Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané principy a metody řízení FI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané principy a metody řízení FI"— Transkript prezentace:

1 Vybrané principy a metody řízení FI
Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 3 – 2005/6

2 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI
Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům TSR – celkový výnos pro akcionáře Obecný model podnikání BSC – Balanced Scorecard BSC ve strategickém plánování Základní čtyři hlediska BSC Strategická mapa pro BSC Tvorba hodnoty - VBM Propojení cílů investorů a managementu Integrovaný přístup k řízení Měřítka finanční výkonnosti Srovnání hodnotových měřítek CFROI Paradox růstu Klíčové generátory hodnoty Přístup k zavedení VBM ABC – Activity Based costing Charakteristika metody ABC Podstata metody ABC Základ metody ABC Srovnání účetnictví a ABC Struktura modelu ABC Principy alokace nákladů pomocí ABC ABC – metoda pro řízení nákladů Tok nákladů v rámci ABC (příklad leasing) Význam a využití metody ABC Vybrané pojmy Shrnutí 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

3 Model tvorby a realizace hodnoty
Kapitálový trh Návratnost investice Hotovost pro financování Realizace hodnoty Cyklus tvorby hodnoty Cyklus realizace hodnoty Tvorba hodnoty Peněžní tok z provozní činnosti Konkurenceschopné výrobky a služby Průmyslové trhy 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

4 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI
Vztah k investorům INVESTOŘI poskytují finanční prostředky očekávají návratnost investice cizí kapitál ostatní investoři úroky vlastní kapitál vlastníci, akcionáři kapitálový výnos dividendový výnos Vlastníci / akcionáři najímají manažery za účelem zhodnocení svých vložených prostředků. 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

5 TSR - celkový výnos pro akcionáře
Cena akcií Cena akcií (vložené prostředky) Kapitálový výnos Dividendy Přítomnost Budoucnost Celkový výnos pro akcionáře = kapitálový výnos + dividendy 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

6 Obecný model podnikání
2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

7 BSC ve strategickém plánování
POSLÁNÍ Proč existujeme? ZÁKLADNÍ SDÍLENÉ HODNOTY V co věříme? VIZE Jakými chceme být? STRATEGIE Výběr aktivit, kterými se odlišíme od konkurence ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE NA IMPLEMENTACI STRATEGIE Balanced Scorecard (Vyvážená karta výsledků) - BSC STRATEGICKÉ INICIATIVY Co a jak je třeba udělat pro zajištění strategických cílů ? OSOBNÍ CÍLE MANAŽERŮ A ZAMĚSTNANCŮ Co mám udělat „já“, týmy a kolektivy zaměstnanců pro úspěch společnosti ? STRATEGICKÉ VÝSTUPY Spokojení akcionáři Spokojení zákazníci Efektivní vnitřní procesy Motivovaní a připravení zaměstnanci 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

8 Základní čtyři hlediska Balanced Scorecard
Finanční hledisko „Jaká jsou finanční očekávání akcionářů a co musíme učinit pro jejich zajištění, abychom uspěli ?“ Cíle Ukazatele Indikátory Iniciativy Zákaznické hledisko „Jak si musíme hledět našich zákazníků, abychom se stali jejich vyhledávanými partnery a splnili očekávání akcionářů ?“ Vnitřní hledisko „Ve kterých vnitřních procesech musíme vynikat, abychom splnili očekávání našich zákazníků a akcionářů ?“ Hledisko znalostí a růstu „Jak získáme, udržíme a využijeme klíčové způsobilosti, abychom splnili očekávání zákazníků a vnitřních procesů ?“ Vize a strategie 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

9 Strategická mapa pro BSC
2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

10 Propojení cílů investorů a managementu
Manažerský úspěch Kompetence Podíl na trhu Sortiment Výrobní kapacita Produktivita Inovace, investice Náklady na provoz Zisk Bariéra Akcionář Investiční analytik VBM INVESTOŘI Velikost investice Cena akcií Příjmy na akcii(EPS) Dividendová politika Návratnost investice Cena kapitálu Volné zdroje Výkon akcionářských práv GŘ, Předsta-venstvo Vrcholový mgnt Podnikatel-ská jednota Bariéra 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

11 Měřítka finanční výkonnosti
CFROI: Cash flow návratnost investice = Vnitřní výnosové procento společnosti Cash Flow Return On Investment CROGA: Cash flow návratnost hrubých aktiv = Provozní cash flow po zdanění ÷ Hrubá aktiva Cash Return On Gross Assets SVA: Přidaná hodnota akcionáři = Provozní zisk po zdanění - (Náklady na kapitál x Kapitál) Shareholder Value Added RONA: Návratnost na čistá aktiva = Provozní zisk po zdanění ÷ Čistá aktiva Return On Net Assets ROE: Rentabilita vlastního jmění = Čistý zisk ÷ Vlastní jmění Return On Equity 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

12 Srovnání hodnotových měřítek
CFROI = .77 R2 Vazba na hodnotu pro akcionáře Přesnost RONA = .35 SVA = .21 zdroj: Braxton Associates Komplexnost výpočtu VBM se opírá o měřítka se silnou korelací s vývojem kapitálového trhu. 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

13 Cash Flow Return on Investment - CFROI
Investice - celková hodnota vložená do provozních aktiv (PV) Cash Flow - současné provozní cash flow po zdanění (PMT) Délka investice - počet období kdy budou aktiva vytvářet cash flow (n) Koncová hodnota - hodnota neodepisovatelných aktiv na konci jejich životnosti (FV) Koncová hodnota Délka investice C a s h F l o w Investice 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

14 Výkonnost společnosti (CFROI)
Paradox růstu Rozpětí CFROI = CFROI - WACC Nárůst Rozšiřuje hodnotu Ničí hodnotu Růst aktiv Uvolňuje hodnotu Omezuje hodnotu Pokles WACC Pod cenou kapitálu Nad cenou kapitálu Výkonnost společnosti (CFROI) Objem aktiv Paradox růstu – růst může buď vytvářet nebo ničit hodnotu 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

15 WACC = (rE x E/CE) + (1 – t) (rD x D/CE)
Průměrná cena investovaného kapitálu - obecně WACC = (rE x E/CE) + (1 – t) (rD x D/CE) rE cena vlastního kapitálu CE výpočtový objem investovaného kapitálu rD cena cizího kapitálu E výpočtový objem vlastního kapitálu t sazba daně z příjmu D výpočtový objem cizího kapitálu Cena kapitálu – pojetí pro banku Cena kapitálu = bezriziková sazba * riziková prémie (beta) + tržní prémie 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

16 Klíčové generátory hodnoty
Destrukce hodnoty Růst hodnoty Silný nástroj centrály Předpovídaný růst Vytyčit směr a umístit zdroje Uvolnění hodnoty Omezování hodnoty Návratnost Finanční generátory Identifikovat generátory hodnoty Strategické generátory Provozní generátory Tvorba hodnoty Řídit podnikání Měřítka výkonnosti 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

17 Charakteristika metody ABC
ABC je metoda sledování nákladů podle podnikových procesů rozložených do jednotlivých aktivit, které je třeba realizovat, aby byl vyroben a dodán produkt, poskytnuta služba či obsloužen zákazník. Účel metody ABC: odstranit slabé stránky tradičního nákladového účetnictví; poskytnout bázi na přesné a objektivní přiřazování nepřímých nákladů produktům; nabídnou alternativní pohled na spotřebu nákladů - aktivity a procesy versus funkční (organizační) úroveň; vytvořit nákladovou strukturu produktu napříč organizaci, která zohledňuje vynaložené náklady na vývoj, zajištění, marketing, obchod, dodání,…; zajistit maximálně objektivní kalkulaci nákladů produktu; Použití metody ABC: Realizujete dodávky různých produktů/služeb různým zákazníkům, skupinám zákazníků. Využíváte více distribučních cest, či působíte ve více regionech. Máte potíže s přesným určením nákladů a zisku na jednotlivé produkty, skupiny zákazníků, distribuční cesty. Snažíte se zvýšit zisk, snížit náklady, odhalit rezervy v nákladovosti činností. Nejste si jistí, kde jsou klíčové problémy a kde s optimalizací začít. 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

18 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI
Podstata metody ABC ABC poskytuje managementu nástroje pro lepší sledování a řízení nákladů, protože identifikuje pravou příčinu vzniku a vynaložení nákladů, a to ve vztahu na konečný produkt a zákazníka. Zákazníci Zdroje Produkty & Služby kteří nakupují naše kvůli kterým provádíme odčerpávající naše podnikové Aktivity Jsou to naši Jsou to naši Zdroje Produkty & Služby Zákazníci Aktivity kteří nakupují naše kvůli kterým provádíme odčerpávající naše podnikové 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

19 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI
Základ metody ABC ABC využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je více horizontální napříč funkcím Aktivity a procesy zákazník vstupy finanční řízení nákup obchod marketing rozvoj a strategie informatika Aktivity a procesy vstupy zákazník rozvoj a strategie finanční řízení informatika marketing obchod nákup 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

20 Srovnání účetnictví a ABC
Porovnání sledování nákladů na činnosti - tradiční účetnictví versus ABC. Výstup z tohoto modelu v porovnání s výkazem zisku a ztrát. Díváme se na stejná čísla novým pohledem Při srovnání vykazování nákladů starou cestou a ABC je vidět, že ABC poskytuje nástroje pro lepší sledování a řízení nákladů. 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

21 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI
Struktura ABC modelu Nezbytným předpokladem je vytvoření procesních map společnosti a relevantní nadefinování resource driverů a cost driverů, které následně umožní alokace nákladů Zdroje Aktivity MAPY PROCESŮ Vznik obch. případu Správa obch. případu ... Likvidace pojistné ud. Úsek HLAVNÍ KNIHA Resource driver Cost driver Objekty kalkulace Zdroje Aktivity Objekty kalkulace DRUH PRODUKTU (život, úraz,…) SKUPINA ZÁKAZNÍKU REGION ... HLAVNÍ KNIHA Úsek DRUH PRODUKTU (život, úraz,…) SKUPINA ZÁKAZNÍKU REGION ... Vznik obch. případu Správa obch. případu Celý proces je znázorněn v tomto schématu: zde vidíme, jak ABC zhodnocuje účetní informace jejich provázáním s obchodními a provozními informacemi. Pomocí ABC modelu je možno dosáhnout toho, že veškeré zdroje spotřebované v podniku jsou prostřednictvím reálných faktorů přiřazeny prováděným aktivitám a aktivity jsou přiřazeny objektům. Postup při tvorbě ABC modelu: 1. Určíme si o čem potřebujeme zjistit informace 2. Určíme zdroje z hlavní knihy 3. Určíme si aktivity pomocí procesních map Resource driver Cost driver Likvidace pojistné ud. ... ... ... ... 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

22 Principy alokace nákladů pomocí metody ABC
Driver je činitel, který ovlivňuje náklady na definované struktury aktivit a produktů; stanovení objektivních cost driverů patří k velmi náročným krokům, na kterém závisí přesnost použitého modelu ABC. Cost driver je používán jako klíč pro alokaci nákladů resource driver zdrojů přes aktivity aktivity driver do produktů. ...prostřednictvím driverů. 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

23 ABC - metoda pro řízení nákladů
Využití procesů a procesní analýzy pro alokaci nákladů ve vnitropodnikovém účetnictví je základem pro aplikaci metody activity based management. Finanční účetnictví Nákladové středisko Proces Produkt Analýza ziskovosti 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

24 Tok nákladů v rámci ABC (příklad leasing)
Podpůrná nákladová střediska Podpůrné aktivity Hlavní Produkty Public Relations Výzkum trhu Upomínky Autoleasing Leasing strojů a zařízení Operativní leasing Speciální produkty Nestandardní případy Uzlové NS Pobočka x Obchod AL Pohledávky Uzlové NS Centrála ... Právní Odborný odhad 1 x ročně (Člh) Přímé náklady Žaloby Tvorba metodiky Příprava smluv. dokumentů Inkasní agentura Penalizace Mimořádné ukončení Počet smluv Odborný odhad 1 x ročně (Člh) 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

25 Význam a využití metody ABC
Metoda ABC umožňuje specifické analýzy zaměřené na zvýšení efektivnosti společnosti; např.: a) Analýza nepřímých nákladů v souvislosti s příčinami jejich vzniku b) Analýza činností z hlediska přidané hodnoty c) Interní benchmarking d) Multidimenzionální profitabilita 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

26 Význam a využití metody ABC
a) Analýza nepřímých nákladů v souvislosti s příčinami jejich vzniku Vykazování nákladů tradiční cestou Tytéž náklady vykázané využitím metody ABC 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

27 Význam a využití metody ABC
b) Analýza činností z hlediska přidané hodnoty 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

28 Význam a využití metody ABC
c) Interní benchmarking ABC poskytuje informace o všech podnikových jednotkách ve stejné formě a struktuře, a proto umožňuje efektivní porovnávání prováděných činností. 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

29 Význam a využití metody ABC
d) Multidimenzionální profitabilita Jak ziskový je produkt/služba A dodávaný zákazníkovi X? Jaký zisk nám přináší skupina zákazníků Y PRODUKTY ZÁKAZNÍCI REGIONY ZISK DISTRIBUČNÍ CESTY 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

30 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI
Vybrané pojmy BSC – Balanced Scorecard – karta vyváženého hodnocení ABC – Activity Based Costing – nákladovost podle činností Driver – nositel, generátor, faktor, činitel, který ovlivňuje určitou oblast Resource driver – činitel ovlivňující zdroje Cost driver – činitel ovlivňující náklady Value driver – činitel ovlivňující hodnotu WACC – Weighted Averige Cost of Capital – vážená průměrná cena kapitálu CFROI – Cash Flow Return On Investment CROGA – Cash Return On Gross Assets SVA – Shareholders Value Added RONA – Return On Net Assets ROE – Return On Equity 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI

31 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI
Shrnutí Ekonomika a finanční řízení je přednostně zaměřeno na dosahování hodnoty pro akcionáře Tvorba hodnoty musí být východiskem již při strategickém plánování Moderní a komplexní metodou je přístup BSC Pro řízení firmy je používán ucelený koncept VBM Pro posuzování výsledků při tvorbě hodnoty jsou používány vybrané finanční ukazatele Významnou složkou při vytváření hodnoty je řízení nákladů Řízení nákladů se odvíjí od procesů a aktivit zaměřených na konečný produkt a na zákazníka 2005/6 EBF 1/3 - Vybrané principy a metody řízení FI


Stáhnout ppt "Vybrané principy a metody řízení FI"

Podobné prezentace


Reklamy Google