Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zralost a podnikatelská perspektiva. Podnikatel musí utvářet firmu podle své vize. Podnikatel musí začít od představy jasně definované budoucnosti a následně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zralost a podnikatelská perspektiva. Podnikatel musí utvářet firmu podle své vize. Podnikatel musí začít od představy jasně definované budoucnosti a následně."— Transkript prezentace:

1 Zralost a podnikatelská perspektiva

2 Podnikatel musí utvářet firmu podle své vize. Podnikatel musí začít od představy jasně definované budoucnosti a následně utváří současnost se záměrem změnit ji tak, aby té budoucnosti dosáhl. Na začátku hledá podnikatel hlavně příležitost uplatnit svou práci – uplatnit sebe sama. Postupuje tak, že vychází ze svých dovedností a teprve pak se rozhlíží, komu je prodá. Tuto představu však musí rychle opustit. Dělník začíná od současnosti a pak se dívá kupředu do nejisté budoucnosti v naději, že se nebude od současnosti příliš lišit. Dělník svůj podnikatelský model buduje na základě dosavadních zkušeností - buduje model práce. Programem je rutina. Nesleduje žádný vyšší cíl. Dělníkova firma se pomalu odřezává od vnějšího okolí

3 Budování modelu podniku Model podniku by se měl budovat od zákazníka, pro něhož má být podnik vytvořen. Bez jasné představy o tomto zákazníkovi nemůže být žádný podnik úspěšný. Zákazník má problém, který chce u vás vyřešit a firma je tu od řešení jeho problému! Podnikatel by si měl klást tyto otázky: „Jak bude podnik vypadat v očích zákazníka?“ „Čím bude podnik vynikat nad všechny ostatní podniky?“ „Čím se bude odlišovat?“

4 Skutečným produktem podnikatele by měl být podnik sám nikoliv produkt, který v něm vyrábí či prodává. Podnikatel má pracovat na svém podniku a ne v něm. Smyslem je vybudovat podnik, který bude závislý na vytvořeném modelu/systému, nikoli podnik závislý na lidech. Podnik, který dokáže fungovat i bez účasti majitele.

5 Podnikatel by měl vybudovat model podniku jako licenční prototyp Prototyp testuje různé nápady na skutečném předmětu. Jediným kritériem jeho hodnoty je: Funguje to? Prototyp podniku je systém, který integruje všechny součásti podniku tak, aby podnik řádně fungoval. Model podniku je systém, jehož prvky pracují sladěně a směřují k dosažení vytýčeného cíle. A protože je to odzkoušeno na prototypu, funguje to, lze prodat licenci.

6 Franchising - franšízing Frenšízova licence na podnikatelský koncept. Dodržování závazných pravidel, týkajících se chodu firmy, sortimentu zboží či služeb, technologické a prodejní postupy. Síť McDonald´s

7 Pravidla: 1. Model bude poskytovat zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, věřitelům důsledně takovou hodnotu, která přesahuje jejich očekávání - NadHodnotu. 2. Model bude zaměstnávat lidi s průměrnou nebo co nejnižší možnou kvalifikační úrovní. 3. Model je místo dokonalého a nenarušitelného řádu - vazby mezi prvky modelu budou popsány v provozním řádu. 4. Každá práce bude popsána v pracovním manuálu. 5. Model bude každému zákazníkovi poskytovat jednotné a předpověditelné služby. 6. Model bude využívat jednotnou image.

8 1. NadHodnota NadHodnota je něco, co se dotkne každé osoby, s níž je podnik v kontaktu, která vdechne podniku život. NadHodnotou může být výjimečné slovo při vstupu či odchodu zákazníka, drobný dárek zaměstnanci či zákazníkovi, slovo uznání zaměstnancům, angažovanost s jakou se vysvětluje funkčnost zboží zákazníkovi atd. NadHodnota je pro podnik životně důležitá.

9 2. Kvalifikační úroveň „Vynikající podniky nebudují neobyčejní lidé, ale obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“ Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou příliš drazí. Malá firma je nedokáže zaplatit. Pokud budou vytvořeny takové nástroje, které budou definovat přesně způsob, jakým bude práce plněna a zaměstnanci se budou bezpodmínečně těmito manuály řídit, pak takový systém přiměje obyčejné lidí k neobyčejným výsledkům.

10 3. Dokonalý a nenarušitelný řád Ve světě panuje „chaos“ a většina lidí touží po pořádku. Jednotlivec potřebuje nějakou pevnou strukturu. Tu právě musí poskytnou podnik. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává zákazníkovi najevo, že zaměstnanci vědí co dělají, že mu může důvěřovat. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává zaměstnancům najevo, že podnikatel ví co dělá a proč, a že mohou důvěřovat ve svou budoucnost po jeho boku. Organizační řád – dělba práce, poslání, působnost a vztahy mezi prvky – nadřízenost a podřízenost, pravomoci a odpovědnost.

11 4. Pracovní manuály Podnik nesmí být závislý na rozmarech a náladách zaměstnanců. Manuál dává písemný návod jak zajistit splnění přiděleného úkolu tím nejlepším a nejúčinnějším způsobem. Manuál je potvrzením řádu. Manuál popisuje účel vykonávané práce, specifikuje konkrétní kroky, které je třeba při zabezpečování této práce vykonat a stanovuje standardy pracovního procesu i jeho výsledek. McDonald´s. Heslem firmy je disciplína, standardizace a řád

12 5. Jednotné a předvidatelné služby Nejenže podnik musí vypadat uspořádaně, ale musí si tak i počínat. Musí se chovat předvídatelně ke svému okolí a jednotně. Zákazník musí vědět, co od podniku může očekávat a že to co dostane bude vždy stejné, ne-li lepší. Pokud budou zaměstnanci dodržovat pracovní manuál, nenastane nepředvidatelnost pro zákazníka.

13 6. Jednotná image Zákazník je stimulován k rozhodnutí barvami a tvary. Jsou barvy a tvary které se osvědčují a které se neosvědčují. Model prototypu podniku musí mít stejně pečlivě připravený „obal“ jako luxusní krém kosmetické firmy. Jednota barev, oblečení, loga…

14 Budování podniku je nepřetržitý proces podnikového rozvoje, jehož základem jsou tři integrované činnosti: inovace, kvantifikace, harmonizace.

15 Inovace Tvořivost vymýšlí nové věci, inovace tyto nové věci uskutečňuje. Inovace – hledání odpovědi na otázku: Jaký je optimální způsob vykonávání určité činnosti ve vztahu k zákazníkovi a neustálé hledání odpovědi. Inovace vychází ze znalosti zákazníka, ve smyslu mechanismu ztotožnění se s myšlením zákazníka. Je to znalost jeho potřeb i jeho podvědomých očekávání.

16 Kvantifikace Je nezbytné měřit, jak jsou inovace úspěšné. Většina firem se nezajímá o vlastní číselné údaje. Na začátku procesu rozvoje podniku je nezbytné vyjádřit číselně vše, co nějak souvisí s činnostmi podniku. Kolik přichází zákazníků denně? Kolik dopoledne? Kolik odpoledne? Kolik jich volá? Kolik se jich ptá na cenu? Kolik produktů se denně prodá? Které dny jsou nejúspěšnější? Postupně se budou i zaměstnanci zajímat o tyto čísla. Postupně poznáme, která čísla jsou kriticky důležitá.

17 Harmonizace s představou zákazníka. Cílem harmonizace je poskytnout zákazníkovi v každém jednotlivém případě přesně to, co chce. Pokud v každém jednotlivém případě nedostane přesně to, co chce, půjde si to opatřit jinam. Harmonizace je tmel, který propojuje podnikatele s představami jeho zákazníků. Rozvoj podniku je proces nepřetržitých inovací a kvantifikací, za kterými následuje harmonizace a po kterých následuje opět inovace atd. Tento proces lze přenést i do praktického života a podnikatel se s ním hlavně musí ztotožnit.


Stáhnout ppt "Zralost a podnikatelská perspektiva. Podnikatel musí utvářet firmu podle své vize. Podnikatel musí začít od představy jasně definované budoucnosti a následně."

Podobné prezentace


Reklamy Google