Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 5/13 Sada: Československé dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Československo v letech 1956–1968 PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: konec Stalinova mýtu, Zbabělci Josefa Škvoreckého, jazz, rock’n’roll, divadlo Semafor, Antonín Novotný, ústava 1960, spartakiády, prvomájové oslavy, rehabilitace, kafkovská konference, Louis Armstrong, IV. sjezd československých spisovatelů JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 Konec Stalinova mýtu Chruščov pronesl kritickou řeč na XX. sjezdu KSSS – vliv na vývoj v zemích sovětského bloku. Obr. 1 Vzpomeňte na tzv. první krizi sovětského bloku, připomeňte události v NDR, Polsku a Maďarsku. Pokuste se porovnat domácí a zahraniční politiku Stalina a Chruščova.

4 Zbabělci Josefa Škvoreckého vyšly r. 1958 napsány již r. 1948 odpor režimu, štvavá kampaň, zákaz publikování řada obdivovatelů Co komunistům na Zbabělcích vadilo? Z hodin literatury si připomeňte Škvoreckého život. Obr. 2

5 Nobelova cena pro Heyrovského za chemii r. 1959 (na cenu nominován po 18.!) fyzikální chemik zakladatel polarografie Znáš další československé nositele Nobelovy ceny? Obr. 3

6 Sociální stabilizace společnosti společnost sociálně stabilizovaná sociální systém omezení sociálního napětí Někdy se o období po r. 1956 hovoří jako o „první normalizaci“ (pozn. 1). komunistická diktatura: konzervativní udržování „klidu na práci“ Je podle vás rezignace a pasivita rysem naší „národní povahy“?

7 Jazz Průkopnicí jazzu v Československu byla Vlasta Průchová (obr. 4). Po r. 1948 byla jako politicky nepohodlná bez stálého angažmá, po r. 1968 nesměla nahrávat. Porovnej její osud se zpěváky, kteří byli v období normalizace protěžováni. Eva Pilarová, obr. 5 Obr. 4

8 Rock’n’roll Proniká k nám již na konci 50. let, doporučený film: Šakalí léta, Hřebejk (http://www.youtube.com/watch?v=B qg6nya_hX4) (pozn. 2).http://www.youtube.com/watch?v=B qg6nya_hX4 dlouhé vlasy, džínsy a hlasitý zvuk elektrofonických hudebních nástrojů  Mládež se začíná vzdalovat od funkcionářských ideálů Svazu mládeže.  Srovnej s budovatelským nadšením („stavby mládeže“) z počátku 50. let…  TAŽENÍ PROTI ROCK’N’ROLLU: odsouzeno 303 lidí Obr. 6

9 Divadlo Semafor založeno r. 1959 Jiřím Šlitrem a Jiřím Suchým SEDM MALÝCH FOREM divadlo několikrát stěhováno Na lístky se stály několikahodinové fronty. W. Matuška, K. Gott, K. Štědrý, P. Bobek, P. Filipovská, M. Horníček, … http://www.youtube.com /watch?v=yx19DkV9_KU http://www.youtube.com /watch?v=yx19DkV9_KU (pozn. 3) Obr. 7

10 Antonín Novotný „soudruh prezident“ v letech 1957–1968 díky sympatiím Chruščova (Ale Brežněv ho rád neměl.) špatné vyjadřování nevzdělaný (Proto se k inteligenci choval velmi tvrdě.) osobně zodpovědný za mnoho politických procesů 50. let Mezi lidmi kolovala řada vtipů. Obr. 8

11 Ústava 1960 prezentována jako završení budování socialismu; nový státní znak poprvé přiznána vedoucí úloha komunistické strany Obr. 9

12 Vztah ke Slovensku A. Novotný se ke Slovensku choval velmi necitlivě. Národnostní problémy v průběhu 60. let narůstaly a vyvrcholily vyhlášením federace (říjen 1968).

13 Spartakiády na Strahově přes 750 tis. cvičenců 2 mil. diváků prvorepubliková tradice (pořádají odbory) forma komunistické propagandy Obr. 10 „… celostátní spartakiáda musí být vedena myšlenkou předčit a překonat po všech stránkách to, co až doposud bylo ukázáno na dřívějších sokolských sletech, dělnických olympiádách i spartakiádách…“ (pozn. 4)

14 Prvomájové oslavy povinná účast v průvodech, kontrolovaná (a řízená) zaměstnavatelem i školou vyvěšování vlaječek (českosl. i sovětských) http://www.youtube.com /watch?v=DA8MBEj3nsU http://www.youtube.com /watch?v=DA8MBEj3nsU (pozn. 5) (Odhadni, k jakému období se vrací tato scéna?) Obr. 11

15 Rehabilitace 60. let komise pověřená novým zjišťováním oprávnění skutkové podstaty obvinění, zapojeno mnoho historiků, ekonomů a sociologů duben 1963 – za zneužití moci, z funkcí vyloučeni ministři Kopřiva a Čepička srpen 1963 – publikována zpráva komise – odvolání procesů, soudní rehabilitace nejméně 500 nevinně odsouzených Poznáte muže na fotografii? Obr. 12

16 Ekonomická situace 3. pětiletka (1961–65): r. 1962 se zhroutila  nutné změny  diskuze  Nové způsoby řízení: Je možné spojit zásady trhu se socialistickým plánováním (ekonom Ota Šik).

17 Kafkovská konference v Liblicích – 1963 Roste zájem o existencialismus, surrealismus, poetismus. Dochází k rehabilitaci katolické literatury. Obr. 13 Dílo Franze Kafky je v této době velmi aktuální, mnohokrát adaptované. S čím to souvisí? Kteří autoři 60. let se zabývají existencialismem a absurditou?

18 Louis Armstrong – koncert v Praze, 1965 Pobýval u nás 10 dní, starali se o něj Průchovi. Vystupoval v Lucerně. Jeho koncert moderoval Suchý a Šlitr. velký vliv na mnoho našich hudebníků Obr. 14

19 Jurij Gagarin na návštěvě v Karlových Varech R. 1966 navštívil karlovarský filmový festival, přenocoval v hotelu Pupp (tehdy Moskva). Byl zde hodně oblíben – řada míst po něm pojmenována. U kolonády stála jeho socha, dnes na letišti. Obr. 15

20 IV. sjezd československých spisovatelů červen 1967 manifest proti kulturnímu byrokratismu, cenzuře, administrativnímu usměrňování diskusí, zamlčování a tajnůstkářství v politice i veřejném životě Kritizoval systém utajování a žádala se svoboda pro pravdivou informaci a kontrolu zdola – prováděnou nejširší veřejností. náznak laviny událostí nazvaných později jako pražské jaro 1968 reakce Novotného: zákaz zveřejnění zápisu z jednání, zákaz Literárních novin Poznáš spisovatele na následujících fotografiích?

21 Obr. 16Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20

22 Rozkvět kultury mnoho lit. časopisů: Tvář, Sešity pro mladou literaturu, Plamen, Literární noviny filmová nová vlna: J. Menzl, M. Forman, V. Chytilová, … Vycházejí knihy dosud zapovězených autorů + díla otevřeně kritická: B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera, P. Kohout, L. Fuks, … Vzniká řada divadel, hojně navštěvované. absurdní dramata: V. Havel, I. Vyskočil, …

23 Cesty na Západ 1965: Vycestovalo 168 tis. našich občanů. 1967: více než 300 tis. Zlepšuje se informovanost – lidé srovnávali situaci v socialistické a kapitalistické společnosti. Československo vystupuje ze své izolace.  Sílí kritika režimu nejen u politiků, ale hlavně mezi obyčejnými lidmi.

24 Pražské jaro nastartování celospolečenských změn odvolání A. Novotného, na jeho místo do ÚV Slovák Alexandr Dubček – charismatický a mezi lidmi velmi oblíbený, prezidentem Ludvík Svoboda Obr. 21

25 1. Co měly proklamovat spartakiády? Zeptej se rodičů a prarodičů na jejich vzpomínky. 2. Proč patřil Kafka ke spisovatelům, o nichž se nemluvilo a jejichž knihy se nevydávaly? 3. Proč se Škvoreckého kniha Zbabělci stala cílem štvavé komunistické kampaně? 4. Co umožnilo tzv. období tání? 5. Porovnej toto období s obdobím předchozím i následujícím.

26 Literatura a zdroje: KLÍMA, Ivan. Moje šílené století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 526 s., [8] s. obr. příl. Paměť (Academia), sv. 17. ISBN 978-802-0016-973. KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN 80-723- 5175-3. VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, 159 s. ISBN 978-807-2354-283. www.moderni-dejiny.cz www.pametnaroda.cz http://www.politictivezni.cz/vice-o-nas.html www.totalita.cz www.ustr.cz www.wikipedie.cz

27 Poznámky: 1.SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex, 373 s. ISBN 978-809-0442-139. s. 342–343. 2.ladarichi. Šakalí léta – Jednou mi fotr povídá. [online]. O5. 02. 2011 [2014-02-04]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=Bqg6nya_hX4 http://www.youtube.com/watch?v=Bqg6nya_hX4 3.Vaanek. Jiří Suchý (SEMAFOR) – Pramínek vlasů, 1959. [online]. 26. 09. 2009 [2014-02-04]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=yx19DkV9_KU http://www.youtube.com/watch?v=yx19DkV9_KU 4.František Morkes: Jak vzniklo slovo „spartakiáda“, Český rozhlas Leonardo, 18. 12. 2005 5.JuraOiOiOi. Kolja – naš, vaš. [online]. 24. 03. 2009 [2014- 02-04]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=DA8MBEj3nsU http://www.youtube.com/watch?v=DA8MBEj3nsU

28 Obrázky: Obr. 1: Jan Jenista. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stalin_a_Lenin_Olomouc.JPG Obr. 2: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_skvorecky.jpg Obr. 3: Materialscientist. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsky_Jaroslav.jpg Obr. 4: Gampe. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PruchovaVlasta1985.jpg?uselang=cs Obr. 5: Jakub Císař. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evapilarova.JPG Obr. 6: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elvis_Presley_promoting_Jailhouse_Rock.jpg Obr. 7: Ludek. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Divadlo_Semafor_v_pasazi_Alfa.jpg Obr. 8: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonin_Novotny_v_New_Yorku_-_1960_A.jpg Obr. 9: PavelD. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovakia_COA_1961-1989.svg?uselang=cs

29 Obr. 10. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Strahovsk%C3%BD_stadion,_Spartaki%C3%A1da _1960_(005).jpg Obr. 11: ŠJů. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Letn%C3%A1,_1._m%C3%A1j_1981,_tribuna.jpg Obr. 12: Krokodyl. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stransky_jiri_2007s.jpg?uselang=cs Obr. 13: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kafka.jpg Obr. 14: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Armstrong_restored.jpg Obr. 15: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Convert_ru_kosmos077.jpg Obr. 16: Elisa Cabot. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milan_Kundera.jpg?uselang=cs Obr. 17: Luděk Kovář. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludv%C3%ADk_Vacul%C3%ADk_2009a.jpg?uselang=cs Obr. 18: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Kl%C3%ADma,_LIBRI_2009,_1.jpg?uselang=cs Obr. 19: [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_skvorecky.jpg?uselang=cs Obr. 20: Mariusz Kubik. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2008.03.12._Pavel_Kohout_by_Kubik_04.JPG?uselang=c s Obr. 21: ŠJů. [cit. 2014-02-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludv%C3%ADk_Svoboda_(author_- _Stanislav_Tereba).JPG?uselang=cs


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google