Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 3 – 2005/6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 3 – 2005/6."— Transkript prezentace:

1 Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 3 – 2005/6

2 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI2 Obsah –Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům TSR – celkový výnos pro akcionáře –Obecný model podnikání –BSC – Balanced Scorecard BSC ve strategickém plánování Základní čtyři hlediska BSC Strategická mapa pro BSC –Tvorba hodnoty - VBM Propojení cílů investorů a managementu Integrovaný přístup k řízení Měřítka finanční výkonnosti Srovnání hodnotových měřítek CFROI Paradox růstu Klíčové generátory hodnoty Přístup k zavedení VBM –ABC – Activity Based costing Charakteristika metody ABC Podstata metody ABC Základ metody ABC Srovnání účetnictví a ABC Struktura modelu ABC Principy alokace nákladů pomocí ABC ABC – metoda pro řízení nákladů Tok nákladů v rámci ABC (příklad leasing) Význam a využití metody ABC –Vybrané pojmy –Shrnutí

3 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI3 Model tvorby a realizace hodnoty Kapitálový trh Průmyslové trhy Peněžní tok z provozní činnosti Návratnost investice Tvorba hodnoty Hotovost pro financování Konkurenceschopné výrobky a služby Realizace hodnoty Cyklus tvorby hodnoty Cyklus realizace hodnoty

4 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI4 Vztah k investorům poskytují finanční prostředky vlastní kapitál vlastníci, akcionáři vlastní kapitál vlastníci, akcionáři cizí kapitál ostatní investoři cizí kapitál ostatní investoři Vlastníci / akcionáři najímají manažery za účelem zhodnocení svých vložených prostředků. úroky kapitálový výnos dividendový výnos kapitálový výnos dividendový výnos očekávají návratnost investice INVESTOŘI

5 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI5 TSR - celkový výnos pro akcionáře Cena akcií (vložené prostředky) Dividendy Cena akcií Přítomnost Budoucnost Kapitálový výnos Celkový výnos pro akcionáře = kapitálový výnos + dividendy

6 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI6 Obecný model podnikání

7 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI7 BSC ve strategickém plánování POSLÁNÍ Proč existujeme? ZÁKLADNÍ SDÍLENÉ HODNOTY V co věříme? VIZE Jakými chceme být? STRATEGIE Výběr aktivit, kterými se odlišíme od konkurence ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE NA IMPLEMENTACI STRATEGIE Balanced Scorecard (Vyvážená karta výsledků) - BSC STRATEGICKÉ INICIATIVY Co a jak je třeba udělat pro zajištění strategických cílů ? OSOBNÍ CÍLE MANAŽERŮ A ZAMĚSTNANCŮ Co mám udělat „já“, týmy a kolektivy zaměstnanců pro úspěch společnosti ? STRATEGICKÉ VÝSTUPY Spokojení akcionářiSpokojení zákazníci Efektivní vnitřní procesy Motivovaní a připravení zaměstnanci

8 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI8 Základní čtyři hlediska Balanced Scorecard

9 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI9 Strategická mapa pro BSC

10 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI10 Propojení cílů investorů a managementu Velikost investice Cena akcií Příjmy na akcii(EPS) Dividendová politika Návratnost investice Cena kapitálu Volné zdroje Výkon akcionářských práv Velikost investice Cena akcií Příjmy na akcii(EPS) Dividendová politika Návratnost investice Cena kapitálu Volné zdroje Výkon akcionářských práv Vrcholový mgnt Akcionář Podnikatel- ská jednota GŘ, Předsta- venstvo Investiční analytik Investiční analytik Investor Manažerský úspěch Kompetence Podíl na trhu Sortiment Výrobní kapacita Produktivita Inovace, investice Náklady na provoz Zisk Manažerský úspěch Kompetence Podíl na trhu Sortiment Výrobní kapacita Produktivita Inovace, investice Náklady na provoz Zisk Bariéra INVESTOŘI MANAGEMENT VBM

11 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI11 Měřítka finanční výkonnosti CFROI: Cash flow návratnost investice = Vnitřní výnosové procento společnosti Cash Flow Return On Investment RONA: Návratnost na čistá aktiva = Provozní zisk po zdanění ÷ Čistá aktiva Return On Net Assets CROGA: Cash flow návratnost hrubých aktiv = Provozní cash flow po zdanění ÷ Hrubá aktiva Cash Return On Gross Assets SVA: Přidaná hodnota akcionáři = Provozní zisk po zdanění - (Náklady na kapitál x Kapitál) Shareholder Value Added ROE: Rentabilita vlastního jmění = Čistý zisk ÷ Vlastní jmění Return On Equity

12 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI12 Srovnání hodnotových měřítek Přesnost Vazba na hodnotu pro akcionáře Komplexnost výpočtu R2R2 R2R2 CFROI =.77 RONA =.35 SVA =.21 VBM se opírá o měřítka se silnou korelací s vývojem kapitálového trhu. zdroj: Braxton Associates

13 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI13 Cash Flow Return on Investment - CFROI Koncová hodnota Délka investice C a s h F l o w Investice Investice - celková hodnota vložená do provozních aktiv (PV) Cash Flow - současné provozní cash flow po zdanění (PMT) Délka investice - počet období kdy budou aktiva vytvářet cash flow (n) Koncová hodnota - hodnota neodepisovatelných aktiv na konci jejich životnosti (FV) Investice - celková hodnota vložená do provozních aktiv (PV) Cash Flow - současné provozní cash flow po zdanění (PMT) Délka investice - počet období kdy budou aktiva vytvářet cash flow (n) Koncová hodnota - hodnota neodepisovatelných aktiv na konci jejich životnosti (FV)

14 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI14 Paradox růstu Pod cenou kapitálu Nárůst Omezuje hodnotu Rozšiřuje hodnotu Uvolňuje hodnotu Ničí hodnotu Objem aktiv Pokles Nad cenou kapitálu Růst aktiv Výkonnost společnosti (CFROI) Rozpětí CFROI = CFROI - WACC Paradox růstu – růst může buď vytvářet nebo ničit hodnotu WACC

15 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI15 WACC Průměrná cena investovaného kapitálu - obecně WACC = (r E x E/CE) + (1 – t) (r D x D/CE) r E cena vlastního kapitálu CEvýpočtový objem investovaného kapitálu r D cena cizího kapitálu Evýpočtový objem vlastního kapitálu t sazba daně z příjmu Dvýpočtový objem cizího kapitálu Cena kapitálu – pojetí pro banku Cena kapitálu = bezriziková sazba * riziková prémie (beta) + tržní prémie

16 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI16 Klíčové generátory hodnoty Finanční generátory Vytyčit směr a umístit zdroje Růst hodnoty Návratnost Identifikovat generátory hodnoty Měřítka výkonnosti Řídit podnikání Předpovídaný růst Destrukce hodnoty Omezování hodnoty Uvolnění hodnoty Provozní generátory Silný nástroj centrály Tvorba hodnoty Strategické generátory

17 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI17 Charakteristika metody ABC ABC je metoda sledování nákladů podle podnikových procesů rozložených do jednotlivých aktivit, které je třeba realizovat, aby byl vyroben a dodán produkt, poskytnuta služba či obsloužen zákazník. Účel metody ABC : odstranit slabé stránky tradičního nákladového účetnictví; poskytnout bázi na přesné a objektivní přiřazování nepřímých nákladů produktům; nabídnou alternativní pohled na spotřebu nákladů - aktivity a procesy versus funkční (organizační) úroveň; vytvořit nákladovou strukturu produktu napříč organizaci, která zohledňuje vynaložené náklady na vývoj, zajištění, marketing, obchod, dodání,…; zajistit maximálně objektivní kalkulaci nákladů produktu; Použití metody ABC: Realizujete dodávky různých produktů/služeb různým zákazníkům, skupinám zákazníků. Využíváte více distribučních cest, či působíte ve více regionech. Máte potíže s přesným určením nákladů a zisku na jednotlivé produkty, skupiny zákazníků, distribuční cesty. Snažíte se zvýšit zisk, snížit náklady, odhalit rezervy v nákladovosti činností. Nejste si jistí, kde jsou klíčové problémy a kde s optimalizací začít.

18 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI18 Zákazníci Zdroje Produkty & Služby kteří nakupují naše kvůli kterým provádíme odčerpávající naše podnikové Aktivity Jsou to naši Podstata metody ABC ABC poskytuje managementu nástroje pro lepší sledování a řízení nákladů, protože identifikuje pravou příčinu vzniku a vynaložení nákladů, a to ve vztahu na konečný produkt a zákazníka. Zákazníci Zdroje Produkty & Služby kteří nakupují naše kvůli kterým provádíme odčerpávající naše podnikové Aktivity Jsou to naši

19 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI19 Aktivity a procesy zákazník vstupy finanční řízení nákupobchod marketing rozvoj a strategie informatika Základ metody ABC ABC využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je více horizontální napříč funkcím Aktivity a procesy zákazník vstupy finanční řízení nákupobchod marketing rozvoj a strategie informatika

20 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI20 Srovnání účetnictví a ABC Porovnání sledování nákladů na činnosti - tradiční účetnictví versus ABC.

21 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI21 Zdroje Objekty kalkulace DRUH PRODUKTU (život, úraz,…) SKUPINA ZÁKAZNÍKU REGION... Aktivity Vznik obch. případu Správa obch. případu... Likvidace pojistné ud.... Úsek HLAVNÍ KNIHA Resource driver Cost driver Struktura ABC modelu Nezbytným předpokladem je vytvoření procesních map společnosti a relevantní nadefinování resource driverů a cost driverů, které následně umožní alokace nákladů Aktivity MAPY PROCESŮ Vznik obch. případu Správa obch. případu... Likvidace pojistné ud.... Úsek HLAVNÍ KNIHA Resource driver Cost driver DRUH PRODUKTU (život, úraz,…) SKUPINA ZÁKAZNÍKU REGION... Zdroje Objekty kalkulace

22 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI22...prostřednictvím driverů. zdrojů přes aktivity resource driver aktivity driver do produktů. Principy alokace nákladů pomocí metody ABC Driver je činitel, který ovlivňuje náklady na definované struktury aktivit a produktů; stanovení objektivních cost driverů patří k velmi náročným krokům, na kterém závisí přesnost použitého modelu ABC. Cost driver je používán jako klíč pro alokaci nákladů

23 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI23 Nákladové středisko Proces Produkt Analýza ziskovosti Finanční účetnictví ABC - metoda pro řízení nákladů Využití procesů a procesní analýzy pro alokaci nákladů ve vnitropodnikovém účetnictví je základem pro aplikaci metody activity based management.

24 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI24 Podpůrná nákladová střediska Podpůrné aktivity Hlavní nákladová střediska Hlavní aktivity Produkty Public Relations Výzkum trhu Upomínky Autoleasing Leasing strojů a zařízení Leasing strojů a zařízení Operativní leasing Operativní leasing Speciální produkty Speciální produkty Nestandardní případy Uzlové NS Pobočka x Obchod AL Pohledávky Uzlové NS Centrála... Právní Odborný odhad 1 x ročně (Člh) Přímé náklady Žaloby Tvorba metodiky Příprava smluv. dokumentů Inkasní agentura Pohledávky Penalizace... Mimořádné ukončení... Počet smluv Odborný odhad 1 x ročně (Člh) Odborný odhad 1 x ročně (Člh) Odborný odhad 1 x ročně (Člh) Tok nákladů v rámci ABC (příklad leasing)

25 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI25 Význam a využití metody ABC Metoda ABC umožňuje specifické analýzy zaměřené na zvýšení efektivnosti společnosti; např.: a) Analýza nepřímých nákladů v souvislosti s příčinami jejich vzniku b) Analýza činností z hlediska přidané hodnoty c) Interní benchmarking d) Multidimenzionální profitabilita

26 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI26 Vykazování nákladů tradiční cestou Tytéž náklady vykázané využitím metody ABC Význam a využití metody ABC a) Analýza nepřímých nákladů v souvislosti s příčinami jejich vzniku

27 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI27 Význam a využití metody ABC b) Analýza činností z hlediska přidané hodnoty

28 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI28 Význam a využití metody ABC c) Interní benchmarking –ABC poskytuje informace o všech podnikových jednotkách ve stejné formě a struktuře, a proto umožňuje efektivní porovnávání prováděných činností.

29 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI29 Význam a využití metody ABC d) Multidimenzionální profitabilita –Jak ziskový je produkt/služba A dodávaný zákazníkovi X? –Jaký zisk nám přináší skupina zákazníků Y

30 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI30 Vybrané pojmy BSC – Balanced Scorecard – karta vyváženého hodnocení ABC – Activity Based Costing – nákladovost podle činností Driver – nositel, generátor, faktor, činitel, který ovlivňuje určitou oblast Resource driver – činitel ovlivňující zdroje Cost driver – činitel ovlivňující náklady Value driver – činitel ovlivňující hodnotu WACC – Weighted Averige Cost of Capital – vážená průměrná cena kapitálu CFROI – Cash Flow Return On Investment CROGA – Cash Return On Gross Assets SVA – Shareholders Value Added RONA – Return On Net Assets ROE – Return On Equity

31 2005/6EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI31 Shrnutí Ekonomika a finanční řízení je přednostně zaměřeno na dosahování hodnoty pro akcionáře Tvorba hodnoty musí být východiskem již při strategickém plánování Moderní a komplexní metodou je přístup BSC Pro řízení firmy je používán ucelený koncept VBM Pro posuzování výsledků při tvorbě hodnoty jsou používány vybrané finanční ukazatele Významnou složkou při vytváření hodnoty je řízení nákladů Řízení nákladů se odvíjí od procesů a aktivit zaměřených na konečný produkt a na zákazníka


Stáhnout ppt "Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 3 – 2005/6."

Podobné prezentace


Reklamy Google