Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prenatální diagnostika Možnosti Principy Problémy Konflikty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prenatální diagnostika Možnosti Principy Problémy Konflikty."— Transkript prezentace:

1 Prenatální diagnostika Možnosti Principy Problémy Konflikty

2 Prenatální diagnostika zahrnuje vyšetřovací postupy směřující k vyhledávání statisticky významné odchylky ve struktuře nebo funkci, která přesahuje hranice fenotypové variability

3 Prenatální diagnostika vrozených vad a dědičných nemocí umožňuje v závažných případech ukončení gravidity, u dalších je možno v předstihu plánovat optimální perinatální péči.

4 Příčiny vrozených vad Vrozené chrom. aberace (VCA)…6% Monogenní choroby……………..7,5% Multifaktoriální choroby…….20-30% Teratogeny fyzikální…………..…..1% Teratogeny chemické+léky….…….2% Teratogeny biologické…….……….2% Choroba matky…………………….2% Neznámá příčina……………….... 50%

5 Prenatální diagnostika Screeningová vyšetření Cílená vyšetření Neinvazivní Invazivní

6 Neinvazivní postupy UZ vyšetření Biochemický screening

7 Invazivní postupy CVS – odběr choriových klků – po 10.t.g. AMC – odběr plodové vody Časná AMC – 12-14.t.g. Klasická AMC 15-18.t.g. Pozdní AMC Kordocenteza – odběr fetální krve z pupečníku Placentocenteza

8 Vrozené vývojové vady UZ vyšetření Tříst. UZ screening 10-12.t.g. – 20.t.g. – 33.t.g. 1. UZ screening – nepřímé známky VCA – NT, nosní kůstky…. 2. UZ screening – VVV, VCC, nepřímé známky VCA Nález UZ VVV je důvodem ke stanovení karyotypu plodu

9 Vrozené srdeční vady Nejčastější VVV – cca 1% v populaci Výskyt u cca 50% dětí s VCA Velký význam prenat. dg. pro další perinatální péči, prenatální terapie UZ vyšetření na specializovaném UZ prenat. kardiologickém pracovišti

10 Vrozené chromosomální aberace Screeningové vyšetření celoplošné biochemický screening II. trimestru, I. trimestru, integrovaný screening UZ vyšetření Vyšetření cílené Positivní biochemický screening Patol. UZ nález Vyšší věk rodičů Nosičství balancované VCA u rodičů VCA v rodině

11

12

13

14 Biochemický screening II. trimestr 16.-18.t.g. dle UZ Riziko M. Down (+21),Syndrom Edwards (+18), NTD, syndrom Smith-Lemli-Opitz Výpočet individuálního rizika pro těhotenství – počítačový program Hranice - riziko 1/250 – positivní screening

15 M. Down AFP snížen – pod 0,5 MOM HCG zvýšen – nad 2 MOM uE3 snížen – pod 0,6 MOM Absolutní čísla jsou pro screening nedostačující Mediány jsou orientační Počítačový výsledek ind. rizika je základem hodnocení UZ – NT nad 3mm, VCC - A-V kanál

16 Syndrom Edwards AFP – snížen HCG – snížen uE3 - snížen UZ – hypotrofie, VVV, atypické držení prstů, atypický profil obličeje….

17 Jiné chromosomální aberace Může být vysoký HCG - nespecifické UZ specializované vyšetření Atypický screening Screening hodnotí vždy specialista

18 Velké rozštěpové vady AFP – zvýšený UZ vyšetření

19 Syndrom Smith-Lemli-Opitz AFP – snížen uE3 - snížen UZ vyšetření DNA analýzy nejčastějších mutací

20 Integrovaný screening I. a II. trimestr I. Trimestr - 9.t.g. - 11.t.g. Free-beta HCG, PAPP-A, UZ - NT, délka gravidity - výpočet rizika +21 - CVS Č-AMC II. Trimestr - 16.t.g.- 18.t.g. AFP, HCG, uE3 - + výpočet rizika kombinovaný z výsledků pro I. A II. Trimestr - AMC, KOR

21 Monogenně podmíněná onemocnění DNA diagnostika – cíleně Rodina vyšetřena před plánovanou graviditou

22 cDNA segment P7 NF1 genu ( exony 28 -32/33) C >T cDNA NF1 pacienta, mt C5839T ( Arg > STOP) standardní cDNA 5’ 3’

23 DNA analýza – prenatální vyšetření OLG 2001 chorobapočetPatologie CF62 Hemofilie A11 NF I22 Y chr. (DMD)9 DNA banka3 Celkem21 / 185

24 Intrauterinní infekce CMV Toxoplasmosa Varicella Rubeola

25 AMC 1997 - 2001 19971998199920002001 AMC15221537132213851499 Patol.3142524655 +211216171417 P/ 11/491/361/251/301/27

26 Preimplantační genetická diagnostika Umožňuje prenatální vyšetření molekulárně genetickými nebo molekulárně cytogenetickými metodikami Nutné postupy asistované reprodukce – IVF Vyšetření 1-2 buněk embrya FISH – nejčastější aneuploidie DNA – aneuploidie, monogenně podmíněná onemocnění

27 Preimplantační genetická dg. - FISH

28 Preimplantační diagnostika by měla být vždy vyhrazena rodinám s vysokým genetickým rizikem narození postiženého dítěte, nejedná se o screeningová vyšetření.

29 Doporučení Rady Evropy 1990 genetická konzultace vždy vždy pro závažná postižení akreditovaná pracoviště konzultace nedirektivní participace obou partnerů

30 Doporučení Rady Evropy 1990 informovaný souhlas i pro rutinní metody informace dostatečná svoboda volby, bez závislosti na dalších administrativních postupech zákaz diskriminace důvěrnost informací

31 Prenatální diagnostika u nás není ošetřena zákonem. Zákon ČNR č. 66/1986 o umělém přerušení těhotenství Vyhláška MZd 75/86

32 Paragraf 2 Po uplynutí délky 12. týdnů lze uměle přerušit těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo že plod je neschopen života. Svědčí-li pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody, lze uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství.

33 Genetická indikace k UUT závažné dědičné choroby nebo VV diagnostikované u plodu metodami prenatální diagnostiky nebo průkaz jejich vysokého rizika riziko postižení závažnou dědičnou chorobou nebo vadou nad 10% stanovené genetickým vyšetřením faktory s prokázanými teratogenními nebo mutagenními účinky pro plod

34 Doporučení WHO 1995 rovný přístup všech k prenatální diagnostice, spravedlivá distribuce dobrovolnost nabídka prenatální diagnostiky nepodmíněná ukončením těhotenství pouze závažné zdravotní indikace psychologická indikace nemá prioritu

35 Doporučení WHO 1995 předchází genetická konzultace sdělení všech relevantních informací rozhodnutí rodiny je chráněno a respektováno zajištění bezpečného ukončení těhotenství podpůrná konzultace po ukončení těhotenství

36 Závažné postižení plodu

37 Výsledky prenatální diagnostiky v ČR 1999 Celkem diagnostikováno 655 plodů s patologickým nálezem - celkem 678 patologických nálezů diagnostika mezi 10. a 37.t.g. Průměrná délka těhotenství v době záchytu pathologie 20,3 t.g. Ukončená těhotenství - 456 Pokračovalo - 199

38 Prenatální diagnostika 1999

39

40 Problémy - Konflikty prenatální diagnostika preimplantační diagnostika ukončení gravidity do 12.týdne ukončení gravidity do 24. týdne ukončení gravidity po 24. týdnu

41 Problémy - Konflikty prenatální diagnostika neodhalí veškerá onemocnění „dokonalé dítě“ „kosmetické“ problémy vyloučení závažného postižení se zvýšeným rizikem pomocí cílené prenatální diagnostiky nevyloučí narození dítěte s jinou závažnou nemocí

42 Závěry obecné etické zásady mezinárodní legislativní normy zlepšování informovanosti a kvality odborníků sjednocení právního výkladu závazných norem týmová spolupráce

43 Maximální podpora rodinám, bez ohledu na jejich rozhodování.

44 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Prenatální diagnostika Možnosti Principy Problémy Konflikty."

Podobné prezentace


Reklamy Google