Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2009-10

2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Bylo nebylo… Bylo nebylo. Byl jednou jeden tým a v něm čtyři členové. Jmenovali se Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. Týmová práce TYMP1/ P7 2

3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Jednoho dne bylo třeba cosi udělat. Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl dělat Kdokoliv. Týmová práce TYMP1/ P7 3

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmový úkol Týmová práce TYMP1/ P7 Icebreak: Jaká jsou specifika týmová prezentace? V čem se liší od individuální? Jaké jsou výhody a nevýhody týmové prezentace?

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Metody - brainstorming Týmová práce TYMP1/ P7 Brainstorming se používá při určení zdrojové příčiny nebo při hledání řešení nějakého problému. Po sestavení týmu následuje seznámení všech členů s tématem a pravidly. Důležitá je rozcvička. Principem této metody je soustředění maximálního počtu nápadů a myšlenek ke konkrétnímu tématu. Kvalitní nápady jsou dále rozvíjeny. Žádný nápad není špatný, nesmí být kritizován. Fantazii se meze nekladou. Následuje fáze objasňování a zakončuje se celkovým přehledem. Nácvik brainstormingu http://www.inovace.cz/navody-a-dovednosti/tymova-prace-ii----metody-pouzivane-pro-reseni-projektu/

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Metody - brainwriting Týmová práce TYMP1/ P7 Cílem je soustředění maximálního počtu nápadů s využitím písemné formy (kartiček) a v krátkém časovém intervalu. K jasnému, stručnému a srozumitelnému vyjádření vede pravidlo 1–3–7, jeden námět, tři řádky a maximálně sedm slov. Všichni vidí návrhy druhých a mohou se jimi nechat inspirovat. Kartičky jsou nakonec postupně tříděny, objasňovány, komentovány a případně doplňovány. Nácvik brainwritingu http://www.inovace.cz/navody-a-dovednosti/tymova-prace-ii----metody-pouzivane-pro-reseni-projektu/

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Metody - mindmapping Týmová práce TYMP1/ P7 Použití myšlenkových map slouží především ke zmapování a definování problému, k jeho analýze a následnému vytvoření jeho přesné struktury. Podporuje schopnost analytického myšlení, přičemž je vyžadován pohled na problém z více úhlů. Hlavní výhodou metody je možnost komplexního náhledu. Myšlenkové mapy se vytvářejí pomocí klíčových slov, myšlenek, různých obrazů a symbolů, případně vlastních značek. Postup: na střed velkého papíru nebo tabule napíšeme ústřední problém. Potom vytvoříme několik hlavních větví, nad které napíšeme hlavní myšlenky a tyto dále rozvíjíme tenčími linkami. Nácvik mindmappingu http://www.inovace.cz/navody-a-dovednosti/tymova-prace-ii----metody-pouzivane-pro-reseni-projektu/

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Zadání týmové prezentace Týmová práce TYMP1/ P7 Téma Jak vidíte Zlín. Co byste změnili? Jak byste to udělali. V přípravě použijte procvičované metody (brainstorming, brainwriting, mindmapping). Při prezentaci tyto materiály předložte. Prezentace Délka 5 min/ tým + 5 min zpětná vazba. Pracujte s libovolnými vizuálními pomůckami (kombinujte ppt a flip chart, i jiné). Součástí prezentace je i předložení přípravných materiálů (viz výše). Sledovány budou prezentační dovednosti jednotlivců. Prezentace i přípravy se zúčastní každý člen týmu. Závěrem shrnete proces týmové práce. Čas nemůže být překročen (prezentaci v přípravě vyzkoušejte).

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP1/ P7 Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) PEASE, A.: Řeč těla, 1. vyd. Praha, Portál 2001. Počet stran 137, ISBN 80-7178-582-2.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP1/ P7 Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. BRINKMAN, R., KIRSCHNER RICK: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, 1. vyd. Bratislava, Motýl 1999. Počet stran 254, ISBN 80-88978-10-6. BOOHER, D.: Komunikujte s jistotou, 1. vyd. Brno, Computer Press 1999. Počet stran 336, ISBN 80-7226-156-8. DE VITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 420, ISBN 80-7169-988-8. LEWIS, D.: Tajná řeč těla, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 229, ISBN 80-85605-49-X. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7. TERMANN, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 254, ISBN 80-88978-10-6.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google