Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 PhDr. Pavla Kotyzová, Bylo nebylo… Bylo nebylo. Byl jednou jeden tým a v něm čtyři členové. Jmenovali se Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. Týmová práce TYMP1/ P7 2

3 PhDr. Pavla Kotyzová, Jednoho dne bylo třeba cosi udělat. Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl dělat Kdokoliv. Týmová práce TYMP1/ P7 3

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Týmový úkol Týmová práce TYMP1/ P7 Icebreak: Jaká jsou specifika týmová prezentace? V čem se liší od individuální? Jaké jsou výhody a nevýhody týmové prezentace?

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Metody - brainstorming Týmová práce TYMP1/ P7 Brainstorming se používá při určení zdrojové příčiny nebo při hledání řešení nějakého problému. Po sestavení týmu následuje seznámení všech členů s tématem a pravidly. Důležitá je rozcvička. Principem této metody je soustředění maximálního počtu nápadů a myšlenek ke konkrétnímu tématu. Kvalitní nápady jsou dále rozvíjeny. Žádný nápad není špatný, nesmí být kritizován. Fantazii se meze nekladou. Následuje fáze objasňování a zakončuje se celkovým přehledem. Nácvik brainstormingu

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Metody - brainwriting Týmová práce TYMP1/ P7 Cílem je soustředění maximálního počtu nápadů s využitím písemné formy (kartiček) a v krátkém časovém intervalu. K jasnému, stručnému a srozumitelnému vyjádření vede pravidlo 1–3–7, jeden námět, tři řádky a maximálně sedm slov. Všichni vidí návrhy druhých a mohou se jimi nechat inspirovat. Kartičky jsou nakonec postupně tříděny, objasňovány, komentovány a případně doplňovány. Nácvik brainwritingu

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Metody - mindmapping Týmová práce TYMP1/ P7 Použití myšlenkových map slouží především ke zmapování a definování problému, k jeho analýze a následnému vytvoření jeho přesné struktury. Podporuje schopnost analytického myšlení, přičemž je vyžadován pohled na problém z více úhlů. Hlavní výhodou metody je možnost komplexního náhledu. Myšlenkové mapy se vytvářejí pomocí klíčových slov, myšlenek, různých obrazů a symbolů, případně vlastních značek. Postup: na střed velkého papíru nebo tabule napíšeme ústřední problém. Potom vytvoříme několik hlavních větví, nad které napíšeme hlavní myšlenky a tyto dále rozvíjíme tenčími linkami. Nácvik mindmappingu

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Zadání týmové prezentace Týmová práce TYMP1/ P7 Téma Jak vidíte Zlín. Co byste změnili? Jak byste to udělali. V přípravě použijte procvičované metody (brainstorming, brainwriting, mindmapping). Při prezentaci tyto materiály předložte. Prezentace Délka 5 min/ tým + 5 min zpětná vazba. Pracujte s libovolnými vizuálními pomůckami (kombinujte ppt a flip chart, i jiné). Součástí prezentace je i předložení přípravných materiálů (viz výše). Sledovány budou prezentační dovednosti jednotlivců. Prezentace i přípravy se zúčastní každý člen týmu. Závěrem shrnete proces týmové práce. Čas nemůže být překročen (prezentaci v přípravě vyzkoušejte).

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP1/ P7 Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press Počet stran 198, ISBN MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně Počet stran 187, ISBN (str. 151 – 170) PEASE, A.: Řeč těla, 1. vyd. Praha, Portál Počet stran 137, ISBN

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP1/ P7 Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 92, ISBN BRINKMAN, R., KIRSCHNER RICK: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, 1. vyd. Bratislava, Motýl Počet stran 254, ISBN BOOHER, D.: Komunikujte s jistotou, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 336, ISBN DE VITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 420, ISBN LEWIS, D.: Tajná řeč těla, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing Počet stran 229, ISBN X. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 120, ISBN TERMANN, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 254, ISBN


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP1/ P7 Skupinové řešení problémů. Týmová prezentace. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google