Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grampozitivní koky zČ. Micrococcaceae z R: Micrococcus (M.luteus) z Kocuria (K.rosea) z Dermacoccus zR: Staphylococcus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grampozitivní koky zČ. Micrococcaceae z R: Micrococcus (M.luteus) z Kocuria (K.rosea) z Dermacoccus zR: Staphylococcus."— Transkript prezentace:

1

2 Grampozitivní koky zČ. Micrococcaceae z R: Micrococcus (M.luteus) z Kocuria (K.rosea) z Dermacoccus zR: Staphylococcus

3 Staphylococcus zKoaguláza pozitivní stafylokoky (KPS) zS.aureus, S.intermedius, S.hyicus zKoaguláza negativní stafylokoky (KNS) zS.epidermidis, S.warneri,S.chromogenes, S.sciurii,S.gallinarum, S.equorum

4 Rod Staphylococcus zKoaguláza pozitivní stafylokoky (KPS) koaguláza mění fibrinogen na fibrin Faktory virulence: ztoxiny: hemolyziny, enterotoxiny, exfoliativní toxiny- stratum corneum, toxiny syndromu toxického šoku (TSST)-ničí endotel zpouzdro zProtein A zHyaluronidáza- zKys. Teichová- vazba fibronektinu zLipázy znukleázy zKoaguláza negativní stafylokoky (KNS)

5 Rezistence kmenů S.aureus a S.intermedius zVysoká - peniciliny zČastá – makrolidy a linkosamidy z MRSA- methicilin rezistentní kmeny S.aureus z Kmeny tvoří přidatné PBP (které nahrazují normální PBP) s nízkou afinitou k betalaktamovým antibiotikům z gen je chromozomálně kódován

6 Rod Streptococcus zPyogenní hemolytické streptokoky nebo beta streptokoky zOstatní streptokoky: S.suis, S.uberis, S.parauberis, S.equinus, S.pneumoniae

7 Definice nového druhu S.suis zS.suis byl popsán v r.1987 a validován v r. 1992 zS.suis se zřetelně odlišuje od pyogenních streptokoků zHlavní hostitel: prase domácí zPříležitostní hostitelé: domácí zvířata zHabitat: tonzily, sliznice horních dýchadel zZahrnuje kmeny patogenní i nepatogenní

8 Antigenní struktura S.suis: polysacharidy jako součást kapsuly zPůvodní označení odpovídalo skupinovým antigenům pyogenních streptokoků (R,S,T) a také enterokoků ( D ) zPozději se označily jako typy 1 a 2, 1/2 zNyní je známo 33 sérovarů (1-32) zVýznamné jsou však jen některé

9 Identita kapsulárních antigenů zPůvodní značení : zR zS zT z Nové značení: z typ 2 z typ 1 z typ 15

10 Kapsula S.suis - klasické pouzdro: přehled patogenních sérovarů zPrase zSérovar 1 zSérovar1/2 zSérovar 2 zSévovar 3 zSérovar 4 zSérovar 7 zSérovar 8 zSérovar 9 zSérovar 16 z Člověk z Sérovar 2

11 Habitat (bydliště) kmenů S.suis v organismu prasete zTonzily zSliznice nosu zSliznice genitálního ústrojí zNosičství je běžné zSající selata se kolonizují od matek zKe kolonizaci kmeny sérovaru 2 dochází až ve 4 týdnů.

12 Etiologický význam S.suis: původce infekcí prasat a člověka zPatogenní kmeny vyvolávají streptokokovou infekci prasat: a) před odstavem b) po odstavu zPatogenní kmeny vyvolávají meningitidy nebo sepse člověka

13 Patogenní versus nepatogenní kmeny zPatogenní DNA homogenní Sérovary:1,2,7 z Nepatogenní DNA nehomogenní Sérovary:ostatní

14 Faktory patogenity a virulence zKapsula zAdherence zReceptory pro vazbu na IgG a albuminy zHemolyziny (suilysin) zVirulentní proteiny (MRP, EF, MRP*,EF*,) zDalší proteiny (heat shock protein)

15 Diferenciace kmenů S.suis typ 2

16 Patogeneze meningitidy prasat zZískání infekce: přímý kontakt, inhalace zKolonizace**: nasopharynx, oropharynx, tonzily a sliznice dýchadel zPrůnik bariérami: mechanismus není znám zŠíření: krví - bakteriémie (obrana) zCílový orgán: pleny mozkové (poškozením integrity kapilár), klouby

17 Anamnestické údaje zNáhlé úhyny zPříznaky postižení CNS zEndokarditidy zArtritidy zHistorie infekcí S.suis v chovu zNové stavební uspořádání haly

18 Kde je původce ? zLokalizace: subarachnoidální prostor nebo leptomeningy, cerebrospinální mok zKrev zDynamika výskytu mikroorganismu není jasná, počty bakterií jsou nízké zPost mortem přežívá krátkou dobu

19 Rod Enterococcus zNové druhy popsány v posledních 10 letech zVýskyt vankomycinové rezistence u izolátů E.faecium a E.faecalis z drůbeže a prasat zVRE (vanokonycin rezistetntní enterococcus) - nozokomiální infekce člověka

20 Rod Lactococcus zZahrnuje kulturní druhy zL.lactis zL.cremoris zL.rafinolactis

21 Další nově popsané rody. zHelococcus zH.ovis (ovce,skot, koně) Mastitis,endokarditis, abscesy zGemella zG.cuniculi (abscesy králíka) zGlobicatella zG.sanguinis (tele, ovce,

22 Grampozitivní tyčinky a koky tvořící endospóry zAerobní : Bacillus zAnaerobní: Clostridium zSporulace a germinace souvisí vždy s typem dýchání bakterie zProdukce toxinů u klostridií je optimální při sporulaci ve střevě

23 Endospóry bakterií zStruktura zZajišťují extrémní rezistenci k teplotě, chemickým látkám, radiaci zPoskytují strategickou výhodu pro přežití a šíření zToxinogenní endospóry tvořící bakterie : Bacillus spp. Clostridium spp.

24 Faktory odpovídající za sporulaci zGenetické vybavení (několik desítek genů) existuje množství mutant zVlivy prostředí zZ jedné vegetativní buňky vzniká jedna spóra

25 Spící spóra zmusí mít veškeré materiálové vybavení pro klíčení a růst zpostrádá měřitelnou metabolickou aktivitu (kryptobióza)

26 Klíčící spóra - zvláštní stádium mezi spórou a vegetativní buňkou zaktivace ze spící spóry je reverzibilní proces (v laboratoři zahřátí na 60-65 C/10 minut) zaktivovaná spóra je stále rezistentní zklíčení je ireverzibilní - rezistence je ztracena ke stimulaci dochází (mechanicky - třepáním, chemicky: L -alanin, inhibice D-alaninem, glukóza, voda)

27 Klíčení spór zza příhodných podmínek prostředí je proces klíčení dokončen zsyntéza RNA je zahájena za 2 minuty zv nevhodných podmínkách (absence nutričních faktorů) se proces zastaví nebo se mění na mikrocyklus

28 Hlavní problémy zEndospóry tvořící bakterie jsou velmi rozšířené v prostředí i potravinách zSnížení výskytu lze dosáhnout pouze tlumením přirozeného sporulačního cyklu

29 Desinfekční a sterilizační účinky na endospóry zTekuté prostředky- chlorové preparáty, aldehydy zPlyny - ethylen oxid, formaldehyd zZáření: UV, gama

30 Rod Bacillus zSkupina B.cereus: zB.anthracis zB.cereus* zB.thuringiensis* zB.mycoides zB.pseudomycoides zSkupina B.subtilis

31 Bacillus anthracis zLéčba infekce: z1. Antibiotiky: zčlověk: ciprofloxacin( fluorochinolon) zzvířata: peniciliny (riziko rezistence) z2. Specifickými antisérem: zčlověk: omezeno zzvířata : běžné

32 Toxin B.anthracis

33 Úloha plazmidů B.anthracis zpXO1 ztvorba složek toxinu zléčba kmene při 42,5 C výsledkem je (kap+, tox-) *Pasteur zbez imunitní ochrany z pXO2 z tvorba kapsuly z novobiocin po 3 dny/37 C (kap-, tox+) ***Sternova vakcína produkce PA - protekční imunita

34 Faktory virulence kmenů B.anthracis zPouzdro - kapsulaz Toxin z Jeho účinek: z 1.vazba PA na membránu EB z 2. PA je receptorem pro další dvě složky LF a EF

35 Antrax u člověka zFormy onemocnění: zkožní zstřevní zplicní zmeningitida

36 Faktory patogenity a virulence B.cereus

37 Enterotoxigenní kmeny B.cereus jako možný původce průjmů zvířat zK infekci dochází kontaminovaným krmivem zTvorba ET v tenkém střevě zPoškození enterocytů zKlinicky efektivní léčba antibiotiky volby zBez léčby průjmy přetrvávájí zJedná se o alimentární intoxikaci

38 Rod Clostridium -patogenní druhy jako původci onemocnění zNeurotoxigenní druhy: zC.botulinum - botulismus zC.tetani - tetanus zHistotoxické druhy: C.perfringens, C.chauvoei, C.novyi, C.septicum, C.sordelii…. zEnterotoxemické druhy: zC.perfringens - nekrotická enteritida zC.difficile - kolitis (člověk, kůň, pes ) zC.pilliforme (Tyzerova choroba), C.colinum, C.spiriforme (Cu)

39 C.difficile zVýskyt v prostředí, střevo zvířat zHostitel - mládě, dospělí během antibiotické léčby zPes chronický průjem zPrase - selat 1- 7 den průjmy, vodnatý průjem, krvavý průjem zKůň - hem. enteritis

40 C.difiicile- faktory virulence zToxin A- enterotoix (letální pro křečka) zToxin B –cytotoxin (letální) zPili, pouzdro

41 Neurotoxiny

42 C.botulinum je špatně definovaný druh zBotulotoxin tvoří další druhy: C.baratii, C. butyricum zskutečné C. botulinum jsou asi proteolytické kmeny typu A,B, a F

43 C.perfingens je nejrozšířenějším anaerobním mikroorganismem zHabitat: půda, střevní trakt zvířat, faeces zMůže pronikat do tkání rychle po úhynu a dát tak vznik chybným diagnózám zOrganismus roste nejlépe v alkalickém prostředí (pH 8,0)

44

45 Výskyt C.perfringens u prasnic a v prostředí zVyšší počty jsou obvykle na podlážkách než ve střevním obsahu prasnic zBacilonosičství ve stádě je velmi individuální zKontaminace prostředí souvisí s nízkou úrovní hygieny,... zPrevence: čištění a desinfekce jalováren a poroden mezi skupinami prasnic a individuální mytí prasnic

46 C.perfringens produkuje edospóry zPrimární funkce spor: přežití a rozšíření mikrobiálního druhu z Mikrobiální cirkulace Proces proces tvorby bakteriálních endospor a jejich návrat do vegetativní formy

47 Optimální podmínky pro sporulaci C.perfringens zStřevní obsah (anaerobiósa) z** Současně dochází k produkci toxinů zVysrážené sérum zTvorbu spor inhibuje pH nižší než 6,6 zV případě průjmu jsou spory vylučovány ve velkých počtech zSpory jsou termorezistentní a mohou perzistovat nejméně rok v kontaminované stáji

48 C.perfringens a antibiotika zPřirozená resistance k: zaminoglycosidům (apramycin, neomycin, streptomycin, gentamicin) zkolistinu zfluorochinolonům (flumechin, enrofloxacin) z Citlivost k: z penicillinům z makrolidům z linkosamidům z pleuromutilinům z tetracyklinům z bacitracin* z virginiamycin* z salinomycin*

49 Odpovědnost toxinotypů C.perfringens za enteritídy selat zTyp C hemoragická enteritis zTyp A nekrotická enteritis zNový typ AX?.. Odpovídá za nekrotickou enteritis ??

50 C.perfringens typ C (etiologické agens známé velmi dobře ) Beta1 toxin - trypsin sensitivní, letální a nekrotizující toxin -tvoří póry v buněčných membránách, které jsou selektivní pro kationty Na +, K + : to je a typická funkce neurotoxinů beta2 toxin popsaný v r. 1997 alfa toxin lecitinása C (PLC), hemolysin delta toxin hemolysin

51 C. perfringens typ C hemorrhagická enteritis novorozených selat zHlavní toxiny a geny zalfa (cpa) zbeta (cpb -plasmid) zbeta2 (cpb2 - plasmid) zdelta (cpd) z Genotyp z cpa+/ cpb+/ cpb2-/ z cpa+/ cpb+/ cpb2+/

52 Epidemiologie zZdroj infekce pro farmy : yprodej prasniček- nosičů Infekce je omezena na jednotlivá stáda zMorbidita a mortalita se liší mezi farmami a kmeny

53 Patogeneze hemorrhagické enteritis u novorozených selat zInfekce per os (kůže, faeces) zRychlá multiplikace ve střevě 10 8 -10 9 per g. (duodenum a jejunum) a invaze do tenkého střeva zAbsorpce toxinů a tvorba nekrotických a hemorrhagických lézí z 1.-4. den po narození (absence trypsinu) - akutnější průběh zNad 5 dnů věku - subakutní až chronický průběh

54 Klinické příznaky hemorrhagické enteritis novorozených selat zKe vzniku onemocnění normálně dojde během prvních 2-3 dnů, ale také po 12 h zFormy: perakutní, akutní, subakutní a chronická

55 Vakcinace je zásadní metodou prevence zKomerční vakcína: testována na farmě C zneutralizační protilátky byly detekovány pouze u vakcinovaných zvířat zVýsledek: signifikantní zlepšení z Autogenní vakcina: testována na farmě A z Výsledek:po třech měsících nebyly zaznamenány rozdíly mezi skupinami z Závěr:nebyla navozena protekce

56 C. perfringens typ A - příčina nekrotické enteritidy /ano nebo ne ?/ zToxinotyp zTyp A zalfa Nový typ X ? zalfa+ beta2** z Genotyp z cpa+/cpb2-/ z cpa+/cpb2+/

57

58 C. perfringens typ A nekrotizující enterocolitis selat zToxiny: z-alfa (fosfolipása C) in vivo byla jeho role ověřena pouze u nekrotické enteritidy drůbeže z-enterotoxin negativní

59 Pravidelné nesporulující G+ tyčinky zRody: zListeria zErysipelothrix zLactobacillus

60 Listeria zL.monocytogenes zL.ivanovii z faktory virulence: y (hemolyzin LLO, PLC, internalin)

61 Erysipelothrix zE. rhusiopathiae yčervenka prasat

62 Nepravidelné nesporulující G+ tyčinky zRody: zCorynebacterium yC.renale, C.cystitidis, C.pilosum, C.kutscheri y(C.mastitidis, C.camporealensis) zArcanobacterium (A. haemolyticum, A. pyogenes)

63 Nokardioformní bakterie zRhodococcus equi zVirulentní kmeny plasmid virulence zProtein 18 kD

64 Mykobakteria zRod: Mycobacterium zPatogenní druhy: zM.tuberculosis complex (jeden druh ?) M. tuberculosis subsp. hominis M.tuberculosis subsp.caprae M.bovis M.microti M.africanum zM.leprae - lepra (malomocenství)

65 Rod Mycobacterium zAtypická mykobakteria -podmíněně patogenní druhy: zM.avium zM.avium subsp. avium zM.avium subsp. paratuberculosis zM.intracellulare zM.kansasii zM.marinum zM.xenopi

66 Mycoplasmata – bakterie G+ bez buněčné stěny zMolicutes: měkká kůže zMycoplasmataceae zMycoplasma Ureaplasma zMalý genom zOdolnost vůči beta-laktamům zParazité zHabitat: sliznice- respirační, urogenitální ústrojí, klouby

67 Nové dogma zHemotropní mykoplasmata – hemoplasmy zParazitují na povrchu erytrocytů yDříve Haemobartonella, Eperytrozoon

68 R: Mycoplasma zPomalý růst generační čas 1-6 hodin zObsahují: DNA, RNA a třílaminární cytoplasmatickou membránu (steroly, fosofolipidy, proteiny) zVíce než 10 druhů

69 Mycoplasmata zSkot yM.bovis,M. bovigenitalium zPrase yM.hyopneumonie, M.hyosynovie zDrůbež yM.gallisepticum yM. synoviae yM.meleagridis

70 Mykoplasmata prasat zM.hyopneumonie - enzootickápneumonie zM.hyosynovie – polyartritis zM.hyorhinis - polyserositis

71 Patogeneze M.hyopneumoniae zAerogenní infekce zDlouhá duba inkubace a 8 týdnů zChronická infekce zSérokonverze 2-4 týdny ELISA zVyzdravění zLéčba: etracykliny, tylosin, tiamulin zPrevence: použití inaktivovaných vakcín

72 Hemofilní mykoplasmy zM.haemosuis – eperytrozoonóza/ikteroanémie zM.haemocanis /inf. anémie psů zM.haemofelis /inf. anémie koček

73 M.haemosuis zNekultivovatelný mikrob – pouze PCR zPatogeneze: hmyz, přenos krve iatrogenně zNarušení erytrocytů zAkutní hemolytická anemie – předvýkrm zAnemie a slabost novorozených selat zSnížená koncepce u prasnic zLéčba: není registrována antibiotikum (TC?)

74 MYKOLOGIE Obecná a speciální

75 Obecná mykologie z 1. Buněčná struktura a růst z 2. Výživa z 3. Reprodukce z 4. Uvolňování a rozšiřování spor z 5. Prospěšný účinek v prostředí z 6. Škodlivý účinek v prostředí

76 Eumycota (pravé houby) zJednobuněčné nebo kvasinkovité formy, dělicí se pučením. zKolonie jsou obvykle vlhké nebo hlenovité. z Vláknité formy. Kolonie jsou obvykle sametové nebo vatovité.

77 Taxonomie hub- znaky základních skupin

78 Mykotické infekce zHouby jen vzácně vyvolávají infekce u imunokompetentních zvířat zVýjimku tvoří dermatofyta zObecně se houby vyvolávající infekce dělí na: z1.patogenní - trichofytóza, blastomykóza,histoplasmóza z2.oportunně patogenní - zřídka vyvolávající onemocnění - r. Penicillium, Aspergillus, Mucor, Absidia,Rhizopus

79 Mykotické infekce zOkolnosti napomáhající vzniku systémových mykotických infekcí: z1.prodloužené podávání antibiotik z2.terapie steroidy z3.nádorová onemocnění-leukémie, lymfomy z4.imunosupresivní terapie z5.imunodeficience

80 Obecné rysy mykotických infekcí z1. Většina hub souvisejících s infekcemi jsou Deuteromycotina -fungi imperfecti z2.Vzniklá onemocnění se většinou nepovažují za epidemická - pouze dermatofytózy jsou přenosné z3.Chybí znalosti o toxinech nebo endotoxinech - invazivita a virulence jsou nízké z4.Predispoziční faktory podílející se na vzniku infekce: zvznik nekrotického ložiska, vlhké prostředí…. z5. Infikovaná zvířata mohou vyvinout hypersenzitivitu z6. Hodně hub vykazuje tkáňový tropizmus

81 Rozdělení mykotických onemocnění z1. Kožní mykózy z2. Mykózy vyvolané kvasinkami z3. Subkutání mykózy z4. Systémové mykózy

82 Dermatofytózy (Dermatophytes): Trichophyton, Microsporum zOmezují se na zrohovatělé neživé keratinové vrstvy kůže a jejich derivátů zNepenetrují pod stratum corneum zJsou hostitelsky vysoce adaptované, zPřirozený habitat: zoofilní druhy (zvířata), geofilní (půda), antropofilní (člověk)

83 Terapie: antimykotika zamfotericin B, znystatin zgriseofulvin

84 Microsporum zM.canis (kočka-rezervoár, pes) zM.gallinae (kur domácí- bílý hřeben) zM.gypseum (kůň) zM.nanum (prase)

85 Trichophyton zT.verrucosum (skot, ovce) zT.metagrophytes (pes) zT.equinum (kůň)

86 Kvasinky jako původci dermatomykóz z Malassezia: M.pachydermatis lipofilní houby kůže, oportunně patogenní vyvolává otitis externa u psů

87 Systémové mykózy Původce je patogenní a vyvolá onemocnění u zdravého jedince zBlastomykózy :Blastomyces dermatitidis zHabitat : voda, půda, zInhalace, infekce plic a oka, kočka a pes zHistoplasmóza: Histoplasma capsulatum var. capsulatum, drůbež, pes

88 Systémové mykózy zKryptokokóza ( akutní až chronické onemocnění) zCryptococcus neoformans (kvasinka) zNejčastější infekce u koček : rhinitis, hematogenní šíření do očí nebo kůže zPes, kůň

89 Oportunní mykózy z Kandidóza - rod: Candida : C.albicans sliznice, infekce jícnu a žaludku: drůbež, kůň zAspergilózy- A.fumigatus, A.flavus, A. niger zChronické infekce dýchacích cest drůbeže, koní, psů, gastritídy a aborty přežvýkavců

90 Oportunní mykózy zMykotické aborty přežvýkavců: Mucor, Absidia, Rhizopus


Stáhnout ppt "Grampozitivní koky zČ. Micrococcaceae z R: Micrococcus (M.luteus) z Kocuria (K.rosea) z Dermacoccus zR: Staphylococcus."

Podobné prezentace


Reklamy Google