Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 5/13 Sada: Československé dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Československo v letech 1956–1968 PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: konec Stalinova mýtu, Zbabělci Josefa Škvoreckého, jazz, rock’n’roll, divadlo Semafor, Antonín Novotný, ústava 1960, spartakiády, prvomájové oslavy, rehabilitace, kafkovská konference, Louis Armstrong, IV. sjezd československých spisovatelů JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 Konec Stalinova mýtu Chruščov pronesl kritickou řeč na XX. sjezdu KSSS – vliv na vývoj v zemích sovětského bloku. Vzpomeňte na tzv. první krizi sovětského bloku, připomeňte události v NDR, Polsku a Maďarsku. Pokuste se porovnat domácí a zahraniční politiku Stalina a Chruščova. Obr. 1

4 Zbabělci Josefa Škvoreckého
vyšly r. 1958 napsány již r. 1948 odpor režimu, štvavá kampaň, zákaz publikování řada obdivovatelů Co komunistům na Zbabělcích vadilo? Z hodin literatury si připomeňte Škvoreckého život. Obr. 2

5 Nobelova cena pro Heyrovského
za chemii r (na cenu nominován po 18.!) fyzikální chemik zakladatel polarografie Znáš další československé nositele Nobelovy ceny? Obr. 3

6 Sociální stabilizace společnosti
společnost sociálně stabilizovaná sociální systém omezení sociálního napětí Někdy se o období po r hovoří jako o „první normalizaci“ (pozn. 1). komunistická diktatura: konzervativní udržování „klidu na práci“ Je podle vás rezignace a pasivita rysem naší „národní povahy“?

7 Jazz Průkopnicí jazzu v Československu byla Vlasta Průchová (obr. 4).
Po r byla jako politicky nepohodlná bez stálého angažmá, po r nesměla nahrávat. Porovnej její osud se zpěváky, kteří byli v období normalizace protěžováni. Obr. 4 Eva Pilarová, obr. 5

8 Rock’n’roll Proniká k nám již na konci 50. let, doporučený film: Šakalí léta, Hřebejk (http://www.youtube.com/watch?v=Bqg6nya_hX4) (pozn. 2). dlouhé vlasy, džínsy a hlasitý zvuk elektrofonických hudebních nástrojů Mládež se začíná vzdalovat od funkcionářských ideálů Svazu mládeže. Srovnej s budovatelským nadšením („stavby mládeže“) z počátku 50. let… TAŽENÍ PROTI ROCK’N’ROLLU: odsouzeno 303 lidí Obr. 6

9 Divadlo Semafor založeno r. 1959 Jiřím Šlitrem a Jiřím Suchým
SEDM MALÝCH FOREM divadlo několikrát stěhováno Na lístky se stály několikahodinové fronty. W. Matuška, K. Gott, K. Štědrý, P. Bobek, P. Filipovská, M. Horníček, … (pozn. 3) Obr. 7

10 Antonín Novotný „soudruh prezident“ v letech 1957–1968
díky sympatiím Chruščova (Ale Brežněv ho rád neměl.) špatné vyjadřování nevzdělaný (Proto se k inteligenci choval velmi tvrdě.) osobně zodpovědný za mnoho politických procesů 50. let Mezi lidmi kolovala řada vtipů. Obr. 8

11 Ústava 1960 prezentována jako završení budování socialismu; nový státní znak poprvé přiznána vedoucí úloha komunistické strany Obr. 9

12 Vztah ke Slovensku A. Novotný se ke Slovensku choval velmi necitlivě.
Národnostní problémy v průběhu 60. let narůstaly a vyvrcholily vyhlášením federace (říjen 1968).

13 Spartakiády na Strahově přes 750 tis. cvičenců 2 mil. diváků
Obr. 10 na Strahově přes 750 tis. cvičenců 2 mil. diváků prvorepubliková tradice (pořádají odbory) forma komunistické propagandy „… celostátní spartakiáda musí být vedena myšlenkou předčit a překonat po všech stránkách to, co až doposud bylo ukázáno na dřívějších sokolských sletech, dělnických olympiádách i spartakiádách…“ (pozn. 4)

14 Prvomájové oslavy povinná účast v průvodech, kontrolovaná (a řízená) zaměstnavatelem i školou vyvěšování vlaječek (českosl. i sovětských) (pozn. 5) (Odhadni, k jakému období se vrací tato scéna?) Obr. 11

15 Rehabilitace 60. let komise pověřená novým zjišťováním oprávnění skutkové podstaty obvinění, zapojeno mnoho historiků, ekonomů a sociologů duben 1963 – za zneužití moci, z funkcí vyloučeni ministři Kopřiva a Čepička srpen 1963 – publikována zpráva komise – odvolání procesů, soudní rehabilitace nejméně 500 nevinně odsouzených Poznáte muže na fotografii? Obr. 12

16 Ekonomická situace 3. pětiletka (1961–65): r. 1962 se zhroutila
nutné změny diskuze Nové způsoby řízení: Je možné spojit zásady trhu se socialistickým plánováním (ekonom Ota Šik).

17 Kafkovská konference v Liblicích – 1963
Roste zájem o existencialismus, surrealismus, poetismus. Dochází k rehabilitaci katolické literatury. Dílo Franze Kafky je v této době velmi aktuální, mnohokrát adaptované. S čím to souvisí? Kteří autoři 60. let se zabývají existencialismem a absurditou? Obr. 13

18 Louis Armstrong – koncert v Praze, 1965
Pobýval u nás 10 dní, starali se o něj Průchovi. Vystupoval v Lucerně. Jeho koncert moderoval Suchý a Šlitr. velký vliv na mnoho našich hudebníků Obr. 14

19 Jurij Gagarin na návštěvě v Karlových Varech
R navštívil karlovarský filmový festival, přenocoval v hotelu Pupp (tehdy Moskva). Byl zde hodně oblíben – řada míst po něm pojmenována. U kolonády stála jeho socha, dnes na letišti. Obr. 15

20 IV. sjezd československých spisovatelů
červen 1967 manifest proti kulturnímu byrokratismu, cenzuře, administrativnímu usměrňování diskusí, zamlčování a tajnůstkářství v politice i veřejném životě Kritizoval systém utajování a žádala se svoboda pro pravdivou informaci a kontrolu zdola – prováděnou nejširší veřejností. náznak laviny událostí nazvaných později jako pražské jaro 1968 reakce Novotného: zákaz zveřejnění zápisu z jednání, zákaz Literárních novin Poznáš spisovatele na následujících fotografiích?

21 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 20 Obr. 18 Obr. 19

22 Rozkvět kultury mnoho lit. časopisů: Tvář, Sešity pro mladou literaturu, Plamen, Literární noviny filmová nová vlna: J. Menzl, M. Forman, V. Chytilová, … Vycházejí knihy dosud zapovězených autorů + díla otevřeně kritická: B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera, P. Kohout, L. Fuks, … Vzniká řada divadel, hojně navštěvované. absurdní dramata: V. Havel, I. Vyskočil, …

23 Cesty na Západ 1965: Vycestovalo 168 tis. našich občanů.
1967: více než 300 tis. Zlepšuje se informovanost – lidé srovnávali situaci v socialistické a kapitalistické společnosti. Československo vystupuje ze své izolace. Sílí kritika režimu nejen u politiků, ale hlavně mezi obyčejnými lidmi.

24 Pražské jaro nastartování celospolečenských změn
odvolání A. Novotného, na jeho místo do ÚV Slovák Alexandr Dubček – charismatický a mezi lidmi velmi oblíbený, prezidentem Ludvík Svoboda Obr. 21

25 1. Co měly proklamovat spartakiády
1. Co měly proklamovat spartakiády? Zeptej se rodičů a prarodičů na jejich vzpomínky. 2. Proč patřil Kafka ke spisovatelům, o nichž se nemluvilo a jejichž knihy se nevydávaly? 3. Proč se Škvoreckého kniha Zbabělci stala cílem štvavé komunistické kampaně? 4. Co umožnilo tzv. období tání? 5. Porovnej toto období s obdobím předchozím i následujícím.

26 Literatura a zdroje: KLÍMA, Ivan. Moje šílené století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 526 s., [8] s. obr. příl. Paměť (Academia), sv. 17. ISBN KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, 159 s. ISBN

27 Poznámky: SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí ( ). Praha: Antikomplex, 373 s. ISBN s. 342–343. ladarichi. Šakalí léta – Jednou mi fotr povídá. [online]. O [ ]. Dostupné z: Vaanek. Jiří Suchý (SEMAFOR) – Pramínek vlasů, [online] [ ]. Dostupné z: František Morkes: Jak vzniklo slovo „spartakiáda“, Český rozhlas Leonardo, JuraOiOiOi. Kolja – naš, vaš. [online] [ ]. Dostupné z:

28 Obrázky: Obr. 1: Jan Jenista. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stalin_a_Lenin_Olomouc.JPG> Obr. 2: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_skvorecky.jpg> Obr. 3: Materialscientist. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsky_Jaroslav.jpg> Obr. 4: Gampe. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PruchovaVlasta1985.jpg?uselang=cs > Obr. 5: Jakub Císař. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evapilarova.JPG > Obr. 6: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elvis_Presley_promoting_Jailhouse_Rock.jpg> Obr. 7: Ludek. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Divadlo_Semafor_v_pasazi_Alfa.jpg> Obr. 8: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonin_Novotny_v_New_Yorku_-_1960_A.jpg> Obr. 9: PavelD. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovakia_COA_ svg?uselang=cs>

29 Obr. 10. [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Strahovsk%C3%BD_stadion,_Spartaki%C3%A1da_1960_(005).jpg> Obr. 11: ŠJů. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Letn%C3%A1,_1._m%C3%A1j_1981,_tribuna.jpg> Obr. 12: Krokodyl. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stransky_jiri_2007s.jpg?uselang=cs> Obr. 13: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kafka.jpg> Obr. 14: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Armstrong_restored.jpg> Obr. 15: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Convert_ru_kosmos077.jpg> Obr. 16: Elisa Cabot. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milan_Kundera.jpg?uselang=cs> Obr. 17: Luděk Kovář. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludv%C3%ADk_Vacul%C3%ADk_2009a.jpg?uselang=cs> Obr. 18: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Kl%C3%ADma,_LIBRI_2009,_1.jpg?uselang=cs> Obr. 19: [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_skvorecky.jpg?uselang=cs> Obr. 20: Mariusz Kubik. [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File: _Pavel_Kohout_by_Kubik_04.JPG?uselang=cs> Obr. 21: ŠJů. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludv%C3%ADk_Svoboda_(author_-_Stanislav_Tereba).JPG?uselang=cs>


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google