Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský kritický realismus a naturalismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský kritický realismus a naturalismus"— Transkript prezentace:

1 Evropský kritický realismus a naturalismus
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Evropský kritický realismus a naturalismus Označení DUM VY_3_INOVACE_01_3_02 Autor Mgr. Hana Máčalová Datum Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Literatura 19. a 20. století Ročník 2. ročník

2 Evropský kritický realismus a naturalismus
Druhá polovina 19.století

3 Kritický realismus a naturalismus
Připomeňme si: Kdy se dostává tento směr do popředí? Vysvětlete pojem. Jaký je vztah autora ke společnosti? Jaké je postavení hlavního hrdiny ve společnosti? Jaké problémy řeší hlavní postavy? Jaký je vztah kritický realismus - naturalismus? Charakterizujte naturalismus.

4 Honoré de Balzac (1799 – 1850) Jakým cyklem autor proslul nejvíce?
Co je jeho základním tématem? Jaký má rozsah? Jmenujte a charakterizujte ústřední trilogii cyklu. Znáte jeho další díla? Mají Balzacovy postavy nějaké společné rysy? Jaké životní osudy autora se promítají v jeho tvorbě? Jaké problémy řešil Balzac většinu svého života? Co jsou to tzv. černé romány? [1]

5 Gustave Flaubert (1821 – 1880) Čím se lišil Flaubertův přístup k literatuře od Balzacova? Jmenujte a charakterizujte jeho nejznámější dílo. Vysvětlete literární pojem, který je od tohoto díla odvozen. Který jeho další román je také o ztrátě iluzí? V čem se liší? Ve kterém díle zpracovává historické téma? Jaké? Jak se jmenuje úsměvný příběh dvou písařů? Dočkal se jiného zpracování? [2]

6 Émile Zola (1840 – 1902) U zrodu kterého literárního směru É. Zola stál? Jak se jmenuje jeho románový cyklus (i s podtitulem)? Kolik svazků obsahuje a co je jeho tématem? Do jaké společnosti nás zavádí? Jaké specifikum mají literární postavy cyklu? Vysvětlete symboliku názvů: Zabiják Břicho Paříže [3]

7 Guy de Maupassant (1850 – 1893) Představitelem kterého směru autor je?
Tvorbě kterého literárního útvaru se převážně věnoval? Co bylo hlavními tématy jeho próz? Jak se jmenuje jeho nejznámější román? Charakterizujte jeho hlavního hrdinu. Která povídka patří mezi nejčtenější? Kdo je její hlavní postavou? [4]

8 Charles Dickens (1812 – 1870) Co je hlavním Dickensovým tématem?
Co ve své tvorbě kritizuje? Charakterizujte jeho literárního hrdinu (doložte konkrétními postavami a díly). Mají tito hrdinové nějakou souvislost s autorovým životem? Který jeho román vycházel původně časopisecky na pokračování? Čím se liší od dříve jmenovaných děl? [5]

9 Další angličtí představitelé kritického realismu
K údajům doplňte jména autorů: Prozaik s přesahem do naturalismu, typická je tragika jeho děl, postavy podléhají nespravedlnosti společnosti. Díla: STAROSTA CASTERBRIDGESKÝ, NEBLAHÝ JUDA aj. Autor drobných próz, žurnalista a karikaturista, proslulý satirickým zobrazením anglické společnosti 19. století. Nejznámější dílo: JARMARK MARNOSTI. Sestry, jejichž díla jsou řazena na pomezí romantismu a realismu, romány často zfilmovány. Díla: JANA EYROVÁ, NA VĚTRNÉ HŮRCE.

10 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910)
Proč je Tolstoj řazen mezi nejlepší spisovatele všech dob? Jaké filozofické názory vyplývají z jeho díla? Kterého českého myslitele oceňoval? Jaký byl vztah autora k prostým lidem? K charakteristikám doplňte názvy děl: románová epopej o ruské společnosti počátku 19. století zakázaný milostný vztah mravní obroda a její odmítnutí [6]

11 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821 – 1881)
Jaké životní osudy ovlivnily jeho tvorbu? Jaké typy postav uváděl Dostojevskij do literatury? Jak byste zařadily autorovy romány žánrově? Jak se jmenuje jeho nejznámější román? Pojmenujte a charakterizujte hlavní postavu románu. Ve kterém románu vystupuje kníže Myškin? Vysvětlete název díla. Jmenujte další autorova díla a jejich témata. [7]

12 Další ruští autoři kritického realismu
Oba autory spojuje literární typ zbytečného člověka – vysvětlete pojem. Doplňte jména autorů: První z nich – povídkář a romanopisec – zaměřující se hlavně na ruský venkov, kritizuje nelidské životní podmínky ruských nevolníků a krizi ruské společnosti v polovině 19. století. Díla: LOVCOVY ZÁPISKY, RUDIN, OTCOVÉ A DĚTI. Druhý proslul díky svému románu o zbytečném člověku. V letech 1852 – 1854 podnikl cestu kolem světa. Díla: OBLOMOV, FREGATA PALLADA aj.

13 Další významné osobnosti kritického realismu
Autory přiřaďte k národnosti, literárním žánrům a pohovořte o jejich nejvýznamnějších dílech: Henryk Sienkiewicz Henrik Ibsen

14 Seznam použité literatury a zdrojů
LITERATURA 1. BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury (do devadesátých let 19. století). 3. vydání. Praha: Fortuna, s. ISBN 2. POLÁŠKOVÁ, T., MILOTOVÁ, D., DVOŘÁČKOVÁ, Z. Literatura: přehled středoškolského učiva. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, stran. ISBN ZDROJE BISSON, L.- A. Honoré de Balzac [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:HBalzac.jpg]

15 ZDROJE 2. NADAR. Gustave Flaubert. Portrét od Nadara [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Flaubert.jpg] 3. NADAR. Photo de Émile Zola [online] [cit ] Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Émile_Zola_Nadar.jpg] 4. NADAR. Guy de Maupassant [online] [cit ] Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Maupassant_2.jpg] 5. HADER, E. Charles John Huffam Dickens , popular englischer Novelist [online] [cit ] Dostupné na:[http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Dickens_Woodbury pe. jpg] 6. PROKUDIN-GORSKY, S. Lev Tolstoy in Yasnaya Polyana,1908, the first color photo portrait in Russia [online] [cit

16 ZDROJE 12]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:L.N. Tolstoy_Prokudin_Gorsky.jpg] 7. ANONYM. Photo of F. Dostoevsky [online] [cit ] Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Dostoevsky.jpg]

17 ŘEŠENÍ Kritický realismus a naturalismu Polovina 19. století.
Realistické zobrazení společnosti a její kritika. Nejprve ji analyzují, pak kritizují negativní jevy. Je typickým představitelem určité společenské vrstvy. Uplatnění ve společnosti, dosažení co nejlepšího postavení. Naturalismus je odnoží kritického realismu. Směr, zaměřující se společenské dno, kde dokazuje svou tezi, že člověk je determinován dědičností a prostředím.

18 ŘEŠENÍ Honoré de Balzac Lidská komedie.
Život Francie 1. poloviny 19. století napříč celou společností. 97 románů a povídek, asi 2500 postav. OTEC GORIOT, ZTRACENÉ ILUZE, LESK A BÍDA KURTIZÁN –charakteristika. SESTŘENICE BĚTA, EVŽENIE GRANDETOVÁ, ŠAGRÉNOVÁ KŮŽE aj. Jsou nešťastní, prožívají životní deziluzi. Snaha proniknout do vyšší společnosti (Balzac toužil po šlechtickém titulu – sňatek. Měl velké dluhy, které ho nutily tvrdě pracovat (vyčerpání). Umělecky podprůměrné romány, často dobrodružné, pro výdělek.

19 ŘEŠENÍ Gustave Flaubert
Psal velmi pomalu, často přepisoval, nebyl spokojen s výsledkem. Paní BOVARYOVÁ – román o nešťastné Emě, která se nedokáže smířit s realitou života manželky venkovského lékaře a hledá dobrodružství, které ji dovede k sebevraždě. Bovarismus – útěk od skutečnosti k iluzím. CITOVÁ VÝCHOVA, hlavním hrdinou je muž. SALAMBO – milostný příběh ze starověkého Kartága. BOUVARD A PÉCUCHET, seriál Československé televize pod názvem Byli jednou dva písaři (1972).

20 ŘEŠENÍ Émile Zola Naturalismus. ROUGON-MACQUARTOVÉ
Přírodopis a sociální historie jedné rodiny za druhého císařství 20 svazků. Život jedné rodiny, která se nedokáže vymanit z prokletí dědičnosti a prostředí, ze kterého pocházejí. Do nejnižší společnosti, i když se postavy dostanou do vyšší společnosti, opět klesnou na dno. Objevují se ve více románech cyklu, někde hlavní postava, někde vedlejší.

21 ŘEŠENÍ Guy de Maupassant Naturalismu. Povídce (napsal jich přes 300).
Milostné vztahy, lidové typy, duševní nemoc a halucinace (vlastní zkušenosti). MILÁČEK. Georges Duroy- mladý novinář, který využívá své přitažlivosti a díky pozornosti žen postupuje na lepší pozici v práci a do vyšší společnosti. KULIČKA. Prostitutka, která se obětuje pro měšťáky, kteří ji odsoudí.

22 ŘEŠENÍ Charles Dickens
Rozsáhlý obraz anglické společnosti, velkoměstský život v Londýně 19. století. Sociální nespravedlnost, postavení dětí bez domova a rodiny. Dítě, které se díky okolnostem musí postarat samo o sebe – OLIVER TWIST, MALÁ DORRITKA, NADĚJNÉ VYHLÍDKY. Od 12 let těžce pracoval v dílně na výrobu leštidel na boty, musel si vydělat na živobytí, rodina měla dluhy. KRONIKA PICKWIKOVA KLUBU Je humorná, objevují se komické i dobrodružné pasáže. Další angličtí představitelé kritického realismu Thomas Hardy William Makepeace Thackeray Charlotte a Emily Bronteovy

23 ŘEŠENÍ Lev Nikolajevič Tolstoj
Novátor, vytvořil nové pojetí historického románu, rozbil tradiční románovou kompozici monografickou a nahradil ji kompozicí pásmovou, filozofické, politické i vojenské úvahy v dílech apod. Tolstojovství – učení, jehož základem jsou názory, že zlo ve společnosti lze odstranit pouze morálním přerodem jednotlivců, neprotivení zlu násilím a usilovnou prací. Petra Chelčického Snažil se pomoci svým nevolníkům – zlepšil jejich životní podmínky, pro děti založil školu, kde sám vyučoval, vedl osvětovou činnost. VOJNA A MÍR ANNA KARENINA VZKŘÍŠENÍ

24 ŘEŠENÍ F. M. Dostojevskij
V roce 1849 byl za svou účast v pokrokovém hnutí petraševců odsouzen k smrti. Už byl připraven na popravišti k smrti zastřelením, když jim oznámili, že rozsudky byly změněny na léta vězení na Sibiři. Všechny vrstvy společnosti, lidi duševně nemocné, nevyrovnané, zločince, revolucionáře, prostitutky, lidi marně hledající smysl života. Psychologická próza. ZLOČIN A TREST Rodion Raskolnikov – egoistický petrohradský student, základem jeho chování byla teorie o 2 kategoriích lidí: silní mohou všechno, slabí jim musí sloužit. Po zločinu byl sužován výčitkami svědomí, pomáhá mu prostitutka Soňa, která jej miluje, proto pokání. IDIOT – kníže Myškin je velmi hodný a ušlechtilý člověk, okolí to nedokáže pochopit a označí jej za idiota. BĚSI, BRATŘI KARAMAZOVI, ZÁPISKY Z MRTVÉHO DOMU.

25 ŘEŠENÍ Další představitelé ruského kritického realismu
Zbytečný člověk – člověk materiálně zajištěný, znechucen svým životem, postrádající jakýkoli jeho smysl (v romantismu Oněgin, Pečorin). Ivan SergejevičTurgeněv Ivan Alexandrovič Gončarov Další významné osobnosti kritického realismu Henryk Sienkiewicz – Polák, představitel historické prózy. Díla: KŘIŽÁCI, OHNĚM A MEČEM, QUO VADIS. Henrik Ibsen – Nor, dramatik, zpočátku hry historické, vliv romantismu, pak společenskokritické. Díla: PEER GYNT, NEPŘÍTEL LIDU, OPORY SPOLEČNOSTI.


Stáhnout ppt "Evropský kritický realismus a naturalismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google