Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rychlost rovnoměrného pohybu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rychlost rovnoměrného pohybu"— Transkript prezentace:

1 Rychlost rovnoměrného pohybu
7. ročník Pohyb Rychlost rovnoměrného pohybu

2 Porovnání rychlosti Když vidíš předjíždět nákladní auto osobním,
když ty doběhneš do cíle v závodě na 60m dříve než spolužák, když express vlak předjíždí nákladní vlak, o kom, nebo o čem můžeš ve třech popsaných situacích říci, že se pohybuje vyšší rychlostí? 7. ročník

3 Co je to rychlost? Člověk s [m] t [s] pěší 112 56 na koloběžce 28
na kole 7 Dráha za 1 s Člověk na kole ujel za jednotku času (1 s) největší dráhu. Můžeme říci, že se pohyboval nejrychleji, nebo že měl největší rychlost. Rychlost můžeme porovnávat pomocí dráhy uražené za jednotku času! 7. ročník

4 Rychlost rovnoměrného pohybu
fyzikální veličina dráha uražená za čas dráhu s dělíme dobou pohybu t značíme v nebo 7. ročník

5 Jednotky rychlosti dosadíme-li za dráhu v metrech (m) a za čas v sekundách, je jednotkou rychlosti v metr za sekundu dosadíme-li za dráhu v kilometrech (km) a za čas v hodinách, je jednotkou rychlosti v kilometr za hodinu 7. ročník

6 Výpočet rychlosti Vladimírek jel na tříkolce rovnoměrným pohybem po cyklostezce. Za čas t 0,25 h ujel dráhu s 0,9 km. Jakou jel rychlostí? Vyjádřete ji v kilometrech za hodinu. s = 900 m = 0,9 km t = 0,25 h v = ? km/h Vladimírek jel rychlostí 3,6 km/h. 7. ročník

7 Převody rychlostních jednotek
Jakou jel Vladimírek rychlostí vyjádřenou v m/s? To znamená, že za 1 h = s ujede dráhu 3,6 km = m. Vladimírek jel rychlostí 1 m/s. 7. ročník

8 Převody rychlostních jednotek
Z příkladu s Vladimírkem jedoucím na tříkolce vyplývá vztah mezi rychlostí v m/s a v km/h. m/s.3,6 = km/h km/h:3,6 = m/s 7. ročník

9 Zápis Rychlost v je fyzikální veličina určující velikost dráhy s, kterou těleso urazí za jednotku času t. Vypočítáme ji vydělením uražené dráhy časem. nebo 7. ročník

10 Zápis V běžném životě se používají dvě jednotky rychlosti.
Převodní vztah: metr za sekundu kilometr za hodinu 7. ročník

11 Zápis km/h:3,6 = m/s m/s.3,6 = km/h
Vydělením rychlosti v kilometrech za hodinu číslem 3,6 získáme rychlost v metrech za sekundu. Vynásobením rychlosti v metrech za sekundu číslem 3,6 získáme rychlost v kilometrech za hodinu. km/h:3,6 = m/s m/s.3,6 = km/h 7. ročník

12 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pohyb těles Téma: Rychlost rovnoměrného pohybu Anotace: Prezentace je zaměřena na definování rychlosti, výpočet rychlosti v kilometrech za hodinu km/h a metrech za sekundu m/s a převody mezi rychlostmi v obou těchto jednotkách. Očekávaný výstup: Objasní pojem rychlost rovnoměrného pohybu tělesa, porovná rychlost těles pohybujících se rovnoměrnou rychlostí na základě znalostí dráhy a času, vypočítá rychlost v m/s a km/h a převádí rychlost z m/s na km/h a opačně. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavel Broža Jazyk: Čeština Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělání: Základní vzdělávání – druhý stupeň Ročník: 7. Datum vytvoření: 8. ročník


Stáhnout ppt "Rychlost rovnoměrného pohybu"

Podobné prezentace


Reklamy Google