Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interaktivní centrum poznání v NTM Praha - současný stav příprav Jiří Dolejší Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK Praha Člověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interaktivní centrum poznání v NTM Praha - současný stav příprav Jiří Dolejší Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK Praha Člověk."— Transkript prezentace:

1 Interaktivní centrum poznání v NTM Praha - současný stav příprav Jiří Dolejší Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK Praha jiri.dolejsi@mff.cuni.cz Člověk musí o něčem snít, než to udělá. Peter David, Star Trek, Nová Generace. Vendetta

2 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Proč? Všude kolem je spousta virtuální reality, poněkud začíná chybět, zvláště ve vzdělávání, přístup k realitě bez přívlastků. Svět se stává složitějším, lidé jsou pořád stejní, pedagogové ještě stejnější. Přírodní vědy se prakticky zcela odtrhly od výuky příslušných předmětů, didaktici a odborníci spolu běžně nekomunikují, a kdyby ano, stejně by si nerozuměli. Školní vzdělání po sobě nechá pár vzorečků a zcela zkreslenou představu o vědě.

3 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Proč… Janusz Byszewski: Bez vlastní kreativní zkušenosti nelze pochopit umění SKORO NIC Chceme dětská muzea?.. nebo také muzea pro seniory, … chceme muzea pro normální lidi ochotné se dívat a poznávat. Náměty by ovšem měly být přitažlivé a mnohostranné, slovo „metodika“ nahradit „šířením zkušeností“.

4 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Testovací téma pro myšlenkové experimenty: Šlo by udělat expozici sexuality?

5 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Jsme v problému sami? Kupodivu ne, situace je velmi podobná kdekoli. Leckde je leccos vykonáno, např. ve světě existují mnohá Science Centra, v Brně fantasticky funguje Dětské muzeum! Jsou tu evropské aktivity, angažují se mezinárodní laboratoře: CERN, ESA, ESO, EMBL, EFDA, ESRF, ILL a vzniká ESTI - European Science Teachers Initiative … Jsme ve hře, například v rámci programu Physics on Stage, o ICOM jste už slyšeli.

6 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Co dělat? Cokoli nadějného, sledovat efekty, učit se. Pomáhat učitelům (a tlačit na ně) Stimulovat kontakty mezi učitelskou a vědeckou sférou Nabízet neodstrašující cestu k poznávání nového běžným obyvatelům Optimální místo pro tuto činnost je MUZEUM

7 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Víme, co chceme Víme, jak to udělat Máme kolegy, kteří jsou ochotni přispět Máme studenty, kteří jsou ochotni se do projektu zapojit Máme kde expozici realizovat Nemáme prostředky

8 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Nečekáme se založenýma rukama, požádali jsme o první grant z Programu na podporu výzkumu a vývoje MŠMT, speciálně programu LP "Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje české veřejnosti“ na část expozice ICP - expozici "Co je věda a co přináší" věnovanou nenásilné a hravé cestě k představě, co je věda, kde a za jakých podmínek pracují čeští vědci, jaké výsledky mají a k čemu je to dobré.

9 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Co potřebujeme  Prostor...zhruba 600 m 2 v druhém patře NTM.  Infrastrukturu  Ideové tvůrce expozice … a honorář pro ně.  Honoráře pro výstavnické experty  Náklady na tisk kultivovaných vysvětlujících materiálů, plakátů na panely, popisků atd.  Zainteresované firmy

10 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Co potřebujeme II  Prostředky na práce a materiál  Poučený dozor a demonstrátory pro pokusy  Lidskou kapacitu pro údržbu expozicí a platy  Muzejní experty pro výběr exponátů z depozitářů NTM.

11 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Grant na 1/4 plochy a 1/4 roku

12 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Jsme bláhoví snílci? Jeden řešitel vede přednášky o jaderné a subjaderné fyzice, mnohé další výběrové přednášky a semináře pro fyziky i učitele. Člen komisí pro státní zkoušky, oborové rady doktorandského studia. Vedl několik diplomantů, školí tří doktorandy. Koná pravidelně populární přednášky pro středoškoláky a učitele, pracuje dlouhodobě ve výboru Fyzikální olympiády, je členem ústředního výboru JČMF. Předsedal národnímu řídícímu výboru celoevropské akce Physics on Stage a vedl českou delegaci na festival v Ženevě v listopadu 2000. Autor řady učebnic M. Rojko, J. Dolejší, J. Kuchař, D. Mandíková: Fyzika kolem nás. Fyzika I.  IV. pro základní a občanskou školu. Scientia Praha 1995, 96, 97 a 98.

13 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Druhý řešitel vedl a vede řadu cvičení, praktik, seminářů a přednášek, mnohé z nich inicioval. Inicioval vznik Korespondenčního fyzikálního semináře pro středoškoláky, pořádá letní tábory pro zájemce o fyziku. Od poloviny 80.let rozvíjel využití počítačů ve výuce fyziky, spoluautor systému Famulus užívaného ve školách i v praxi (Cena na INVEX Computer '91). Člen ÚV JČMF, terminologické komise JČMF, redakční rady PMFA. Člen a v roce 2001-02 předseda národního řídícího výboru Physics On Stage; vedoucí české delegace na akci Focus On Teachers v dubnu 2002. Řešitel grantů FRVŠ a rozvojových projektů MŠMT, organizátor celostátních konferencí a seminářů pro posluchače učitelství a učitele z praxe. Spoluiniciátor vzniku webových stránek pro podporu zájmu o fyziku – Fyzweb, člen autorského kolektivu multimediální Encyklopedie fyziky na CD

14 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Třetí řešitel Je zástupcem České republiky v EPOG (European Particle Physics Outreach Group), členem Rady pro popularizaci vědy AV ČR. Významně se podílel na organizování výstav Do nitra atomu (putovní výstava CERN, NTM 1993), Hadrony pro zdraví (AV ČR, 1996), Když se z energie stává hmota (putovní výstava CERN, NTM 2001/02). Vytvořil a udržuje www stránky Fyzika částic v ČR (grant VV99 – PG 99-045 viz výše), přeložil populární knihu o částicové fyzice a astrofyzice Lillestol, Sellevag, Fraser: Hledání nekonečna (nakl. Kolumbus, Praha 1998), webový materiál Dobrodružství s částicemi, přispěl článkem o fyzice částic do sborníku pro studenty středních skol (Kluiber a kol.: Fyzika pro zítřek), podílel se na vytvořeni českých verzí filmů CERN - Do světa částic, Hadrony pro zdraví, Hvězdy pod zemí, Když se z energie stává hmota, Experiment ATLAS, podílí se na Dnu otevřených dveří ve FzU AV ČR, koná populární přednášky....

15 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM

16 fyzweb.mff.cuni.cz

17 Interaktivní centrum poznání - cesta ke konkrétní expozici v NTM Směřují tyto záměry jen k ukrácení naší kratochvíle? Jsou vědy a technologie součástí kultury? Co se děje v českém prostoru pro integraci vědy a vzdělání? Zajímá to vládu, parlament a státní instituce?


Stáhnout ppt "Interaktivní centrum poznání v NTM Praha - současný stav příprav Jiří Dolejší Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK Praha Člověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google