Požadavkové systémy, helpdesk Ať plánovaný nebo neplánovaný, každý požadavek musí být vyřešen, tedy projít procesem zpracování. Velmi zjednodušené schéma workflow! Zadání/ Automatické gener. Odmítnutí dispečerem Přijetí/ schválení Odmítnutí zpracovatelem Zpracování Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem reklamace Akceptace doplnění Vyhodnocení/ uzavření FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

24 Ukázka stavového diagramu
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Ukázka stavového diagramu Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

25 Ukázka stavového diagramu, příklad
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Ukázka stavového diagramu, příklad Dokážete dále rozvinout tento diagram? Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

26 SW pro helpdesk, nároky Požadavky na helpdeskovou aplikaci:
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 SW pro helpdesk, nároky Požadavky na helpdeskovou aplikaci: Možnost nastavit různé uživatelské role Přístup přes webové rozhraní Snadné ovládání Možnost konfigurace Přehledné informace o stavu požadavků Možnost zasílání ových notifikací Dokumentace všech změn, archiv Bezpečnost provozu i dat Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

27 Helpdesk – sběr požadavků
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Helpdesk – sběr požadavků Zadávání požadavků může probíhat mnoha způsoby, pro FM aplikace jen nejtypičtější sběr pomocí přímého zadávání požadavků do aplikace přes webového klienta. Zadání by mělo obsahovat následující: Jméno zadavatele (automaticky, možno doplnit někoho jiného) Lokalizace (převyplněno, možno změnit) Vazba na účetní dimenze a smlouvu/předpis Typ požadavku (výběr z možností) Název a popis požadavku Každý zadavatel musí mít k dispozici přehled jím zadaných incidentů a sledovat jejich stav. Vše musí být jednoduché, co nejvíce integrované do prostředí klienta. Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

28 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Helpdesk, zadávání dat Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

29 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Helpdesk – zpracování Požadavky získané z „veřejné části“ je potřeba utřídit pro dispečery: Regionální pohled Podle typu požadavku Podle priority budovy/klienta Kombinací Po utřídění a přidělení odpovědného dispečera je možné začít zpracování: Přidělit účetní dimenze a smlouvu/předpis (paušál, nadpaušál, nabídka) Naplánovat zdroje a zajistit jejich vykázání podle skutečnosti Přednastavit a spustit workflow řešení Určit milníky pro jednotlivé řešitele Definovat způsob hodnocení – KPI a kontrolovat je Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

30 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Helpdesk - zdroje Během procesu zpracování požadavků se využívají různé typy zdrojů: interní (vlastní zaměstnanci, materiál, …) externí (pořizujeme subdodávkou) rozlišujeme tyto typy zdrojů: lidské zdroje materiál výrobní prostředky subdodávka doprava Jednotlivé zdroje pak mohou být spravovány pomocí dodavatelských a odběratelských ceníků a marží. U materiálu sledujeme stavy zásob a materiálové hospodářství Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

31 Helpdesk – workflow řešení
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Helpdesk – workflow řešení Vlastní workflow probíhá pomocí změn stavů požadavku a doplňování příslušných informací. Klíčové je zaznamenání každé změny a sledování výsledku schvalování. Pro přehlednost je vhodné nastavit dispečerům dashboard/nástěnku, kde mají požadavky utříděné podle jednotlivých stavů pro lepší přehlednost. Co sledují Plán zdrojů a jejich skutečné vykázání Přednastavené workflow řešení Určení termínů, milníků Určení řešitelů Definice způsobu hodnocení – KPI Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

32 Helpdesk, zpracování dispečinkem
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Helpdesk, zpracování dispečinkem Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

33 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
KPI Je nutné kontrolovat a hodnotit dodržování SLA. Základem při používání systému musí být dohoda smluvních stran o způsobu měření kvality. KPI rozlišujeme: časová rozdíl dvou časů v minutách/hodinách/dnech pro reakční časy, časy realizace dotazníková hodnocení pomocí procent, známkou, výskytem sledování subjektivních parametrů Vyhodnocení: při překročení časů a/nebo při dovršení určité hodnoty notifikace, opakované výzvy, … výpočet penále dle podmínek v SLA Hlavní oblasti podle osnovy – shrnutí/vysvětlení osnovy: Základní rámec vzniku oboru, jeho historie a současnost, základní světové definice a chápání v globálním pojetí Přehled standardů a norem, jejich význam a přínos Definice Facility managementu, terminologie, průřez základními EU normami s hlubším vysvětlením části 1, hrubým nástinem části 2 (je předmětem FMI 1.2r), a seznámení s problematikou připravovaných 4 EU norem, souvislosti s ISO 9000, ISO a OHSAS a souvisejících dalších standardů Finanční a ekonomické aspekty Facility managementu, vnímání protikladu úspora versus zvýšení produktivity, ekonomický aspekt životního cyklu objektu a jeho prvků, problematika rozpadu nákladů atd. Výčet přínosů pro společnost, objekt, ale i jednotlivé funkční pozice ve vztahu k jejich kompetencím a zodpovědnostem FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

34 Ukázky procesních modulů, cvičení
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Ukázky procesních modulů, cvičení Plánovaná údržba Inventury Autopark Bezpečnost Klíčové hospodářství Investice Popište hlavní procesy pro tyto moduly! Kde všude lze použít schvalování a kde jsou vnořovaná workflow? Kde všude a jak konkrétně lze použít KPI? Jaké nároky jsou kladeny na SW a jak může tento pomoci FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

35 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Plánovaná údržba Jaké nároky jsou kladeny na SW a jak může tento pomoci FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

36 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Inventura Jaké nároky jsou kladeny na SW a jak může tento pomoci FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

37 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Autopark Jaké nároky jsou kladeny na SW a jak může tento pomoci FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

38 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Bezpečnost Jaké nároky jsou kladeny na SW a jak může tento pomoci FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

39 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Klíčové hospodářství Jaké nároky jsou kladeny na SW a jak může tento pomoci FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

40 Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT 20 333/08-24/783
Investice Jaké nároky jsou kladeny na SW a jak může tento pomoci FMI 1.1r - Definice a terminologie FM

41 Otázky a odpovědi Aleš Choutka ales.choutka@alstanet.cz
Rekvalifikační kurz Facility manažera dle akreditace MŠMT /08-24/783 Otázky a odpovědi Aleš Choutka Pár rad do života, nebo vtípek, anekdota či vtipný obrázek na závěr FMI 1.1r - Definice a terminologie FM


Stáhnout ppt "Dispečinky a procesní moduly"

Podobné prezentace


Reklamy Google